สอบถามทาง LINE
@nexttour

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศออสเตรีย

ออสเตรีย เป็นอีกหนึ่งเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่แสนจะโรแมนติกและมีความงดงามอยู่ในตัว ด้วยมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกเที่ยวได้หลากหลายสไตล์ ทั้งธรรมชาติ และสิ่งก่อสร้างที่ถูกออกแบบมาด้วยงานศิลปะหลากหลายสมัย ทำให้กลายเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงาม โดยเฉพาะปราสาทต่างๆ ที่มีความโดดเด่นและสวยงามราวกับภาพวาด และวัฒนธรรมที่หลากหลาย ที่ต่างก็ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่ออสเตรียตลอดเวลา

ลักษณะภูมิประเทศ

ประเทศออสเตรีย หรือชื่อที่เป็นทางการคือ สาธารณรัฐออสเตรีย เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในยุโรปกลาง และมีอาณาเขตทางเหนือจรดประเทศเยอรมนีและสาธารณรัฐเช็ก ทางใต้จรดสโลวีเนียและอิตาลี ส่วนทางตะวันออกจรดสโลวาเกียและฮังการี และทางตะวันตกจรดสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์

สภาพภูมิประเทศของประเทศออสเตรียมีลักษณะเป็นภูเขาและเนินเขา หลายประเทศเรียกดินแดนนี้ว่าเป็นดินแดนแห่งขุนเขา ซึ่งมีการพาดผ่านของแม่น้ำดานูบ โดยผ่านรัฐโลว์เออร์ออสเตรีย หรือ นีเดอเริสเทอร์ไรค์และ รัฐอัปเปอร์ออสเตรีย หรือ โอเบอเริสเทอร์ไรค์ เพื่อไหลต่อไปยังสาธารณรัฐเช็ก ภูมิประเทศของประเทศออสเตรีย ถูกแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ ภูเขา ทะเลสาบและแม่น้ำ

การแบ่งเขตการปกครอง

ออสเตรียเป็นประเทศสหพันธรัฐที่ประกอบด้วย 9 รัฐ ซึ่งรัฐเหล่านี้มีการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนภายใต้หลักการของรัฐ ซึ่งแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น เขตและ นคร ซึ่งในเขตแต่ละแห่งยังแบ่งออกเป็นเทศบาล ซึ่งรัฐทั้ง 9 แห่งของออสเตรีย คือ รัฐบูร์เกนลันด์ มีเมืองไอเซนชตัดท์ เป็นเมืองหลวงของรัฐ , รัฐโลว์เออร์ออสเตรีย หรือ นีเดอร์เอิสเทอร์ไรช์ มีเมืองซังท์เพิลเทิน เป็นเมืองหลวง ,รัฐคารินเทีย หรือ แคร์นเทิน มีเมืองคลาเกนฟูร์ท เป็นเมืองหลวง, รัฐซาลซ์บูร์ก มีเมืองซาลซ์บูร์ก เป็นเมืองหลวง ,รัฐสติเรีย หรือ ชไตเออร์มาร์ค มีเมืองกราซ เป็นเมืองหลวง , รัฐอัปเปอร์ออสเตรีย หรือ โอเบอร์เอิสเทอร์ไรช์ มีเมืองลินซ์ เป็นเมืองหลวง ,รัฐโฟราร์ลแบร์ก มีเมืองเบรเกนซ์ เป็นเมืองหลวง ,รัฐทิโรล มีเมืองอินส์บรุค เป็นเมืองหลวง และรัฐเวียนนา หรือ วีน

ประชากรและวัฒนธรรม

ประชากรของประเทศ ออสเตรีย มีกว่า 23.3 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้ที่มีเชื้อชาติยุโรป,เอเชีย และชนพื้นเมืองอะบอริจินส์ ศาสนาที่ชาวออสเตรียนับถือส่วนใหญ่ คือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก,คริสต์นิกายโปรเตสแตนท์,นิกายคริสต์นิกายออโธด็อกส์ ,มุสลิม และอื่นๆ ชาวออสเตรียมีภาษาท้องถิ่นที่ใช้กันแพร่หลาย แต่ภาษาภาษาเยอรมัน คือภาษาราชการของออสเตรีย แต่คนออสเตรียส่วนใหญ่ โดยเฉพาะพนักงานโรงแรมหรือตามร้านอาหารต่างๆ สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

ชาวออสเตรียน ไม่ชอบความรุนแรงและความขัดแย้ง เป็นคนอนุรักษ์นิยมรักธรรมชาติและรักความสงบ ประเทศนี้มีศิลปินดังๆ จากผู้ที่เป็นจิตรกรเอก กวีเอก ประติมากรเอก นักดนตรี และคีตกวีเอกคนสำคัญของโลก ส่วนใหญ่ล้วนเป็นชาวออสเตรียน ทำให้ทั่วโลกขนนานนามว่า นครแห่งศิลปะและดนตรี หรือ นครแห่งวอลท์ซ" เพราะชาวออสเตรียเป็นจุดกำเนิดหรือเป็นที่มาของศิลปะแขนงต่าง ๆ ซึ่งจะพบเห็นรูปปั้นอันอ่อนช้อยงดงามอยู่ตามเมืองต่าง ๆ ในออสเตรียนั่นเอง

สภาพภูมิอากาศของออสเตรีย

ภูมิอากาศของประเทศออสเตรียมีความแตกต่างกันตามระดับความสูงต่ำของพื้นที่และได้รับอิทธิพลจากภาคพื้นทวีป มหาสมุทรแอตแลนติกรวมถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและกระแสลมบางกระแสจากท้องถิ่น ซึ่งประเทศออสเตรียมี 4 ฤดู โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ระหว่าง 6.7-8.9 องศาฯ

ฤดูใบไม้ผลิ อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม จนถึงเดือน พฤษภาคม
ฤดูใบไม้ร่วง อยู่ในช่วงกันยายน จนถึงเดือน พฤศจิกายน มีอากาศค่อนข้างอบอุ่นคือเย็นสบาย
ฤดูร้อน อยู่ในช่วง มิถุนายน จนถึงเดือน สิงหาคม มีอากาศอบอุ่นจนถึงค่อนข้างร้อน มีระดับความชื้นในอากาศที่บ้านเรามีสูงกว่ามากกว่า
ฤดูหนาว อยู่ในช่วง ธันวาคม จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ ช่วงนี้ออสเตรียหนาวจัดเป็นพิเศษ ฤดูหนาวมักจะสิ้นสุดลงพร้อมกับการมาของเฟิน ซึ่งเป็นกระแสลมอุ่นและแห้งที่พัดมาจากทางใต้

โซนเวลาของออสเตรีย

เวลาของประเทศออสเตรีย ในฤดูร้อน จะเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 5 ชั่วโมง ส่วนฤดูหนาว เวลาจะเดินช้ากว่าเวลาใน ประเทศไทย 6 ชั่วโมง

ค่าเงินที่ใช้ในออสเตรีย

เนื่องจากออสเตรียเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศยุโรป ออสเตรียจึงใช้ธนบัตรและเหรียญเงินสกุลยูโร ซึ่งอัตราค่าบริการ1 ยูโรประมาณ 50 บาท อาจเช็คอีกครั้งก่อนทำการแลกเงิน เพราะค่าเงินแต่ละวันจะไม่เหมือนกัน

ระบบไฟฟ้าในประเทศออสเตรีย

ระบบการใช้ไฟฟ้าของประเทศออสเตรียเป็นแบบ 230 โวลต์ และเป็นการใช้ปลั๊กตากลม 2 ขา ถ้าปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณไม่ตรงกับปลั๊กที่ออสเตรีย ควรจะนำแอดปเตอร์พกติดตัวไปด้วย

การใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสำหรับนักท่องเที่ยว

รหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียคือ +43 นักท่องเที่ยวจากไทยสามารถนำมือถือไปใช้ที่นั่นได้ โดยผ่านบริการ การเปิดโรมมิ่งที่ศูนย์เมืองไทย ก่อนเปิดใช้ อย่าลืมติดต่อทางเครือข่ายมือถือ และปิดเอสเอ็มเอส แบบเสียค่าบริการรายเดือน ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นจ่ายค่าบริการที่แพงขึ้น

ส่วนเรื่องอินเทอร์เน็ต ตามร้านกาแฟ และโรงแรม จะเปิด wifi ฟรี หรือหากใครต้องการจะซื้อซิมการ์ด ก็ติดต่อที่ร้านโทรศัพท์ พร้อมซื้อแพ็คเก็จ สำหรับการใช้อินเทอร์เน็ตให้คุ้ม

สินค้าและของฝากจากออสเตรีย

ของขึ้นชื่อและเป็นของฝากจากประเทศออสเตรีย มีหลากหลายอย่างให้เลือกซื้อหา ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทาง มาเที่ยวที่นี่ ต่างก็ได้ของที่ระลึกกลับไปฝากคนที่บ้านมากมาย ซึ่งของฝากส่วนใหญ่จะเป็นงานแฮนด์เมด และสินค้าพื้นเมืองที่น่าสนใจ
ศิลปหัตถกรรมแบบออสเตรียนมีเสน่ห์เฉพาะตัว ซึ่งสามารถหาของฝากหลากหลายชนิดได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายตามประเพณีหรือเครื่องประดับ , ผ้าปักจากฟอราลแบร์ก หรือผ้าขนสัตว์จากซาลสบูร์กและทิโรล , ช็อกโกแลตโมสาร์ตของแท้จากซาลสบูรก์, น้ำมันฟักทอง ,งานเซรามิกและพอร์ซเลน ,เครื่องแก้วและคริสตัล ( สวารอฟสกี้/ทิโรล ) ,ไม้แกะสลัก ฯลฯ แบร์นชไทน์ ( บูร์เก็นลันด์ ) เป็นแห่งเดียวในโลกที่มีเซอร์เพนไทน์คือ หินสีเขียวที่มีค่าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับทำเครื่องประดับและของตกแต่ง

อาหารที่ขึ้นชื่อของออสเตรีย

ชาวบาวาเรียได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานสมัยศตวรรษที่ 16 และด้วยความที่ประเทศออสเตรียนั้นเป็นประเทศที่เคยอยู่ใต้จักรวรรดิโรมันมาก่อน และยังเคยตกอยู่ใต้อิทธิพลของเติร์ก และฮังการี ทำให้ประเทศเหล่านี้ได้ทิ้งมรดกเรื่องการครัวไว้ ซึ่งสิ่งที่เป็นของขึ้นชื่อของเวียนนา ประเทศออสเตรียจะมีชื่อเสียงโด่งดัง เรื่องของ pastry พาสทรี ซึ่งเป็นขนมอบแบบต่าง ๆ

wiener schnitzel
อาหารโดยทั่วไปของออสเตรียก็เหมือนกับอาหารฝรั่งทั่วไป วิธีรับประทานก็คือ เริ่มจากอาหารเรียกน้ำย่อย ตามด้วยอาหารจานหลัก ส่วนอาหารจานหลักที่มีชื่อเสียง เมื่อเอ่ยถึงออสเตรีย wiener schnitzel เป็นเมนูที่มีชื่อเสียงและโดดเด่นมากโดยเฉพาะที่เวียนนา

ของหวาน
ของหวานประเภทเค้กต่าง ๆ ที่ทำจากแอปเปิ้ล คือKaiserschmarren มีลักษณะคล้ายแพนเค้กราดด้วยซอสแอปเปิ้ล apple strudel เป็นแป้งแผ่นบาง ๆ และมีไส้แอปเปิ้ลม้วนเป็นชั้น ๆ ยังมีเค้กช็อกโกแลต sacher torte ที่เป็นของขึ้นชื่ออีกด้วย ซึ่งขนมเหล่านี้ส่วนใหญ่ขายตามร้านกาแฟ แต่ละร้านตกแต่งอย่างหรูหราและมีกาแฟหลายชนิดให้เลือก ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปถึง จะต้องแวะดื่มกาแฟและรับประทานเค้กที่มีชื่อเสียงดังกล่าว การได้นั่งจิบกาแฟและขนมเค้กในร้านกาแฟ จะได้สัมผัสวัฒนธรรมของออสเตรีย และรสชาติของขนมหวานที่มีชื่ออย่างแท้จริง

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศออสเตรีย

แม้ว่าประเทศออสเตรียที่มีอีกหลายคนที่ยังคงเข้าใจผิด คิดว่าเป็นดินแดนเมืองจิงโจ้อย่างออสเตรเลีย ก็ตาม แต่ด้วยวัฒนธรรมที่โดดเด่นออกมา ทำให้ออสเตรียมีสิ่งดึงดูดที่น่าสนใจไม่แพ้ประเทศอื่นเช่นกัน

พระราชวังเชินบรุนน์
สถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยม ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลก และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงเวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ Schoenbrunn Palace เป็นพระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮับส์บวร์ก สร้างขึ้นโดยพระประสงค์ของพระนางมาเรียเทเรซ่า ในปลายศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็นจักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมัน ที่ตั้งพระทัยว่าจะต้องสร้างพระราชวังแห่งนี้ ให้มีความงดงามตระการตาไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส

พระราชวังเชินบรุนน์ ลักษณะเป็นตึก 3 ชั้น มีปีก 2 ข้าง มีความสวยงามมาก ซึ่งด้านนอกของตัววังทาด้วยสีเหลืองทอง หรือสีเหลืองมาเรีย เธเรซา และด้านในวังมีห้องมากถึง 1,441 ห้อง แต่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเพียง 40 ห้อง ไม่ว่าจะเป็นท้องพระโรง ห้องทรงพระอักษร ห้องทรงพระสำราญ ห้องพระราชพิธี ห้องบรรทม ห้องฉลองพระองค์ ห้องเสวย ห้องแกลลอรี่ ฯลฯ ทุกห้องล้วนตกแต่งด้วยวัสดุที่มีความวิจิตรและความประณีตแตกต่างกันไป ซึ่งมีทั้งหินอ่อน ลายทอง ที่ดูแล้วสวยงามอลังการตา ส่วนรอบ ๆ พระราชวังด้านหลังปลูกต้นไม้ ดอกไม้ อย่างสวยงามตามแบบผังที่จัดวางไว้ ที่สำคัญและดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือ รูปปั้นศิลปะเกี่ยวกับเทพนิยายกรีกและโรมันอีกมากมายแทรกอยู่ตามต้นไม้ เห็นแล้วสร้างความรื่นรมย์ย่างมาก

พระราชวังฮอฟบวร์ก
พระราชวังฤดูหนาวหรือ พระราชวังฮอฟบวร์ก Hofburg Palace พระราชวังแห่งนี้มีหลายอาคาร เพราะมีการต่อเติมและขยายขนาดไปเรื่อยๆจนมีขนาดใหญ่โต ปัจจุบันนี้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงสมบัติล้ำค่าของราชวงศ์ ที่เปิดแสดงเครื่องประดับของจักรพรรดิ เครื่องใช้ เครื่องแต่งตัว ซึ่งรวมทั้งเสื้อผ้า เพชรพลอยและทองคำล้ำค่าที่หาชมได้ยาก

จัตุรัสสเตฟาน
จัตุรัสสเตฟาน Stephansplatz ซึ่งที่นี่เป็นที่ตั้งของ มหาวิหารเซนต์สตีเฟน ถือเป็นจุดศูนย์กลางของกรุงเวียนนา ผู้คนมากมายนิยมมาเดินเที่ยวที่จัตุรัสแห่งนี้ ด้วยสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียนนาอีกแห่งและมหาวิหารเซนต์สตีเฟน เป็นโบสถ์ที่สำคัญที่สุดของออสเตรีย สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่นักบุญสเตเฟน เมื่อปีค.ศ. 1137 โดยโบสถ์แห่งนี้สร้างตามสถาปัตยกรรมยุโรปแบบกอธิค ตัวโบสถ์มีขนาดใหญ่ ทรงสูง มียอดปลายแหลม ๆ หลายยอด ซึ่งส่วนที่โดดเด่นที่สุดของโบสถ์คือหอคอย ที่มีความสวยงามอ่อนช้อย ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างกว่า 75 ปี นักท่องเที่ยวที่ขึ้นมายืนบนหอคอยนี้สามารถชมวิว เมืองเวียนนาอย่างสวยงามได้โดยรอบ

ถนนคาร์นท์เนอร์
Karntnerstrasse ถนนคาร์นท์เนอร์ เป็นถนนการค้าใจกลางเมืองเวียนนาที่เชื่อมระหว่างถนนวงแหวนริงสตราเซ่ กับจัตุรัสสเตฟาน ซึ่งถือเป็นถนนชอปปิ้งสายสำคัญของเวียนนาเพราะมีห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่างๆ มากมายเรียงรายตลอดสองข้างทาง มีสินค้าให้เลือกซื้อหามากมาย ทั้งเสื้อผ้าแบรนด์ดัง ,เครื่องแก้วคริสตัลเจียระไนและ ของที่ระลึกต่างๆ ร้านอาหาร ร้านไอศกรีม และร้านกาแฟ แบบต้นตำรับออสเตรียให้ได้เลือกลิ้มลองอีกด้วย

ศาลาว่าการกรุงเวียนนา
Rathaus หรือ Town Hall ศาลาว่าการกรุงเวียนนา เป็นศาลาวว่าการที่สวยงามมาก เป็นอาคารศิลปะสไตล์กอธิก ยอดแหลมสูงเด่นที่เรียกว่า Rathausmann ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเวียนนา ออกแบบโดย Friedrich von Schmidt ด้านหน้าของศาลาว่าการมีลานกว้าง คือRathauspark มักถูกใช้เป็นสถานที่จัดงาน และกิจกรรมต่างๆ

บ้านดนตรี
House of Music บ้านดนตรีหลังนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีให้ศึกษา มีการให้ความรู้เรื่องเสียงตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง ซึ่งภายในบ้านดนตรีมีการจัดเป็นห้องพิพิธภัณฑ์ทางดนตรีของเหล่าศิลปินชื่อก้องโลก เช่น Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Ludwigvan Beethoven, Johann Strauss ฯลฯ และยังมีห้องจำลองเสียงต่างๆ ที่ถูกถ่ายทอดผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่นการนำเอารูปฝักบัวอาบน้ำและเบ้าครึ่งวงกลมของลูกโลก มาทำให้เกิดเป็นเสียงดนตรี

Stadtpark
สวนสาธารณะสตัดต์ปาร์ก เป็นสวนขนาดใหญ่ขนาดใหญ่มีพื้นที่กว่า 65,000 ตร.ม. เป็นสวนสาธารณะประจำเมืองเวียนนา ภายในสวนร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ แล้วยังมีรูปปั้นนักดนตรีเอกของโลกที่มีชื่อเสียงมากมาย ซึ่งออกแบบตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสถาปัตย์ ชาวเวียนนานิยมมาเที่ยวพักผ่อนและยังใช้เป็นที่ออกกำลังกายอีกด้วย

สวนสนุกพราเตอร์ Prater
สวนสนุกพราเตอร์ Prater แหล่งเที่ยวแบบสนุกๆ กับเครื่องเล่นมากมาย ซึ่งที่นี่เป็นสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรีย ที่นี่มีเครื่องเล่นให้เลือกเล่นกันอย่างสนุกสนาน อาทิ ม้าหมุน บ้านผีสิง โรลเลอร์โคสเตอร์ ลูกกลิ้งถาดรองแก้ว คาสิโน ฯลฯ และยังมีชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์สูงกว่า 200 ฟุต ซึ่งเป็นชิงช้าสวรรค์เก่าแก่ หากขึ้นไปนั่งบนชิงช้าสวรรค์จะได้ชมทัศนียภาพของเวียนนาได้อย่างวิเศษสุด

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของโลกในการสะสมงานวิจิตรศิลป์และมัณฑนศิลป์ เป็นพิพิธภัณฑ์คู่ที่หันหน้าเข้าหากันระหว่างจัตุรัสมาเรียเทเรซาซึ่งพิพิธภัณฑ์ทั้งสองตั้งอยู่ในกรุงเวียนนา ทั้งสถาบันและตัวตึกหลัก ต่างก็เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะ

โรงงาน Swarovski
โรงงาน สวาลอฟส์กี้ ซึ่งเป็นคริสตัลชื่อดังของโลก สามารถนั่งรถบัสของโรงงานจากเมืองอินซบรู๊คเพื่อไปชมโรงงานได้

Golden roof
หลังคาทองหรือ Golden roof ใช้เป็นที่ทอดพระเนตรเทศกาลต่างๆ ที่จัดขึ้นบริเวณจัตุรัสด้านหน้าที่ประทับ เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินซบรู๊ค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4

กราซ
กราซเป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมต่างๆจากทุกสมัย ทั้งกอธิค เรอเนส์ซองส์ และบารอก อยู่เชิงเขาชลอสแบร์กพร้อมหอนาฬิกาที่มีชื่อเสียง ซึ่งถือเป็นบริเวณศูนย์กลางเมือง ซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าดั้งเดิมที่ตั้งมานานหลายศตวรรษแล้ว จนถึงยุคย้อนยุคและยุคยูเกนดัชทิล หากต้องการชมรูปแบบชีวิตในยุคกลาง ต้องไปอาร์เมอรี่ ตรอกซอกซอยในเขตเมืองเก่าคือวัฒนธรรมอันโดดเด่นที่มีอายุยาวนาน ที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนด้วยท่วงทำนองแห่งวัฒนธรรม และศิลปะ

ซาลสกัมแมร์กูท
พลอยเม็ดงามประดับอยู่เชิงเขาดัคชไตน์ที่สูงตระหง่าน ใจกลางดินแดนแห่งเทพนิยาย ซาลสกัมแมร์กูท แผ่นดินทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมถึงวัฒนธรรม ที่คลุมอาณาบริเวณเมืองฮาลชตัดต์, โอแบร์ทราวน์ ,โกเซา, และบาดกอยแซร์น ซึ่งรวมกันเป็นศูนย์กลางของอินเนอร์ซาลสกัมแมร์กูท ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันอย่างยาวนานกว่า 3,500 ปี ซึ่งเป็นเหมืองเกลือที่ทำกันมานาน และสร้างความเจริญให้ท้องถิ่น ชมสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการประดับเครื่องไม้

ทะเลสาบนอยซีดเลอร์ซี
ทะเลสาบนอยซีดเลอร์ซี เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดใจของยุโรปกลาง เป็นแบบทุ่งหญ้าสเตป ห้อมล้อมไปด้วยพงไม้น้ำและพงหญ้าสีทอง เป็นทะเลสาบระหว่างประเทศของออสเตรียและฮังการี รอบนอกทะเลสาบงดงามด้วยไร่องุ่น และทุ่งกว้าง มีสัตว์อาศัยหากิน และมีอนุสรณ์ทางโบราณคดีรวมถึง อารามโบราณ เหมืองหินปูน บ้านชาวนา และปราสาท ต่างก็เป็นเครื่องยืนยันการตั้งถิ่นฐานผู้คนในบริเวณนี้ โดยมีทะเลสาบนอยซีดแลร์ ที่ทำหน้าที่ประดุจเบ้าหลอมวัฒนธรรม

เทศกาลสำคัญของออสเตรีย

นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ที่รักเสียงเพลง ต่างหลั่งไหลเข้ามาออสเตรียเพื่อดื่มดำกับดนตรีในช่วงเทศกาลดนตรีระดับโลก ถือได้ว่าเป็นเทศกาลดนตรี ซึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีอย่างซาวลซ์บูร์ก เฟสติวัล และยังมีเทศการดนตรีที่น่าสนใจอื่นๆ เช่นเทศกาลดนตรี Eisenstadt's Haydn, เทศกาลดนตรี Bregenz,เทศกาลดนตรี Lockenhaus ,และเทศกาลดนตรีโอเปร่า Mörbisch OperettaFestival

ทุกๆ ปี ตามท้องถนนในเมือง Salzburg จะคึกคักและมีชีวิตชีวาจากเสียงขับกล่อมเพลงคลาสสิกของโมสาจ Mozart นักประพันธ์ดนตรีคลาสสิกที่มีชื่อเสียงก้องโลก ซึ่งเทศกาลนี้ถูกจัดขึ้นครั้งแรก 22 สิงหาคม ถือเป็นงานเทศกาลรื่นเริงที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศออสเตรียและนักท่องเที่ยวทั่วโลกซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานจะได้สัมผัสกับศิลปะชั้นสูง โอเปร่า ละคร คลาสสิกแบบดั้งเดิม และคอนเสิร์ตกับเวทีเต็มรูปแบบ...

การเดินทางจากประเทศไทยไปประเทศออสเตรีย

การเดินทางจากประเทศไทยไป ออสเตรีย โดยการเดินทางด้วยสายการบินต่างๆ จากกรุงเทพถึงปลายทาง ตามเมืองต่างๆ ของออสเตรีย อย่างเวียนนา, ซัลสเบิร์ก, ลินซ์ , แกรซ , อินบรูค , คลาเก็นเฟิร์ท

สายการบินที่บินจากกรุงเทพไปออสเตรีย
การบินไทย , ออสเตรียนแอร์ไลน์, เอมิเรตส์ , แควนตัส , Etihad Airways , Air Berlin , ลุฟต์ฮันซา , กาตาร์แอร์เวย์ , ฟินน์แอร์ , Oman Air , แอร์อินเดีย , แอร์ฟรานซ์ , กัลฟ์แอร์,อียิปต์แอร์, สิงคโปร์แอร์ไลน์ , Air China , ไชนาแอร์ไลน์ , แท็ปโปรตุเกส ,สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ , เจแปนแอร์ไลน์ ,สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ , ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์

สิ่งที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางไปประเทศออสเตรีย

การเลือกการเดินทางท่องเที่ยวที่ประเทศ ออสเตรีย นั้น ควรเช็คสภาพอากาศก่อนเดินทาง ควรเลือกเสื้อผ้าที่ซักแห้งง่ายไม่ยับแบบไม่ต้องรีด รองเท้าที่ใส่สบายไม่บีบเท้า ถุงเท้า รวมถึงเสื้อกันหนาว และอย่าลืมยาแก้แพ้ แก้หวัด ยาแก้ไข้ ฯลฯ และหากเป็นโรคประจำตัวก็ควรนำติดตัวไปด้วย

ถึงแม้ว่าจะมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน แต่ด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ถูกออกกแบบมา เพื่อความโดดเด่น ทั้งอารยธรรม และวิถีชาวพื้นเมือง ทำให้ออสเตรียดูเป็นเมืองใหม่และตามอาคารต่างๆ มีรายละเอียดของศิลปะแต่ละยุคสมัย ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงความเก่าแก่ของเมืองได้เป็นอย่างดี ทำให้เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเมืองออสเตรียที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาสัมผัสด้วยตัวเอง

ทัวร์ประเทศออสเตรีย

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
  • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
    เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
  • [email protected]
  • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม