สอบถามทาง LINE
@nexttour

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศสาธารณรัญเช็ก

สาธารณรัฐเช็ก หรือที่หลายคนรู้จักกันในนามของประเทศเช็ก ที่เป็นอีกหนึ่งประเทศเล็กๆในยุโรป โดยมีเมืองปรากเป็นเมืองหลวง หลายคนที่ยังตัดสินใจอยากจะเดินทางมาท่องเที่ยว ก็อาจจะลังเลใจอยู่ว่า ประเทศแห่งนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง ซึ่งหลังจากที่กรุงปราก ได้รับการยกย่องให้เป็นอีกหนึ่งดินแดนแห่งความสวยงามให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้แล้ว ทำให้ชื่อเสียงของสาธารณรัฐเช็กเริ่มมีชื่อติดหูนักท่องเที่ยวทั่วโลกขึ้นมาทันที

และที่กรุงปราก Pragueนี่เองที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาค้นหาและสัมผัสความงามด้วยตัวเอง เพราะที่สาธารณรัฐเช็ก เป็นอีกหนึ่งดินแดนที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งทองคำ เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด และเป็นสุดยอดอารยธรรม และยังกลายเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอีกด้วย

ลักษณะภูมิประเทศ

ประเทศเช็กเป็นดินแดนที่ประกอบด้วยที่ราบสูง พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่สูงกว่าน้ำทะเล 200 เมตร และประกอบด้วย เนินเขา แม่น้ำรวมถึงทะเลสาบขนาดเล็กๆซึ่งประเทศเช็กดินที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชหลายชนิด มีอากาศแบบอบอุ่นภาคพื้นทวีป เป็นประเทศขนาดเล็กในยุโรปกลางพื้นที่ไม่ติดทะเล มีแร่ธาตุหลายชนิด แร่ที่สำคัญคือ ถ่านหิน และ ยูเรเนียม

การแบ่งเขตการปกครอง

สาธารณรัฐเช็กมีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย และมีประธานาธิบดีเป็นประมุข โดยสาธารณรัฐเช็กประกอบด้วย 13 เขตกับ 1 นครหลวง ซึ่ง มีกรุงปรากเป็นเมืองหลวง โดยมี เขตเซ็นทรัลโบฮีเมีย,เขตเปิลเซน,เขตเซาท์โบฮีเมีย,เขตอูสตีนาดลาเบม ,เขตฮราเดตส์กราลอเว,เขตลีเบเรซ,เขตคาร์ลสแบด ,เขตปาร์ดูบีตเซ,เขตเซาท์มอเรเวีย,เขตมอเรเวีย-ไซลีเชีย ,เขตออลอโมตซ์,เขตวีซอชีนา และเขตซลีน อยู่ในการแข่งเขตการปกครอง

ประชากรและวัฒนธรรม

สาธารณรัฐเช็กมีประชากรกว่า 10.47 ล้านคน ประกอบด้วยชาวเช็ก ,ชาวสโลวัก,ชาวโปล ,ชาวฮังกาเรียน ซึ่ง สาธารณรัฐเช็ก สวนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และไม่นับถือศาสนา ส่วนภาษาใช้ภาษาเช็กเป็นภาษาราชการ ยังมีประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นดนตรีพื้นเมืองหรือการละคร เพราะที่นี่เป็นถิ่นกำเนิดของนักเขียน และนักประพันธ์ดนตรีคลาสสิกที่สำคัญยังมีชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งแต่ก่อนเยอรมันเคยยึดดินแดนของเช็กมาก่อน ทำให้วัฒนธรรมเช็กมีทั้งของเยอรมันและชนเผ่าสลาฟ ทำให้กรุงปรากเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมหลากหลาย

สภาพภูมิอากาศของเชค

ประเทศเช็คมี4 ฤดู คือฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูใบไม้ผลิ และฤดูหนาว

ฤดูร้อน
ฤดูร้อนจะเริ่มจากเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนกันยายน ซึ่งบางวันอุณหภูมิอาจพุ่งสูงแต่ก็อาจมีฝนตกเช่นกัน นอกจากนี้ประเทศเช็กจะมืดช้าที่สุดคือ พระอาทิตย์จะตกตอนประมาณสามทุ่มสิบห้านาที

ฤดูใบไม้ผลิ
อากาศจะอยู่ในช่วงเย็นสบายและไม่ร้อนจนเกินไป ในช่วงต้นของฤดูใบไม้ผลิอากาศยังคงเย็นอยู่บ้าง และจะเริ่มอุ่นขึ้นเรื่อยๆในเดือนมีนาคม ส่วนอากาศในเวลากลางคืนส่วนมากก็ยังคงหนาว เดือนพฤษภาคมเวลากลางวันอากาศจะเย็นสบาย ท้องฟ้าก็เริ่มมืดช้าลงและจะมืดตอนประมาณสองทุ่ม

ฤดูใบไม้ร่วง
จะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน ซึ่งยังคงมีอากาศอบอุ่น ส่วนตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม อุณหภูมิจะเริ่มลดต่ำลง และเดือนพฤศจิกายนอากาศจะเริ่มหนาวเย็นในเวลากลางคืน และอาจจะมีหิมะชุดแรกตกลงมาในช่วงนี้

ฤดูหนาว
ในประเทศเช็คจะหนาวมาก อุณหภูมิถึงขั้นติดลบ และจะมีหิมะตกฤดูหนาว และจะมืดเร็วกว่าในฤดูอื่นๆ เนื่องจากพระอาทิตย์จะตกตอนประมาณสี่โมงเย็นใน ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งปิดเร็วตามไปด้วยหรือในบางแห่งจะปิดทำการในช่วงฤดูหนาวไปเลยก็มี

โซนเวลาของเชค

เวลาของประเทศสาธารณรัฐเชค จะเดินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมงและ 5 ชั่วโมงตามลำดับ โดยเริ่มตั้งแต่คืนวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมเวลา 02.00 น. ไปจนถึงคืนวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมเวลา 03.00 น.

ค่าเงินที่ใช้ในเชค

ถึงแม้ว่าเช็กจะอยู่ในกลุ่มประเทศ ยูโร แต่ประเทศเช็กกลับนั้นไม่ได้ใช้เงินสกลุยูโร ซึ่งยังคงใช้สกุลเงินของประเทศตัวเองที่เรียกว่า โครูนาเช็ก หรือ เช็กคราวน์

ระบบไฟฟ้าในประเทศเช็ก

ระบบการใช้ไฟฟ้าของประเทศสาธารณรัฐเชคเป็นแบบ 220 โวลต์ หากปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณไม่ตรงกับปลั๊กที่สาธารณรัฐเช็กควรจะนำแอดปเตอร์ติดไปด้วย

การใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสำหรับนักท่องเที่ยว

ประเทศสาธารณรัฐเช็ก มีรหัสโทรศัพท์ของคือ +43 ส่วนใครที่นำมือถือจากเมืองไทยไปใช้ที่นั่น สามารถใช้ยริการได้ได้โดยผ่านบริการ โรมมิ่ง โดยติดต่อทางเครือข่ายมือถือที่ศูนย์ประเทศไทยก่อน นอกจากนี้ยังสามารถซื้อบัตรเติมเงินเพื่อใช้บัตรโทรกลับมายังประเทศไทยได้

ส่วนระบบอินเทอร์เน็ต สาธารณรัฐเช็ก หรือที่กรุงปรากมีระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี รวมถึงการให้บริการ Wi-Fi ตามจัดสำคัญต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกหนแห่ง อย่างโรงแรมส่วนใหญ่รวมและโฮสเทลจะให้บริการฟรีสำหรับผู้เข้าพัก และมีบางแห่งที่คิดค่าบริการอินเทอร์เน็ต ร้านอาหารมากมายที่ให้บริหารฟรี Wi-Fi โดยจะมีเครื่องหมาย Wi-Fi อยู่ที่หน้าประตู

นอกจากนี้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านศูนย์บริการมือถือของคุณ แต่ก็ขึ้นอยู่กับอัตราค่าธรรมเนียมและการเข้าถึงบริการข้ามแดนอัตโนมัติ หรืออาจจะซื้อซิมการ์ดในท้องถิ่นและเลือกค่าธรรมเนียมแพ็คเก็จสำหรับบรอดแบนด์มือถือ ในกรุงปรากและเมืองอื่นๆ ที่สามารถส่งสัญญาณการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ หรือจะใช้อินเทอร์เน็ตจากการเติมเงินมือถือของ T-Mobile, O2 หรือ Vodafone โดยมีค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนประมาณ 500-800 และยังสามารถเปิดใช้งานแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตหนึ่งวันหรือจะซื้อซิมการ์ดแบบเติมเงินซึ่งสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่

สินค้าและของฝากจากเช็ก

แม้จะมีอารยธรรมและสิ่งก่อสร้างสวยงาม แต่การหาซื้อของฝากจากประเทศเช็ก ก็มีให้เลือกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นของเล่นไม้แบบดั้งเดิมสำหรับเด็กๆ หรือเครื่องประดับโกเมนแบบโบฮีเมียน คริสตับแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย เบียร์และไวน์เช็กชั้นเยี่ยม
รวมถึง Becherovkaเหล้าสมุนไพรจากเมืองคาร์โลวี วารี ที่นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อได้ตามแหล่งขายของฝากทั่วไป

อาหารที่ขึ้นชื่อของเช็ก

อาหารประจำชาติเช็กส่วนใหญ่จะทำมาจากเนื้อ ที่อุดมไปด้วยคอเลสเตอรอล ที่เสิร์ฟมาพร้อมด้วยแป้งต้ม และเบียร์ ซึ่งอาหารที่ชาวเช็กรับประทานกันเป็นประจำคือ หมู กะหล่ำปลีและแป้งต้ม คุณจะพบว่าอาหารประจำชาติเช็กนั้นอร่อยใช้ได้ ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาสัมผัสและลิ้มรสอาหารหลากสไตล์ ต่างก็ทำให้วิธีรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพไปถึงสองสามวันทีเดียว

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเช็ก

กรุงปราก Prague
กรุงปราก Prague ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งในโลก ซึ่งเป็นเมืองที่มีความงดงามด้านสถาปัตย กรรมชั้นยอดของทุกยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นเรอเนสซองส์ ,โรมาเนสก์ กอธิก บาร็อก และอาร์ตนูโว ถือได้ว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวมากที่สุด เพราะเป็นบริเวณที่เป็นเขตเมืองเก่าแก่และรวมสุดยอดศิลปกรรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจของปราก คือปราสาท Castle District, Little Quarter ฯลฯ ที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำวัลตาวาย่านเมืองเก่า และจัตุรัสเวนเซสลาส รวมถึง Charles Bridge สะพานชาร์ลส์ ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี

Prague Castle
ปราสาทปรากเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศที่ชาวเช็กรักและภาคภูมิใจ เป็นสถานที่สำคัญที่สุดขอประเทศ ปราสาทปรากเริ่มสร้างในศตวรรษที่ 9 และประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างอย่าง โบสถ์ พระราชวัง สวนหย่อม พิพิธภัณฑ์ที่เป็นเสมือนมรดกทางวันฒนธรรมต่างๆ ของศิลปะทุกสมัยที่รวมไว้ด้วยกัน และปัจจุบันปราสาทปรากได้กลายมาเป็นสถานที่ทำงานของประธานาธิบดีนั่นเอง

St. Vitus Cathedral
มหาวิหารเซนต์วิตัส ตั้งอยู่ในย่านปราสาทปราก โดยสร้างในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 14 ซึ่งมหาวิหารสไตล์กอธิกแห่งนี้นับได้ว่าเป็นมหาวิหารที่มีความประณีตงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะมีประตูแกะสลักลวดลายตระการตา และกระจกสีสเตนกลาสที่ประดับรอบวิหารยิ่งทำให้มหาวิหารแห่งนี้ดูโดดเด่นมากขึ้น

St. Wenceslas Chapel
โบสถ์เซนต์เวนเซสลาส มีความสวยงามมาก ซึ่งภายในได้รับการตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและอัญมณีทีค่ากว่า 1,345 ชิ้น และยังเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิหารเซนต์วิตัส ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปะในแบบกอธิก นอกจากนี้ยังเป็นที่เก็บพระศพของบรรดากษัตริย์ในอดีตอีกด้วย

Old Royal Palace
เป็นอาคารที่ต่อเนื่องมาจากโบสถ์เซนต์วิตัสสำหรับพระราชวังเก่าที่สร้างขึ้นเมื่อช่วงศตวรรษที่ 9 เพื่อเป็นที่ประทับของราชวงศ์ ภายในได้แบ่งออกเป็นหลายส่วนซึ่งความสวยงามอยู่ที่บริเวณ Vladislav Hall ที่ก่อสร้างด้วยศิลปะของยุคกอธิกที่มีเพดานเป็นลายดอกไม้ และกระจกบานสูงที่แสนงดงาม โดยจะเปิดให้เข้าชมทุกวันในเดือนเมษายน ถึงเดือน ตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคม

โบสถ์เซนต์จอร์จและคอนแวนต์
St. George's Basilica and Convent เริ่มสร้างขึ้นในปีค.ศ. 920 โดยเจ้าชายวราติสลาฟที่ 1 ซึ่งตัวโบสถ์ด้านนอกเป็นศิลปะสไตล์บาร็อก แต่ภายในกลับมีการตกแต่งด้วยด้วยสไตล์โรมาเนสก์ ที่ให้บรรยากาศเรียบง่ายและไม่ซับซ้อน โบสถ์เซนต์จอร์จฯ แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นส่วนของปราสาทปรากที่เก่าแก่ที่สุด และยังเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์เช็ก และในส่วนของเซนต์จอร์จคอนแวนต์นั้นเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับเก็บรวบรวมผลงานสไตล์บาร็อกซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

ถนนสายทองคำหรือโกลเดนเลน Golden Lane
เป็นถนนสายเล็กๆที่ตั้งตามชื่อย่านที่ช่างทำทองเคยอาศัยในวริเวณนี้ สองข้างทางบนถนนเต็มไปด้วยร้านขายของเล็กๆ ที่มีสีสันสดใส ในอดีตที่นี่เป็นสิ่งที่เริ่มแรก จากที่ถนนสายนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักของทหารและรักษาพระราชวังในสมัยพระเจ้ารูดอล์ฟที่ 2 จนกระทั่ง 100 ปีต่อมาช่างทำทองได้ย้ายเข้ามา และเริ่มดัดแปลงให้เป็นร้านขายของและรวมถึงที่พักอาศัย เจ้าของบ้านที่แท้จริงจึงกลับมาบูรณะซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพ ร้านขายเครื่องแก้วโบฮีเมียน ร้านหนังสือ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ

นาฬิกาดาราศาสตร์โบราณที่นอกจากจะบอกเวลาแล้วยังสามารถบอกข้างต้นหรือข้างแรมและแสดงตำแหน่งการเดินทางของพระอาทิตย์,ดวงจันทร์และโลกในระบบสุริยะจักรวาลได้อีกด้วย เมื่อถึงกำหนดเวลาจะมีผู้คนมายืนรอชมรูปปั้นสาวกพระคริสต์ที่ประดับนาฬิกาออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆบนหอคอยกันเต็มลานไปหมด

นาฬิกาดาราศาสตร์ปราก
หอนาฬิกาดาราศาสตร์ตั้งอยู่ทางกำแพงด้านใต้ของศาลาว่าการในจัตุรัสเมืองเก่าตั้งอยู่ที่กรุงปรากเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กเ ป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองที่ได้รับความนิยมมาก

ส่วนประกอบหลักของหอนาฬิกาได้แก่นาฬิกาดาราศาสตร์ซึ่งจะแสดงวิถีการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ด้านล่างของนาฬิกาดาราศาสตร์จะมีหน้าปัดแสดงเดือนในปัจจุบันและด้านบนสุดมีรูปปั้นสาวกของพระเยซู

เทศกาลสำคัญของปะเทศเช็ก

ประเทศเช็ก มีเทศกาลที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งไม่ว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางมาในช่วงเดือนไหน ฤดูไหน ก็จะมีการแสดง รวมถึงเทศกาลต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ส้มผัสและชื่นชม รวมถึงมีส่วนร่วมในเทศกาลนั้นๆด้วย

เทศกาลดนตรีฤดูหนาว
เทศกาลโอเปร่าประจำปีจะถูกจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมกราคม สัปดาห์แรกของเดือน ซึ่งในงานจะมีการแสดงบัลเล่ต์ และเพลงคลาสสิค ซึ่งจัดขึ้นในหลายสถานที่ ที่ทั้งโรงละครแห่งชาติของปราก

งาน St. Matthew
งาน St. Matthewจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน คือช่วงเวลาในการสรรเสริญวัฒนธรรมของชาวเช็ก เป็นงานที่ให้ความบันเทิง แบบเป็นกันเองกับครอบครัว มีการจัดเครื่องเล่นต่าง ๆ กว่า 130 อย่าง มีทั้งรถไฟเหาะตีลังกาบ้านผีสิง ม้าหมุนน้ำตก เครื่องกลจำลองเสมือนจริง ปืนใหญ่ โลกน้ำและเรือเฟอร์รี่

เทศกาลอีสเตอร์
เทศกาลอีสเตอร์ ที่จัดขึ้นในเดือนมีนาคมไปจนเดือนเมษายน ก่อนเทศกาลอีสเตอร์ จัตุรัสเมืองเก่าและสถานที่อื่น ๆ ในปราก เป็นสถานที่มีไข่อีสเตอร์เป็นจำนวนมากที่ทำมาจากมือ รวมทั้งของเล่นที่ทำมาจากไม้และขนมแบบดั้งเดิม

เทศกาลดนตรีนานาชาติ
ฤดูใบไม้ผลิเดือนพฤษภาคมถึงช่วงเดือนมิถุนายนเป็นเวลา 3 สัปดาห์ เป็นงานเทศกาลดนตรีคลาสสิคและการเต้นรำในโบสถ์ วังและที่จัดแสดงคอนเสิร์ต ซึ่วเป็นที่นิยมมาก เพราะงานนี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกทุก ๆ ปี

เทศกาลเบียร์เช็ก
เครื่องดื่มจากทั่วประเทศจะมารวมตัวกันเพื่อแสดงเครื่องดื่มสีทองในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงช่วงต้นของเดือนมิถุนายน เป็นเทศกาลเบียร์ที่มีการกินดื่มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศเช็กนั่งดื่มเบียร์ในเต้นท์ขนาดใหญ่ มีดนตรีสดและอาหารเช็ก

เทศกาลอาหาร
ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม มีการจัดงานเทศกาลอาหารโดยผู้แต่งคู่มือเกี่ยวกับร้านอาหาร เป็นเมนูอาหารที่แตกต่างกันและผ่านการนำเสนอจากร้านอาหารชั้นนำกว่า 30 ร้านทั่วโลกหนึ่งในนั้นมีอาหารจากประเทศไทยด้วย

งานพรอม
ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ถึงปลายเดือนเดือนกรกฎาคม งานพรอมของ BBC เป็นการนำวงดนตรีซิมโฟนีเข้ามาในงาน จุดเด่นของงานคือ การแสดงบทบาททางดนตรีในการสร้างภาพยนตร์ สไตล์ฮอลลีวูด ซึ่งได้รับความร่วมมือกับวงออเครสตร้าซิมโฟนีแห่งชาติเช็ก

เทศกาลดนตรีแจส
กลางเดือนกรกฎาคม นักร้องและนักแต่เพลงจากการเพลงแจสของยุโรปมารวมตัวกัน ซึ่งเป็นการจัดงานเพลงแจส ในจัตุรัสเมืองเก่าสำหรับคอนเสิร์ตกลางคืน

เทศกาลคริสต์มาส
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ต้นคริสต์มาสขนาดยักษ์ประดับไฟที่ใจกลางของจัตุรัสเมืองเก่า พร้อมด้วยเสียงเพลงและการแสดงข้างถนนมากมาย ภายในงานมีซุ้มขายของขายของเล่นที่ทำมาจากเซรามิค ไม้ และรูปแกะจากสลักแก้ว และอาหารอย่างเค้กแสนอร่อย ไส้กรอกบาร์บีคิวและไวน์ ซึ่งจัดขึ้นที่ตลาดคริสมาสต์ และตลาดหลักที่อยู่ในจัตุรัสเมืองเก่าและจัตุรัส Wenceslas เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และจัดขึ้นเพื่อฉลองวันคริสต์มาส

เทศกาลปีใหม่
คืนวันที่ 31 ธันวาคมชมพลุดอกไม้ไฟระเบิดไปทั่วแม่น้ำ และฟังดนตรีที่จัตุรัส Wenceslas หรือไปยังจัตุรัสเมืองเก่า มีการแสดงสดบนจอขนาดใหญ่รวมถึงการแสดงอื่น ๆ และร่วมสนุกไปกับงานปาร์ตี้ต่าง ๆ มากมายตลอดทุกที่ในปราก

การเดินทางจากประเทศไทยไปประเทศเช็ก

การเดินทางจากไทยไปประเทศเช็กสามารถเลือกสายการบินหลายสายการบิน มีสายการบินที่ให้บริการทั้ง Connecting Flight และ Direct Flight ทั้งบินตรงและบินอ้อมไปลงที่เมืองปรากเพราะไม่มีสายการบินที่บินตรงจากไทยไปสาธารณรัฐเช็ก.
แต่หากไปเที่ยวเมืองอื่นก็สามารถเลือกลงสนามบินอื่นๆ ซึ่งอยู่ทั่วประเทศได้ หรืออาจจะมาลงที่ปราก แล้วต่อรถบัสหรือรถไฟก็ได้เช่นกัน

สาธารณรัฐเช็ก มีสนามบินอยู่ที่กรุงปราก เป็นสนามบินยอดนิยม สำหรับเที่ยวบินตรงระหว่าง สาธารณรัฐเช็ก กับ กรุงเทพฯ ซึ่งมสนามบินอื่นๆ นอกเหนือจากสนามบินปราก ที่สามารถบินตรงจากไทยไปสนามบินอื่นๆได้คือ สนามบินคาร์โลวีวารี สนามบินออสตราวา,สนามบินเบอร์โน และสนามบินพาร์ดูบิซ

สายการบินเบอร์ลิน
วิธีการเดินทางจากประเทศไทยไปกรุงปรากที่คุ้มราคาที่สุด ส่วนใหญ่จะเป็นบริการของสายการบิน AirBerlin ซึ่งบินไปยังมิวนิคหรือเบอร์ลิน แล้วสามารถต่อรถไฟหรือรถโดยสารมายังกรุงปราก

สายการบินของรัสเซีย
สายการบิน AeroSvit หรือสายการบิน AeroFlot เป็นบริการโดยสายการบินของรัสเซีย ที่เสนอราคาที่น่าสนใจ ที่บินตรงจากกรุงเทพฯไปปราก

นอกจากนี้ยังมีสายการบินจากกรุงเทพไปปรากอีกหลายสายการบินคือ Emirates,Ukraine International ,Finnair , Turkish Airlines ,KLM ,Etihad Airways, Austrian Airlines, British Airways และสายการบิน Swiss Internationa

สิ่งที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางไปประเทศเช็ก

หากคุณจะเดินทางไปเที่ยวประเทศเช็ก การศึกษาข้อมูลและการวางแผนในการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงสภาพอากาศ หรือเทศกาลต่างๆ ที่สามารถเช็คได้ ก่อนเดินทาง ซึ่งจะทำให้ทริปการเดินทางของคุณไม่ยุ่งยาก และสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตามเป้าหมายที่วาง เอาไว้

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม
เป็นช่วงเวลาที่เหมาะ สำหรับการไปเที่ยวปราก เพราะมีเทศกาลต่างๆ ซึ่งช่วงเวลานี้จะช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากได้รับ ราคาพิเศษทั้งเรื่องตั๋วเครื่องบินและห้องพักโรงแรม ส่วนอากาศในช่วงเวลานี้อาจจะหนาวจัดจนถึงจุดเยือกแข็ง เมืองนี้มีความงดงามท่ามกลางหิมะ เตรียมเสื้อผ้าหนาๆ และแวะหาของกินอุ่นๆ ในตลาดหรือร้านขายของข้างทาง เช่น ขนมอบ "trdelnik" ก็ได้

เดือนเมษายน
เดือนเมษายน เป็นการเริ่มต้นฤดูท่องเที่ยว อากาศเริ่มอุ่นขึ้นและมีกลิ่นไอของเทศกาลอีสเตอร์ นักท่องเที่ยวจะได้เห็นการจัดเตรียมงาน ซึ่งเทศกาลอีสเตอร์ที่นี่จะทำการเพนท์ไข่ที่สวยงามและในตลาดอีสเตอร์ก็จะเต็มไปด้วยสินค้าและอาหารต่างๆ ให้คุณเลือกซื้อหา

เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน
ถือว่าเป็นช่วงเวลาและอากาศดีที่สุดเพราะอากาศอบอุ่น ไม่ร้อน ดอกไม้เริ่มผลิบาน ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อลดความแออัด ในเดือนมิถุนายน อากาศในช่วงเวลานี้ของปีนับว่าดีแต่อาจจะเป็นเดือนที่เปียกปอนด้วยปริมาณไอน้ำ ควรเตรียมเสื้อผ้าที่ไม่บางมากและไม่หนาจนเกินไป

ฤดูร้อน
เริ่มเข้าสู่หน้าร้อน ควรจัดเตรียมเสื้อผ้าหลวมๆ ที่มีอากาศถ่ายเท เพื่อที่คุณจะได้รู้สึกสบายๆ ไม่อึดอัดมากนัก มีปริมาณฝนเล็กน้อยก็ เดือนสิงหาคม ร้อนมากที่สุดของปี ชาวปรากจำนวนมากจะออกไปเที่ยวพักผ่อนนอกเมือง คนในกรุงปรากจึงไม่พลุกพล่าน แต่ยังคงมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ส่วนเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมอากาศเริ่มเย็นสบาย

ฤดูหนาว
เดือนพฤศจิกายน อากาศเริ่มสู่ความหนาวเย็น อาจเริ่มมีหิมะตกและเมืองก็ค่อนข้างจะมืดครึ้ม
อย่าลืมแพ็คเสื้อผ้าที่อุ่นๆ ไปด้วย ส่วนในช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคม มีเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ทำให้เมืองนี้เริ่มครึกครึ้นมากขึ้นใน อย่าลืมนำเสื้อผ้าหนาๆ ติดไปด้วยเพราะอุณหภูมิอาจติดลบ

ประวัติศาสตร์มากมายของเช็กถูก อารยธรรม และสถานที่ท่องเที่ยว และสิ่งต่างๆ ต่างเป็นเครื่องเตือนใจให้ชาวเช็กนึกถึงวันเก่าๆที่เคยประกาศต่อสู้เพื่ออิสรภาพ ซึ่งการเดินทางมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลก จะทำให้ชาวเมืองเช็กกลับมามีความสดใสอีกครั้ง

ทัวร์ประเทศสาธารณรัญเช็ก

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
  • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
    เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
  • [email protected]
  • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม