สอบถามทาง LINE
@nexttour

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศโปแลนด์

ไม่น่าเชื่อว่าประเทศที่เกือบถูกโลกลืมอย่างประเทศโปแลนด์ จะกลับขึ้นมาผงาดอีกครั้ง และแม้จะเป็นประเทศ ที่ไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงมากมาย แต่หลังจากที่มีการฟื้นตัว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สถานที่ท่องเที่ยว และอารยธรรมต่างๆ ทำให้โปแลนด์กลับมาเป็นที่รู้จักของกลุ่มนักท่องเที่ยว และทางการค้าระดับโลกอีกครั้ง

ด้วยความเก่าแก่ของสถานที่ต่างๆ ที่ผ่านสงครามมาหลายสมัย ทำให้โปแลนด์เกือบเป็นประเทศที่หายไปจากประวัติศาสตร์ และร่องรอยต่างๆ ที่ยังคงเหลือร่องรอยแห่งความบอบช้ำ ปนกับความสวยงาม ทำให้โปแลนด์ได้รับการอนุรักษ์เป็นมรดกโลกถึง 11 แห่ง ซึ่งความสวยงามเหล่านี้อยู่ที่โบสถ์อันงดงาม หรือสิ่งสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา ทำให้ประเทศโปแลนด์กลายเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสความงามต่างๆ ด้วยตัวเอง

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศของโปแลนด์เป็นพื้นที่ราบเกือบทั้งประเทศ แต่ในส่วนของบริเวณชายแดนทางใต้เป็นภูเขาTatra ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูเขา Sudety และทิวเขา Carpathian โดยมียอดเขาสูงที่สุดคือยอด Rysy ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 8,200 ฟุต ประเทศโปแลนด์ ซึ่งโปแลนด์ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป โดยมีพรมแดนติด 7 ประเทศ ทิศเหนือจรดรัสเซียและทะเลบอลติก ส่วนทิศใต้จรดสาธารณรัฐเช็กและสโลวัก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกจรดลิธัวเนีย เบลารุสและยูเครนในทางทิศตะวันตกจรดเยอรมนี

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองของประเทศโปแลนด์ เป็นประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ซึ่งเป็นระบบสองสภาคือ สภาสูงมีวาระ 4 ปี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงในระดับจังหวัด และสภาล่าง มาจากการเลือกตั้งระบบผู้แทนแบบสัดส่วน โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง วาระ 5 ปี และสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ

ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลโดยมีอำนาจในการบริหารสูงสุด นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีนั้นมาจากการแต่งตั้งของประธานาธิบดี และได้รับการรับรองจากสภาล่าง ส่วนคณะรัฐมนตรีมาจากการแต่งตั้งของประธานาธิบดี โดยการเสนอชื่อจากนายกรัฐมนตรี และได้รับการรับรองจากสภาล่างเช่นกัน

ประชากรและวัฒนธรรม

เมืองหลวงของโปแลนด์คือกรุงวอร์ซอ ซึ่งประเทศนี้มีประชากรกว่า 38.2 ล้านคน เป็นชาวโปแลนด์ ร้อยละ98 ที่เหลือคือเชื้อสายเยอรมัน ยูเครน เบลารุส ลิทัวเนีย

ชาวโปแลนด์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิก นอกนั้นนับถือนิกายโปลิซออร์ธอด๊อกซ์ โปรเตสแตนท์ ลัทธิยูดา และมีมุสลิมเพียงเล็กน้อย ส่วนภาษาราชการคือ ภาษาโปลิช เป็นภาษาในตระกูลสลาฟ ส่วยนวัฒนธรรมของโปแลนด์นั้น ยังคงรักษาสิ่งเดิมๆ ทั้ง อาหาร สถานที่ ภาษา และการดำเนินชีวิต ที่ยังคงมีให้เห็นในปัจจุบัน

สภาพภูมิอากาศของโปแลนด์

โปแลนด์มี4 ฤดู แต่ใน ฤดูหนาวที่อยู่ในช่วง เดือนมกราคม จะมีอุณหภูมิเฉลี่ย -1 ถึง -5 องศาเซลเซียส ส่วนฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 16.5-19 องศาเซลเซียส

โซนเวลาของโปแลนด์

ซึ่งการปรับเวลาของประเทศโปแลนด์ จะมีการปรับ 2 ช่วงเวลา คือจะเริ่มปรับเวลาในช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม ซึ่งเวลาจะปรับเลื่อนไปข้างหน้า 1 ชั่วโมง หลังจากกำหนดการปรับเวลาจะสิ้นสุดลงในอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม ก็จะทำการปรับเวลาจะเลื่อนมาข้างหลัง 1 ชั่วโมงซึ่งจะตรงตามเวลาสากลปกติ และเมื่อมีการเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากประเทศไทย ในช่วงของปลายเดือนมีนาคม ถึงปลายเดือนตุลาคม เวลาของโปแลนด์จะเดินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และในเดือนที่ไม่ได้มีการปรับเวลา จะเดินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง

ค่าเงินที่ใช้ในโปแลนด์

สกุลเงินของโปแลนด์ ใช้สกุลเงิน สว็อตตี้ ซึ่ง1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 3.30 สว็อตตี้ ส่วน1 สว็อตตี้ เท่ากับ 12.6 บาท แต่หากจะแลกเงินสกุลของโปแลนด์ ก่อนแลกควรทำการโทรเช็ค ค่าของเงินในแต่ละวันอีกครั้ง

ระบบไฟฟ้าใน ประเทศโปแลนด์

การใช้ไฟฟ้าในประเทศโปแลดน์ ที่นี่ใช้กระแสไฟ 220 โวลต์ และใช้ปลั๊กสองขากลม แบบที่ใช้ในกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งหากคุณต้องเสียบสายชาร์จต่างๆ ควรนำตัวแอดปเตอร์ไปด้วย หรืออาจจะขอยืมทางโรงแรมก็ได้

การใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสำหรับนักท่องเที่ยว

หากต้องการโทรกลับที่เมืองไทย นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อการ์ดโทรศัพท์ได้ตามร้านขายของทั่วไป ราคาประมาณ 20 สว็อตตี้ หรือหากเป็นโทรศัพท์หยอดเหรียญ สามารถซื้อเหรียญที่เรียกว่า zeton

หรืออาจจะใช้การซื้อซิมของโปแลนด์ รวมแพ็คเก็จเสริม หรือเลือกแบบที่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ซิมการ์ดแบบระบบเติมเงิน โดยมีผู้ให้บริการเครือข่ายหลักๆ ในประเทศโปแลนด์คือ Orange, Era GSM Plus GSM, ซึ่งสามารถซื้อซิมการ์ ได้จากบูธขายหนังสือพิมพ์ทั่วไปโดยบอกผู้ขายว่า zestawstartowy พร้อมกับระบุบริษัทผู้ให้บริการเครือข่าย

แต่หากต้องการนำโทรศัพท์ของคุณไปใช้ในระหว่างท่องเที่ยวที่โปแลนด์ กรุณาตรวจสอบให้แน่ชัดว่า โทรศัพท์กับซิมสามารถรับกันได้หรือไม่ เพราะในระบบ GSM ที่มีซิมการ์ด และไม่ใช่โทรศัพท์แบบ CDMA ในส่วนของประเภท โทรศัพท์ที่ใช้นั้นขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย คุณควรสอบถามผู้ให้บริการหรือศูนย์ที่คุณใช้ซิมอยู่ ในกรณีที่ว่าโทรศัพท์ควรปลดล็อคก่อนนำออกนอกประเทศจึงจะสามารถใช้กับซิมการ์ด อื่นๆ ได้หรือไม่ หากใช้ในประเทศโปแลนด์จะถูกคิดค่าบริการในอัตราโทรระหว่างประเทศหรือไม่ และจะต้องปิดโหมดใด หรือต้องเปิดโรมมิ่ง

การเล่นอินเทอร์เน็ต

หากจัดการเรื่องซิมและแพ็คเก็จโปร เรียบร้อยแล้ว ลองหาสัณญาณไวไฟตามโรงแรม ล็อบบี้ หรือร้ายอาหาร เมื่อได้ไวไฟฟรรีแล้ว ก็อาจใช้โปรแกรม Skype สไกด์ ติดต่อคนที่เมืองไทยได้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นต้องใช้โปรแกรมสไกด์เหมือนกัน และยังมีบริการในอัตราประหยัดสำหรับการโทรต่างประเทศอีกด้วย

สินค้าและของฝากจากโปแลนด์

ของฝากจากประเทศโปแลนด์ ที่หลายคนอาจจะยังนึกไม่ออกว่า จะซื้ออะไรกลับไปฝากทุกคนในเมืองไทยดีนะ ซึ่งการเดินทางมาประเทศโปแลนด์เพื่อท่องเที่ยวและอิ่มตา ไปกับสถานที่ต่างๆ ก็ทำให้ต้องหาของฝากโโยเฉพาะสินค้าพื้นเมืองหรือของที่เป็นเสมือนตัวแทนของโปแลนด์นั่นเอง

อัญมณีอำพัน
แม้จะเป็นเพียงซากดึกดำบรรพ์ของยางไม้ แต่อัญมณีอำพันกลับเป็นสิ่งมีค่า และมีสีสันทำให้เกิดความสวยงามของอำพัน ซึ่งจะมีคุณภาพดีเยี่ยม และถูกนำมาผลิตเป็นเครื่องประดับ และอัญมณีตกแต่ง แม้ว่าอำพันจะไม่ได้เป็นแร่แต่ก็ถูกจัดให้เป็นพลอย ชนิดหนึ่ง ซึ่งไม่เว้นแม้แต่ ข้อมือเกลือ และแผ่นหิน ที่อยู่ในหมวดของฝากเดียวกัน ซึ่งราคาไม่แพงและสามารถเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากได้ ซึ่งมีอำพันมีหลากหลายให้เลือกสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นต่างหู สร้อยคอ จี้ แหวน กำไร และเข็มกลัด สามารถซื้อเป็นของฝากและของขวัญได้ด้วย ซึ่งอำพันโปแลนด์ขึ้นชื่อว่า อำพันมีคุณภาพดีที่สุดในโลก และราคามีหลากหลาย ส่วนมากจะนำไปตกแต่งด้วยเงิน

นอกจากนี้ยังมีของฝากอื่นๆ อย่างตุ๊กตาโลหะรูปคนแคระ หรือว้อดก้าที่บ่งบอกความเป็นพื้นเมืองแท้ ๆ และยังรวมถึงช็อคโกแล็ต ที่มีหลายรสหลายแบบให้เลือกอีกด้วย

อาหารที่ขึ้นชื่อของ โปแลนด์

ชาวโปแลนด์มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีอาหารต่างๆ ที่นิยมรับประทานเป็นประจำ หรือเป็นอาหารของชาวพื้นเมือง ที่ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่มาสัมผัสเสน่ห์แห่งธรรมาติแบบนี้

Kielbasa
Kielbasa ไส้กรอกของชาวโปแลนด์ ที่รับประทานกับเครื่องเคียง อย่าง ผัดผักกาด มันบดทอด หรือพาสต้าแบบโปแลนด์

Fillet with mushroom
Fillet with mushroom เป็นเนื้ออกไก่ที่ราดด้วยน้ำซอสเห็ด และมีสลัดปรุงรสเสิร์ฟร้อนๆ พร้อมข้าวสวย

ซุปครีมบล็อคโคลี่พร้อมขนมผิง
บีกอส หรือซุปครีมบล็อกโคลี่พร้อมขนมผิงในโปแลนด์นิยมรับประทานในวันที่สองของเทศกาลคริสต์มาสซึ่งถือเป็นอาหารประจำชาติของโปแลนด์ ซึ่งเป็นการนำกะหล่ำปลีดองมาปรุงกับเนื้อ เบคอน และพลัมดอง หรือผลไม้อื่น ๆ อาหารนี้เป็นที่นิยมมาก และเป็นอาหารกลางแจ้งของพรานล่าสัตว์ในสมัยก่อน บีกอส เป็นอาหารที่นิยมรับประทานกับมันฝรั่งบดหรือขนมปังข้าวไรย์ ซึ่งบีกอสสามารถเก็บในที่เย็นแล้วนำมาอุ่นใหม่ได้ และจะยิ่งทำให้รสชาติเข้มข้นขึ้น บางครั้งเก็บไว้นานเป็นสัปดาห์ เนื่องจากเป็นฤดูเก็บเกี่ยวกะหล่ำปลี และบีกอสยังมีวิตามินซีสูง จึงเป็นอาหารที่นิยมในฤดูหนาวในโปแลนด์และที่อื่นๆ

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศโปแลนด์
โปแลนด์เป็นดินแดนที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมที่มีความเก่าและความใหม่อย่างลงตัว ที่นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมกับความงามของเมืองโบราณที่ได้รับการบูรณะหลังจากได้รับความเสียหาย หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งยังคงเหลือร่องรอยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของโปแลนด์ ซึ่งมีให้พบในทุกที่ ตั้งแต่ปราสาทยุคกลางอันสวยงาม ไปจนถึงสิ่งปลูกสร้างรูปทรงพื้นฐานของกองทัพนาซี ในโปแลนด์ นักท่องเที่ยวยังสามารถพบเห็นชาวนาที่ใช้ม้าลากคันไถรวมถึงอุปกรณ์การเกษตรในอดีตต่างๆ อีกด้วย

กรุงวอร์ซอร์
มีแหล่งสถาปัตยกรรมต่างๆ มากมายในกรุงวอร์ซอร์ที่สร้างขึ้นในราวปลาย ศตวรรษที่13 ซึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สถาปัตยกรรมต่างๆ เกิดความเสียหาย อย่างมาก และสถานที่ต่างๆ ก็ได้ถูกบูรณะจนเสร็จสมบูรณ์ หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้เมืองหลวงของประเทศโปแลนด์ ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก เพราะ มีความสวยงามที่ยังหลงเหลือ ทางสถาปัตยกรรมต่างๆ ของสถานที่อันเก่าแก่ จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำรคัญที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

พระราชวังลาเซียนกี้
เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นพระราชวังทางประวัติศาสตร์ ที่มีสวนอันงดงามล้อมรอบ ซึ่งเป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองวอร์ซอว์ ในปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไป และนอกจากนี้ยังเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อมาถึงโปแลนด์ พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ของไทย เมื่อครั้งเสด็จประพาสวอร์ซอว์อีกด้วย

ตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่
ตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่ หรือ Market Square เป็นจัตุรัสกลางเมืองคราคูฟ โดยจัตุรัสแห่งนี้เพียบพร้อมไปด้วยบรรยากาศที่สวยงามของบ้านเมือง ตามถนนหนทางเรียงรายไปด้วยร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ, ร้านอาหารต่างๆ ผับ, รวมถึงอาคารที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ จุดเด่นจะอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปชื่อ ซูเคียนนีส ที่นี่สามารถหาซื้อของทุกอย่างได้

โบสถ์เซนต์แมรี
โบสถ์ชื่อดังของคราคูฟ คือโบสถ์เซนต์แมรี ที่สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14 มีความโดดเด่นด้วยลักษณะสถาปัตย กรรมแบบกอธิค ซึ่งมีความสูงถึง 81 เมตร ภายในโบสถ์มีแท่นบูชาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประมาณ 13 เมตร โดยศิลปินชาวนูเรมเบิร์กซึ่งลวดลายแกะสลักเป็นตำนานที่อยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิล ชิ้นไม้ของแท่นบูชาแกะสลักเป็นภาพวาระสุดท้ายของ Virgin Mary และแวดล้อมด้วยเหล่าสาวก ส่วนใครต้องการชมวิวสวยๆของเมืองคราคูฟก็สามารถปีนบันไดกว่า 200 ขั้นของโบสถ์ขึ้นไปชมได้

พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์
Auschwitz concentration camps หรือ พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ ในอดีตเป็นที่ตั้งของค่ายกักกันชาวยิวที่ฮิตเลอร์ และเหล่านาซี ทำทารุณกรรมกับชาวยิวและชาวโปล อย่างโหดเหี้ยมด้วยมาตรการสารพัด ซึ่งค่ายนี้มีชื่อเสียงก้องโลก เป็นการกำจัดชาวยิวให้หมดยุโรปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สะท้อนความน่าสยดสยองและความทารุณโหดร้ายของสงคราม ในช่วงที่เยอรมันเข้ายึดโปแลนด์ได้ โดยเป็นความต้องการที่ฮิตเลอร์จะหาค่ายกักกันเชลยศึกต่างๆ จนมาพบสถานที่ที่รัฐบาลโปแลนด์ต้องการสร้างเป็นสถานที่คุมขังนักโทษการเมือง แต่ได้ดัดแปลงตามความต้องการของนาซี และเกิดเหตุการณ์สำคัญดังกล่าว ทำให้ที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แม้จะดูโหดร้ายแต่ก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เดินทางเพื่อมาดูสถานที่จริงของเหตุการณ์สำคัญในอดีต

ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันแห่งนี้ มีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ของจริงของชาวยิว ที่เก็บรักษาไว้ภายในตึกต่างๆ กว่า 20 อาคารไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าเดินทาง รองเท้า แปรงสีฟัน หวี และเส้นผมที่ว่ากันว่ามีน้ำหนักรวมกัน 7 ตัน ห้องอาบน้ำและห้องที่พวกนาซีใช้สำหรับกำจัดเชลยโดยใช้แก๊สพิษ สังหารหมู่ และนักท่องเที่ยวยังจะได้ชมภาพยนตร์สั้นๆที่ถ่ายทำโดยทหารรัสเซีย เมื่อครั้งเข้ายึดค่ายนี้คืนจากเยอรมัน รวมถึงรูปภาพของคนที่ตายทุกคน ณ สถานที่นี้มีคนตายกว่า 1 ล้าน 5 แสนคน โดยเกือบทั้งหมดเป็นชาวยิว ทำให้ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1979

เหมืองเกลือวิลิซกา
เป็นเหมืองเกลือที่เก่าแก่และจัดได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดของโปแลนด์ อยู่ที่เมืองวิลิซกา เป็นเหมืองใต้ดินที่มหัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนทำให้รัฐบาลโปแลนด์ ประกาศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อปี 37 ภายในเหมืองมีลิฟท์ซึ่งลงลึกถึงชั้นใต้ดินของเหมือง ชั้นที่ลึกที่สุดคือ 327 เมตรโดยที่มาของเหมืองนี้เกิดจาก สมัยก่อนเกลือเป็นสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติมากว่า 20 ล้านปี และมีค่าดุจทองคำ เพราะใช้ในการถนอมรักษาอาหาร ในเหมืองเก่าแก่ชั้นใต้ดินจะมี แกลอรี่และห้องต่างๆ ซึ่งสร้างและมีการแกะสลักจากเกลือทั้งหมด ความงามของทะเลเกลือใต้พิภพ ทำให้เหมืองแห่งนี้กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว และยังถูกจัดให้เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมทางธรรมชาติขององค์การยูเนสโก้อีกด้วย

เมืองคราคูฟ
เมืองคราคูฟถือเป็นเมืองเก่าแก่แห่งหนึ่งในยุโรปก็ของโปแลนด์ เป็นเมืองแห่งมิตรไมตรี เมืองแห่งเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม หากอ่านในแบบโปแลนด์จะออกเสียงว่าคราคูฟ แต่หากอ่านออกเสียงในแบบอังกฤษจะอ่านว่า คราเคา ซึ่ง คราคูฟ ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของโปแลนด์ ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นกรุงวอซอร์ในปัจจุบัน

ทุกวันนี้คราคูฟจึงเป็นที่ยอมรับในฐานะศูนย์กลางทางวัฒนธรรม มีอารยธรรมรุ่งเรืองมากที่สุด ซึ่งที่ผ่านมา ในปีค.ศ. 1978 คราคูฟก็ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นแห่งแรกของโปแลนด์ เห็นได้จากอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม ด้วยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ กอธิค, โรมาเนสก์, เรอบาร็อก, ร็อคโคโค ,เนสซองส์, จนถึงนีโอคลาสสิค และอาร์ตนู

เทศกาลสำคัญ ของโปแลนด์

โปแลนด์ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเช่นเดียวกับประเทศในยุโรปตะวันออกอื่นๆ ทั้งในแง่ของภาษาและความศรัทธาในคริสตศาสนา รวมไปถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศ และการได้พูดคุยกับคนในท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างหนึ่งของการเดินทางมาท่องเที่ยวที่โปแลนด์ ชาวโปลิชมีจิตใจรักการบริการรวมถึงมีความเป็นกันเองอย่างมากไม่ว่าคุณกำลังเดินทางบนรถไฟหรือเดินเล่นตามท้องถนน ก็ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยโอกาสในการเริ่มต้นบทสนทนากับคนในท้องถิ่น กระทั่งเชิญชวนให้ร่วมรับประทานอาหารให้แก่ผู้มาเยือน

Lajkonik
เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นซึ่งมักจะตกอยู่ภายในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน เป็นขบวนแบบดั้งเดิม การจัดเทศกาลนี้ขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงและเฉลิมฉลองชัยชนะของสามัญโปแลนด์ ที่ต่อต้านกองกำลังของ Genghis Khan ผู้รุกรานโดยการโจมตีค่ายของพวกเขาในเวลากลางคืน

เทศกาลไวกิ้ง
เทศกาลไวกิ้งจัดขึ้นเวลา 3 วัน บนเกาะโวลิน ในทะเลบอลติก ประเทศโปแลนด์ ภายในงานเต็มไปด้วยการแสดงดนตรีโฟลก์ซอง และมีการจัดนิทรรศการอาวุธโบราณ เครื่องประดับ รวมถึงอาหาร และการละเล่นต่างๆ

การเดินทางจากประเทศไทยไปประเทศโปแลนด์

การเดินทางสู่โปแลนด์ จากเมืองไทย มีหลายสายการบินที่บินสู่วอร์ซอ เมืองหลวงของโปแลนด์ เช่น
สายการบิน Lufthansa ,สายการบิน Austrian Airlines,สายการบิน Qatar Airways ฯลฯ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเช็คราคาตั๋วเครื่องบินจากเอเยนต์ทัวร์ต่างๆ แล้วเลือกซื้อในราคาที่คุณพอใจจ่ายได้ ซึ่งสามารถซื้อแบบไปกลับ หรือแพ็คเก็จทัวร์ก็ได้

สิ่งที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางไป ประเทศโปแลนด์

การท่องเที่ยวประเทศโปแลนด์ที่ถือเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีวัฒนธรรมแบบผสมผสาน ซึ่งจะมีสิ่งดึงดูดใจมากมาย การเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนการเดินทาง ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี รวมถึงการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ ซึ่งการศึกษาผู้คนจึงเป็นสิ่งเริ่มต้นที่จะทำให้คุณได้เตรียมพร้อมในทุกๆ ด้านและจะทำให้การท่องเที่ยวของคุณดำเนินไปด้วยดี

การเดินทางภายในประเทศโปแลนด์ มีประสิทธิภาพและราคาไม่แพง ในเมืองต่าง ๆ มีรถรถราง รถโดยสารประจำทาง และรถใต้ดิน ค่าโดยสารรอบละ 2.4 สว็อตตี้ และ 1.2 สว็อตตี้สำหรับนักศึกษา ซึ่งหากใครมีบัตร ISIC สามารถใช้กับรถขนส่งมวลชนได้ทั้ง 3 ประเภท และสามารถหหาซื้อได้ตามร้านขายของ Kioski ทั่วไป ส่วนรถแท็กซี่สำหรับกิโลเมตรแรกอัตราค่าโดยสารตามปกติ คือ 3.60 สว็อตตี้และตั้งแต่ 22.00 น. จะเพิ่มขึ้น 2 เท่า ส่วนการขับรถยนต์โปแลนด์ขับรถยนต์ทางด้านขวา ผู้ขับและผู้โดยสารด้านหน้าจะต้องรัดเข็มขัดทุกครั้งและห้ามดื่มแอลกฮอล์ ขณะขับรถยนต์ และรถไฟมีบริการในเส้นทางระหว่างประเทศจากกรุงวอร์ซอสู่เมืองสำคัญ ๆ ในยุโรป

นอกจากนี้ควรแลกเปลี่ยนเงินที่ธนาคารหรือร้านแลกเปลี่ยนเงิน หรือที่โรงแรมเท่านั้น และควรถ่ายเอกสารพาสปอร์ตและตั๋วเครื่องบินติดตัวไว้ตลอดเวลาที่ออกไปท่องเที่ยว หากมาเที่ยวโปแลนด์ ไม่แนะนำให้สวมใส่เครื่องประดับราคาแพง โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในย่านที่ผู้คนหนาแน่น ต้องระวังคนล้วงกระเป๋า

จุดเด่นของประเทศโปแลนด์ก็คือ ที่นี่มักจะมีร้านกาแฟอยู่ทั่วทุกมุม แม้ในแถบนอกเมืองก็ตาม ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านกาแฟในโปแลนด์คือ เป็นเสมือนสถานที่ ที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนในชุมชนเกี่ยวกับเหตุบ้านการเมือง ในปัจจุบัน รวมถึงการแปะประกาศต่างๆ ตามหน้าต่างของร้านกาแฟ ด้วยอารยธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของโปแลนด์จึงเป็นดินแดน ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้แวะไปท่องเที่ยวในแต่ละปีอย่างไม่ขาดสาย

ทัวร์ประเทศโปแลนด์

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
  • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
    เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
  • [email protected]
  • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม