สอบถามทาง LINE
@nexttour

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศพม่า

หากพูดถึงประเทศพม่า ซึ่งเป็นประเภทเพื่อนบ้านของเรา ถือได้ว่ามีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญๆมากมาย ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวประเทศพม่า ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะเดินทางไปตามสถานที่สำคัญๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือโรรมชาติที่เป็นวิถีชาวบ้าน ที่ยังคงเป็นเสน่ห์ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาสัมผัสกับประเทศพม่าได้ ซึ่งบางคนเดินทางมาเที่ยวด้วย ความเชื่อ และแรงศรัทธาในสิ่งที่ยังไม่ได้เห็น แต่ได้ยินคำร่ำลือต่างๆ ซึ่งก็ทำให้เกิดเป็นแรงจูงใจ จนอยากจะมาเที่ยวประเทศพม่า

ประกอบกับชาวพม่ามีความเลื่อมใสและศรัทธาต่อศาสนามาก เพราะที่นี่มีแหล่งปูชนียสถาน ที่มีความอลังการ อยู่หลายแห่งเป็นสิ่งที่ชาวพม่าเคารพนับถือมาแต่โบราณ โดยเฉพาะเจดีย์ ที่ร่ำลือว่าเป็นการห่อหุ้มด้วยทองหลายสถานที่ เพราะเหตุนี้จึงเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพิสูจน์ความงามและความศรัทธาด้วยตัวเอง

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศของพม่าตั้งอยู่ตามแนวอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามันทำให้มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 2,000 ไมล์ และมีหาดที่สวยงามที่มีความเก่าแก่บริสุทธิ์อยู่หลายแห่ง ซึ่งภาคเหนือ มีเทือกเขาปัตไก เป็นพรมแดนระหว่างพม่าและอินเดีย มีชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือติดกับบังคลาเทศและอินเดีย ส่วนทางตะวันออกติดกับลาว ตามแนวชายแดนหิมาลัยทางเหนือของพม่าที่ติดกับธิเบตเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับธิเบตและจีน ทางตอนใต้มีทิวเขาตะนาวศรี กั้นระหว่างไทยกับพม่า นอกจากนี้ประเทศพม่ามีแนวเทือกเขามหึมา และภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ มียอดเขาสูงหลายยอดที่สูงเกินกว่า 10,000 ฟุต และยังมีที่ราบลุ่มบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีที่อุดมสมบูรณ์ทอดยาวลงไปทางตอนใต้ ราวกับไม่มีที่สิ้นสุด

การแบ่งเขตการปกครอง

รูปแบบการปกครองของประเทศพม่าเป็นแบบเผด็จการทางทหาร มีการปกครองโดยรัฐบาลทหารที่อยู่ภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ โดยมีประธาน SPDC เป็นประมุขของประเทศ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล
ส่วนเขตการปกครองของประเทศพม่าแบ่งเป็น 7 เขต คือ เขตอิรวดี ,เขตพะโค , เขตมาเกว ,เขตมัณฑะเลย์ , เขตสะกาย ,เขตตะนาวศรี ,เขตย่างกุ้ง และ 7 รัฐ คือรัฐชิน ,รัฐกะฉิ่น , รัฐกะเหรี่ยง , รัฐกะยา , รัฐมอญ , รัฐยะไข่ , รัฐฉาน หรือรัฐไทใหญ่

ประชากรและวัฒนธรรม

ประชากรของประเทศพม่า มีจำนวนประชากรกว่า 56,400,000 คน ซึ่งมี พม่า , ไทใหญ่ , กะเหรี่ยง , ยะไข่ , จีน ,มอญ , คะฉิ่น , อินเดีย, ชิน , คะยา ฯลฯ

ส่วนวัฒนธรรม ของประเทศพม่า ที่ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะบ้านที่มีลูกชาย ซึ่งไม่ว่าจะยากดีมีจนแค่ไหนคนในบ้านก็ อยากเห็นลูกชายเข้าร่วมพิธีกรรมที่มีชื่อว่า ปอยส่างลอง หรือการบวชเณรสักครั้งในชีวิต เพราะถือเป็นพิธีกรรมแห่งความภาคภูมิใจของพ่อแม่และชุมชนไทยใหญ่ที่ได้เห็นลูกหลานของตนเป็นสามเณรในโลกธรรมะ

สภาพภูมิอากาศของพม่า

สหภาพพม่าตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อน โดยแบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่

ฤดูร้อน
ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งอาจมีอุณหภูมิสูงถึง 43 องศาฯ

ฤดูฝน
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม ซึ่งลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดเข้าสู่ประเทศทำให้ฝนตกเกือบทุกวันพื้นที่ฝนชุกที่สุดจะเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเล คือ รัฐยะไข่ มณฑลพะโค มณฑลเอยาวดี และมณฑลตะนาวศรี

ฤดูหนาว
ในฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ โดยจะมีอุณหภูมิประมาณ 21–29 องศาฯ สภาพอากาศของประเทศพม่ายังมีความแตกต่างตามความสูงต่ำของพื้นที่ พื้นที่สูงจะหนาวเย็นยิ่งขึ้น ส่วนยอดเขาทางตอนบนสุดของประเทศอาจมีหิมะตกในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม

โซนเวลาของพม่า
เวลาท้องถิ่นที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที

ค่าเงินที่ใช้ใน พม่า

อัตราแลกเปลี่ยน เงินในพม่าคือ จ๊าต อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้กันทั่วไปจะขึ้นลงตามภาวะตลาด และสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของพม่า แม้ว่าจะใช้สกุลเงินท้องถิ่นของพม่า แต่เงิน ยูเอส ดอลล่าห์ ก็ยังเป็นที่ยอมรับอีกด้วย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถ พกเงินสดเป็น ยูเอส ฯ ได้ และระบบการโอนเงินผ่านธนาคารของพม่าไม่สะดวก เพราะห้างร้านต่างๆ ของพม่าส่วนใหญ่ไม่รับบัตรเครดิตส่วนเช็คหรือสกุลเงินประเทศอื่นจะไม่แนะนำ เพราะเสียเวลาที่จะแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ซึ่ง
ยังรวมถึง การใช้บัตรเครดิตในพม่าที่อาจจะเสียค่าธรรมเนียมแพงอีกด้วย

ระบบไฟฟ้าใน พม่า

ระบบไฟฟ้าที่ประเทศพม่า ไฟฟ้าที่ใช้ 220 โวลต์, AC 50Hz หากต้องการนำเครื่องไฟฟ้าไป ควรเช็คระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณก่อนว่าสามารถใช้ได้หรือไม่หรืออาจนำเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าไปด้วยเพื่อความสะดวก ปลั๊กไฟที่พม่าเป็นแบบสามขา

การใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสำหรับนักท่องเที่ยว

โทรศัพท์มือถือในพม่ามีทั้งระบบ จีเอสเอ็ม GSM และ CDMA ส่วนใหญ่แล้วเป็นบริการแบบ 2G และมี 3G แต่ยังไม่กว้างขวางมากนัก เพราะจะใช้เฉพาะในเมืองใหญ่เท่านั้นซึ่งคนพม่ายังใช้โทรศัพท์มือถือกันไม่เยอะ เพราะยังมีประชากรอีก 50 ล้านคนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี

ระบบอินเทอร์เน็ต ในพม่าใช้งานได้ปกติแต่อาจเข้าถึงได้ช้าหน่อย ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาเรื่องข้อจำกัดในการเชื่อมต่อของทางโรงแรมที่พัก หรือสัญญาณในแต่ละที่อาจจะเข้าถึงยากหรือช้า ส่วนบริการที่ใช้ในพม่าไม่ได้คือ กูเกิ้ล เพลย์ Google Play ของกูเกิล ซึ่งกูเกิลเองก็ระบุชัดเจนว่าไม่รองรับการใช้งานในประเทศพม่าส่วนร้านอินเทอร์เน็ตที่ประเทศพม่ามีให้เห็นเพียงเล็กน้อย แต่ที่พม่ายังมีบริการ WiMAX สำหรับต่ออินเทอร์เน็ตไปยังที่พักอาศัย คล้ายๆกับต่อ air card อีกด้วย

สินค้าและของฝากจากประเทศพม่า

ใครที่มาเที่ยวประเทศพม่า หลายคนอาจจะยังนึกถึงของฝากไม่ออก เพราะส่วนใหญ่ ตั้งใจจะมาเที่ยวเท่านั้น ซึ่งจะเน้นทางเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่า แต่หากใครที่อยากจะได้ของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน ที่พม่าก็มีของอย่างโปสการ์ดทั่วไป ที่เน้นภาพสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ของพม่า ส่วนแป้งทานาคาตลับสูตรธรรมชาติ ที่หากคุณสังเกตจะเห็นผู้คนที่นี่ปะแป้งทานาคากันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ ยังมีไม้ทานาคา และแท่นหินบดไม้ทานาคาและ หวีไม้ทานาคา รวมถึงพระอุตคุปองค์เล็ก ขนาดเท่าฝ่ามือ หรือจะเป็นผ้าโสร่ง ,กล่องไม้เขิน ลงลาย และกระบอก ใส่เอกสาร ที่สามารถนำกลับไปฝากคนที่เมืองไทยได้เช่นกัน

อาหารที่ขึ้นชื่อของ พม่า

อาหารในพม่า แม้จะไม่ขึ้นชื่อมากมายในหมู่นักท่องเที่ยวทั่วไป แต่ส่วนใหญ่ ผู้ที่มาท่องเที่ยวที่ประเทศก็มักจะได้รับประทานอาหารขึ้นชื่อยอดนิยมตามนี้

โมฮิงกา
โมฮิงกา หรือ ขนมจีนเป็นของหาง่ายมาก ไม่ว่าไปไหนๆก็มีขาย ซึ่งจะมีทั้งแบบแห้งและแบบน้ำ เส้นขนมจีน มีทั้งเส้นหนาเส้นบาง ซึ่งนอกจากจะมีข้าวราดแกงขายแล้ว ขนมจีนหรือโมฮิงก้าก็เป็นอาหารยอดนิยมที่กินได้ทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียว

สุกี้
นอกจากที่พม่าจะมีขนมจีนแล้ว ตามทางเดินในย่างกุ้งร้านข้างทาง มีผักหลากหลายวางใส่ตะกร้าให้เลือก มันคือสุกี้ของชาวพม่า ซึ่งจะใส่เห็ดและผักหลายๆอย่าง ในจานรวมไปถึงเส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่เส้นขาวแบบกลม

ร้านกาแฟ
ที่พม่า จะมีร้านชากาแฟ ส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้ชายนั่ง โดยเปิดแต่เช้าและมีปาท่องโก๋ หรือ อิ่วเจ๋, โรตี ซาลาเปา ซาโมซ่า ซึ่งจะจัดใส่จานมาตั้งไว้ที่โต๊ะ ที่ร้านจะคิดเงินเท่าที่ลูกค้ากิน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศพม่า

ประเทศพม่า ได้กลายเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราแบบชนิดที่ลืมไปเลยว่า ในอดีตว่าเคยออกรบกันมาจนถึงขนาดต้องเสียเลือดเนื้อและดินแดดกันเลยทีเดียว แต่ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว ที่หาโอกาสไปเที่ยวพม่ากันมากมาย ด้วยมนต์เสน่ห์ของความเป็นธรรมชาติและเอกลักษณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ประเทศพม่า กลายเป็นหนึ่งในประเทศแถบเอเชีย ที่มีผู้คนอยากมาสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศพม่า ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ส่วนใหญ่จะเป็นวัดที่มีความสวยงามจนทำให้นักท่องเที่ยวต้องเดินทางมาสัมผัสด้วยความศรัทธา

มหาเจดีย์ชเวดากอง
มหาเจดีย์ชเวดากอง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพสูงสุดของชาวพม่า และยังเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุ ทั้ง 8 เส้น ของพระพุทธเจ้า ที่มีประวัติมากว่าสองพันปี แต่ความโดดเด่นและน่าสนใจอยู่ที่ การนำทองคำมาห่อหุ้มเจดีย์ ซึ่งในสมัยก่อน ก่อนพระมหากษัตริย์ของพม่าหรือมอญจะขึ้นครองราชย์ จะต้องถวายทองคำหนักเท่ากับตัวเองเพื่อมาหุ้มเจดีย์ จึงทำให้ ชเวดากอง กลายเป็นเมืองแห่งเจดีย์ทอง โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชื่นชมความงามของเจดีย์นี้ไม่ขาดสาย

ไจก์ทิโย
หินรูปหัวฤาษี ที่ดูเป็นความแปลกของผู้พบเห็น ไจก์ทิโย หรือ พระธาตุอินทร์ ที่แขวนอยู่บนหน้าผาที่สูงกว่า 1,200 เมตร ทำให้มีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศพม่า จะต้องมาชมความสวยงามปนความแปลกให้ได้ กับหินสีทองเหลืองอร่ามตา นักท่องเที่ยวจะได้เห็นความงามอันวิจิตรา แม้มองไกลๆ เหมือนหินที่อยู่หน้าผา ที่ดูพร้อมจะตกลงสู่พื้นดินก็ตาม แต่ก็ยังสามารถตั้งอยู่บนหน้าผานั้นได้นาน ส่วนความเชื่อคือ หากใครได้มากราบไหว้หินนี้แล้ว จะทำให้สามารถสะสมบารมีไปเกิดร่วมกับยุคพระศรีอาริยเมตตรัยอีกด้วย

วัดพระตาหวาน
วัด Chauk Htat Gyi Pagoda มีพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดของพม่า ซึ่งเป็นพระตาหวาน จึงทำให้นักท่องเที่ยวที่ทราบข่าว สนใจและมุ่งมั่นที่อยากมาดูความสวยงามของพระตาหวาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามมากที่สุดในประเทศพม่า เพราะมีผิวที่ขาวสวย ตาเป็นแก้ว เปลือกตาสีฟ้า ขนตางอน ที่และมีปากมีสีแดง

หาดฮเวซวง
หลายคนคงไม่คิดว่าประเทศพม่า จะมีทะเลที่สวยงาม เรียกว่าใครที่ชอบทะเล สายลม และแสงแดด นักท่องเที่ยวที่เน้นการพักผ่อน แบบชิลๆ คงต้องออกเดินทางไปสูดกลิ่นอายของทะเลกันที่ หาดฮเวซวง ซึ่งอยู่ที่เมืองปะเต็น เป็นชายหาดสีเงินที่ถือว่ามีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่า ซึ่งชาวพม่าและนักท่องเที่ยวที่มาต่างประทับใจ เพราะหาดนี้มีแต่ความเงียบสงบ และมีที่พักราคาถูก เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่หนีความวุ่นวายจากในเมือง

พระมหามัยมุนี แห่งมัณฑะเลย์
เป็นพระพุทธรูปสำริด ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่ง มีตำนานเล่ากันว่า พระพุทธเจ้าทรงประทานลมหายใจให้พระมหามัยมุนี เพื่อเป็นตัวแทนสืบทอดพระศาสนา จึงต้องมีพิธีล้างพระพักตร์ให้ทุกเช้า

แม้การเที่ยวพม่า จะดูไม่หวือหวาสักเท่าไหร่ แต่ใครที่ชอบวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน และความเชื่อความศรัทธาที่ปนความงดงามของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายๆ แห่งก็สามารถเดินทางมาที่ประเทศพม่าได้ตลอดทุกเทศกาล

เทศกาลสำคัญ ของพม่า

แม้จะมีวิถีชีวิตที่ดูเหมือนเรียบง่าย แต่ประเทศพม่าก็มีเทศกาลสำคัญๆ ต่างๆ มากมาย ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมกิจกรรมกันอีกด้วย

เดือนมกราคม
ในเดือนมกราคม ของทุกปี จะมีเทศกาล ฉลองรัฐคะฉิ่น เมืองมินจีนา ,เทศกาลทามาเน หรือ งานฉลองการเก็บเกี่ยว จัดขึ้นทั่วประเทศ ,งานเฉลิมฉลองเจดีย์อนันดา แห่งเมืองพุกาม และงานเฉลิมฉลองเจดีย์ชเวสิตตอว์ เมืองมินบู แห่งมลฑลมะกวย

เดือนกุมภาพันธ์
ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีงานเฉลิมฉลองเจดีย์มอตินซอน เมืองปาเตียน มณฑลอิระวดี ,งานเฉลิมฉลองเจดีย์อินดอยี ของ รัฐคะฉิ่น , งานเฉลิมฉลองเจดีย์ปินยาดา แห่งรัฐฉาน และเทศกาลตรุษจีน

เดือนมีนาคม
ในเดือนมีนาคม ของทุกปีจะมีงานเฉลิมฉลองเจดีย์ชเวดากอง แห่ง กรุงย่างกุ้ง ,งานเฉลิมฉลองเจดีย์ชเวมอดอ แห่งเมืองพะโค
งานพิธีฉิ่นปิ้ว หรือ งานบวชเณร ที่จัดขึ้นทั่วประเทศ

เดือนเมษายน
ทุกปีของเดือนเมษายน จะมีเทศกาลติงจัน หรือ งานวันสงกรานต์ ที่จัดขึ้นทั่วประเทศ รวมถึงวันปีใหม่พม่า จัดขึ้นทั่วประเทศและงานฉลองโปปานัด (Popa Nats Spirit) ที่บริเวณเขาโปปา

เดือนพฤษภาคม
ส่วนเดือนพฤษภาคมมีเทศกาลฉลองกาซง หรือ วันวิสาขบูชา จัดขึ้นทั่วประเทศ และงานเทศกาลกระบวนแห่ตองโย ที่เมืองปินยาดา รัฐฉาน

เดือนมิถุนายน
มีงานเทศกาลนายง หรือ งานสอบพระไตรปิฎกของพระภิกษุสงฆ์ จัดขึ้นทั่วประเทศ และในเดือนกรกฎาคม
มีเทศกาลงานวันวาโส หรือ วันเข้าพรรษา เดือนสิงหาคม มีเทศกาลฉลองตองปะยอนนัต เมืองมัณฑะเลย์

เดือนตุลาคม
เดือนตุลาคม มีเทศกาลตาดิงยุต หรือ งานฉลองโคมประทีป จัดขึ้นทั่วประเทศ และมีเทศกาลจ๊อกเซ หรือ เทศกาลช้าง เขตจ๊อกเซ เมืองมัณฑะเลย์ รมถึงงานฉลองเจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม

เดือนพฤศจิกายน
ในทุกปีของเดือนพฤศจิกายน มีเทศกาลตาซองดิน จัดขึ้นทั่วประเทศ และมีงานฉลองเจดีย์ไจก์ทิโย เมืองไจก์โท่ รัฐมอญ และเทศกาลดอกไม้ไฟเมืองตองยี รัฐฉาน ส่วนเทศกาลกาเตียนทินกัน หรือ เทศกาลทอผ้า ตะซาวโมง จัดขึ้นทั่วประเทศพม่า

เดือนธันวาคม
เดือนสุดท้ายของปีคือ ธันวาคม จะมี เทศกาลงานฉลองเทียน 9,000 เล่ม ที่เจดีย์โกทัตจี เมืองย่างกุ้งและวันปีใหม่คะยิ่น
รวมถึงวันคริสต์มาส

การเดินทางจากประเทศไทยไปประเทศพม่า

การเดินทางไปเที่ยวประเทศพม่า หากจะเดินทางด้วยเครื่องบินเมื่อก่อนอาจจะยุ่งยาก มีเพียงไม่กี่สายการบินเท่านั้นที่เปิดให้บินไปพม่า แต่สำหรับปัจจุบัน พม่าเปิดประเทศเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวมากมายซึ่งการเดินทางโดยเครื่องบินจากไทย ไปพม่านั้น เดี๋ยวนี้ก็มีสายการบินของไทย เริ่มเปิดเส้นทางบินไปพม่ามากขึ้น

และเมื่อเดินทางมาถึงพม่า การเช็คเที่ยวบินถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากนักท่องเที่ยวจากไทยสามารถเดินทางมายังพม่าโดยรถส่วนตัวผ่านทางชายแดน ยูนาน-พม่า ที่จุดตรวจคนเข้าเมือง หรือชายแดน ไทย-พม่า ที่ Tachileik และ Myawaddy ซึ่งเปิดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนวีซ่าพม่า มีสองประเภทคือ วีซ่าท่องเที่ยว ที่สำหรับนักท่องเที่ยว ที่ไปเที่ยวไม่เกิน 28 วัน โดยพักในประเทศ ส่วนวีซ่าธุรกิจ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ทำงานตามสัญญาในพม่า สามารถต่อเวลาได้ ซึ่งไม่ใช่ประเภทของวีซ่าสำหรับนักเดินทางท่องเที่ยว

สิ่งที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางไป พม่า

ไม่ว่าจะเดินทางไปประเทศไหนๆ การเตรียมตัวให้พร้อม ทั้งร่างกาย จิตใจ และสิ่งของ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ของประเทศที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว หากมีข้อมูลที่แน่นและการวางแผนที่ดี ก็จะสามารถทำให้คุณประหยัดเวลา และกำหนดทุกอย่างได้ตามที่กำหนดไว้ได้

การเตรียมพร้อมด้านร่างกาย
ควรตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนที่จำเป็นให้ครบถ้วน รวมถึงเตรียมยาประจำตัวมาให้เพียงพอ เพราะการสาธารณสุขของพม่ายังไม่ทันสมัยและอาจหาโรงพยาบาลได้ยาก

การเตรียมพร้อมด้านการเงิน
ระบบการเงินระหว่างประเทศของพม่าต้องผ่านระบบธนาคารของรัฐเท่านั้น ส่วนตู้เอทีเอ็ม ยังมีไม่แพร่หลาย อีกทั้งยังไม่รองรับการถอดเงินจากบัญชีในต่างประเทศ และไม่มีการโอนเงินระหว่างประเทศ จึงควรแลกเงินดอลลาร์สหรัฐมาให้เพียงพอ

การตรวจลงตราและหนังสือเดินทาง
ผู้ที่จะเดินทางเข้าพม่าต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวหรือประเภทนักธุรกิจ และสามารถขอรับการตรวจลงตราได้จากสถานทูตพม่าประจำประเทศไทย ส่วนผู้ที่ประสงค์จะอยู่ในพม่าเกิน 4 สัปดาห์ จะต้องขอรับการตรวจลงตราสำหรับพำนักอยู่ในพม่าเป็นเวลานาน อาจมีอายุใช้งานถึงหนึ่งปี และขอต่ออายุออกไปได้อีก ส่วนเด็กที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป จะต้องขอรับการตรวจลงตรา

ประเทศพม่าเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่ไม่ว่าจะในยุคอดีตหรือปัจจุบัน นักท่องเที่ยวจะได้เห็นวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน โดยเฉพาะแต่ละคน ปะแป้ง ดูหน้าขาวเต็มไปหมด และแม้จะมีการเปิดรับวัฒนธรรมอื่นบ้าง แต่ชาวพม่าส่วนใหญ่ก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมเดิมๆ ทำให้คนที่มา ทัวร์พม่า ประทับใจ กับภาพในอดีตที่ยังไม่เลือนหาย โดยเฉพาะสาวๆ ไม่มีการนุ่งเสมอหูให้ได้เห็นให้ขัดเคืองลูกตา ยิ่งเป็นในสมัยก่อนด้วยแล้ว ชาวพม่าส่วนใหญ่จะ นุ่งโสร่งกันทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ซึ่งแม้ในปัจจุบันกลิ่นอายความเป็นเมียนมาร์ก็ยังคงตลบอบอวลอยู่ รวมถึงกลิ่นอายของพื้นที่สีเขียวเต็มไปหมดทั่วทั้งประเทศ ซึ่งใครชอบธรรมชาติ บรรยากาศสไตล์คันทรี ที่ประเทศพม่ามีคำตอบแน่นอน...

ทัวร์ประเทศพม่า

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
  • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
    เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
  • [email protected]
  • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม