สอบถามทาง LINE
@nexttour

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล

หากเอ่ยถึงประเทศเนปาลหลายคนอาจจะนึกถึงสถานที่สำคัญของชาวพุทธ ซึ่งสถานที่สำคัญต่างๆ เป็นหนึ่งในสังเวชนียสถานที่ได้ตั้งอยู่ในประเทศเนปาลแห่งนี้ หมายถึง สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าที่เมืองลุมพินีนั่นเองและยังมีเมืองสำคัญต่างๆ อย่างเมืองกบิลพัสดุ์ที่เป็นเมืองพุทธบิดา และกรุงเทวะทะหะเมืองพุทธมารดา ล้วนแต่อยู่ในประเทศเนปาลทั้งนั้น ซึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสด็จไปเมืองต่างๆ เช่นกัน

นับได้ว่ามีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอยู่เป็นอันมาก นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวของเนปาลที่สวยงามที่ถือได้ว่าติดอันดับต้น ๆ ของโลกเลยทีเดียว ด้วยภูมิประเทศที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย และมียอดเขาเอเวอร์เรสต์ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก ทำให้นักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาสัมผัสกับบรรยากาศความงามกันอยู่ตลอดปี

ลักษณะภูมิประเทศ

เนปาลเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ในแง่ความหลากหลายทางด้านชีววิทยา เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ ของเนปาลเป็นภูเขาสูง เหนือ และยังมีภูมิอากาศที่แตกต่างกัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 เขตภูมิภาค บริเวณเทือกเขาหิมาลัย มีพรมแดนติดกับทิเบตของจีน และประเทศอินเดียโดยมียอดเขาเอเวอเรสต์ซึ่งมีความสูง 8,848 เมตร เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก และมี เขตภูเขา ที่มีภูเขามากมาย รวมถึงเขตเตไร ซึ่งเป็นเขต ที่ราบต่ำ และเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียใต้

การแบ่งเขตการปกครอง

เนปาลหรือเรียกชื่อประเทศอย่างเป็นทางการว่า สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย เนปาล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยมาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตย มีประธานาธิบดี จากการลงคะแนนเสียงของสภาร่างรัฐธรรมนูญ 308 เสียง ส่วนการแบ่งเขตการปกครองของเนปาลแบ่งออกเป็น 14 เขต คือ เขตบากมาติ ,เขตคันดากิ,เขตการ์นาลี,เขตมหากาลี,เขตธวัลคิรี,เขตชนกปุระ,เขตเภรี,เขตโกษิ,เขตนรยานี,เขตรัปติ,เขตเมจี เขตลุมพินี,เขตเสทิ และเขตสกรมาธา

ประชากรและวัฒนธรรม

ประเทศเนปาลมีประชากรกว่า 28.1 ล้านคน มีประชากรจากพวกมองโกลอยด์ ซึ่งมาจากทิเบต สิกขิม ฯลฯ ส่วนอีกพวกหนึ่งสืบเชื้อสายมาจากอินโดอารยัน ประเทศเนปาลเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม และยังเป็นแหล่งรวมผู้คนหลายเชื้อชาติและต่างเผ่าพันธุ์โดยมีภาษามากถึง 70 ภาษา เนื่องและหลายชนเผ่าที่มีภาษาพูดและภาษาท้องถิ่นรวมถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งชาวเนปาลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู นองลงมาคือ ศาสนาพุทธนิกายมหายาน,ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ ส่วนภาษาที่ใช้เป็นภาษาราชการคือ ภาษาเนปาลี นอกจากนี้เนปาลยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของผู้ก่อตั้งสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ โดยมีประเทศ เนปาล ภูฎาน บังคลาเทศ ปากีสถาน มัลดีส์ และศรีลังกาเข้าร่วมด้วย

มีกลุ่มที่ได้รับการยกย่องและมีอำนาจมากที่สุดในสังคมคือ วรรณพราหมณ์ กษัตริย์ และแพศย์ ตามด้วยเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่กระจัดกระจายทั่วไปในประเทศเนปาลคือ เผ่าคุรุง ,เผ่าลิมบู ,เผ่าซูนูวาร์ ,เผ่าเชอร์ปา,เผ่ากุรข่า ,เผ่ายาดา, เผ่าซาตาร์,เผ่าราชบันชิ ,เผ่าธิมัล,เผ่าเฉตริ และเผ่าฐากูรี ซึ่งการแบ่งกลุ่มทำให้เกิดบทบาทสำคัญที่ส่งผลต่อสังคมวัฒนธรรม และการเมืองของประเทศ และยังรวมถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษานั่นเอง

สภาพภูมิอากาศของเนปาล

เนปาลมีภูมิอากาศแบบเขตร้อนถึงแบบอาร์กติก มีป่าเมืองร้อนที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่ามากมาย แม่น้ำที่เชี่ยวและหุบเขาที่หนาวเย็นเป็นน้ำแข็ง ซึ่งสภาพอากาศในประเทศเนปาลจะแตกต่างไปตามลักษณะภูมิประเทศและมี 4 ฤดู

ฤดูใบไม้ผลิ
ช่วงนี้จะมีอากาศที่อบอุ่น ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม อาจจะมีฝนตกประปราย

ฤดูร้อน
ช่วงนี้มีอากาศที่อบอุ่นถึงร้อนแต่ก็มีพายุฝน ส่วนตามเทือกเขาจะเขียวชอุ่ม อุณหภูมิสูง ต่ำสุด 19 องศาฯ อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคม

ฤดูใบไม้ร่วง
ช่วงเดือนกันยายนจนถึง เดือนพฤศจิกายนจะมีอากาศอบอุ่นและเย็นบางเวลา ท้องฟ้าแจ่มใสเหมาะสำหรับการเดินเขา อุณหภูมิ ต่ำสุด 7 องศาฯ

ฤดูหนาว
ในเดือนธันวาคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีอากาศเย็นจัดตลอดกลางคืน ส่วนรุ่งเช้าและมีหมอกหนา อุณหภูมิ ต่ำสุดคือ 2 องศาเซลเซียส

โซนเวลาของเนปาล

เวลาของประเทศเนปาลเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 1 ชั่วโมง 15 และไม่มีการปรับเวลาไปตามฤดูกาล

ค่าเงินที่ใช้ในเนปาล

หน่วยเงินตราของประเทศเนปาลคือ เงินรูปีเนปาล ซึ่ง 1 รูปีเนปาล เท่ากับประมาณ 0.53 บาท อัตราแลกเปลี่ยนจะอยู่ที่ 95-97 รูปี ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐครับ หากเทียบกับเงินบาทก็ประมาณ 1 บาท เท่ากับ 3 รูปี หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปัจจุบันบนธนบัตรรูปี จึงไม่มีรูปพระมหากษัตริย์ และเปลี่ยนเป็นภาพภูเขาและสัตว์ป่าแทน

ระบบไฟฟ้าในประเทศเนปาล

ส่วนมากปลั๊กไฟที่ประเทศเนปาลจะเป็นแบบรูกลม2 - 3 รู โดยใช้กระแสไฟฟ้า กระแสไฟ 220 โวลต์ เท่าประเทศไทย โรงแรมส่วนมากมีแอดปเตอร์ให้ยืมแต่ไม่ค่อยพอทางที่ดีควรติดไปด้วย

การใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสำหรับนักท่องเที่ยว

การใช้โทรศัพท์ในเนปาล ไม่ว่าจะเป็นบริการโทรศัพท์ทางไกล ทางใกล้ และระหว่างประเทศ อัตราค่าบริการหากโทร.กลับเมืองไทย เบอร์บ้านนาทีละ 20-25 รูปี ส่วนเบอร์มือถือนาทีละ 40 รูปี เพียงแค่ยื่นหมายเลข ที่เราใช้ให้เขาไป เมื่อที่ร้านรู้ว่ามาจากไทยแลนด์ ก็จะจัดการใส่โค้ดให้เองโดยไม่ต้องเปิดดู

ร้านอินเทอร์เน็ตในเนปาล มีมากมายโดยเฉพาะในร้านแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมถึงตามโรงแรมที่พักด้วย ส่วนใหญ่มีอิน เรียกว่าไปไหนก็มีร้านเน็ตเต็มไปหมด ไม่เว้นแม้แต่ตามซอกหลืบหรือใกล้แหล่งสถานที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่เป็นมรดกโลกโลกยังมีร้านเน็ตมากมาย ถามคนเนปาลคำเดียวว่า ...อินเทอร์เน็ตจะมีคนชี้ทางให้ทันที เพียงแต่ ใครที่ใช้ไฮสปิดอาจจะต้องทำใจเพราะจะช้ามาก แต่ค่าใช้บริการเน็ตจะมีราคาถูกมากตั้งแต่ ชม.ละ15 รูปีถึง 30 รูปี ประมาณ 9-18 บาท ราคานี้คือหากคุณไปเที่ยวที่ กาฐมาณฑุ เพราะถ้าเป็นที่ โพคขรา จะเป็นอีกราคา คือใช้บริการ ชั่วโมงละ 99 รูปี ซึ่งเป็นมาตรฐานเหมือนกันหมดทุกร้าน และหากจะเปิดบอร์ดอ่านกระทู้ไม่เป็นไร แต่หากจะส่งเมลล์ จะตกนาทีละ 1 บาทนะครับ กลัวจะเสร็จ มีสิทธิ์จนได้

สินค้าและของฝากจากเนปาล

ในเนปาลมีสิ่งของให้นักท่องเที่ยว ซื้อสินค้ายอดนิยมกันมากมาย ที่ขึ้นชื่อคือผ้าทังกา ของทิเบตและทังกาของเผ่าเนวาร์ นอกจากนี้ยังมีกรอบรูป รูปปั้น กรอบหน้าต่าง ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมของชาวเผ่าเนวาร์ และงานแกะสลักที่เป็นเอกลักษณ์ หรืออาจเลือกซื้อพรมที่สะท้อนภาพงานฝีมือพื้นบ้านแบบชาวทิเบต นอกจากนี้ยังมีกระดาษแบบเนปาลที่ทำเป็นของที่ระลึกจำพวกปฏิทิน กระดาษโน้ต และที่บังแสงของตะเกียง
ในกรุงกาฐมาณฑุมีร้านขายของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว อย่างเพชรพลอยรูปสลัก หรือที่ภักตะปุร์เป็นสถานที่จำหน่ายเครื่องปั้นดินเผาที่ขึ้นชื่อ ส่วนที่ปะฏันเป็นศูนย์กลางที่มีชื่อเสียงในด้านงานหัตถกรรมแบบเนปาล แต่และมีงานไม้แกะสลักรวมถึงพวกเครื่องประดับเพชรพลอย อัญมณีต่างๆ
กาฐมาณฑุ เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ ถือเป็นสวรรค์สำหรับนักอ่าน เพราะมีให้เลือกตามความต้องการ ทั้งนวนิยาย ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมของเนปาล ฯลฯ และยังมีหนังสือ โปสการ์ด แผนที่ของเนปาล ภูฏานและทิเบตจำหน่ายด้วย ซึ่งในย่านธาเมลมีร้านหนังสือภาษาอังกฤษขนาดใหญ่ที่สุดในกาฐมาณฑุ มีหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนา โดยห้องจะตกแต่งเป็นธีมเรื่องราวของนิกายวัชรยาน และยังมีของที่ระลึกและโปสการ์ดสวยๆ จำหน่ายด้วย
ของฝากอย่างเสื้อกันหนาว ผ้าปัก ผ้าทอ เครื่องทองเหลือง ฯลฯ สามารถหาซื้อได้ทั่วไปในตลาดที่กรุงกาฐมาณฑุ โปขระ และธาเมล ส่วนเสื้อยืดสกรีนสัญลักษณ์ ของเนปาลก็ถือเป็นของฝากยอดนิยมราคาไม่แพงและมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจด้วย

อาหารที่ขึ้นชื่อของเนปาล

โมโม มีต้นกำเนิดมาจากทิเบต ต่อมาได้กลายเป็นอาหารประจำชาติของชาวเชอร์ ชาวเนวาร์และ ชาวลิมบู ซึ่งGurungsและ Magarsของเนปาล โมโม นั้นมีลัษณะคล้ายเกี๊ยวหรือขนมจีบ ส่วนทิง โมโม เป็นโมโมชนิดหนึ่งที่ไม่มีไส้ และมีต้นกำเนิดในทิเบต สมัยก่อนกินกับเนื้อจามรี ต่อมากลายเป็นอาหารพื้นเมืองของทิเบต สิกขิม ภูฏาน เนปาล และลาดัก เป็นอาหารข้างถนนที่เป็นที่นิยมในเนปาล และชุมชนผู้อพยพชาวเนปาลในสหรัฐ อังกฤษ ออสเตรเลียฯลฯ

โมโมของเนปาล ทำด้วยแป้ง บางครั้งเพิ่มยีสต์หรือผงฟูเพื่อให้เนื้อนุ่ม เครื่องปรุง สำคัญที่ใช้เป็นไส้คือไส้ทำด้วยเนื้อประเภทต่างๆ อย่างเนื้อแพะ กระบือ ไก่หมูและ จามรี ซึ่งเป็นที่นิยมมาก ซึ่งเป็นการนำเนื้อดังกล่าวมาสับรวมกับ หอมหัวใหญ่ กระเทียม หอมแดงและผักชี ปรุงรสตามความชอบ

โมโม มังสวิรัติเป็นที่นิยมมากขึ้นในประเทศอินเดียและเนปาล ซึ่งตัวเกี๊ยวเป็นชิ้นกลมแบนขนาดเล็ก และห่อเป็นรูปกระเป๋าหรือดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยว จากนั้นทำให้สุกด้วยการนึ่ง หรือทอด หรือทอดหลังจากนึ่งแล้ว กินกับซอส

ทุกปา
ก๋วยเตี๋ยวน้ำสไตร์ ทิเบต ปกติใส่เนื้อสัตว์ เป็นที่นิยมมากในประเทศเนปาล ทุกปามีหลายประเภทได้แก่ เท็นทุก, กยาทุก, ปาทุง และ เดรทุง

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเนปาล

ไฮไลท์ของ เนปาล คือความสวยงามของเทือกเขาหิมาลัยและ สถาปัตยกรรม นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเนปาลเกือบทั้งหมดจึงมีเป้าหมายไปชมความสวยงามของ ธรรมชาติ ความสวยงามของเทือกเขาหิมาลัย ความสวยงามของวัดและวังที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม

วัดพุทธนาถ เจดีย์โพธินาถ
เป็นวัดที่มีสถูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาล เป็นวัดทางพุทธศาสนาสร้างตามศิลปแบบธิเบต สามารถเดินขึ้นไปที่ด้านบนได้เพื่อชมวิวโดยรอบได้ และจะได้เห็นผู้คนเดินหมุนระฆังที่ประดับอยู่โดยรอบและพร่ำมนตร์ไปตลอด เป็นการปฏิบัติสมาธิ และบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบของชาวพุทธธิเบต

วัดบาราฮี
เป็นวัดซึ่งสร้างถวายพระวิษณุ ในปางที่พระองค์อวตานกลายเป็นหมูป่า เพื่อมาช่วยเหลือชาวโลก ผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองโภคราจะมานมัสการทุกเช้าเพื่อขอพร ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เดินเล่นบนถนนเลียบทะเลสาบที่เป็นย่านร้านค้าขายของที่ระลึกมากมาย

วัดกุมารี
หรือกุมารี ฆระ เป็นที่พำนักของเทพธิดากุมารี ซึ่งเป็นตัวแทนแห่งพระอุมาเทวี เป็นเทพที่ถือกำเนิดโลกมนุษย์ โดยพิธีนี้จะผ่านการคัดเลือกมาจากเด็กหญิงอายุ 3-5 ปี มาจากตระกูลศากยะหรือตระกูลของพระพุทธเจ้าเท่านั้น และเมื่อเสร็จพิธีการ จะได้รับการอันเชิญไปพำนักที่วังกุมารี จนกว่าจะมีรอบเดือนนับเป็นการสิ้นสุดภารกิจการดำรงตำแหน่งกุมารี
หน้าที่ของกุมารี คือทำพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟ

นารายัณหิตี ดูร์บาร์
เป็นพระราชวังหลวงในปัจจุบัน มีนารายัณหิตี ซึ่งเป็นน้ำพุที่เก่าแก่และทรงคุณค่าทางประวัติศาตริย์ ตั้งอยู่ที่ส่วนด้านใต้ของพระราชวัง สามารถเข้าเยี่ยมชมได้เฉพาะวันพฤหัสบดี บ่ายโฒงถึงบ่ายสามโมง

พุทธนิลกัณฐะ
ฐานของเขาศิวะปุรี เป็นที่ประดิษฐานรูปสลักหินของพระวิษณุ ในท่านอนที่เต็มไปด้วยงูกลางเกษียรสมุทร ถือเป็นงานแกะสลักหินฝีมือเยี่ยมในยุคลิจฉวี มีอายุกว่า 5 ศตวรรษ ตั้งอยู่ตรงกลางของสระน้ำเล็กๆ ทำให้ดูเหมือนลอยอยู่เหนือน้ำ

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เป็นที่รวบรวมอาวุธและสิ่งประดิษฐ์ ของเนปาลตั้งแต่ยุคโบราณ ยุคกลาง จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ซึ่งการจัดแสดงทางโบราณคดีและทางประวัติศาสตร์ โดยเปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันอังคารและวันหยุดราชการฤดูร้อน

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ
ตั้งอยู่หลังเนินเขาสวะยัมภูนาถ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมสัตว์ อาทิ สัตว์เลื้อยคลาน ผีเสื้อ ปลา นก ฯลฯที่มีการเก็บรวบรวมมาจากทั่วประเทศ พิพิธภัณฑ์นี้เปิดให้เข้าชมทุกวันยกเว้นวันเสาร์และวันหยุดราชการ

วัดปศุปฏินาถ
ตัววัดสร้างขึ้นมาในสมัยกษัตริย์แห่งราชวงศ์มลละ เพื่อถวายแด่พระศิวะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำพัคมาตี วัดนี้มีหลังคาทำด้วยทองซ้อนกัน 2 ชั้น และมีประตูเงิน ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดวัดหนึ่งในศาสนาฮินดู นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมตัววัดและดูกิจกรรมที่มีขึ้นภายในอาณาเขตของวัดได้วัดนี้องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนวัดแห่งนี้เป็นมรดกโลกแล้ว

จิตวัน
อุทยานหลวงแห่งชาติจิตวันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของเนปาล และยังเป็นยุทยานแห่งชาติที่ดีที่สุดในเอเชีย ซึ่งมีแม่น้ำสำคัญ 3 สายไหลผ่านคือ แม่น้ำราฟ แม่น้ำนารายยาณี และแม่น้ำรีฟ พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่นี้ คือต้นสาละ ต้นโพธิ์ ต้นนุ่น ต้นมะเดื่อ มีสัตว์ป่ามากมายและมีบ้านพักชั้นเยี่ยมสำหรับนักท่องเที่ยว

ภักตะปูร์
เป็นเมืองโบราณที่เรียกได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ทั้งเมืองเลยก็ว่าได้ ซึ่งที่นี่จะรายล้อมไปด้วยวัด วัง ศาสนสถานโบราณ สลับกับบ้านเรือนของผู้คนที่อาศัยอยู่ดั้งเดิม มีจัตุรัสตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งไฮไลท์ของเมืองคือเทวาลัย 5 ชั้น ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพีแห่งพลังและอำนาจ พระนางลักษณมี โดยมีรูปปั้นมนุษย์ สิงห์ ช้าง ครุฑ และเทวดาเรียง ทั้งซ้ายและขวาของบันไดขึ้นสู่เทวาลัย สร้างความอลังการและน่าเกรงขามมาก

ตาโตปานี
ตาโตปานี หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในบริเวณที่สวยงามคล้ายรูปวาด มีน้ำพุร้อนแห่งตาโตปานี ที่ว่ากันว่ามีชื่อเสียงและช่วยรักษาโรคได้ ห่างออกไปไม่กี่กิโลฯ ยังมีบันจี้จัมพ์ให้เล่นและรีสอร์ตที่สวยงามให้เลือกบริการด้วย

น้ำตกเดวี่
น้ำตกนี้แปลกกว่าที่อื่นตรงที่ต้องชะโงกหน้าก้มลงไปดู เพราะเป็นน้ำตกที่ทิ้งตัวลงจากลำธารลงสู่ช่องเขาเบื้องล่างลึกลงไปกว่า 100 เมตร เป็นน้ำตกที่ตั้งชื่อตามเด็กชายเทวี ที่มาเสียชีวิตพร้อมคู่รักที่น้ำตกแห่งนี้ นับได้ว่าเป็นน้ำตกที่มีความลึกที่สุด

ทะเลสาบเฟวา
ภาพทะเลสาบความงามของเฟวาสะท้อนภาพยอดเขามัจฉาปูชเรที่มีรูปร่างคล้ายหางปลา ซึ่งที่นี่เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ มีมนต์ขลังทำให้นักท่องเที่ยวอยากไปเยือนสักครั้ง ตรงกลางทะเลสาบเป็นที่ตั้งของวัดบาลาฮี มีสถูปสีขาวชื่อวัดบาลาฮีลอยเด่นตัดกับพื้นน้ำสีเขียวมรกต

ถ้ำพระศิวะ
ถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำที่อยู่ในใต้ดิน ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปสลักของพระศิวะองค์ใหญ่ มีโอกาสเข้าชมน้อยมาก เนื่องจากน้ำมีน้ำไหลท่วมเข้ามาภายในตลอด

กอร์ขา
เป็นสถานที่ประสูติของกษัตริย์ปฤถวี นารายัณ ชาห์ มหาราชผู้วางรากฐานประเทศเนปาลยุคใหม่ ซึ่งหากอยู่บนเนินเขาจะสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งคือที่ตั้งของปราสาทโบราณที่งดงามอย่าง กอร์ขา ดูร์บาร์ ซึ่งถือเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบเนปาลที่งดงาม

ลุมพินี
ลุมพินีเป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายในราชวงศ์ศากยะ และตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาต่อมา ที่นี่ถือได้ว่าเป็นสถานที่แสวงบุญของผู้คนทั่วโลกที่มีศรัทธาในพุทธศาสนา เป็นสังเวชนียสถาน 1 ใน 4 แห่งที่เหล่าพุทธศาสนิกชนต่างเดินทางมาเพื่อสักการบูชาสถานที่ ที่ประสูติของพระองค์

วัดพุทธนาท
เป็นวัดทางพุทธศาสนาสร้างตามศิลปแบบธิเบต เป็นวัดที่มีสถูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาล ท่านสามารถเดินขึ้นไปที่ด้านบนได้เพื่อชมวิวโดยรอบ ในระหว่างที่เดินรอบท่านจะเห็นผู้คนชาวธิเบตคอยหมุนระฆังที่ประดับอยู่โดยรอบ และจะพร่ำมนตร์ไปตลอด ซึ่งนับว่าเป็นการปฏิบัติสมาธิ และบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบของชาวพุทธธิเบต วัดลามะแบบธิเบตนั้นจะอยู่ที่บริเวณนี้เช่นกัน

วัดบาราฮี
สร้างถวายพระวิษณุ ในปางที่พระองค์อวตาน เป็นหมูป่า เพื่อมาช่วยเหลือชาวโลก ผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองโภคราจะมานมัสการทุกเช้าเพื่อขอพร อิสระให้ท่านจะได้เดินเล่นบนถนนเลียบทะเลสาบที่เป็นย่านร้านค้าขายของที่ระลึกมากมาย

เจดีย์สวยมภูนารท (วัดลิง)
เจดีย์ทางพุทธศาสนาอันเลื่องชื่อของเนปาล นับเป็นเจดีย์องค์หนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ที่องค์เจดีย์จะมีรูปคิ้วและดวงตาอยู่โดยรอบทั้ง 4 ด้าน ซึ่งหมายถึงดวงพระเนตรเห็นธรรมแห่งพระพุทธองค์ เพ่งมองออกไปทั้ง 4 ทิศ โดยความจริงแล้วเจดีย์แห่งนี้ เป็นเจดีย์องค์แรกแห่งการสร้างเมืองเนปาลเลย

เทศกาลสำคัญของเนปาล

เทศกาล ของชาวเนปาลส่วนมากจะมีความเกี่ยวพันกับ ศาสนา ซึ่งจะมีตลอดทั้งปี ทั้งที่เกี่ยวกับตัวบุคคล สถานที่ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ ซึ่งนอกจากชาวเนปาลแล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกร่วมงานกันอีกมากมายด้วย

มาเกสังกรานติ
มาเกสังกรานติ ถือเป็นวันสงกรานต์ของเนปาล ซึ่งจะมีประชาชนจะออกมาจากบ้าน ร่วมในพิธีอาบน้ำเพื่อล้างความอัปมงคล และยังเป็นการต้อนรับฤดูแห่งความอบอุ่นที่จะมาเยือนอีกด้วย

พิธีมหาสนาน
พิธีมหาสนาน จัดขึ้นที่วัดปศุปตินาถ เป็นพิธีสรงน้ำพระศิวะ โดยใช้น้ำนม โยเกิร์ต น้ำผึ้ง เนยบริสุทธิ์ และมีการเปลี่ยนเครื่องฉลองพระองค์

งานโลซาร์
งานโลซาร์ ถือเป็นงานขึ้นปีใหม่ของชาวทิเบตในเนปาล ในงานจะมีการลงสีและประดับประดาสถูปทั้งสองอย่างงดงาม และเป็นการเฉลิมฉลองด้วยการเต้นรำทำเพลง ระบำลามะ พร้อมด้วยการเดินแห่รอบบริเวณมหาสถูปโพธินาถ

งานโฮลี
งานโฮลี เป็นงานรื่นเริง ที่เด็กๆ วัยรุ่นจะนำแป้งสี และน้ำมาสาดใส่กัน เหมือนสงกรานต์บ้านเรา

โกราจัตรา
โกราจัตรา เป็นเทศกาลแสดงการขี่ม้าและกายกรรมในนครกาฐมาณฑุ ซึ่งจะมีการแข่งม้าและการละเล่นดนตรีพื้นเมือง การแห่เทพเจ้า ตั้งแต่เวลาเย็นถึงเที่ยงคืน เพื่อขอความคุ้มครองจากเทพเจ้าและภูตผี

เมรา
เมรา เป็นงานเฉลิมฉลองประจำปีของชาวหมู่บ้านลุมพินี ซึ่งจะมีการบูชาพระนางสิริมหามายา ณ มายาเทวีวิหารและมีการละเล่นต่างๆ รวมถึงการเปิดร้านขายของ ซึ่งจะมีผู้คนมาร่วมงานมากมาย

มัจเฉนทรนาถราชจัตรา
ในงานมีรถขบวนแห่เทพเจ้าพุงเตียว หรือ มัจเฉนทรนาถแดง จัดเป็นงานช่วงเทศกาลหน้าร้อนที่ใหญ่ที่สุด โดยจัดขึ้นที่เมืองปาตัน ในช่วงปิดเทศกาลจะมีการแสดงเสื้อศักดิ์สิทธิ์โบเตอ เป็นเสื้อกั๊กลงลายประดับดิ้นงดงามให้ผู้ร่วมงานได้ชม

การเดินทางจากประเทศไทยไปประเทศเนปาล

สายการบินจากกรุงเทพไปเนปาล ซึ่งสามารถเลือกเดินทางได้ทั้ง Economy Business และ First ด้วยสายการบินชั้นนำ ซึ่งสายการบินที่บินจากกรุงเทพฯ ไปเนปาลคือ

สายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิก แอร์เวย์ หรือสายการบินไทย ในราคาที่สุดพิเศษ
หรือหากไม่ลงเนปาลสามารถ เลือก กรุงเทพฯ - กัตมันดุ - กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย หรือสายการบิน Nepal Airlines (RA) ก็ได้เช่นกัน

สิ่งที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางไปประเทศเนปาล

การเดินทางไปประเทศเนปาล แม้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเพียงใด หากแต่มีโอกาสได้เตรียมตัว เพื่อทราบข้อมูลก่อน จะได้ไม่เสียเวลา และค่าใช้จ่ายเกินงบ ที่สำคัญจะได้เที่ยวได้อย่างสนุกและราบรื่นอีกด้วย

เสื้อผ้า
ต้องเตรียมเช็คสภาพอากาศก่อนไป ประเทศเนปาลในกลางวันจะร้อน และกลางคืนจะหนาวจะได้เตรียมเสื้อผ้าให้ถูกต้อง และเตรียมรองเท้าให้เหมาะสำหรับการเดินทางระยะไกล

เครื่องหนัง
วัดฮินดูที่เนปาลจะไม่อนุญาตให้นำเครื่องหนัง เช่น เสื้อหนัง เข็มขัดหนัง เข้าบริเวณวัด

ห้องน้ำ
ก่อนออกจากโรงแรมหรือร้านอาหารควรทำธุระให้เสร็จ เพราะว่าห้องน้ำที่นี่หาสะอาดได้ยากมาก แถมวัดบางที่ไม่มีห้อง

ของใช้ส่วนตัว
ควรเตรียมให้พร้อมเพราะว่าโรงแรมที่เนปาลจะมีให้คุณแค่สบู่ก้อนเล็กๆ เท่านั้น รวมถึงยารักษาโรค ควรเตรียมไปด้วย และถ้าใครแพ้ฝุ่นควรเตรียมผ้าปิดจมูกไปด้วยเพราะฝุ่นเยอะมาก

การถ่ายรูปบุคคล
ไม่ว่าจะถ่ายรูปนักบวชหรือ พิธีกรรมต่างๆ ควรขออนุญาตบุคคลหรือเจ้าของงานนั้นๆก่อน และไม่ควรใช้แฟลชเพราะเป็นการเสียมารยาท และรบกวนในการประกอบพิธีกรรม

เมื่อออกจากอาคารผู้โดยสารอาจมีคนมาช่วยยกกระเป๋า เมื่อเจอสถานการณ์เช่นนี้ให้ปฏิเสธมิเช่นนั้น จะเดือดร้อนเพราะพวกนี้จะขอค่าแรงภายหลังและหากเจอแท็กซี่เข้ามารุมล้อม ให้เลือกคันใดคันหนึ่งแล้วต่อรองให้เปิดมิเตอร์ก่อน วิธีที่ดีที่สุดคือไปแท็กซี่ของสนามบิน อัตราค่าโดยสารอาจแพงกว่า แต่ก็ทำให้สบายใจ และปลอดภัยนั่นเอง

เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยว อารยธรรม และธรรมชาติอันงดงาม รวมถึงเทศกาลต่างๆ ที่หากใครได้มาประเทศเนปาล ก็จะทำให้คุณได้เก็บอีกหนึ่งความทรงจำและประทับใจอย่างยาวนานเช่นกัน

ทัวร์ประเทศเนปาล

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
  • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
    เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
  • [email protected]
  • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม