สอบถามทาง LINE
@nexttour

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศรัสเซีย

ชาวโลกต่างยกย่องให้ผู้หญิงรัสเซีย เป็นผู้หญิงที่มีความงามที่สุดในโลก อีกทั้ง เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ก็มีความงามของทางสถาปัตยกรรม ที่ถือเป็นความงามดั่งราชินิแห่งยุโรปเลยทีเดียว ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในรัสเซีย ที่ส่วนใหญ่เป็นสถานที่สำคัญๆ มีการออกแบบในรูปแบบทรงยุโรป ที่มีความอลังการและมีเสน่ห์ ทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก ให้แวะมาสัมผัสกับเสน่ห์มนตราแห่งดินแดนหลังม่านเหล็ก หรือดินแดนหมีขาวแห่งนี้ได้

ลักษณะภูมิประเทศ

ประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 17,075,400 ตารางกิโลเมตร และเป็น 1 ใน 10 ของพื้นโลกซึ่งรัสเซียกินอาณาเขตเข้าไปถึงทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย มีเทือกเขาอูราลเป็นแนวแบ่งเขตของ 2 ทวีป ซึ่งทางทิศเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติก ทิศตะวันตกติดกับทะเลบอลติก ส่วนทางทิศใต้ติดกับอัฟกานิสถาน, ตุรกี ,อิหร่าน และทางทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่ของรัสเซียทำให้มีความหลากหลายทางด้านภูมิศาสตร์ มีทั้ง แม่น้ำสำคัญ ๆ ภูเขาสูง ภูเขาไฟ มีหลายสาย เช่น แม่น้ำโวลก้า แม่น้ำมอสคา แม่น้ำเนวาและยังมีทะเลสาบ สาลาโดกา ทะเลสาบไบคาล ที่สวยงาม
รัสเซียมีเขตป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งถูกเรียกว่าเป็นปอดของยุโรป ประเทศรัสเซียมีทางออกสู่มหาสมุทรถึงสามแห่ง คือมหาสมุทรแอตแลนติก อาร์กติก และแปซิฟิก ทำให้รัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อสินค้าประมงในโลกนอกจากนี้ประเทศรัสเซีย ยังมีชายฝั่งที่ยาวถึง 37,000 กิโลเมตร ตามแนวมหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรอาร์กติก ทะเลบอลติก ทะเลดำ ทะเลอะซอฟ และทะเลแคสเปียน และยังมีทางออกสู่ทะเลแบเร็นตส์ ทะเลคารา ทะเลขาว ทะเลแลปทิฟ ทะเลไซบีเรียนตะวันออก ทะเลญี่ปุ่น ฯลฯ ยังมีหมู่เกาะที่สำคัญคือ หมู่เกาะโนวายาเซมเลีย หมู่เกาะนิวไซบีเรีย หมู่เกาะฟรัสซ์โยเซฟแลนด์ เกาะแวรงเกล หมู่เกาะเซเวอร์นายาเซมเลีย เกาะคูริล และเกาะซาคาลิน ฯลฯ

การแบ่งเขตการปกครอง

การที่เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก จึงทำให้รัสเซีย มีการแบ่งเขตการปกครองเป็นหลายระดับและหลายประเภท ซึ่งเป็นการแบ่งเขตการปกครองแบบสหพันธรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ซึ่งประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้ง และอยู่ในตำแหน่งวาระละ 4 ปี และดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน คณะรัฐมนตรีประกอบด้วยรัฐมนตรีทั้งสิ้น 27 คน (รวมนายกรัฐมนตรี) แต่งตั้งโดยประธานาธิบดี

ประเทศรัสเซียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 เขตสหพันธ์ ซึ่งแต่ละเขตสหพันธ์แบ่งย่อยลงไปอีกเป็น สาธารณรัฐ ,ดินแดน ,แคว้น ,นครสหพันธ์ ,แคว้นปกครองตนเอง ,เขตปกครองตนเอง โดยทั้งสหพันธรัฐ ประกอบด้วยหน่วยการปกครอง ทั้งหมด 83 หน่วย และแบ่งเป็น 21 สาธารณรัฐ 9 เขตการปกครอง 46 มณฑล และ 2 นคร คือกรุงมอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งมีสถานภาพเดียวกับมณฑล 4 ภาคปกครองตนเอง และ 1 มณฑลปกครองตนเอง

ประชากรและวัฒนธรรม

ประเทศรัสเซียมีประชากรกว่า 142.3 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชาวรัสเซีย ที่เหลือเป็นเชื้อชาติอื่น ๆ อย่าง ตาตาร์ อาร์เมเนีย ยูเครน เยอรมัน ยิว เบลารุส และคาซัค ประเทศรัสเซียใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษาราชการ และยังใช้เป็นภาษาราชการร่วมในคาซัคสถาน เบลารุส และคีร์กิซสถาน เป็น 1 ใน 6 ภาษาราชการของสหประชาชาติ ซึ่งมีการเรียนการสอนภาษารัสเซียในฐานะภาษาที่สองของในหลายประเทศ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ ,ศาสนานิกายออร์โธดอกซ์รัสเซียน,ที่เหลือนับถือศาสนาอิสลาม,คริสต์ศาสนานิกายคาทอลิก, และพุทธศาสนานิกายมหายาน

ประชาส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ ส่วนคนรัสเซียที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีคือ คนที่ทำงานอยู่ในส่วนของโรงแรม หรือบริษัทท่องเที่ยว บริษัทเอกชนของต่างชาติ ฯลฯ

สภาพภูมิอากาศของรัสเซีย

ประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มาก ทำให้ระดับอุณหภูมิมีความแตกต่างกัน ซึ่งประเทศรัสเซียมีเขตภูมิอากาศที่มีความหลากหลาย อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปีของรัสเซียฝั่งยุโรป จะต่ำกว่า 0 องศาฯ ทำให้ประเทศรัสเซียมีฤดูหนาวที่ยาวนาน และมีอากาศหนาวจัด พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ถูกปกคลุมด้วยหิมะเป็นเวลานานถึง 6 เดือน ซึ่งประเทศรัสเซียมีทั้งหมด 4 ฤดู

ฤดูหนาวอยู่ในช่วง ระหว่างเดือนธันวาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ผลิ อยู่ในช่วง ระหว่างเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
ฤดูร้อน อยู่ในช่วง ระหว่างเดือนมิถุนายน จนถึงเดือนสิงหาคม (ซึ่งเป็นฤดูท่องเที่ยว)
ฤดูใบไม้ร่วง อยู่ในช่วง ระหว่างเดือนกันยายน จนถึงเดือนพฤศจิกายน

โซนเวลาของรัสเซีย

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังประเทศรัสเซียอย่าลืมปรับเวลาที่นาฬิกา เมื่อเดินทางถึงเมืองมอสโกด้วย เพราะประเทศรัสเซียมีความแตกต่างของเวลาระหว่างตะวันตกและตะวันออก ทั้งหมด 11 เขตเวลา ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม เวลาของกรุงมอสโกจะช้ากว่าเวลาของประเทศไทย ประมาณ 3 ชั่วโมง ส่วนในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม และจะช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ 4 ชั่วโมง

ค่าเงินที่ใช้ในรัสเซีย

อัตราแลกเปลี่ยนการเงิน ของรัสเซียใช้เงินสกุล รูเบิล โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน 1 รูเบิล เท่ากับประมาณ 1.40 บาทไทย ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งควรเช็คก่อนทำการแลกเงินทุกครั้ง

ระบบไฟฟ้าในประเทศรัสเซีย

ใช้ไฟฟ้าในรัสเซียบ้านที่ 220 โวลต์ เหมือนที่เมืองไทย แต่ข้อแตกต่างของการใช้ปลั๊กคือ ตรงที่เครื่องไฟฟ้าทุกชนิดจะเป็นปลั๊กขากลม 2 ขาและเต้าเสียบจะเป็นรูกลม 2 รู ขนาดของรูกลมและความกว้างระหว่างขาปลั๊กและรูเต้าเสียบอาจจะเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าในเมืองไทย แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าในเมืองไทยบางประเภท อาจมีปลั๊กเสียบเป็นขาแบน 2 ขา ซึ่งควรเตรียมแอดปเตอร์ ต่อให้เป็นขากลม 2 ขาก่อน

การใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสำหรับนักท่องเที่ยว

ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่นิยมใช้โทรศัพท์มือถือแทนโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์ แต่สำหรับรัสเซีย โทรศัพท์บ้านก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการสื่อสาร ทั้งการสื่อสารในเมือง ระหว่างเมือง รวมทั้งการสื่อสารระหว่างประเทศ ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์ในเครือข่ายมากมาย โทรศัพท์สาธารณะในรัสเซีย หรือTaksofon จะต้องซื้อบัตรโทรศัพท์เฉพาะสำหรับตู้นั้นๆ เท่านั้น ซึ่งดูอาจจะเป็นการยุ่งยาก สำหรับคนไทยที่จะต้องโทรศัพท์กลับบ้าน
การโทรศัพท์จากรัสเซียกลับมายังประเทศไทย สามารถโทรได้ทั้งจากโทรศัพท์ธรรมดาหรือโทรศัพท์มือถือ โดยกด "รหัสโทรออกต่างประเทศ" คือ หมายเลข 8 รอสัญญาณสายว่าง จึงกด 10 หรือ 53 เพื่อจัดการตัดเป็นสัญญาณโทรศัพท์ระหว่างประเทศ แล้วกดตามด้วย รหัสประเทศไทย สุดท้ายเป็นเลขหมายปลายทาง

ส่วนการใช้อินเทอร์เน็ต หากคุณหาซื้อซิมการ์ด ที่รัสเซียได้แล้ว ก็อย่าลืมเลือกแพ็คเก็จที่ราคาถูก หรือ เป็นแบบโปรเสริมสำหรับใช้โทรและเล่นเน็ต อาจเลือกแบบอัลลิมิเตด ที่อาจทำให้ประหยัดกว่าก็ได้

สินค้าและของฝากจากรัสเซีย

ของฝากหรือของที่ระลึกจากรัสเซีย ก็ถือเป็นอีกส่วนสำคัญสำหรับผู้มาเยือนประเทศรัสเซีย แล้วอดใจที่จะแวะตามแหล่งขายของฝากหรือร้านที่ระลึกไม่ได้ เพราะของแต่ละชิ้นต่างก็ดูมีความน่าสนใจอย่างมาก

Birch wood crafts
ต้นเบิร์ชสีเงินถือว่าเป็นต้นไม้ประจำชาติรัสเซีย Birch wood crafts เป็นงานฝีมือจากไม้เบิร์ช ซึ่งต้นไม้นี้เจริญเติบโตได้ดีในรัสเซีย ส่วนชาวรัสเซียเองก็มีฝีมือในการแกะสลักชิ้นงานจากไม้เป็นอย่างมาก ทำให้ผลิตภัณฑ์จากไม้เบิร์ช เป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่ชาวรัสเซีย ทำออกมากได้มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติที่ดีด้วยอย่างหวีจากไม้เบิร์ช ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้ผมสุขภาพดี มีน้ำหนัก เหมาะสำหรับเป็นของฝาก

Matrioshkas
หรือตุ๊กตาแม่ลูกดก เรียกว่าตุ๊กตา รัสเซียถือเป็นของที่ระลึกยอดนิยมของประเทศ ส่วนใหญ่ตุ๊กตาแม่ลูกดกจะวาดเขียนรูปหน้าหญิงสาวรัสเซียหน้าตาน่ารัก จากความปราณีตของฝีมือช่างวาด หรืออาจจะเป็นนิทานเรื่องเล่าพื้นบ้าน นอกจากนั้นอาจมีการวาดภาพที่แตกต่างไปจากรูปงานเดิมๆคือการวาดหน้าของประธานาธิบดีของรัสเซียและอเมริกา หรือนักฟุตบอล รวมถึงหน้าตาของนักท่องเที่ยว ที่จะวาดกันสดๆซึ่งคุณสามารถสั่งให้ช่างวาดลงไปได้ ตุ๊กตาแม่ลูกดกตัวแรกของรัสเซียตัวแรก ได้แรงบันดาลจากตุ๊กตาไม้ของประเทศญี่ปุ่น

Platok
เป็นผ้าพันคอปลาต๊ก ที่ถือเป็นของขวัญยอดนิยมสำหรับผู้หญิงจากประเทศรัสเซีย ผ้าพันคอลายลวดลายสไตล์ รัสเซีย เป็นผ้าพันคอและเป็นผ้าคลุมไหล่สวยๆได้แบบไม่ตกเทรนด์ การหันมาใช้ ผ้าพันคอลายพื้นบ้าน ที่ยังมีผ้าคลุมผมสไตล์รัสเซีย อาเรนบูร์สกี้ ปลาต๊ก ซึ่งสามารถใช้คลุมผมแทนการใส่หมวก นอกจากจะสวยงามแล้วยังทำให้ดูเป็นมิตร มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งผลิตมาจากขนแกะ แล้วนำมาปั่นเป็นเส้นด้ายก่อนจะนำมาถักทอ ทำให้ผ้ามีความนุ่มเหมือนใยไหมและอบอุ่นเป็นอย่างมาก ไม่น่าเชื่อว่าผ้าคลุมผมนี้สามารถลอดผ่านแหวนแต่งงานได้

Lacquer Boxes
กล่องไม้แลคเกอร์ โดยกล่องไม้นี้ช่างฝีมือจะนำมาทาแลคเกอร์ซ้ำไปซ้ำมาจนมันวับ และทำการวาดรูปนิทานหรือเรื่องเล่าพื้นบ้านลงไปบนกล่องในขณะที่แลคเกอร์ยังไม่แห้ง เป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของช่างชาวรัสเซีย โดยมีเทคนิคที่ซับซ้อนและเลียนแบบหรือทำได้ยาก ซึ่งสมัยก่อนกล่องไม้จะมีขนาดใหญ่ แต่พอเปลี่ยนให้กลายมาเป็นของที่ระลึกก็ได้ทำให้มีขนาดเล็กน่ารักพกพาง่าย ของแท้นั้นจะต้องมีลายเซนต์ของช่างฝีมือกำกับ

Vodka and Caviar
วอดก้าและคาเวียร์ ซึ่งวอดก้า ยี่ห้อยอดนิยมที่รสชาติดีและยอดนิยมส่วนมากจะเป็น Russky standard และยังมีวอดก้าเกรดดีน่าลองชิมอีกหลากหลายยี่ห้ออย่าง ladoga, Parliament , berozka แต่ถ้าจะซื้อฝากและเน้นขวดสวยๆ ต้อง เป็นยี่ห้อ Kalashnikov หรือ matrioshka vodka ส่วนคาเวียร์ยี่ห้อที่ดีที่สุดของคาเวียร์ดำ คือ Black beluga caviar แต่ถือได้ว่าคาเวียร์ดำเป็นอาหารที่แพงที่สุดในโลกก็ว่าได้ เพราะเพียง ช้อนชาเดียวก็ราคากว่าครึ่งหมื่นบาท

Soviet memorabilia
ของที่ระลึกสมัยโซเวียต หาซื้อได้ตามตลาดขายของที่ระลึก แต่ส่วนใหญ่มันเป็นของที่ทำเลียนแบบขึ้นทั้ง ธงโซเวียต หมวกของนายทหารและตำรวจ รวมไปถึงของใช้ของชาวโซเวียต หากคุณซื้อของจริงซึ่งมีอายุกว่า 50 ปี อย่าลืมทำเอกสารขอออกจากประเทศด้วย เพราะรัฐบาลรัสเซียไม่อนุญาตเด็ดขาด ก่อนซื้อควรถามหาใบรับรองการซื้อขายให้ดีด้วย

Shapkaushanka
หมวกขนสัตว์ติดดาวแดงหรือเรียกว่า ช้าบก้าอูชานก้า ถือเป็นสินค้ายอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งสามารถหาซื้อได้แบบที่ทำมาจากขนสัตว์ปลอมราคาถูก และขนสัตว์แท้ราคาสูงที่ให้ความอบอุ่นมากกว่า

Valenki
รองเท้าบูทวาเลนกี้ เป็นรองเท้าบูทที่เป็นเอกลักษณะเฉพาะแบบรัสเซีย ซึ่งทำจากขนแกะให้ความอบอุ่นสูง ซึ่งชาวรัสเซียใส่ในช่วงหน้าหนาวเพื่อลุยหิมะ คุณอาจจะซื้อใส่ขณะท่องเที่ยวอยู่ที่รัสเซีย หรือซื้อมาเก็บเป็นที่ระลึกได้ ซึ่งหากใส่วาเลนกี้ไม่จำเป็นต้องใส่ถุงเท้าเพราะจะทำให้เท้าอุ่นมาก

Gzhel
เป็นเครื่องลายครามสไตล์รัสเซีย ซึ่งเป็นการค้นพบวิธีการเผาให้เกิดลายจากสีขาวเป็นสีน้ำเงิน จเซลของมอสโคว์จึงกลายเป็นที่โด่งดังเป็นอย่างมาก โดยใช้การเผาซ้ำไปหลายครั้งก่อนจะได้ลวดลายขาว น้ำเงินที่ลงตัว มีแบบหลากหลายให้เลือก ตั้งแต่กาน้ำไปจนถึงตุ๊กตาแม่ลูกดก

Russian watches
ถ้าคุณเป็นนักสะสมนาฬิกานาฬิการัสเซีย ถือว่าเป็นสิ่งที่หรูหราไม่ซ้ำใคร แบรนด์บอดฮิตคือ Buran, Aviator ฯลฯ คุณภาพดีและทนทาน

Soviet cameras
กล้องรัสเซีย ซึ่งเป็นกล้องมือสองที่ใช้ในช่วงโซเวียตแล้วได้รับความนิยมมาก จนนำกลับมา ผลิตใหม่อีกครั้งเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ หรือจะหาซื้อกล้องโลโม่ได้ที่รัสเซีย เพราะมีราคาถูกกว่าเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นรุ่น Lomo-lca, Smena8, Lubitel166 หรือ Zenit ก็หาสะสมได้ไม่ยาก

อาหารที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย

อาหารที่เป็นที่นิยมของชาวรัสเซียส่วนใหญ่จะเป็นพวก ซุปกะหล่ำแบบดั้งเดิม สลัดมันฝรั่ง ,ซุปบีทรูท, สตูว์หมู ,เนื้อตุ๋นในครีมเข้มข้นฯลฯหรือจะไปลิ้มลองอาหารแบบคอเคซัสตามร้านอาหาร อย่างอาหารจอร์เจียน,อาหารอาร์เมเนียน และอาหารอัสซูเรียน ที่มีความโดดเด่นด้วยรสชาติเผ็ดร้อนแบบตะวันออกซึ่งอาหารจานเด็ดของที่นี่คือ เนื้อแกะ และเนื้อปลาสเตอร์เจียน
สำหรับอาหารแป้งประจำชาติของรัสเซียก็คือ แพนเค้ก ที่เป็นได้ทั้งของคาวและของหวาน ถ้าเป็นของหวานจะมี แป้งที่เหนียวนุ่มและมีไส้ให้เลือกหลากหลายอยู่ข้างใน ส่วนอาหารที่แพงที่สุดของประเทศคือคาเวียร์ หรือไข่ดำจากปลาสเตอร์เจี้ยน นิยมโปะหน้าแพนเค้ก

ซาล่า หรือ Salo
ลักษณะเหมือนมันหมู ที่มีเนื้อแดงน้อยๆ และมันมากๆ เอามาคลุกเกลือคลุกเครื่องเทศแล้วก็เก็บไว้ให้แห้ง บางคน แช่เย็นไว้ แช่ไว้ทั้งแผ่นใหญ่ๆ ส่วนเวลากินก็เอามาหั่นเป็นชิ้นๆและกินกับขนมปัง ส่วนรสชาด อาจจะจืดไม่มีอะไรโดดเด่น ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่า หรือกลิ่นหอมอต่อาจทำให้อ้วนและทำให้ร่างกายสู้ความหนาวได้ดี

ตงกวาดอง
แตงกวาดองรัสเซีย ใช้กินแกล้มว๊อดก้าได้ ซึ่งมีรสชาติที่แปลก และอร่อย อาจจะทานกับอาหารแก้เลี่ยน ซึ่งยังมี มะเขือเทศดอง ที่มีรสชาติอร่อยไม่แพ้กัน

ปลาเฮอร์ริ่งดอง
บ้านเราอาจจะเรียกปลาร้ารัสเซีย เวลาเปิดถังออกมา มีแต่น้ำดำๆ กลิ่นเหม็นคาว เวลากินเห็นเขาเอาน้ำมันพืชเทลงไปบนตัวปลา แล้วก็แกะเนื้อปลากินกับขนมปังดำ และหอมหัวใหญ่ อันนี้ก็กินดิบๆ คนรัสเซียชอบมาก และเรียกอาหารชนิดนี้ว่า ซีโลดก้า คือหนึ่งในอาหารอร่อยที่สุด

ขนมปังดำ
เป็นขนมปังยอดนิยมของคนรัสเซีย เปลือกมันแข็งมาก ยิ่งถ้าโดนลมยิ่งแข็ง ส่วนเนื้อในนั้นก็แน่น หนัก และเหนียว คนรัสเซียนิยมเอาขนมปังดำ มากินกับอาหารคาว ส่วนขนมปังขาวไว้ทาเนย กินกับน้ำชากาแฟ

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศรัสเซีย

พระราชวังเครมลิน
พระราชวังเครมลิน ตั้งอยู่ที่กรุงมอสโค ประเทศรัสเซียสร้างอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำมอสควาเป็นพระราชวังที่มีความสำคัญมาตั้งแต่โบราณ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์
UNESCO ได้จัดให้ พระราชวัง เคลมริน เป็นมรดกของโลก ใครที่เดินทางมาเที่ยวรัสเซียแล้วไม่ได้ไปเยี่ยมชมพระราชวังเคลมริน ถือว่ามาไม่ถึงรัสเซีย เครมลินจัดได้ว่า เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ และสมบัติของพระเจ้าซาร์ล้วนเก็บอยู่ในห้องต่างๆ ใน พระราชวังเครมลิน มากมาย
ที่นี่เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและสัมผัสกับบรรยากาศความสวยงาม ทางสถาปัตยกรรมของกรุงมอสโก พระราชวังเครมลินถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในยุโรปยุคกลาง ภายในพระราชวังแห่งนี้ประกอบด้วยโบสถ์ ปราสาท วิหาร อาวุธยุทธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์คลังแสง หอคอย หอสูงยอดแหลม ป้อมปราการ และโดมมากมาย มีกำแพงสูง 65 ฟุตรอบพระราชวัง และมีความยาวเกือบ 3 กิโลเมตร มีพระราชวังจักรพรรดิอยู่ตรงกลาง ซึ่งหอคอยอิวานเวลิกี้สูง 270 ฟุต เป็นที่แขวนระฆัง เมื่ออยู่บนหอคอย จะสามารถมองเห็นทัศนียภาพ กรุงมอสโกที่สวยงาม เมื่อแสงพระอาทิตย์สาดมาจะเห็นเป็นสีทอง เปล่งปลั่ง สุกอร่ามงามตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก

มหาวิหารเซนต์บาซิล
มหาวิหารเซนต์บาซิล รูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ทำให้เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโก ด้วยความสวยงามที่ตั้งตระหง่านสง่างาม ซึ่งขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลินดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่เดินทางสู่จัตุรัสแดง แล้วจะต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคู่กับมหาวิหาร

มหาวิหารเซนต์บาซิลสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทำให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่าพระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มาก และทำการตบรางวัลด้วยการควักดวงตาทั้งสองเพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก ซึ่งการกระทำดังกล่าว ทำให้เป็นที่มาของสมญานาม อีวานมหาโหด Ivan The Terrible นั่นเอง

จตุรัสแดง
จัตุรัสแดง ถือเป็นลานกิจกรรมที่มีคนมาเที่ยวมากที่สุดของกรุงมอสโคว์ ซึ่งใครที่ไปเที่ยวรัสเซีย จะได้ชมความงามของสถาปัตยกรรมที่หลากหลายของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นพระราชวัง โบสถ์วิหารต่าง ๆ คำว่าจัตุรัสแดงคือสถาปัตยกรรมโดยรอบ เป็นสีแดง และสีแดงในทีนี้ชาวรัสเซียหมายถึงสีแห่งโชคลาภ ร่ำรวย สิ่งสวยงาม ความมั่นคง ชัยชนะ เป็นลานกว้าง ซึ่งยังเคยเป็นที่รับฟังพระบรมราชโองการจากแท่นหินที่ของคริสตจักร เป็นที่สวดมนต์สาธารณะและที่ประหารนักโทษ ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนจากทั่วทุกมุมโลก

จตุรัสแดงตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโก ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซียสังเกตได้จากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลมและภายในวงกลมนี้เองก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมนั้นและโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตัวเองไปด้านหลังเพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโกอีกครั้ง

มหาวิหารเซ็นต์ซาเวียร์
มหาวิหารเซ็นต์ซาเวียร์หรือมหาวิหารโดมทอง ตั้งอยู่ที่เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย ถือป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียที่ได้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่ เพราะในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี แห่งการสถาปนากรุงมอสโก ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้า Alexander ที่ 1 เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือกองทัพของนโปเลียนแห่งฝรั่งเศส ในสมัยของสตาลิน เคยสั่งให้ทุบทำลายสถานที่แห่งนี้จนกระทั่งในสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลซินจึงได้มีการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยเงินบริจาคและพลังความศรัทธาของผู้คนมหาวิหารโดมทองแห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่หลักในการประกอบพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนาของประเทศรัสเซีย

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
วิหารโคมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ซึ่งมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ และมีความยิ่งใหญ่อลังการ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่1 และแสดงความกตัญญูแด่พระเป็นเจ้า ที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน ปัจจุบันใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญระดับชาติของรัสเซีย

ภายในโบสถ์มีการตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสกซึ่งออกแบบโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น แต่ต่อมาสตาลิน อดีตผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ ได้สั่งให้ทุบโบสถ์ทิ้งเพื่อดัดแปลงเป็นสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ต่อมาประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างวิหารขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ด้วยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ โดยจำลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ วิหารนี้จึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกครั้ง

ปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อน
ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะไม่พลาดพระราชวังฤดูร้อน ปีเตอร์ฮอฟ หรือ ปีเตอร์ดวาเวซ ตั้งอยู่แถบชานเมือง เป็นพระราชวังที่สวยงามไม่เหมือนใคร ภายในพระราชวัง ออกแบบความงามในสไตล์ ผสมเรอเนสซองส์ และ บารอค โดยการเน้นการตกแต่งภายในที่มีความปราณีต มีทั้งโคมไฟระย้า งานไม้แกะสลักและภาพวาดสีน้ำมันเป็นหลัก มีความคลาสสิกผสมอยู่ในภาพวาดของ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ พระมเหสี พระโอรส พระธิดา ฯลฯ ภาพต่างๆ ในนี้มีความสำคัญประเทศรัสเซียรวมถึงภาพของพระนางแคเธอรีนตอนแต่งกองทัพไปยึดอำนาจจากพระเจ้าซาร์ปีเตอร์ที่ 3 ด้วย

ด้วยความยิ่งใหญ่ตระการตาและแสงของพระอาทิตย์กระทบผิวน้ำ ที่ทางด้านนอกจัดแต่งให้เป็นลานน้ำพุ ขอบอ่างสีทองมันเงาวาว มี น้ำพุที่ลดหลั่นกันถึง 27 ขั้น พร้อมกับตกแต่งด้วยรูปปั้นถึง 255 ชิ้น ความสวยงามอยู่ที่น้ำพุกระโดดขึ้นมาจากใต้ดินด้วยแรงดันธรรมชาติ ทำให้เป็นความสวยงามอย่างน่าอัศจรรย์

พระราชวังฤดูหนาว หรือพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
พระราชวังฤดูหนาว The Hermitage ที่นักท่องเที่ยวจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับภาพเขียนล้ำค่าที่หาได้ยากยิ่ง ถือเป็นสวรรค์ของคนรักงานศิลปะ ที่ได้ชื่นชมผลงานของศิลปินเอกจากทั่วทุกมุมโลก แต่เดิมนั้นเฮอร์มิเทจนั้นเป็นชื่อเรียกสมบัติล้ำค่าของพระราชินีแคทเธอรีน ที่ได้เก็บรวบรวมและซื้อภาพเขียนชื่อดังจากยุโรปกว่า 200 ภาพ จนต้องสร้างห้องสำหรับเก็บภาพ เมื่อพระนางสวรรคตก็มีสมบัติสะสมมากมาย โดยเฉพาะภาพเขียน มากกว่า 3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอัญมณีอันมีค่า ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรัสเซีย ที่มีการแสดงผลงานศิลปะที่โด่งดังจาก ทั่วโลก

มหาวิหารเซนต์ไอแซค
มหาวิหารเซนต์ไอแซค ที่มีความโดดเด่นด้วยโดมทองเป็นเอกลักษณ์ ในอดีตวิหารเซนต์ไอแซค เป็นเพียงโบสถ์ไม้ธรรมดา แต่ต่อมาได้รับการปรับปรุงเป็นโบสถ์หิน และถูกสร้างใหม่อย่างงดงาม ซึ่งในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ปรารถนาจะให้วิหารแห่งนี้เป็นวิหารที่มีความยิ่งใหญ่และงดงามที่สุดของโลก พระองค์จึงทุ่มเททั้งกำลังคน และกำลังทรัพย์อย่างมหาศาล โดยเฉพาะยอดโดมใช้ทองคำแผ่นปิดหนักกว่า 100 กิโลกรัม ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 40 ปี และในปัจจุบันวิหารเซนต์ไอแซคได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่งดงามที่สุดในโลกอีกด้วย

เทศกาลสำคัญของรัสเซีย

ด้วยความที่มีพื้นที่ประเทศที่กว้างใหญ่ ประกอบกับมีประชากรที่มากมาย รวมถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทำให้รัสเซีย ที่นอกเหนือจากจะมีสิ่งก่อสร้างที่มีความสวยงามระดับโลกแล้ว ยังมีเทศกาลต่างๆ ที่ดูน่าสนใจอีกด้วย

Ice Sculpture Festival
เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง สำหรับผู้ที่ชอบความหนาวแบบเยือกเย็นและชอบดูหิมะขาวโพลนรวมถึงน้ำที่กลายเป็นน้ำแข็ง ก็ไม่ควรพลาดนี้เด็ดขาด เพราะเทศกาลนี้ นำเสนอการแกะสลักน้ำแข็งเป็นตัวละคร และรูปต่างๆในเทพนิยาย วิจิตรตระการตา และมีการจัดวางอย่างเป็นสัดส่วนในสวนสาธารณะกอร์กี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเที่ยวชมอย่างเพลิดเพลิน

Maslenitsa Festival
Maslenitsa Festival หรือ Butter Week, Cheesefare Week เป็นเทศกาลพื้นบ้านอันเก่าแก่ของรัสเซีย จัดขึ้นทุกปีที่ กรุงมอสโคว เป็นเวลาประมาณ 1 อาทิตย์ เพื่อต้อนรับการเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิ โดยก่อนวันเทศกาลจะมาถึง ชาวเมืองจะงดอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ ไข่ นม เมื่อถึงวันงานผู้คนจะเฉลิมฉลองตามท้องถนนซึ่งจะมีขบวนพาเหรด มหรสพ เต้นรำกลางแจ้ง ดอกไม้ไฟและมอบแพนเค้กที่ทำขึ้นมาด้วยวัตถุดิบที่ตัวเองชอบให้แก่กัน ส่วนชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์จะถือศีลอด 7 วัน ก่อนถึงเทศกาลอีสเตอร์

International Folk Fair
เป็นเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในฤดูหนาว ที่มีชนกลุ่มน้อยมากกว่า 40 ประเทศเข้าร่วมงาน เป็นเทศกาลที่รวบรวมทุกอย่างเกี่ยวกับความเป็นอยู่ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมพื้นบ้านแบบดั้งเดิม อย่างอาหาร หรือสินค้าหัตกรรมเข้าไว้ด้วยกัน งานจะถูกจัดขึ้นบริเวณ Bayshore NE & 7th Ave. NE

Tchaikovsky International Competition
การประกวดดนตรีนานาชาติ ซึ่งจัดได้ว่า เป็นเทศกาลงานประกวดดนตรี คลาสสิค ที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกงานหนึ่งเพื่อสดุดีให้กับคีตกวีชาวรัสเซียชื่อก้อง "ปีเตอร์ อีลิช ไชคอฟสกี" งานนี้จะจัดขึ้นทุกๆปี

Taste if Pinellas
ช่วงเวลาแห่งความสุขสำหรับนักชิม คือเทศกาล Taste of Pinellas เป็นเทศกาลอาหารประจำปีที่รวบรวมร้านอาหารมากกว่า 40 ร้าน ตั้งแต่ระดับห้าดาวไปจนถึงท้องถิ่น มาเปิดรวมกันเพื่อให้ทุกคนมาได้ลิ้มลองอาหารทุกประเภท นอกและยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายให้ร่วมสนุก เช่น มีการสาธิตการทำอาหารจากเชฟชื่อดัง และจัดเบียร์การ์เดนบริเวณ สวนวีนอย ใจกลางเมืองเซนต์ปีเตอร์นสเบิร์ก

The Summer Ballet Festival
เทศกาลบัลเล่ต์ระดับโลก จัดขึ้นทุกปี เพื่ออนุรักษ์การเต้นบัลเล่ต์ โดยจัดที่ สถาบันนาตาเลีย ซาทส์ แห่งมอสโค ในช่วงฤดูร้อน จะมีการแสดงบัลเล่ต์ประเภทต่างๆ ทั้งแบบโมเดิร์น และแบบคลาสสิค ซึ่งแต่ละโปรแกรมล้วนแล้วแต่แสดงโดยนักบัลเล่ต์ชื่อดัง

การเดินทางจากประเทศไทยไปประเทศรัสเซีย

สายการบินจากเมืองไทย ไปประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นเที่ยวบินจากกรุงเทพฯสู่ รัสเซีย นักท่องเที่ยวสามาถเลือกการเดินทางไปลงตามเมืองต่างๆ ของประเทศรัสเซียได้อย่างเช่น กรุงเทพฯไป อนาปา ,โซชิ ,เชเรโพเวทส์ ,เบลโกรอด,นิซนี โนฟโกรอด ,อีร์คุตสค์ ,คาลินินกราด ,คาบาร็อฟส์ โนวี่ , แครสโนยาร์กส

สายการบินจากประเทศไทยไปประเทศรัสเซีย
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ ,Aeroflot ,Air Astana ,S7 แอร์ไลน์ ,เอมิเรตส์ ,สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ ,Etihad Airways,แอร์อินเดีย, Air Berlin ,กาตาร์แอร์เวย์,ออสเตรียนแอร์ไลน์, Brussels Airlines ,Royal Jordanian ,Uzbekistan Airways,สิงคโปร์แอร์ไลน์,เจแปนแอร์ไลน์ ,Transaero Airlines , การบินไทยฯลฯ
จากกรุงเทพ มีสายการบินที่บินตรงสู่กรุงมอสโควอยู่ 2 สายการบินคือ การบินไทย กับแอโรฟลอตโดยใช้เวลาบิน 9 ชั่วโมง ส่วนเที่ยวบินอื่นๆ อาจเช็คกับสายการบินดูว่า ยินตรงหรือเปลี่ยนเครื่อง

สิ่งที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางไปประเทศรัสเซีย

ถือว่ามีความสำคัญมากๆ ใบที่ว่านี้คือใบผ่านเข้า-ออกเมือง หรือใบ ต.ม.จะมีลักษณะเป็นใบสีขาวเล็กๆ ถ้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องไม่นำมาแจก ก็ให้หยิบเองที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง แล้วกรอกให้เรียบร้อย ใบ ต.ม. แบ่งเป็นสองส่วน คือเป็นบัตรขาเข้าและออกประเทศ ที่สำคัญห้ามทำหายเด็ดขาดจนกว่าจะกลับบ้าน เนื่องจากก่อนขึ้นเครื่องกลับไทย ต.ม. รัสเซียจะเรียกตรวจ และเก็บคืน

Shopping
แหล่งซ้อปปิ้งถนนคนเดินที่นิยมกันคือที่ถนน Arbat เส้นนี้มีของขายทุกอย่างแต่ว่าราคาค่อนข้างแพง

ตลาด Izmailov Market
ตลาดอีสมายโลว่า ที่นี่วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ คนจะมาจับจ่ายซื้อของเยอะมาก วิธีไปให้นั่งเมโทรสายสีน้ำเงินไปลงที่สถานี Partizanskaja ออกจากสถานีแล้วเดินตามผู้คนไป ตรงบริเวณทางเข้าตลาดจะมองเห็นเครมลินจำลองที่ทำจากไม้ วันพุธที่เป็นวันขายส่ง วันธรรมดาเสียค่าเข้าตลาด 5 รูเบิ้ล ส่วนเสาร์-อาทิตย์ 10 รูเบิ้ล เมื่อมาที่นี่ลองชิมของปิ้งย่างมีรสชาติอร่อยมาก

การได้สัมผัสกับความหลายหลากของอารยธรรมแห่งดินแดนหมีขาว รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆ ที่มีความใหญ่โต และอลังการ ซึ่งแต่ละแห่งล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่สวยงาม และมีการออกแบบที่ไม่เหมือนใคร ทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างพากันหลั่งไหลเข้าชื่นชมความงามต่างๆ ที่รัสเซียกันตลอดเวลา

ทัวร์ประเทศรัสเซีย

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
  • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
    เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
  • [email protected]
  • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม