สอบถามทาง LINE
@nexttour

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์

ประเทศเพื่อนบ้านที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง สำหรับประเทศสิงคโปร์ที่คนไทยหลายๆคนใฝ่ฝันที่จะเดินทางไปเที่ยว ไปช้อปปิ้ง หรือไปเรียนต่อ โดยเฉพาะเด็กๆ บ้านเราที่มักจะมีผู้ปกครองส่งมาเรียนภาษาในช่วงซัมเมอร์กันหลายคนเลยทีเดียว แม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่มากมาย แต่ก็เต็มไปด้วยความเจริญ และวัฒนธรรม รวมถึงสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง ที่รวมตัวแล้วทำให้สิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าดึงดูด และเต็มไปด้วยผู้คนมากมายจากทั่วโลกที่เดินทางมาสัมผัสกับที่นี่

ลักษณะภูมิประเทศ

ประเทศสิงคโปร์ มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ ดินแดนของประเทศประกอบด้วยเกาะเล็กๆกว่ามากอีกกว่า 63 เกาะ ซึ่งสิงคโปร์แยกจากคาบสมุทรมลายูโดยช่องแคบยะฮอร์ที่อยู่ทางทิศเหนือ และจากหมู่เกาะรีเยาของประเทศอินโดนีเซียโดยอยู่ ช่องแคบสิงคโปร์ทางทิศใต้ ภาคกลางและภาคตะวันตกเป็นเนินเขาและภาคตะวันออกเป็นที่ราบต่ำ ชายฝั่งทะเลมีพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล จึงต้องมีการถมทะเล

ประเทศสิงคโปร์ มีพื้นที่เทียบเท่ากับภูเก็ตของไทย เกาะใหญ่ที่สุด คือ เกาะสิงคโปร์ เนินเขาทางภาคกลางเป็นเนินเขาที่สูงที่สุดของประเทศและยังเป็นที่เกิดของแม่น้ำสายสำคัญของสิงคโปร์ ทำให้ที่ตั้งของเกาะสิงคโปร์เป็นเส้นทางผ่านของการเดินเรือที่มาจากอินเดีย ซึ่งจะผ่านไปยังออสเตรเลีย จีน นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์จึงเป็นศูนย์กลางการเดินเรือที่สำคัญ ของเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทำให้กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้า และการสื่อสารรวมถึงการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก

การแบ่งเขตการปกครอง

รูปแบบการปกครองของสิงคโปร์มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ซึ่งมีการปกครองแบบประชาธิปไตย แบบรัฐสภาโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าของรัฐบาล และมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด ซึ่งแบ่งเขตการปกครองในส่วนท้องถิ่นเป็น 5 ภูมิภาค

ภาคกลาง
ภาคกลางถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงินของสิงคโปร์ ภายในยังแบ่งออกเป็น 11 เขตย่อย ซึ่งเขตที่สำคัญคือ ดาวทาวน์ คอร์ เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจที่สำคัญของสิงคโปร์ และเป็นที่ตั้งสำนักงานห้างร้านขนาดใหญ่ ซึ่ง Orchard ถือเป็นแหล่งการค้าและศูนย์กลางของธุรกิจโรงแรม

ภาคตะวันตก
มีพื้นที่ 201 ตารางกิโลเมตร ถือว่าใหญ่ที่สุดใน 5 ภาคโดยแบ่งเป็น 12 เขต และเขตสำคัญ ได้แก่ Western Water Catchment ซึ่งเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำขนาดใหญ่และครอบคลุมพื้นที่กว่า 1 ใน 3 ของภาค

ภาคเหนือ
มีประชากรกว่า 4 แสนคน แบ่งเป็น 8 เขต มี Central Water Catchment ซึ่งเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคในตอนกลางของเกาะสิงคโปร์
ภาคตะวันออก
เขต Changi เป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติแห่งสิงคโปร์ โดยแบ่งเป็น 6 เขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หมู่เกาะในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นเกาะสำคัญ ได้แก่ Pulau-tekong เป็นที่ตั้งทางทหารของสิงคโปร์ และ Pulau-ubin ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยแบ่งเป็น 7 เขต

ประชากรและวัฒนธรรม

สิงค์โปร์เป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดและเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งมีจำนวนประชากรกว่า 5,543,494 ซึ่งในสิงคโปร์ประกอบด้วยชาวจีน ,ชาวมาเลย์ , ชาวอินเดีย โดยชาวสิงคโปร์ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ นอกจากนี้ยังมีภาษาจีนกลาง และภาษามาเลย์ และนับถือศาสนาพุทธ , คริสต์เตียน และ อิสลาม

ชาวสิงคโปร์มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมหลากหลาย ซึ่งประเทศสิงคโปร์ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมหลังจากการก่อตั้งประเทศขึ้น คือวัฒนธรรมของจีน ทำให้อาหารเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมนี้รวมถึงการแต่งกาย การเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ และความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าต่างๆ

สภาพภูมิอากาศของสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์มี 2 ฤดู ซึ่งมีภูมิอากาศ แบบร้อนชื้นเส้นศูนย์สูตร ซึ่งสภาพอากาศของประเทศสิงคโปร์ จะคล้ายคลึงกับสภาพอากาศทางภาคใต้ของประเทศไทยโดยฤดูร้อน จะอยู่ในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนตุลาคม และฤดูฝน จะอยู่ในช่วง เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม

โซนเวลาของสิงคโปร์

แม้จะเป็นประเทศที่อยู่ใกล้กันกับประเทศไทย แต่ประเทศสิงคโปร์ก็มีเวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

ค่าเงินที่ใช้ในสิงคโปร์

สกุลเงินของประเทศสิงคโปร์ แบ่งเป็น ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ เหรียญสิงคโปร์และเซ็นต์ โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินจะอยู่ที่ประมาณ 23-25 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ ควรเช็คค่าเงินก่อนเดินทาง

ระบบไฟฟ้าใน ประเทศสิงคโปร์

สิงคโปร์ใช้กระแสไฟฟ้า 220 ถึง 240 โวลต์ เหมือนกับประเทศไทย แต่รูปแบบของปลั๊กจะไม่เหมือนของเมืองไทย คือจะเป็นแบบเต้าเสียบ 3 ขา ซึ่งของไทยจะใช้สองขา นักท่องเที่ยวจึงต้องใช้ตัวแปลง จาก 2 ขาเป็น 3 ขาซึ่งตามโรงแรมส่วนใหญ่จะมีปลั๊กสำหรับแปลงไว้ให้บริการ ซึ่งจะมีค่ามัดจำประมาณ 1 เหรียญสิงคโปร์ และจะได้เงินคืนเมื่อคืนของ

การใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสำหรับนักท่องเที่ยว

หากโทรศัพท์จากไทยไปสิงคโปร์ ต้องกดรหัสผู้ให้บริการคือ 001 หรือ 008 และ009 ตามด้วยรหัสประเทศ 65 แล้วจึงตามด้วยหมายเลขที่ต้องการโทร 8 หลัก หากต้องการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจากโทรศัพท์หรือแท็บ และไม่ต้องการเสียค่าบริการโรมมิ่งแพงๆ มาจากเมืองไทย สามารถหาซื้อซิมการ์ดของผู้ให้บริการที่ประเทศสิงคโปร์ได้ง่าย หากใครใช้โทรศัพท์ที่รองรับ 4G LTE ก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากโทรศัพท์ได้สะดวกและรวดเร็วมาก

นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อซิมการ์ดแบบ Prepaid เพื่อใช้โทรศัพท์หรือเล่นอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของสิงคโปร์มีอยู่ 3 ราย คือ Starhub ,SingTel และ M1 รวมถึงบัตรเติมเงินที่หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อ หรือ
ร้านขายโทรศัพท์มือถือ และควรหลีกเลี่ยงการซื้อซิมการ์ดตามร้านขายโทรศัพท์ใน Lucky Plaza และ Funan ซึ่งนักท่องเที่ยวควรจะศึกษาราคาซิมการ์ดแบบต่างๆ ให้ดีก่อนเดินทาง

สินค้าและของฝากจากสิงคโปร์

สิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆ บางคนอาจจะคิดไม่ออกว่า จะซื้ออะไรกลับไปฝากญาติๆหรือเพื่อนที่ไทยดี ซึ่งหากมีโอกาสเดินดูของจริงๆ จะรู้ว่า สิงคโปร์ก็มีของฝากราคาไม่แพงเช่นกัน

หมูแผ่น บี เชง เฮียง
ร้านหมูแผ่นขึ้นชื่อของประเทศ มีสาขาอยู่แทบจะทุกที่ คนไทยส่วนใหญ่ที่มาประเทศสิงคโปร์มักจะซื้อ หมูแผ่น บี เชง เฮียง กลับไปเป็นของฝาก ตอนนี้หมูแผ่นแบบชั่งเป็นขีดๆได้พัฒนาทั้งรสชาติให้มีหลากหลาย ใส่พริก ใส่ชีส รวมทั้งออกแบบแพ็คเกจ พกสะดวก จนกลายเป็นของฝากอันดับหนึ่งของประเทศสิงคโปร์ไปแล้ว

พวงกุญแจ
ที่สิงคโปร์มีพวงกุญแจและที่ติดตู้เย็น รวมถึง ที่เปิดขวด และที่ห้อยมือถือ ในแบบต่างๆ ซึ่งหาซื้อได้ที่ไชน่าทาวน์ จะได้ราคาถูกที่สุด และมีแบบให้เลือกมากมาย

รองเท้า กระเป๋ายี่ห้อ Charles & Keith
กระเป๋าแบรนด์ Charles & Keith ที่สาวๆชอบซื้อ เพราะที่สิงคโปร์ ราคาจะถูกกว่าเมืองไทยและยังมีของลดราคา ที่ถูกลงไปอีก ร้าน Charles & Keith มีทุกห้าง หากซื้อ เกินร้อยเหรียญ แล้วให้ที่ร้านออกแวทให้ สามารถไปรับเงินคืนที่สนามบินได้อีก

แยมคายะ
แยมเป็นแยมที่ทำมาจากไข่ น้ำตาล ผสมกับ น้ำมะพร้าว เป็นสูตรเฉพาะของสิงคโปร์ ปกติจะกินกับเนยเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับขนมปัง คนสิงค์โปร์ยังใช้แยมคายะกับขนมปังหรือของว่างชนิดอื่นๆด้วยและสามารถรับประทาน ยะกับ ขนมปังได้ตลอดเวลา

รูปปั้น Merlion ทำจากไม้
merlion เป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์และได้ทำออกมาเป็นรูปปั้นไม้รูป merlion ซึ่งถือเป็นของฝากสิงคโปร์ที่นิยมซื้อกันเป็นอย่างมาก merlion นี้เป็นสัตว์ในจินตนาการซึ่งมีหัวเป็นสิงโตและตัวเป็นปลา

นอกจากนี้ยังมี น้ำหอม ,ช็อคโกแล็ต ,โทรศัพท์มือถือ รุ่นใหม่ๆ อย่างไอโฟนซึ่งมีราคาถูกกว่าหลายพัน รวมถึงชุดสุมนไพรสำหรับต้มซุปบักกุ๊ดเต๋ ถือเป็นเมนูที่ใครมาสิงคโปร์ก็ชอบกิน สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายหมูแผ่นบีเชง

อาหารที่ขึ้นชื่อของสิงคโปร์

การเดินทางมาประเทศสิงคโปร์ นอกจากจะได้ชมสถานที่ต่างๆ ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ยังได้เข้าถึงวิถีวัฒนธรรมของชาวสิงคโปร์ รวมถึงการรับประทานอาหารพื้นเมืองของที่นี่อีกด้วย เพื่อให้ได้ซึมซับรสชาติและบรรยากาศแบบเข้าถึงอย่างเต็มที่ และเพิ่มรสชาติและสีสันให้กับการเดินทางของเรา และยิ่งทำให้เราได้สัมผัสความเป็นตัวตนของชาตินั้นๆ อีกด้วย สิงคโปร์เป็นสถานที่รวมหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนาเข้าและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันทำให้อาหารการกินนั้น มีความผสมผสานกันอย่างลงตัว

ลักซา
ลักชาถือเป็นอาหารขึ้นชื่อของประเทศสิงคโปร์ มีลักษณะคล้ายก๋วยเตี๋ยวต้มยำใส่น้ำกะทิ ซึ่งจะทำให้รสชาติเข้มข้น คล้าย กับข้าวซอยของไทย มีส่วนผสมของ กุ้งแห้ง กุ้งต้ม พริก และหอยแครง เหมาะสำหรับคนที่ชอบรับประทานอาหารทะเล ลักซามีทั้งแบบที่ใส่กะทิ และไม่ใส่กะทิ

ข้าวมันไก่
ข้าวมันไก่ เป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของสิงคโปร์ หากินได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นตามฟู้ดคอร์ททั่วไป หรือจะเป็นร้านอาหารต่างๆ เพราะว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติดี ซึ่งข้าวมันไก่ที่สิงคโปร์จะมีรสชาติคล้ายๆ กันทุกร้าน เป็นข้าวมันไก่ที่มีสูตรการปรุงมาจากชาวจีนไหหลำ ที่อพยพเข้ามาอยู่ในสิงคโปร์ โดยข้าวมันจะมีกลิ่นหอม รสชาติเค็มนิดๆ เนื้อไก่นุ่มปนกับ หนังไก่ที่มีความกรอบนิดๆ เวลาเสิร์ฟ มีน้ำราดมาบนเนื้อไก่ ซึ่งเป็นน้ำซุปที่เหลือจากการต้มไก่และนำมาปรุงรสอีกเล็กน้อย เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้ม 3 อย่างคือ น้ำจิ้มซีอิ้วดำ ,น้ำจิ้มขิงผสมต้นหอมปั่นรวมกันมีรสชาติเผ็ดขิง และน้ำจิ้มเปรี้ยว เป็นพริกและกระเทียมปั่นรวมกับน้ำส้มสายชู

บ๊ะกุดเต๋
บ๊ะกุ๊ดเต๋ หรือซุปกระดูกหมู เป็นอีกหนึ่งเมนูจานเด็ดซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในสิงคโปร์ เพราะเป็นซุปกระดูกหมูที่ผ่านการต้มเคี่ยวกับเครื่องเทศและสมุนไพรต่างๆ จนเนื้อหมูเปื่อยนุ่มลูกค้าสามารถสั่งข้าวสวยร้อนๆผัดผักน้ำมันหอยหรือ ปาท่องโก๋ทอดหั่นเป็นชิ้นๆ ที่นำมาจุ่มน้ำซุปกินคู่กัน

คายา โทสต์
คายา โทสต์หรือบ้านเราเรียกขนมปังสังขยา แต่ที่นี่เป็นขนมปังกรอบๆ สามารถหากินได้ทั้งวัน คายา โทสต์เป็นขนมปังแผ่นไม่หนามาก นำไปอบจนกรอบ ทาด้วยสังขยาสูตรเฉพาะที่กินแล้วมีรสชาติหวานเข้มข้นกว่าของไทย โปะทับด้วยเนยเค็มเล็กน้อย ประกบทับด้วยขนมปังกรอบอีกแผ่น

Chilli Crab หรือปูผัดพริก
ปูผัดพริก เป็นเมนูซีฟู้ดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยว เลือกสั่งมาลองเมื่อไปเยือนสิงคโปร์ ปูผัดพริกนั้นแบ่งเป็น ปูผัดพริก ป็นการนำปูไปผัดกับเครื่องเทศและปรุงรสออกมาให้ออกหวานและ เผ็ด หรือจะสั่งปูผัดพริกไทยดำ มีให้เลือกทั้งแบบปูยักษ์ ซึ่งเป็นปูทะเลจากศรีลังกา และมีปูอลาสก้า กินคู่กับข้าวสวยร้อนๆ หรือหมั่นโถวนึ่งมาจิ้มน้ำซอสปูผัดพริกก็ได้เช่นกัน

เซนดอล
ลอดช่องสิงคโปร์ที่มีคล้ายคลึงกับ ลอดช่องน้ำกะทิบ้านเรา เป็นขนมหวานๆ เย็นๆ ที่ใส่กะทิ ตัวเส้นลอดช่องทำจากแป้งและใบเตย ใส่ถั่วแดงและใส่น้ำแข็งป่นเพิ่มความเย็น แล้วโรยหน้าด้วยน้ำตาลทรายแดงเคี่ยวจนข้น

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศสิงคโปร์

สิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่ใหญ่มากและอยู่ใกล้เมืองไทย หากจะเดินทางโดยเครื่องบินก็ใช้เวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมง ซึ่งที่นี่มีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ที่คนไทยและนักท่องเที่ยวประเทศอื่นๆ ต่างให้ความสนใจและอยากจะเดินทางมาสัมผัสกับบรรยากาศที่นี่อีกครั้ง

The Esplanade Park หรือ อลิซาเบธวอร์ค
อลิซาเบธวอร์ค เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับเดินเล่นถ่ายรูปช่วงยามเย็น ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามของอ่าวมาริน่าโดยมีฉากหลังเป็นโรงละครเอสพลานาทนุ ที่สำคัญคือสวนแห่งนี้ มีรูปปั้น Merlion ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ เรียกได้ว่าหากใครมาเที่ยวสิงคโปร์ก็ไม่พลาดที่จะถ่ายรูปคู่กับรูปปั้น Merlion แน่นอน

ถนนออร์ชาร์ด
แหล่งช้อปปิ้งในสิงคโปร์ ถนนออร์ชาร์ดเป็นถนนของบรรดาขาช้อปเพราะมีห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารมากมาย ส่วนกลางคืนจะมีไนท์คลับและคาเฟ่ ช่วงคริสต์มาสที่นี่จะถูกประดับประดาด้วยไฟและทำขนมปังขิงรูปบ้าน ไว้อีกด้วย และถนน สายนี้ คือ เป็นที่ตั้งของที่พักของประธานาธิบดีสิงคโปร์

รีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า
รีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ที่นอกจากวิวโดยรอบจะสวยงามเพราะอยู่ท่ามกลางสายน้ำแล้ว ซึ่งนอกจากจะมีโรงแรม ร้านอาหาร และ กาสิโนแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของ ยูนิเวิลด์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ที่มีทั้งเครื่องเล่นมากมายให้ รวมทั้งถ่ายรูปคู่ตัวละครจากภาพยนตร์ชื่อดัง และที่ยังมี Marine Life Park ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก นักท่องเที่ยวสามารถชมสัตว์น้ำนานาชนิดผ่านกระจกใส

การ์เด้น บาย เดอะ เบย์
การ์เด้น บาย เดอะ เบย์ สถานที่ยอดฮิตของสิงคโปร์ เป็นสวนที่ให้ความร่มรื่นของแมกไม้ที่มีการผสมผสานกับความทันสมัยได้อย่างลงตัว ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของสิงคโปร์ นี่โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ Bay Central อยู่ริมน้ำซึ่งมีทางเดินเชื่อมต่อไปยังอีกสองส่ว ,Bay East มีพันธุ์ไม้นานาชนิด และ Bay South ใหญ่ที่สุด และมีต้นไม้ขนาดยักษ์ ที่ค่ำคืนยังมีโชว์ Rhythm with nature แสงสีจากต้นไม้แบบตื่นตาตื่นใจ เหมือนกับพวกมันกำลังรวมตัวกันเต้นรำเลยล่ะ

ไนท์ ซาฟารี
นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินไปกับการนั่งรถรางหรือเดินชมสัตว์นานาชนิดจากโซนต่าง ๆ ที่ไนท์ ซาฟารี และยังได้เรียนรู้การผสมพันธุ์ของสัตว์ชนิดต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ ซึ่งภายในมีร้านอาหารต่าง ๆ ที่ตกแต่งสไตล์เมซอน พร้อมรอเปิบเมนูพิสดารได้เลย

วัดพระเขี้ยวแก้ว
วัดพระเขี้ยวแก้ว นี้ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับชาวพุทธในสิงคโปร์อย่างแท้จริง ซึ่งตั้งอยู่ย่านไชน่าทาวน์ของสิงคโปร์ นอกจากชาวพุทธแล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวอื่นๆ แวะเวียนมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งงานสถาปัตยกรรมของวัดก็ได้แรงบันดาลใจมากจากสมัยราชวงศ์ถัง ส่วนภายในยังมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงโบราณวัตถุทางด้านพระพุทธศาสนาด้วย

ชิงช้าสวรรค์
ชิงช้าสวรรค์ สิงคโปร์ มีความสูงกว่า 165 เมตร ซึ่งเคยเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลก ก่อนจะถูกโค่นแชมป์จากลาสเวกัส ซึ่ง นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมวิวสวย ๆ ของเกาะสิงคโปร์แบบ 360 องศา ถือเป็นภาพที่น่าประทับใจไม่น้อยเลย แต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 30 นาที ใ

มารีน่า เบย์ แซนด์ส
มารีน่า เบย์ แซนด์ส รีสอร์ทหรู อยู่ริมอ่าวมารีน่า มี 3 อาคารที่ตั้งติด ๆ กัน ส่วนของชั้นบนจะมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งคุณยังได้เห็นสิงคโปร์ทั้งเมืองอีกด้วย ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์ ลานสเกตในร่ม โรงละคร ร้านอาหารสุดหรูและร้านค้ามากมาย และที่นี่ยังถือเป็นศูนย์รวมคาสิโนแบบครบวงจรและมีการโชว์แสง สี เสียงตระการตา กับแสงไฟหลากสีสันที่ส่องจากตัวอาคารมาถึงผิวน้ำในอ่าวมารีน่า ระยิบระยับสวยงามมาก

ยูนิเวิร์ลซัล สตูดิโอ
สวนสนุกชื่อดังในเขตเซนโตซาเป็นสาขาของสวนสนุกระดับอินเตอร์ฯจากฝั่งอเมริกา แต่เครื่องเล่นในสวนสนุกประมาณ 18 ชนิดจากทั้งหมด 24 ชนิด ได้ถูกออกแบบและปรับแต่งให้เข้ากับความเป็นท้องถิ่นและความนิยมของชาวสิงคโปร์โดยเฉพาะ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของยูนิเวิร์ลซัล สตูดิโอ

เทศกาลสำคัญ ของสิงคโปร์

ไทปูซัม
เป็นเทศกาลของชาวฮินดู ที่รำลึกถึงวันคล้ายวันเกิดของพระมุรุกัน ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีหลักจะแบกหรือลากกาวาดีที่ถูกออกแบบและตกแต่งอย่างงดงาม ส่วนผู้เข้าร่วมพิธีจะเดินและร่ายรำไปตามระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร เพื่อบูชาและขอบคุณพระเป็นเจ้า ส่วนผู้ที่เสนอตัวเพื่อแบกกาวาดี จะเป็นผู้ที่ต้องการให้เรื่องร้าย ๆผ่านพ้นไป

ตรุษจีน
ในวันตรุษจีน ชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีนจะจัดงานเซ่นไหว้เทพเจ้าและจัดงานรื่นเริงสนุกสนาน โดยจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ที่ไชน่าทาวน์ มีทั้งขบวนแห่มังกรและการแสดงดอกไม้ไฟ รวมถึงการแสดงแสงสีเสียงต่างๆ

เทศกาลโคมไฟ
เทศกาลโคมไฟ ถูกจัดขึ้นที่แม่น้ำสิงคโปร์และ อ่าวมาริน่าในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งจะมีการแสดงพลุที่ตระการตา และชมขบวนเรือพาเหรดประดับไฟสวยงาม โดยมีร้านหาบเร่และแผงลอยต่างๆมากมาย นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวสามารถชมเทศกาล Chingay Parade ซึ่งจัดขึ้นในช่วงตรุษจีน มีขบวนพาเหรดนานาชาติทั้งแบบเดินถนนและแบบลอยน้ำ โดยจัดที่ Marina Waterfront

วันชาติสิงคโปร์
วันชาติสิงคโปร์ หรือ National Day ตรงกับวันที่ 9 สิงหาคมของทุกปี โดยทางประเทศสิงคโปร์ จะจัดขบวนพาเหรดตลอดเส้นทาง ซึ่งในวันชาติจะมีความสนุกสนาน ด้วยระบำตามแบบวัฒนธรรมต่างๆมีขบวนพาเหรดอันงดงาม พร้อมชมการแสดงพลุไฟมากมาย และการแสดงแสงเลเซอร์สีสันสดใส

การเดินทางจากประเทศไทยไปประเทศสิงคโปร์

การเดินทางจากกรุงเทพไปประเทศสิงคโปร์ ใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบินประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งการเดินทางโดยเครื่องบิน
จากกรุงเทพฯ ไปประเทศสิงคโปร์นั้น มีสายการบินที่ให้บริการมากกว่า 70 กว่าสาย ซึ่งแต่ละสายการบินก็จะมีราคาที่มีความแตกต่างกันไป

การเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังสนามบินชางฮี ของประเทศสิงคโปร์ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงซึ่ง สายการบินที่คนไทยนิยมใช้บริการในการเดินทาง มี 3 สายการบิน คือ

สายการบิน Thai Air Asia ซึ่งเป็นที่นิยมที่สุด และมีโปรโมชั่นออกมาทุกปี หากคุณต้องการตั๋วราคาถูกต้องคอยเช็คโปรโมชั่น ก่อนเดินทางด้วย และยังมี สายการบิน Tiger Airways รวมถึงสายการบิน Jet Star Asia อีกด้วย ซึ่งผู้โดยสารอาจจะต้องเสียค่าภาษีสนามบิน หรือหากค่าโดยสารได้รวมค่าภาษีสนามบินแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

การเดินทางโดยรถยนต์
การเดินทางด้วยรถยนต์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่มีเวลามาก และชอบการขับรถ แต่คนขับจะต้องมีใบขับขี่สากล ซึ่งระยะทางจากกรุงเทพฯ ไปสิงคโปร์ประมาณ 1,850 กิโลเมตร และนิยมผ่านแดนเข้ามาเลเซียที่ด่านสะเดาและเมื่อขับเข้าไปยังประเทศมาเลเซีย นักท่องเที่ยวที่ขับรถไป จะต้องซื้อประกันรถเพิ่มและที่มาเลเซียจะต้องเสียค่าทางด่วนตลอดทาง และการขับก็ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเมื่อขับเข้าไปถึงประเทศสิงคโปร์จะต้องทำประกันรถเพิ่มอีกครั้ง ต.ม.

สิ่งที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางไป ประเทศสิงคโปร์

คนไทยสามารถเดินทางไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องใช้ วีซ่า และสามารถอยู่ในสิงคโปร์ได้นานถึง 30 วัน แต่หากต้องการอยู่นานกว่านั้นต้องทำ วีซ่า เพราะในการเข้าประเทศสิงคโปร์ จะต้องใช้หนังสือเดินทาง ซึ่งจะต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน หากมีอายุน้อยกว่านั้น สายการบินอาจปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็วแนะนำให้เตรียมแผนการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินขากลับและการจองโรงแรม เงินสด-บัตรเครดิตที่เพียงพอกับจำนวนวันที่ไปเที่ยว เผื่อเจ้าหน้าที่ ตม. สิงคโปร์ขอเรียกดู

แม้จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เมืองไทย แต่กฎระเบียบเราก็ต้องทำตามบ้านเมืองของเขาเช่นกัน ซึ่งหากคุณมีการเตรียมพร้อม ก็จะทำให้การท่องเที่ยวในสิงคโปร์ของคุณราบรื่น ไม่สะดุด ซึ่งจะทำให้การเที่ยวของคุณสนุกและพกความประทับใจกลับมาอย่างแน่นอน

ทัวร์ประเทศสิงคโปร์

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
  • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
    เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
  • [email protected]
  • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม