สอบถามทาง LINE
@nexttour

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศสโลวะเกีย

สโลวาเกียมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสโลวัก เป็นประเทศขนาดเล็กที่เพิ่งเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรป ซึ่งมีเมืองหลวงของประเทศ คือกรุงบราติสลาวา เป็นเมืองที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดในประเทศ และยังเต็มไปด้วยวัฒนธรรมเก่าแก่ ชีวิตยามราตรีและภัตตาคารชั้นเยี่ยม นอกเหนือจากเขตเมืองเก่าและปราสาทบราติสลาวาแล้ว เมืองเก่าอายุกว่า1000 ปี แห่งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมาสัมผัสและดื่มด่ำกับธรรมชาติอันงดงามนอกเขตเมืองหลวง ของประเทศอย่างเทือกเขาทาทราสที่ทอดตัวอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ รวมถึงร่องรอยของปราสาทโบราณที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้แวะไปสัมผัสความงามต่างๆ เหล่านั้นได้

ลักษณะภูมิประเทศ

สโลวาเกีย มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสโลวัก เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ซึ่งอยู่ในภูมิภาคตอนกลางของทวีปยุโรปกลาง และมีอาณาเขตทางเหนือติดต่อกับโปแลนด์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดต่อกับสาธารณรัฐเช็ก ทางตะวันออกติดต่อกับยูเครน ส่วนทางใต้ติดต่อกับฮังการี และทางตะวันตกเฉียงใต้ติดต่อกับออสเตรีย เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกีย คือเมืองหลวงบราติสลาวา ซึ่งปัจจุบันสโลวาเกียเป็นสมาชิกรัฐหนึ่งของสหภาพยุโรป โดยมีพื้นที่ 49,035 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง คือกรุงบราติสลาวา

สภาพภูมิประเทศ เป็นหุบเขาขรุขระในทางตอนกลางและทางตอนเหนือและที่ราบต่ำทางตอนใต้ สโลวาเกียมีทรัพยากรธรรมชาติ อย่างถ่านหินน้ำตาล และถ่านหินลิกไนต์ มีเหล็กดิบ ทองแดง และแมงกานีส และผืนดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก

การแบ่งเขตการปกครอง

สโลวาเกียมีรูปแบบการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีสภาเดียว โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 แคว้น แต่ละแคว้นมีชื่อเรียกตามเมืองหลักของแคว้นนั้น ได้แก่ แคว้นบราติสลาวา (บราติสลาวา) ,แคว้นเตอร์นาวา (เตอร์นาวา),แคว้นชีลีนา (ชีลีนา) ,แคว้นเตรนชีน (เตรนชีน) ,แคว้นนีตรา (นีตรา),แคว้นบันสกาบิสตรีตซา (บันสกาบิสตรีตซา) แคว้นเพรชอฟ (เพรชอฟ) ,แคว้นคอชีตเซ (คอชีตเซ) ,แคว้นต่าง ๆ แบ่งย่อยออกเป็น เขต (districts - okresy) ปัจจุบัน ในสโลวาเกียมี 79 เขต

ประชากรและวัฒนธรรม

สโลวาเกียมีจำนวนประชากร กว่า5,455,407 คน โดยส่วนใหญ่ถือสัญชาติ สโลวาเกีย ซึ่งจะมีหลายเชื้อชาติคือเชื้อชาติ สโลวาเกีย ที่มีจำนวนมาก รองลงมาคือฮังการี ,โรมาเนีย ,รูเธอร์เนียน, ยูเครน ชาวเช็ก ชาวเยอรมัน ชาวโปแลนด์ ฯลฯ ซึ่งซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ,คริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ ,คริสต์นิกายกรีก ,มุสลิม ,คริสต์นิกายออธอด็อกซ์ ,คริสต์นิกายอื่นๆ และไม่นับถือศาสนา ส่วนภาษาใช้ภาษาสโลวักเป็นภาษาราชการและภาษาหลักในการสื่อสารหากแต่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีภาษาที่ใช้คือภาษา สโลวีเนีย ,เซอร์เบียน,โครเอเชียน
บราติสลาวาเป็นศูนย์กลางทางการปกครอง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของสโลวาเกีย และยังเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี รัฐสภา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ โรงละคร หอศิลป์ และสถาบันอื่น ๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการศึกษา ซึ่งยังมีสำนักงานใหญ่ของสถาบันทางธุรกิจและการเงินขนาดใหญ่ของสโลวาเกียจำนวนมาก

ประวัติศาสตร์ของเมืองเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากหลายเผ่าพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็น ออสเตรีย ฮังการี เช็ก เยอรมัน ยิว และสโลวัก โดยในอดีตเป็นที่รู้จักในชื่อภาษาเยอรมันว่า Pressburg ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรฮังการีภายใต้ Habsburg monarchy เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 19 เคยเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์ Slovak National Movement และเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวสโลวัก ฮังกาเรียน และเยอรมันอีกหลายแห่ง

สภาพภูมิอากาศของสโลวาเกีย

สภาพภูมิอากาศของสโลวาเกียมีสภาพอากาศที่เย็นสบาย หน้าร้อนอากาศเย็น ส่วนหน้าหนาวอากาศหนาวมีเมฆมาก และมีความชื้น ซึ่งภูมิอากาศประเทศสโลวัก มี 4 ฤดู

ฤดูใบไม้ร่วง จะอยู่ในช่วงเดือน กันยายน จนถึงเดือน พฤศจิกายน ซึ่งมีอากาศสบายๆ

ฤดูหนาว จะอยู่ในช่วงเดือน ธันวาคมจนถึงเดือน กุมภาพันธ์ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ -2 องศาเซลเซียส โดยจะหนาวที่สุดในช่วงเดือนมกราคม อุณหภูมิประมาณ -10 ถึง -15 องศาเซลเซียส

ฤดูใบไม้ผลิ จะอยู่ในช่วงเดือน มีนาคม จนถึงเดือน พฤษภาคม

ฤดูร้อน จะอยู่ในช่วงเดือน มิถุนายน จนถึงเดือน สิงหาคม โดยมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 21 องศาฯ เดือนที่ร้อนที่สุดคือเดือนกรกฎาคม อุณหภูมิประมาณ 32 องศาฯ

โซนเวลาของ สโลวาเกีย

การปรับเวลาไปตามฤดูกาลนั้น ประเทศสโลวาเกียใช้เวลามาตรฐาน +1 ชั่วโมง ซึ่งเวลาที่ใช้ปรับตามฤดูกาลคือ +1 ชั่วโมง แต่จะชดเชยเวลาตามเขตแบ่งเวลาปัจจุบัน+2 ชั่วโมง ซึ่งการปรับเวลาไปตามฤดูกาลนั้น ประเทศสโลวาเกีย จะเริ่มปรับเวลาขึ้นในวันอาทิตย์สิ้นเดือน ของเดือนมีนาคม ในช่วงเวลา 02:00 น. ซึ่งเป็นเวลามาตรฐานท้องถิ่นและนาฬิกาจะถูกปรับเลื่อนไปข้างหน้า 1ชั่วโมงสำหรับเวลา 03:00 น. จากนั้นกำหนดการในการปรับ จะสิ้นสุดลงตามฤดูกาล

ในวันอาทิตย์สิ้นเดือนของเดือนตุลาคม ช่วงเวลา 03:00น. เป็นวันที่สิ้นสุดการปรับเวลาลงซึ่งตรงกับเวลากลางวันท้องถิ่น นาฬิกาจะถูกปรับไปข้างหลัง 1 ชั่วโมงสำหรับเวลา 02:00 น. หากเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากประเทศไทย สโลวาเกียจะใช้เวลาในการเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 5 ชั่วโมง

ค่าเงินที่ใช้ในสโลวาเกีย

สกุลเงินที่ใช้ในประเทศสโลวาเกีย ก็คือ สกุลเงิน ยูโร 1 ยูโร เท่ากับประมาณ 45.32 บาท ซึ่งราคาการแลกเปลี่ยนแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน อาจจะทำการแลกเงินยูโรไปก่อน แล้วค่อยไปแลกเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของสโลวาเกีย เพราะการใช้เงินสกุลยูโร ร้านค้าตามพื้นที่นอกเมืองส่วนใหญ่ ไม่ค่อยรับเงินยูโร

ระบบไฟฟ้าในประเทศสโลวาเกีย

ระบบการใช้กระแสไฟฟ้า ของประเทศ สโลวาเกีย ใช้ไฟระบบกระแสสลับคือ 230 โวลต์ 50 Hz มักเป็น 2 ขากลมแบบยุโรที่เป็นมาตรฐาน บางแห่งเป็นเบ้าลึกลงไป ส่วนใครที่ใช้กล้องถ่ายรูปแบบ และ โทรศัพท์มือถือ ที่ต้องเสียบปลั๊กควรตรวจสอบว่าที่ชาร์จไฟมีขาแบบใด หรอาจเตรียมแอดปเตอร์สำหรับปลั๊กไฟไปด้วย

การใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสำหรับนักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวสามารถใช้โทรศัพท์ที่ใดก็ได้ในประเทศสโลวาเกีย ที่จะโทรกลับเมืองไทย ซึ่งยังสามารถโทรไปที่ต่างๆ ทั่วโลกได้เช่นกัน โดยการหมุนหมายเลขรหัสประเทศนั้น ตามด้วยหมายเลขเมือง และเบอร์โทรของประเทศไทยคือ 0066 + จังหวัด + หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ซึ่งที่นี่จะมีบริการโทรศัพท์ทางไกล ทั้งชนิดหยอดเหรียญและใช้การ์ดโฟน หรืออีกวิธีหนึ่ง คือ การเปิดโรมมิ่ง แต่ก่อนเปิดใช้งานจะต้องไปแจ้งทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณจากประเทศไทยก่อน อีกวิธีคือ การซื้อซิมการ์ดของประเทศสโลเวีย แล้วเลือกแพ็คเก็จการโทรรวมถึง แพ็คเก็จเสริมที่จะสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ด้วย

หากไม่ต้องการสมัครแพ็คเก็จลองใช้อินเทอร์เน็ต ที่ผ่านไวไฟ ของโรงแรมฟรีก็ได้ หลายคนกลัวว่าหากเปิดโรมมิ่งจากศูนย์โทรศัพท์ไทยแล้ว จะเสียค่าใช้จ่ายเกิน ก็ให้ซื้อซิมการ์ดของประเทศนี้ แล้วสอบถามแพ็คเก็จหรือโปรโมชั่นอีกครั้ง การใช้ซิม มีราคาไม่แพง ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อ หรือร้านโทรศัพท์โดยตรง ซึ่งระบบโทรศัพท์เป็นระบบเดียวกันกับของไทย สามารถซื้อซิมมาใส่เครื่องที่นำมาจากไทยได้

สินค้าและของฝากจากสโลวาเกีย

ด้วยความที่มีหลากหลายเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ และวัฒนธรรม ทำให้ประเทศสโลวาเกีย มีสินค้าที่ระลึกหลากสไตล์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของพื้นเมืองอย่างตุ๊กตาสวมเครื่องแต่งกายพื้นบ้านดั้งเดิม ,งานแกะสลักไม้ ,ผ้าปูโต๊ะโครเชต์,ตุ๊กตาที่ทำจากใบข้าวโพด ,เครื่องปั้นดินเผา ,ที่แขวนบนผนังใช้ในครัวเรือน และไข่อีสเตอร์แบบต่างๆ

อาหารที่ขึ้นชื่อของสโลวาเกีย

ทริปการเดินทางท่องเที่ยวที่สโลวักของคุณอาจจะไม่สมบูรณ์ หากไม่ได้ชวนชิม ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของชาวสโลวัก แม้อาหารพื้นเมืองหลายชนิดจะดูไม่แตกต่างจากเช็กสักเท่าไหร่ เพราะสองประเทศนี้มีรากเหง้าจากเดียวกันเพราะต่างก็ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฮังการีเหมือนกัน ทำให้อาหารบางชนิดก็แทบแยกไม่ออกว่ามีที่มาและถิ่นกำเนิดจากที่ใดกันแน่

Bryndzove halusky
Bryndzove halusky เป็นอาหารประจำชาติของสโลวาเกียมีส่วนผสมของ แกะ มันฝรั่ง เบคอน

Cevapcici
เป็นเนื้อสัตว์ย่างของบอลข่านที่มีต้นกำเนิดในแถบบอลข่าน

ขนมปัง Slovak
ขนมปังSlovakเป็นอาหารที่ชื่นชอบสโลวาเกีย หลายคนกินขนมปังสำหรับอาหารเช้าอาหารกลางวันกับซุปและหลายครั้งด้วยสำหรับอาหารค่ำ

Palacinky
พาลาซิงกิ เป็นแป้งบางคล้ายแพนเค้กหรือเครป สามารถทำให้เป็นอาหารคาวและอาหารหวานได้ Halušky
Halušky ฮาลุชกี้ หน้าตาคล้ายมักกะโรนีหรือราวิโอลีของอิตาเลียน ซึ่งทำมาจากแป้ง และเติมด้วยกะหล่ำปี ชีส หอมใหญ่

Chicken Schnitzel
Chicken Schnitzel ชนิทเซล เป็นไก่ชุบขนมปังทอด อาหารเบสิกของบ้านเค้า ประมาณ ถ้าได้บีบเลมอนลงไปด้วย รสชาติจะอร่อยขึ้น

Kapustinica
Kapustinica เป็นซุป sauerkraut ที่ใส่เห็ด หมู ไส้กรอก โรยหน้าด้วย sour cream หรือชีส

Zemiakové Placky
คือ potato pancake เป็นการนำมันผรั่งมาขูดเป็นฝอยๆ คลุกกับแป้งและเครื่องปรุงรสแล้วนำมาทอดเป็นแพๆ ถือเป็นอาหารจานโปรดของคนชอบกินของทอด

โยเกิร์ต
เรื่อง Low fat ไม่ต้องพูดถึง เพราะเป็นแบบเนื้อครีมข้น อร่อยเหมือนกินไอศกรีม มีรสวนิลา รสแอปเปิ้ลซินนามอน บลูเบอร์รี่ แล้วก็ช็อคโกแลต

แต่ที่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะหนุ่มๆ มักจะไม่พลาดก็คือ การดื่ม local beer ซึ่งเป็นเบียร์ท้องถิ่น ยิ่งถ้าเป็นร้านที่มีโรงบ่มเองด้วยถือว่าสุดยอด

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศสโลวาเกีย

สถานที่ท่องเที่ยว ของประเทศสโลวาเกีย ซึ่งแม้จะเพิ่งเข้าร่วมสมาชิกกับกลุ่มทวีปยุโรป แต่สโลวักก็มีอะไรดีๆ มากมาย เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของ สาธารณรัฐสโลวาเกีย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวในอันดับต้นๆของภูมิภาคยุโรปกลาง โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยว ที่บางแห่งถูกยกให้เป็นมรดกโลก โดยเฉพาะปราสาทที่มีความเก่าแก่กว่าพันปี ซึ่งถือว่ามีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสกับชีวิตคนพื้นเมือง และสถานที่อันสวยงามแต่ละแห่งอีกด้วย

บราติสลาวา แคสเซิล
Bratislava Castle บราติสลาวา แคสเซิล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้คนนิยมเดินทางมาชมกันมาก กับปราสาทเก่าแก่ที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำดานูบ ซึ่งที่บราติสลาวา แคสเซิล ถือเป็นจุดสูงสุดของเมืองบราติสลาวา โดยปราสาทแห่งนี้ประกอบไปด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 4 อาคาร และแต่ละอาคารบริเวณภายใน ยังมีการจัดแสดงเป็นส่วนต่างๆ น อกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสโลวัก อีกด้วย และเป็น สถาบันที่สำคัญที่มุ่งเน้นทางด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม การศึกษา ซึ่งยังเป็นที่ตั้งของสภาแห่งชาติของสาธารณรัฐสโลวัก ที่สำคัญ รวมไปถึงอาคารและวัตถุอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก

ปราสาทออราวา
orava castle ปราสาทออราวา ปราสาทนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาหินสูงจากแม่น้ำ แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่ปราสาทเก่าแก่อันสวยงามแห่งนี้ และยังถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยที่สุดใน สโลวาเกีย ซึ่งถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13

มหาวิหารเซนต์อลิซาเบธ
st.elizabeth cathedral มหาวิหารเซนต์อลิซาเบธ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เพราะที่มหาวิหารเซนต์อลิซาเบธ ถือได้ว่าเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโคเชตซ์ โบสถ์แห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับโบสถ์ในยุโรปตะวันออกเพราะเป็นศิลปะสมัยกอธิค

เมืองโคเซตซ์
kosice เมืองโคเซตซ์ เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสองรองมาจากเมืองบราติสลาวา มีที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศสโลวาเกีย ใกล้กับชายแดน ฮังการี

แม่น้ำ Ljubljanica
นักท่องเที่ยวและชาวสโลวัก มักจะมาที่แม่น้ำ Ljubljanica เพื่อล่องเรือชมแม่น้ำ ที่ไหลผ่านตอนกลางเมืองลูเบียน่า เป็นการนั่งเรือแล่นชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เดินทางสัญจรไปมาทางน้ำ

ปราสาทลูเบียน่า
Ljubljana Castle ปราสาทลูเบียน่า สามารถขึ้นรถลากไปบนยอดเขาเล็กๆ กลางเมืองลูเบียน่า เพื่อขึ้นไปสู่ปราสาทลูเบียน่าได้ ด้วยอากาศและทัศนียภาพที่สวยงามยามเช้า และก่อนพระอาทิตย์ตกดิน ที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติอย่างไม่ขาดสาย

สะพานรูปมังกร
Dragon Bridge หรือ Zmajski most สะพานรูปมังกร ซึ่งสัญลักษณ์ของเมืองลูเบียน่า คือ Ljubljana Dragon หรือ มังกร ที่ชาวสโลวักให้ความหมายว่า พลัง ความกล้าหาญ และความยิ่งใหญ่ โดยในตำนานโบราณหลายๆ ต้นตำรับ ได้บอกเล่าที่มาของมังกรแห่งเมืองลูเบียน่า ซึ่งในตำนานว่ากันว่ามังกรก็คือ Saint George นักรบกรีกผู้กล้าในตำนาน กรีก โดยมีรูปปั้นอยู่ที่ปราสาทลูเบียน่าด้วย

โรงละครแห่งชาติสโลวัก
Slovak National Theatre โรงละครแห่งชาติสโลวัก เป็นอีกหนึ่งโรงละครที่มีความเก่าแก่ที่สุดของประเทศสโลวาเกีย ซึ่งภายในมีการจัดแสดงโอเปร่า บัลเล่ต์ ฯลฯ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความบันเทิง ที่มีชาวเมืองและนักท่องเที่ยว เข้าชมทุกครั้งที่เปิดรอบการแสดง

House of the Good Shepherd
อาคารสไตล์โรโคโค House of the Good Shepherd หรือศิลปแบบหลุยส์ที่ 14 ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทบราติสลาวา เป็นหนึ่งในอาคารไม่กี่แห่งที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบันอาคารแห่งนี้ได้กลายไปเป็นพิพิธภัณฑ์นาฬิกา โดยภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการนาฬิกาโบราณจากศตวรรษที่ 17 จนถึง ศตวรรษที่ 20 และอาคารแห่งนี้ยังได้กลายเป็นหนึ่งในอาคารสไตล์โรโคโคที่สวยที่สุดในยุโรปกลางอีกด้วย

เมืองโคเซตซ์ (kosice)
เมืองโคเซตซ์ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศสโลวาเกีย อยู่ใกล้กับชายแดน ฮังการี เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสองรองมาจากเมืองบราติสลาวา ตั้งอยู่บนแม่น้ำฮอร์นาร์ด ทางทิศตะวันออกติดเทือกเขาสโลวักโอเร และใกล้กับชายแดนกับฮังการี ที่นี่นับว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมและมีการปกครองตนเอง เป็นเมืองที่ตั้งของศาลรัฐธรรมนูญแห่งประเทศสโลวาเกีย, มีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศ รวมถึงแกลลอรี่ พิพิธภัณฑ์ และโรงภาพยนตร์ อีก ซึ่งโรงงานถลุงเหล็กรายใหญ่ที่สุดก็ตั้งอยู่ในเมือง เมืองโคเซตซ์ แห่งนี้

ด้วยความที่เมืองโคเซตซ์ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ในยุคกลางที่ยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดี ภายในเมืองจึงเต็มไปด้วยอาคารสิ่งก่อสร้างในแบบ กอธิก, เรเนซองค์, บารอค และศิลปะแนวใหม่ รวมถึง St. Elisabeth Cathedral ซึ่งโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในสโลวาเกีย รวมถึงบ้านเรือนของประชาชนที่ยังคงความเก่าแก่มีคุณค่า ผสมผสานกับความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างลงตัว จึงทำให้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2013

เทศกาลสำคัญของสโลวาเกีย

ด้วยความหลากหลาย ของเชื้อชาติ และวัฒนธรรมประเทศสโลวาเกีย ทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและสวยงาม ที่ดึงดูดชาวโลกให้มาสัมผัสกับดินแดนแห่งนี้ ซึ่งนอกเหนือจากนี้ยังมี เทศกาลสำคัญต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วม ซึ่งแต่ละเทศกาล ล้วนแล้วแต่มีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ และนี่เป็นอีกหนึ่งความเสน่ห์ของ สโลวัก ที่จะทำให้หลายๆ คนประทับใจ

สงกรานต์
เทศกาลสงกรานต์ของชาวสโลวัก ส่วนใหญ่ชาวเมืองจะนิยมออกมาเล่นนน้ำกันในเทศกาลอีสเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาวๆ ชาวเมืองสโลวักต่างออกมาเล่นสาดน้ำ เพราะมีความเชื่อว่า หญิงใดที่โดนสาดน้ำจะมีลูกง่ายและสวยขึ้น

นอกจากเทศกาลสงกรานต์ที่มีคสามโดดเด่นแล้ว สโลวักยังมี เทศกาลคาร์นิวาล ,เทศกาลดนตรีแจ๊ส , เทศกาลภาพยนต์นานาชาติ รวมถึงเทศกาลไวน์และชีส ที่จัดขึ้นในแต่ละปีอีกด้วย ซึ่งหากนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางไปเที่ยวในช่วงเทศกาลไหน สามารถเช็ครายละเอียดของประเทศสโลวักได้อีกครั้ง

การเดินทางจากประเทศไทยไปประเทศสโลวาเกีย

ประเทศสโลวาเกียไม่มีเที่ยวบินตรงหากแต่สายการบินนานาชาติต่างๆ ยังคงให้บริการเส้นทางบินนี้ค่อนข้างจำกัด นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงนิยมเลือกเดินทางมาลงยังสนามบินนานาชาติในเวียนนาและปรากแล้วเดินทางด้วยรถบัสหรือรถไฟมายังสโลวาเกีย ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปเมืองต่างๆ เช่น โคไซส์ , แบรติสลาว่า , ซิลิน่า , โพแพร์ด

สายการบินจากกรุงเทพฯ ไปสโลวาเกีย สายการบิน Aeroflot , แอร์อินเดีย , นิปปอนแอร์เวย์ , ออสเตรียนแอร์ไลน์ , ไชนาแอร์ไลน์ , ฟินน์แอร์ , KLM , ลุฟต์ฮันซา , แควนตัส ,กาตาร์แอร์เวย์ , การบินไทย , ยูเครนอินเตอร์ เนชั่นแนลแอร์ไลน์ ,เอมิเรตส์ ,บริติชแอร์เวย์ ,Czech Airlines

สิ่งที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางไปประเทศสโลวาเกีย

ก่อนจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่สโลวาเกีย จะต้องเช็คสภาพอากาศอีกครั้ง อาจจะต้องมีเสื้อกันหนาวหนาๆ ติดตัวไว้ สำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้หรือมีโรคประจำตัว ควรเตรียมยาไปด้วย และควรมีเอกสารกำกับยาเป็นภาษาอังกฤษด้วย

เพราะสโลวาเกีย เป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่มีศิลปะ วัฒนธรรม อารยธรรมต่างๆ รวมถึงสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ และมีความโดดเด่น ในด้านสถาปัตยกรรม และความสวยงามของธรรมชาติที่กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และมีมนต์ขลัง ทำให้น่าค้นหาและชวนให้มาสัมผัสกับประเทศนี้เป็นอย่างมาก

ทัวร์ประเทศสโลวะเกีย

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
  • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
    เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
  • [email protected]
  • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม