สอบถามทาง LINE
@nexttour

ทัวร์เฉินตู เที่ยวจีน

Next Tour ขอแนะนำโปรแกรมเที่ยวเฉินตู จิ่วจ้ายโกว ท่านจะได้รูปสวยๆ กลับไป หากท่านชอบเป็น นายแบบ/นางแบบ เรามีช่างภาพมืออาชีพให้ หากท่านชอบเป็นช่างภาพ โปรแกรมทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว ของเรา จัดเพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกันโดยเฉพาะ

NT222
• จิ่วจ้ายโกว : รถเหมา / เข้า 2 รอบ + อาหารเซ็ตโต๊ะในอุทยาน
• หวงหลง : เข้าเต็มวัน / นั่งกระเช้าขาขึ้น + นั่งรถกอล์ฟ / เดินลง
• พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว + อัพเกรดอาหารทุกมื้อ
• นั่งรถไฟความเร็วสูง 2 ขา
• มีช่างภาพ + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์และคนขับ
Thai Airways (TG)
19 ต.ค. - 24 ต.ค. 2567
26 ต.ค. - 31 ต.ค. 2567
NT296
• ชมความงามของ 2 มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว
• ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
• ชมความน่ารักของหมีแพนด้า
• ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก และโชว์ทิเบต
Thai Airways (TG)
20 ต.ค. - 27 ต.ค. 2567
23 ต.ค. - 30 ต.ค. 2567
NT002
• จิ่วจ้ายโกว : รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว + อาหารเซ็ตโต๊ะในอุทยาน
• หวงหลง : เข้าเต็มวัน / นั่งกระเช้าขาขึ้น + นั่งรถกอล์ฟ) / เดินลง
• พักโรงแรม 4-5 ดาว + อาหารอัพเกรดทุกมื้อ
• นั่งรถไฟความเร็วสูง 2 ขา
• ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
Thai Airways (TG)
19 ต.ค. - 23 ต.ค. 2567
NT220
• จิ่วจ้ายโกว + หวงหลง
• รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว
• ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า @เฉิงตู
• โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
• ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนชีลู่
Thai Airways (TG)
19 ต.ค. - 23 ต.ค. 2567
NT253
• จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา / เข้า 2 รอบ)
• หวงหลง (นั่งกระเช้าขึ้น-ลง / เต็มวัน)
• หลวงพ่อโตเล่อซาน + ยอดเขาง้อไบ๊
• มีช่างภาพ + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิป
• พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
Thai Airways (TG)
23 ต.ค. - 30 ต.ค. 2567
26 ต.ค. - 2 พ.ย. 2567
NT256
• ไม่เข้าร้านรัฐบาล | พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว | รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
• ยอดเขาง้อไบ๊ + หลวงพ่อโตเล่อซาน
• หวงหลง (นั่งกระเช้าขึ้น-ลง)
• อุทยานจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเหมา)
• โชว์เปลี่ยนหน้ากาก + โชว์ Songcheng
Thai Airways (TG)
19 ต.ค. - 24 ต.ค. 2567
26 ต.ค. - 31 ต.ค. 2567
NT258
• จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา / เข้า 2 รอบ)
• หวงหลง (นั่งกระเช้าขึ้น-เดินลง / เต็มวัน)
• หลวงพ่อโตเล่อซาน + ยอดเขาง้อไบ๊
• ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์และคนขับ
• พักโรงแรมระดับ 5 ดาว + อัพเกรดอาหาร
Thai Airways (TG)
23 ต.ค. - 30 ต.ค. 2567
NT293
• เข้าจิ่วจ้ายโกว 3 วันเต็ม (เก็บครบทุกไฮไลท์)
• เข้าหวงหลงเต็มวัน / นั่งกระเช้าขาขึ้น + นั่งรถกอล์ฟ / เดินลง
• อุทยานปี้เผิงโกว รวมรถอุทยาน + รถแบตเตอร์รี่ 4 เที่ยว
• พักโรงแรม 4-5 ดาว + รถไฟความเร็วสูง 1 ขา
• มีช่างภาพ + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิป
Thai Airways (TG)
23 ต.ค. - 30 ต.ค. 2567
26 ต.ค. - 2 พ.ย. 2567
NT015
• อุทยานย่าติง ... THE LAST SHANGRI-LA
• หลี่ถัง ... เมืองที่สูงที่สุดในโลก
• ซินตูเฉียว ... สรวงสวรรค์ของช่างภาพ
• ตันปา ... อาณาจักรพันป้อม
• สี่ดรุณี ... สี่สาวงามแห่งมณฑลเสฉวน
Thai Airways (TG)
15 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 2566
27 ก.ค. - 3 ส.ค. 2566
NT545
• ซินตูเฉียว สรวงสวรรค์ของช่างภาพ
• หลี่ถัง เมืองที่สูงเป็นอันดับสองของโลก
• อุทยานย่าติง THE LAST SHANGRI-LA
• เข้าอุทยานย่าติง 2 รอบ
• บินภายใน เต้าเฉิง-เฉิงตู
Thai Airways (TG)
12 ต.ค. - 17 ต.ค. 2566
19 ต.ค. - 24 ต.ค. 2566
NT543
• อุทยานย่าติง ... THE LAST SHANGRI-LA | หลี่ถัง ... เมืองที่สูงที่สุดในโลก | ซินตูเฉียว ... สรวงสวรรค์ของช่างภาพ | ตันปา ... อาณาจักรพันป้อม | สี่ดรุณี ... สี่สาวงามแห่งมณฑลเสฉวน
Thai Airways (TG)
12 ต.ค. - 19 ต.ค. 2566
19 ต.ค. - 26 ต.ค. 2566
NT254
• อุทยานแห่งชาติแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
• อุทยานแห่งชาติหวงหลง
• ทะเลสาบเตี๋ยซี
• เมืองโบราณซงพาน
• ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนชีลู่
Thai Airways (TG)
12 ต.ค. - 17 ต.ค. 2566
NT225
• จิ่วจ้ายโกว + หวงหลง
• รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว
• ยอดเขาง้อไบ๊ + หลวงพ่อโตเล่อซาน
• ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า @เฉิงตู
• ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนชีลู่
Thai Airways (TG)
10 ต.ค. - 17 ต.ค. 2560
16 ต.ค. - 23 ต.ค. 2560
NT212
• ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
• นำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
• อุทยานปี้ผิงโกว
• อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะกลาเซียร์ ต๋ากู่ปิงชวน
• ทะเลสาบต้ากู่
Thai Airways (TG)
12 ต.ค. - 17 ต.ค. 2561
18 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561
NT255
• จิ่วจ้ายโกว + หวงหลง
• รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว+ไม่เข้าร้านรัฐบาล
• ยอดเขาง้อไบ๊ + หลวงพ่อโตเล่อซาน
• ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า @เฉิงตู
• โชว์เปลี่ยนหน้ากาก + โชว์ Songcheng
Thai Airways (TG)
29 ต.ค. - 4 พ.ย. 2560
NT257
• จิ่วจ้ายโกว + หวงหลง
• รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว
• ยอดเขาง้อไบ๊ + หลวงพ่อโตเล่อซาน
• ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า @เฉิงตู
• ถนนโบราณจิ่นหลี่ + โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
Thai Airways (TG)
NT519
• เส้นทางสายดอกไม้ ทุ่งดอก Cole Flowers
• เทศกาลดอกสาลี่
• ตันปา
• อุทยานภูเขาสี่ดรุณี
• หุบเขาซวงเฉียวโกว
Thai Airways (TG)
19 มี.ค. - 24 มี.ค. 2562
26 มี.ค. - 31 มี.ค. 2562
NT137
• ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน
• ง้อไบ๊ เป้ากว๋อ วัดฝูหู
• ชมถนนโบราณจิ่งหลี่
• ซอยกว้างซอยแคบ ถนนซุนซีลู่ อิสระช้อปปิ้ง
China Eastern Airlines (MU)
31 ต.ค. - 5 พ.ย. 2561
7 พ.ย. - 12 พ.ย. 2561
เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
  • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
    เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
  • [email protected]
  • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม