สอบถามทาง LINE
@nexttour

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

เพราะหากพูดถึงแดนจิงโจ้ หลายคนก็ต้องนึกถึงประเทศออสเตรเลีย ซึ่งนอกจากจิงโจ้แล้ว ก็ยังมีหมีโคอาลาที่แสนน่ารัก ซึ่งจิงโจ้ถือเป็นสัตว์ประจำประเทศและยังมีสัตว์นานาชนิดที่จะหาไม่ได้ในที่อื่นของโลก พร้อมกับชนเผ่าพื้นเมืองอย่างบอริจินิส ที่มีวัฒนธรรมเดิมๆ ที่ยังสามารถพบเห็นได้ และด้วยความที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้ออสเตรเลียมีความโดดเด่นของทางวัฒนธรรมและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ บวกกับวิถีชีวิตของคนพื้นเมือง อันเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้อยากมาสัมผัสกับที่นี่โดยเร็ว

ลักษณะภูมิประเทศ

ประเทศออสเตรเลียถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีลักษณะเป็นทวีป เพราะเป็นดินแดนเก่าแก่ที่มีประชากรตั้งรกรากมาเป็นเวลายาวนาน โดยก่อนที่ชาวยุโรปจะมาตั้งรกรากนั้น ชาวอะบอริจิน และชาวเกาะทอร์เรสเทรต ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปนี้

ออสเตรเลียตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย อยู่ในส่วนที่เรียกว่าโอเชียเนีย มีแผ่นดินหลักของทวีปออสเตรเลีย เกาะแทสเมเนีย และเกาะอื่นๆในมหาสมุทรแปซิฟิก อินเดีย และมหาสมุทรใต้ ซึ่งออสเตรเลียมีพื้นที่กว่า 7,706,168 ตารางกิโลเมตร รวมกับพื้นที่รัฐแทสมาเนีย เกาะลอร์ดโฮว์ ,เกาะแมคไควรี และพื้นที่ในส่วนที่เป็นทะเล ขนาดของออสเตรเลียนั้นมีขนาดประมาณ 2 เท่าของทวีปยุโรป โดยเทียบได้กับประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศ โดยไม่รวมอะแลสกาและเกาะฮาวาย

การแบ่งเขตการปกครอง

ออสเตรเลียมี มีรูปแบบรัฐบาลเป็นสหพันธรัฐ และระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ประมุขแห่งรัฐ ของออสเตรเลียคือ สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 รัฐธรรมนูญของออสเตรเลียระบุว่า อำนาจบริหารเป็นของสมเด็จพระราชินี และทรงใช้อำนาจนั้นผ่านผู้สำเร็จราชการในฐานะผู้แทนพระองค์ของพระองค์ (สมเด็จพระราชินี)
อำนาจของผู้สำเร็จราชการนั้นรวมถึงการแต่งตั้งรัฐมนตรีและผู้พิพากษา การยุบสภา และการลงนามบังคับใช้กฎหมาย ออสเตรเลียมีรัฐสภา๙ แห่ง ๑ สภาของสหพันธ์ ๖ สภาของแต่ละรัฐ และ๒ สภาของแต่ละดินแดน รัฐสภาของสหพันธ์ ใช้ระบบ ๒ สภา ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก ๑๕o คน มาจากการเลือกตั้ง โดยแบ่งเป็นเขตเลือกตั้ง มีผู้แทนเขตละหนึ่งคน วุฒิสภามีสมาชิก ๗๖ คน มาจากแต่ละรัฐ รัฐละ ๑๒ คน และจากดินแดน คือเขตเมืองหลวงและนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ละ๒ คน ทั้ง ๒ สภาจัดการเลือกตั้งทุก๓ ปี สมาชิกวุฒิสภามีวาระ ๖ ปี โดยการเลือกตั้งแต่ละครั้งจะเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด

ประชากรและวัฒนธรรม

ชาวออสซี่ แบ่งเชื้อชาติออกเป็น 2 ประเภทคือ ชนผิวขาว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชากร ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นถาน ไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษ อิตาลี เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และกรีซ ยังมีชาวออสเตรเลียเชื้อสายเอเซียด้วย ซึ่งอาศัยอยู่ทางใต้และทางตะวันตกของประเทศ และทางตะวันออก อีกกลุ่มคือชนพื้นเมือง เป็นประชากรดั้งเดิมของออสเตรเลีย หรือที่รู้จักกันว่าคือชาว อะบอริจินิส หรือ ออสเตรลอยด์ อาศัยอยู่ทางดินแดนที่รัฐบาลออสเตรเลียสงวนไว้ให้กับชาวพื้นเมือง หรือตอนเหนือของประเทศ คือนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี

ประชากรของออสเตรเลีย มีจำนวนกว่า 42 ล้านคน ซึ่งชาวออสเตรเลียใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และเป็นภาษาประจำชาติ ภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลีย ถือได้ว่ามีความหลากหลาย ด้วยหลักของภาษาสำเนียงและคำศัพท์ที่โดดเด่น นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาษาภาษาจีนกลาง ,อิตาลี ,อาหรับ ,กวางตุ้ง ,กรีก และ เวียดนาม แม้จะไม่มีศาสนาประจำชาติ แต่ชาวออสซี่ส่วนใหญ่ก็นับถือ ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ,แองกลิกัน และมีอีกบางส่วนที่นับถือศาสนา พุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู และศาสนาเชน

วัฒนธรรมของออสเตรเลีย ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นวัฒนธรรมตะวันตก แบบอังกฤษหรือแองโกล-เคลติก แต่ก็ยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งพัฒนามาจากสภาพแวดล้อมและชนพื้นเมือง ในระยะหลัง วัฒนธรรมของออสเตรเลียยังได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอเมริกันเช่นกัน

สภาพภูมิอากาศของออสเตรเลีย

ภูมิประเทศของออสเตรเลียมีความแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ ทำให้สภาพอากาศทั่วไปเป็นแบบเขตร้อนจนถึงเขตอบอุ่น ซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น ๔ ฤดู

ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนธันวาคม จนถึง เดือนกุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ร่วง อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม จนถึง เดือนพฤษภาคม
ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน จนถึง เดือนสิงหาคม
ฤดูใบไม้ผลิ อยู่ในช่วงเดือนกันยายน จนถึง เดือนพฤศจิกายน

หนึ่งในสามของพื้นที่ในออสเตรเลียตั้งอยู่ในเขตโซนร้อน ส่วนที่เหลือเป็นเขตอบอุ่น บริเวณที่หนาวที่สุดของประเทศ คือบริเวณรัฐแทนเมเนีย และมุมด้านตะวันออกเฉียงใต้ของทวีป ซึ่งเนื่องจากเป็นทวีปที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ออสเตรเลียจึงได้มีการแบ่งเขตเวลาไว้ 3 เขต ซึ่งอาจมีการปรับเวลาเพื่อชดเชยชั่วโมงกลางวัน ในบางพื้นที่ของออสเตรเลียในช่วงฤดูร้อน

โซนเวลาของออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้าง จึงมีความแตกต่างของเวลาตามมาตรฐานกรีนิช โดยจัดแบ่งออกเป็น 3 โซน

Eastern Standard Time-ESTเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมงในรัฐ Victoria , New South Wales,Tasmania , Canberra และ Queensland
Central Standard Time - CST เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมงครึ่งในรัฐ South Australia และ Northern Territory
Western Standard Time - WSTเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมงในรัฐ Western Australia

ในช่วงฤดูร้อนช่วงเดือนตุลาคมจนถึงมีนาคม ประเทศออสเตรเลียจะมีเวลาในช่วงกลางวันยาวนานกว่าในช่วงกลางคืน ซึ่งในรัฐ South Australia,Victoria , New South Wales,และ Tasmania จึงมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้นจากเดิมอีก 1 ชั่วโมง

ค่าเงินที่ใช้ในออสเตรเลีย

สกุลเงินตราของประเทศออสเตรเลียคือ ดอลลาร์ และเหรียญออสเตรเลีย หนึ่งเหรียญมีค่าเท่ากับ 100 เซนต์
ออสเตรเลีย และมีหลายแห่งที่ให้บริการตู้เอทีเอ็มตลอด 24 ชั่วโมง และยังสามารถใช้บัตรธนาคาร เครดิตหรือเดบิต ในการจ่ายค่าสินค้าหรือบริการต่างๆ ได้โดยตรง อีกทั้งยังสามารถเบิกเงินสดได้

ระบบไฟฟ้าในประเทศออสเตรเลีย

ที่ประเทศออสเตรเลีย มีการใช้กระแสไฟฟ้า 240-250 โวลต์ , AC 50 Hz แต่ใช้ปลั๊กแบบ 3 ขา ถ้าจะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจากเมืองไทย อาจต้องพกแอดปเตอร์ติดตัวไปด้วย ซึ่งหาซื้อได้ทั้งในประเทศไทยและออสเตรเลีย

การใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสำหรับนักท่องเที่ยว

ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีการจัดการระบบเรื่องโทรคมนาคมค่อนข้างซับซ้อน แต่นักท่องเที่ยวสามารถหาโทรศัพท์สาธารณะได้ง่ายมาก ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน หน้าที่พัก ที่ทำการไปรษณีย์, ห้างสรรพสินค้า, มหาวิทยาลัย, สถานีรถไฟหรือตามท้องถนนต่างๆ ฯลฯ ซึ่งจะมีแบบทั้งหยอดเหรียญและการใช้ บัตรโทรศัพท์ และซึ่งการหาซื้อบัตรโทรศัพท์นั้นสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป ร้านขายอุปกรณ์สื่อสาร และร้านค้าของคนจีนในย่าน ไชน่า ทาวน์

ส่วนอัตราค่าโทรศัพท์ ในพื้นที่เดียวกันจะเริ่มต้นที่ 40 เซ็นต์ ค่าโทรศัพท์ทางไกลไปต่างประเทศนั้นจะมีหลายราคา ขึ้นอยู่กับประเทศที่โทรไป ส่วนรหัสทางไกลระหว่างประเทศของออสเตรเลียคือ 61+ ถ้าจะโทรทางไกลจากออสเตรเลียมาไทยให้กด 0011 แล้วตามด้วย 66 จากนั้นกดหมายเลขโทรศัพท์ของประเทศและตามด้วยเบอร์โทร

ส่วนเรื่องอินเทอร์เน็ต ที่นี่จะเปิด wifi ฟรี ตามร้านกาแฟ และโรงแรม หรือหากใครต้องการจะซื้อซิมการ์ด ก็ติดต่อที่ร้านโทรศัพท์ พร้อมซื้อแพ็คเก็จ และที่ใช้เน็ตแบบสุดคุ้ม ลองถามจากร้านค้าอีกครั้ง

สินค้าและของฝากจากออสเตรเลีย

หลายคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ออสเตรเลีย แต่ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรเป็นของฝาก เพราะที่นี่ต่างก็มีของฝากที่เป็นทั้งของกินและของที่ระลึก รวมถึงของใช้น่ารักๆ และสินค้าพื้นเมืองให้เลือกกันมากมาย รวมถึงของขึ้นชื่อของออสเตรเลียด้วย ซึ่งส่วนใหกญ่จะเดินทางมาซื้อที่ Victoria Market ตั้งอยู่บนถนนวิคทอเรีย เป็นถนนตัดกับอลิซาเบธ วิกมาเก็ต หยุดวันจันทร์และพุธ

แมคคาเดเมียนัท
เป็นแมคคาเดเมียนัทหลากหลายชนิด ที่มีแบบเคลือบน้ำผึ้ง,ชอคโกแลต, เกลือ หรือเคลือบวาซาบิ ราคาประมาณ 28-33 เหรียญต่อหนึ่งกิโลกรัม

ผลไม้
สำหรับเวลาหน้าร้อนเมืองไทย แต่ที่ออสเตรเลียจะเป็นหน้าหนาวผลไม้ก็มีพวก พลับ, พีช, เนคทารีน (ถ้าอยากกินหวานๆ ต้องเลือกเนคทารีนขาว)ยังมีกีวี่ ที่ปกติจะเป็นสีเขียวแต่ว่าที่ออสเตรเลียจะมีกีวี่สีทอง ผลไม้ฝั่งราคาถูกจะอยู่ใกล้ร้านขายเสื้อผ้า ส่วนฝั่งแพงจะอยู่ใกล้ตลาดเนื้อ

ช็อกโกแลต
แม้ช็อกโกแลตจะไม่โด่งดังเท่ายุโรป แต่ Tim Tam ก็ถือว่าเป็นของกินสุฮอตของออสเตรเลีย อีกยี่ห้อที่มีขายไปทั่วโลกก็คือ Cadbury เป็นของฝากที่เหมาะสำหรับซื้อไปแจกและราคาไม่แพง

ตุ๊กตา
ตุ๊กตาโคอาล่า หรือพวงกุญแจ ที่นี่จะขายเป็นแผงๆ หรือแบบยกโหล ราคาก็ 5-6 เหรียญ ถ้าเป็นพวงกุญแจแบบเรียบๆ หรือพลาสติกประมาณก็จะไม่แพง

ซองใส่ดินสอ
ซองใส่ดินสอ รูปโคอาล่า หรือว่าจิงโจ้

วิตามิน ครีม และเครื่องสำอาง
พวกวิตามิน blackmore ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป อีกกลุ่มที่น่าซื้อก็ ครีมกันแดดที่มีหลากหลายยี่ห้อให้เลือก และราคาไม่แพง ส่วนเครื่องสำอาง บางชนิดนำเข้าจากอเมริกา หรือว่ายุโรป ราคาก็พอๆกับเมืองไทยหรืออาจแพงกว่า เครื่องสำอางที่นิยมซื้อเพราะ เมืองไทยแพงกว่ามากคือ Bloom ,ครีมของเดวิทโจนส์ ,Red Earth tea treeเอาไว้รักษาสิว, ครีมรกแกะยอดฮิต ลาโนลิน

นอกจากนี้ยังมีร้านขายของที่ระลึกของคนไทยที่อยู่ในเมลเบิร์น อย่างร้าน Melbourne Souvenir อยู่บน Swanston St ใกล้ๆร้านสตาร์บัค กับร้าน Something Aussie อยู่ถนน Victoria ส่วนถ้าจะหาเครื่องสำอาง ต่างๆ ถ้ามาเมลเบิร์ แวะ pricelineบนbourke street จะได้ครบทุกอย่าง

อาหารที่ขึ้นชื่อของออสเตรเลีย

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแดนจิงโจ้และหมีโคอาล่า จะได้สัมผัสวัฒนธรรมการกินของชาวออสซี่อย่างแท้จริง ดดยเฉพาะ อาหารพื้นเมืองออสเตรเลียขนานแท้ ที่มีให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาว หรืออาหารหวาน ที่หลายคนต้องยกนิ้วให้เลยทีเดียว

เนื้อจิงโจ้
เพราะจิงโจ้เป็นสัตว์ประจำชาติที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลีย แต่ก็ทำให้เนื้อจิงโจ้กลายเป็นอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะชนเผ่าพื้นเมืองอย่งชาวอะบอริจินของออสซี่ นิยมกินเนื้อจิงโจ้กันมาเป็นเวลาหลายพันปีเพราะเป็นเนื้อที่มีรสชาติอร่อย มีโปรตีนคุณภาพดีสูง ไขมันต่ำ และสามารถนำไปปรุงอาหารได้หลากหลาย ราคาไม่แพง และมีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป

พายเนื้อ
พายเนื้อเป็นเมนูที่ทำจากเนื้อ ซึ่งถือเป็นอาหารยอดนิยมอย่างของชาวออสซี่ ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านเนื้อวัวมาก ไส้พายเนื้อส่วนใหญ่จะใช้เนื้อวัวที่มีทั้งเนื้อหั่นเป็นชิ้นและเนื้อบด ผสมเข้าด้วยกันกับน้ำเกรวี่สูตรลับ ส่วนใหญ่จะเคี่ยวมาจากกระดูกวัวหลายชั่วโมงจนได้รสชาติกลมกล่อมและเข้มข้น

Anzac Biscuits
บิสกิตขึ้นชื่อของชาวออสซี่ ที่แสนอร่อยชนิดนี้ มีส่วนผสมหลักคือ แป้งสาลี ข้าวโอ๊ต มะพร้าวแห้ง น้ำตาล เนย โกลเด้นไซรัป, และเบกกิ้งโซดา เป็นขนมที่ทำง่ายและเก็บไว้ได้นาน

Vegemite
ลักษณะคล้ายเนยเนื้อข้นและมีความเนียนมีสีดำ ทำมาจากยีสต์ เซเลอรี่ หอมหัวใหญ่ ปรุงรสด้วยเกลือ แแต่มีรสชาติเค็มนำ มีกลิ่นเฉพาะตัว เวจเจไมท์ เป็นเป็นอาหารติดบ้านที่ชาวออสซี่นิยมใช้ทาขนมปัง หรือผสมกับซุป สลัด ในแต่ละปีเวจเจไมท์จึงถูกผลิตและขายเป็นจำนวนกว่าล้านกระปุก

Tim-Tams
เป็นช็อกโกแลตบิสกิตยี่ห้อดัง กินคู่กับกาแฟร้อน ในเมืองไทยก็มีขาย แต่หากมาเยือนถึงถิ่นแล้ว จะซื้อได้ราคาถูกกว่า การกินด้วยการแทะปลายทั้งสองด้านของแท่ง Tim-Tam แล้วจุ่มปลายลงในกาแฟ ดูดเบาๆ ให้กาแฟซึมเข้ามาในเนื้อบิสกิต จึงค่อยจัดการมันให้หมดชิ้นก่อนที่ก่อนที่จะละลายเต็มมือ

Lamington cake
ลามิงตัน มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมลูกเต๋า เป็นเค้กสัญชาติออสเตรเลียเนื้อเค้กเป็นสปองจ์ และชุบด้วยช็อกโกแลตโรยเกล็ดมะพร้าวแห้ง นิยมทำเป็นเค้กในงานปาร์ตี้วันเกิดสำหรับเด็ก นอกจากช็อกโกแลตแล้วก็ยังมีรสชาติหลากหลาย ทั้งเลม่อน ราสเบอร์รี่

The classic australian barbeque
บ้านเราเรียกบา บี คิว ซึ่งก็คือการนำเนื้อมาย่างบนเตาอบร้อนๆกลางแจ้ง แล้วปรุงรสตามใจชอบ บาบีคิวจะประกอบไปด้วยเนื้อปลา กุ้ง ไก่ หมู เนื้อแกะหั่นสำเร็จรูป และไส้กรอก เมื่อทำการย่างเสร็จแล้ว จะนำมาใส่ในขนมปังที่มีเนย และ ราดด้วยซอสมะเขือเทศ เสิร์ฟพร้อมด้วยผักสลัด

พาฟโลวา
เป็นขนมหวานรูปทรงสวยสำหรับ พาฟโลวามีสีขาว เนื้อบางเบาด้วยส่วนผสมไข่ขาวที่ตีจนตั้งยอด เป็น ลักษณะของขนม Pavlova คือขนมแบบกรอบซึ่งได้จากการตีไข่ขาวกับน้ำตาล คล้ายกับเมอแรงนั่นเอง นิยมเสิร์ฟพร้อมผลไม้สดตามฤดูกาล ซึ่งถือเป็นของหวานที่สุดยอด

Lamb Roast
เนื้อแกะย่างเป็นอาหารอีกเมนู นอกจากเนื้อจิงโจ้ ที่คนออสเตรเลียชอบทานตอนเย็น เนื้อแกะย่างจะใส่เครื่องเทศด้วยแครอท มันฝรั่ง ผักถั่ว ถั่ว ฟักทอง นำมาคลุกเคล้ากับ หอมแดง

fish and chips
ปลาชุบแป้งทอดกับมันฝรั่งทอดเป็นของคู่กัน ส่วนมากจะประกอบด้วยเนื้อปลา มันฝรั่ง มะนาว เกลือ บางที่อาจจะใส่สลัด หรือ กล้วย แอบเปิลเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มอรรถรสในการทาน เป็นอาหารจานด่วนของเด็กที่ไปเรียนเริ่มแรกเพราะว่าสะดวก

Spaghetti Bolognese
เป็นสปาเก็ตตี้โบลองเนส หรือสปาเก็ตตี้ซอสเนื้อ Spaghetti Bolognese ที่สุดแห่งพาสต้าจานคลาสสิก ทำง่าย เหมาะกับการทำทานเองในวันว่าง

Lamingtons, anzac biscuits and vanilla slices
นับว่าเป็นสุดยอดขนมที่ชาวออสเตรเลียชื่นชอบโดยเฉพาะเด็กนักเรียน ส่วนผสมตคือการโรยมะพร้าว ที่มีความกรอบแต่เวลาเคี้ยวจะนุ่ม กรอบนอกนุ่มในเป็นความกลมกลืนของรสชาติ การปรุงแต่งด้วยน้ำตาล

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลีย

หลากหลายสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นธรรมชาติอันงดงาม และสถานที่ก่อสร้าง ในแต่ละเมือง ต่างทำให้การเดินทางไปท่องเที่ยวที่ออสเตรเลีย เป็นอีกหนึ่งทริปการเดินทางที่มีความสุข

อุทยานแห่งชาติ Kakadu
อุทยานแห่งชาติ Kakadu เป็นพื้นที่ที่มีความงดงามทางธรรมชาติอันน่าทึ่ง นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่ Kakadu ส่วนใหญ่ชอบที่จะล่องเรือไปตามพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อชมจระเข้ และถ่ายรูปนกกว่า 275 สายพันธุ์ พร้อมชมภาพศิลปะบนหินของชาวพื้นเมืองของออสเตรเลีย และที่นี่ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม,สัตว์เลื้อยคลาน และแมลงกว่า 10,000 สายพันธุ์ และที่Kakadu ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

Great Barrier Reef
Great Barrier Reef ที่รัฐควีนส์แลนด์ มีปลาโลมาหรือปลากระเบน ปลาหลากสีสันและเต่ายักษ์ ด้วยทัศนียภาพใต้น้ำที่มีสีสันงดงาม ที่นี่เป็นแหล่งอาศัยของปลาเขตร้อนกว่า1,500 สายพันธุ์และปะการังกว่า 400 ชนิด เป็นอุทยานทางทะเลตามแนวชายฝั่งทะเลของรัฐควีนส์แลนด์ และด้วยขนาดที่ใหญ่กว่ากำแพงเมืองจีน ทำให้ที่ Great Barrier Reef เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งเดียวบนโลกที่สามารถมองเห็นได้จากอวกาศ!

เมืองซิดนีย์
ด้วยทัศนียภาพของ Sydney Opera House และสะพาน Harbour Bridge รัฐนิวเซาธ์เวลส์ ที่มีความงดงามและตั้งตระหง่านเหนือน้ำทะเล ที่มีความระยิบระยับของแสงแดดที่กระทบ ทำให้การโดยสารเรือข้ามฟากจากท่าเรือซิดนีย์เป็นประสบการณ์อันวิเศษ นอกจากนี้ยังสามารถเล่นกระดานโต้คลื่น ที่หาด Bondi ที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้เช่นกัน

โขดหินอุลูรู
การได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือทะเลทรายแดงถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์สำหรับนักท่องเที่ยวหลายๆคน โขดหินอุลูรูเป็นการก่อตัวของหินทรายที่มีขนาดใหญ่ในอุทยานแห่งชาติ Kata Tjutu โขดหินนี้ถือเป็นเอกลักษณ์และมรดกพื้นเมืองของประเทศออสเตรเลีย

แทสเมเนีย
แทสเมเนีย หรือแทสซี่ เป็นเกาะที่มีหุบเขาอันเขียวชอุ่ม มีเมืองและหมู่บ้านเงียบสงบ อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอันสวยงาม อากาศเย็นสบายในฤดูหนาวและอบอุ่นในฤดูร้อน ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการหลบหนีจากความวุ่นวายในเมืองและความศร้อนในแผ่นดินใหญ่ของประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังสามารถเยี่ยมชมทะเลสาบ หุบเขาป่าฝนและชายหาดสีขาว ได้ภายในวันเดียว

บรูม
เมืองบรูมเป็นที่ซึ่งทะเลทรายมาบรรจบกับทะเล ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลของรัฐเวสเทิร์น ออสเตรเลีย มีภูมิอากาศอบอุ่น เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน ด้วยประชากรที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งทำให้ที่บรูมเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของขาวพื้นเมืองที่มีเสน่ห์และเป็นเมืองอันแสนอบอุ่น บรูมยังมีชายหาด Cableหาดทรายสีขาว น้ำทะเลใสสีฟ้าอมเขียว รวมถึงการขี่อูฐชมพระอาทิตย์อัสดง ที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลงไหลและประทับใจมากมาย

หมู่เกาะวิตซันเดย์
ความงดงามทางธรรมชาติ ของหมู่เกาะ 74 เกาะของวิตซันเดย์ หมู่เกาะแห่งนี้เป็นสวรรค์ของการดำน้ำสน็อร์กเกิ้ล การดำน้ำลึก การเล่นสกีน้ำการตกปลาตามแนวปะการัง การเล่นพาราเซล การพายเรือคายัคทะเล การไต่เขาฯลฯซึ่งมีชายหาด Whitehaven ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นหนึ่งในชายหาดที่สวยที่สุดในโลก เพราะมีหาดทรายขาวสะอาดและทะเลใสสีฟ้าครามที่เห็นแล้วอยากจะอยู่ที่นี่หลายๆ วันเลยทีเดียว

เทศกาลสำคัญของออสเตรเลีย

ด้วยความที่เป็นประเทสกว้างใหญ่ ประกอบกับมีวัฒนธรรมหลากหลาย ทำให้เทศกาลในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งแต่ละเทศกาลก็มีความสวยงามและเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ทำให้อยากเดินทาวมาสัมผัสกับงานเหล่านี้

Perth Royal Show Perth Royal Show
Perth Royal Show Perth Royal Show เป็นงานจัดแสดงด้านเกษตรกรรมของออสเตรเลีย งานนี้มีขึ้นทุกปีช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมปีละครั้ง ค่าผ่านประตู ประมาณ 600 บาท ในงานก็จะมีของเล่นมากมาย สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ มีสัตว์มาโชว์ มีของที่ระลึกขาย รวมถึงการแสดงต่างๆ มีความบันเทิงหลากหลาย รวมทั้งการแข่งขันของสุนัขเลี้ยงแกะ การกระโดดข้ามรถเสี่ยงตาย การแข่งขันของสุกร คนเดินบนไม้ต่อขา ดอกไม้ไฟ การแสดงทำอาหาร พาเหรดปศุสัตว์ เครื่องเล่นหลายรายการ ฯลฯ งานนี้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน เพราะถือเป็นงานใหญ่ยักษ์ ที่เหมือนรวมเอาการแสดงและสวนสนุกต่างๆ ระดับโลกมาไว้ที่นี่

Artrage
อาร์ทเรจ Artrageเป็นเทศกาลศิลปะร่วมสมัยและวัฒนธรรมท้องถิ่นนี้ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมรอบเขตชานเมืองนอร์ธบริดจ์ เป็นการเฉลิมฉลองศิลปินผู้มีพรสวรรค์หน้าใหม่ ๆ ของเวสเทิร์นออสเตรเลียโดยจัดงานเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน พร้อมกับแขกรับเชิญจากต่างรัฐและต่างประเทศ

Gay Pride Marchพาเหรดเกย์ไพรด์
Gay Pride Marchพาเหรดเกย์ไพรด เป็นงานที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก โดยเฉพาะชาวสีม่วง ที่ต่างตบเท้ามาร่วมขบวนพาเหรด เป็นการเดินขบวนที่มีสีสันในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของเทศกาล Pride ในเดือนตุลาคม

Fremantle Festival & Street Arts Festival
เทศกาลฟรีแมนเทิล&เทศกาลการแสดงตามท้องถนน เทศกาลฟรีแมนเทิล ที่ถูกจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน เพื่อเฉลิมฉลองวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยสีสันของเมือง ซึ่งเทศกาลการแสดงตามท้องถนนอีสเตอร์ ดึงดูดผู้ชมได้มากมาย ที่มาชมการแสดงของเหล่านักแสดงที่มีฝีมือที่สุดในโลก

Perth International Arts Festivalเทศกาลศิลปะนานาชาติเพิร์ท
Perth International Arts Festival ในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปีมีการจัดงานเทศกาลศิลปะนานาชาติที่เก่าแก่ทีสุดของออสเตรเลีย ซึ่งมุ่งจะนำศิลปะเข้ามาผสมผสานในชีวิตประจำวันนอกจากงานศิลปะแล้ว ยังครอบคลุมเรื่องดนตรี ละคร นาฏศิลป์ภาพยนตร์ ทัศนศิลป์ และวรรณกรรม อีกด้วย
Australian Open
ในเดือนมกราคม ศูนย์เทนนิสแห่งชาติ ของเมลเบิร์นจะจัดการแข่งขันเทนนิสแกรนด์แสลมของออสเตรเลีย ซึ่งดึงนักเล่นเทนนิสที่ติดอันดับโลกหลายคนมาแข่งขัน ในงานยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมการแข่งขันระบายสีบนใบหน้าตามสีของธงชาติในการเชียร์ผู้เล่นของประเทศตน

International Comedy Festival
International Comedy Festival โดยการรวบรวมนักแสดงตลกที่มีฝีมือที่สุดของออสเตรเลีย และนักแสดงมือหนึ่งของโลกบางราย เป็นหนึ่งในสามเทศกาลการแสดงตลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เทศกาลนี้จัดขึ้นที่หลายสถานที่ทั่วเมืองตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน

การเดินทางจากประเทศไทยไปประเทศออสเตรเลีย

การเดินทางจากประเทศไทยไป ออสเตรเลีย โดยการเดินทางด้วยสายการบินต่างๆ จากกรุงเทพถึงปลายทาง ตามเมืองต่างๆ ของออสเตรเลีย อย่างซิดนีย์ , เมลเบิร์น , บริสเบน , เพิร์ท , อะเดเลดไคร์นส

สายการบินที่บินจากกรุงเทพไปออสเตรเลีย โดยมีสายการบินที่บินตรงและแวะตามเมืองต่างๆ ด้วยสายการบิน
การบินไทย , แควนตัส , เอมิเรตส์ , บางกอกแอร์เวย์, ออสเตรียนแอร์ไลน์ , แอร์เอเชีย , คาเธ่ย์แปซิฟิค , Cebu Pacific , ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ , China Southern Airlines ,การูด้า อินโดนีเซีย , เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ , Malaysia Airlines , ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ , สิงคโปร์แอร์ไลน์ , ศรีลังกันแอร์ไลน์ ,เวียดนามแอร์ไลน์ , Virgin Australia, รอยัลบรูไน แอร์ไลน์, กาตาร์แอร์เวย์, ไชนาแอร์ไลน์ , Scoot, Air Berlin ,เจแปนแอร์ไลน์ ฯลฯ

สิ่งที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย

ก่อนเดินทางไปสนามบิน ให้มั่นใจว่ามีเอกสารเหล่านี้ติดตัวคือ พาสปอร์ต ,วีซ่า,ตั๋วเครื่องบิน ,ชื่อและเบอร์ติดต่อของคนที่จะมารับปลายทาง ส่วนตอนผ่านตม. ที่ออสเตรเลีย ที่นี่จะเข้มงวดเรื่องการนำอาหารแห้งเข้าประเทศ อาจเลือกแบบที่เป็น package ที่ขายทั่วไปก็อาจจะผ่าน แบบ Homemade ไม่มีตรา อาจไม่ผ่าน และตอนกรอกเอกสารขาเข้า ต้องแจกแจงว่าเอาอะไรมาบ้าง และการเดินทางไปออสเตรเลีย เนื่องจากมีสภาพอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ควรเช็คสภาพอากาศก่อนเดินทาง และควรเตรียมยาประจำตัวไปด้วย

มูมเบอแรง ที่เป็นอาวุธประจำของชาวอะบอริจินิส ซึ่งใช้เป็นอาวุธในการล่าสัตว์ ที่ได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวออสเตรเลีย และกลายมาเป็นของฝากและของที่ระลึก ซึ่งนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ที่แม้จะดูว่าออสเตรเลียมีความเจริญมากเพียงใด แต่ก็ยังสามารถสร้างและนำวัฒนธรรมพื้นที่และชนเผ่าพื้นเมือง มาผสมผสานกันอย่างลงตัว...และนี่จึงกลายเป็นเสน่ห์สุดประทับใจที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างเดินทางมาออสเตรเลีย..

ทัวร์ประเทศออสเตรเลีย

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
  • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
    เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
  • [email protected]
  • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม