สอบถามทาง LINE
@nexttour

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส

ประเทศฝรั่งเศสเชื่อได้ว่าสิ่งแรกที่หลายๆ คนจะนึกถึงเป็นอันดับแรกเลยก็คือ ภาษาฝรั่งเศส ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่คนไทยบอกว่ามีสำเนียงเพราะที่สุด ซึ่งภาษาฝรั่งเศส จัดได้ว่าเป็นภาษาของกลุ่มคนชั้นสูง เป็นภาษาที่มีความไพเราะภาษาหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีอาหารฝรั่งเศส ที่ดูเริดหรูอลังการ ที่ถือเป็นอาหารของกลุ่มคนชั้นสูงเช่นกัน และหากค่อยๆ ไล่ลงมาอีก ก็จะนึกถึง หอไอเฟล, แฟชั่นของเมืองปารีส, น้ำหอม,กิโญติน, ประวัติศาศตร์ฝรั่งเศส, วัฒนธรรม ,พิพิธภัณฑ์ลูฟ ภาพโมนาลิซ่า,พระราชวังแวร์ซาย พระนางมาเรีย อังตัวเนต ฯลฯ

ด้วยความโดดเด่นที่มีความหลากหลาย ทั้งเชื้อชาติและวัฒนธรรม รวมถึงประวัติศาสตร์และสิ่งก่อสร้าง ทำให้ประเทศฝรั่งเศสถูกพูดถึง และให้ใครต่อใครอีกหลายๆ คนอยากที่จะเดินทางมาสัมผัสความงามและวัฒนธรรมด้วยตัวเอง

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศของฝรั่งเศสเรียกได้ว่ามีความหลากหลาย มีลักษณะภูมิประเทศแทบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นน แม่น้ำลำธารที่ราบลุ่ม ป่าไม้ ที่ราบสูง ชายทะเล ช่องเขาและแม่น้ำที่สามารถเป็นทางเดินเข้าออกได้ทุกทิศ ประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก ซึ่งมีดินแดนที่ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ทะเลแคริบเบียน มหาสมุทรแปซิฟิกใต้ มหาสมุทรอินเดียทางตะวันตกและทางใต้ รวมทั้งในทวีปแอนตาร์กติกาบางส่วน โดยมีพื้นที่ประมาณ 543,935 ตารางกิโลเมตร ทำให้ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป

ประเทศฝรั่งเศสมีแม่น้ำหลายสายที่สำคัญมากมาย เช่น แม่น้ำลัวร์ แม่น้ำแซนแม่น้ำการอน และแม่น้ำโรนซึ่งแบ่งที่ราบสูงมาซิฟซ็องทราลออกจากเทือกเขาแอลป์ และไหลลงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่กามาร์ก ซึ่งเป็นจุดที่ต่ำที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งยังมีกอร์ส (คอร์ซิกา) ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอีกด้วย

การแบ่งเขตการปกครอง

ฝรั่งเศสมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย แบบสาธารณรัฐเดี่ยวกึ่งประธานาธิบดี โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข
การแบ่งเขตการปกครองของฝรั่งเศส ประกอบด้วย 22 มณฑลโดยกระจายเป็น 96 จังหวัด มีดินแดนโพ้นทะเล จังหวัดโพ้นทะเล ซึ่งจังหวัดโพ้นทะเล 4 จังหวัดคือ มาร์ตินิก กัวเดอลูป เฟรนช์เกียนา และลา เรอูนียง ส่วนดินแดนโพ้นทะเล 5 แห่งคือ เฟรนช์ โปลิเนเซีย, มายอตต์,วาลลิสและฟูตูนา, แซงต์-ปิแอร์-เอต์-มิเกอล็ง, เฟรนช์ เซาเทิร์นและแอนตาร์กติก แทร์ริทอร์รีส์ และดินแดนที่มีสถานภาพพิเศษอีก 1 แห่งคือ นิวแคลิโดเนีย

ประเทศฝรั่งเศส แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ เทศบาล เป็นองค์การปกครองส่วนที่เล็กที่สุด,จังหวัด เป็นองค์การปกครองขนาดกลาง และมณฑล เป็นองค์การปกครองที่ใหญ่ที่สุด

ประชากรและวัฒนธรรม

ประชากรชาวฝรั่งเศส มีกว่า 65.9 ล้านคน ซึ่งเมืองขนาดใหญ่ที่มีประชากรจำนวนมากได้แก่ ปารีส ลียง มาร์แซย์ ลีล นิส ตูลูซ และน็องต์ มีภาษาราชการคือภาษาฝรั่งเศส และประเทศฝรั่งเศสส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก,นิกายโปรเตสแตนท์ , ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ใน,ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และ ศาสนาซิกส์ มีเมืองหลวงคือปารีส ส่วนวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศสมีมากมาย แต่อาจจะคล้ายๆ กับระเทศอื่นๆ ในยุโรปอย่าง การจับมือ คุณสามารถกล่าวทักทายว่าบงชู หมายถึงสวัสดีตอนเช้า หรือโอ เครอวัว แปลว่า ลาก่อน และแม็กซิคือ กล่าวขอบคุณ ฯลฯ

สภาพภูมิอากาศของฝรั่งเศส

ภูมิอากาศของประเทศฝรั่งเศส มี 3 แบบคือ แบบชายฝั่งทะเลตะวันตก ,แบบเมดิเตอร์เรเนียน และแบบภาคพื้นทวีป เพราะเป็นประเทศที่ค่อนข้างใหญ่โต ทำให้ประเทศฝรั่งเศสมีอุณหภูมิสภาพอากาศในแต่ละภูมิภาคของประเทศแตกต่างกันออกไป จากสภาพโดยรวมจะมีอากาศจะหนาวเย็นและมีหิมะตกในช่วงฤดูหนาว ส่วนพื้นที่ ๆ ติดทะเลอากาศก็จะอบอุ่นเป็นพิเศษ ซึ่งในส่วนที่ติดกับทะเลเมติเตอร์เรเนียมจะมีสภาพภูมิอากาศไม่หนาว เพราะในฤดูหนาวจะมีแสงแดดสว่างอยู่ตลอดปี ทำให้มีนักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนตากอากาศเป็นจำนวนมาก ในส่วนพื้นที่ภูเขาสูงก็จะมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี เช่นยอดเขามงต์บลองก์ที่อยู่ในเทือกเขาแอลป์ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป

โซนเวลาของฝรั่งเศส

ประเทศฝรั่งเศสมีเดย์ไลท์ เซฟวิ่ง ไทม์ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม ซึ่งเริ่มตั้งแต่คืนวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม ช่วงเวลา 02.00 น. ซึ่งเวลาจะเดินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ สุดท้ายของเดือนตุลาคม เวลา 03.00 น. เวลาจะเดินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง
ค่าเงินที่ใช้ในฝรั่งเศส
อัตราการแลกเปลี่ยนเงินของ ฝรั่งเศส คือเงินสกุล ยูโร ซึ่ง1 ยูโร ประมาณ 40 บาท

ระบบไฟฟ้าในประเทศฝรั่งเศส

ฝรั่งเศสใช้ระบบไฟฟ้าเหมือนกับประเทศไทยคือเป็นแบบ 220 โวลต์ ซึ่งบางสถานที่ใช้เป็นปลั๊กสองตา บางแห่งก็เป็นปลั๊กชนิดสามขา หากจำเป็นต้องนำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปด้วย ก็ควรเตรียมปลั๊กเสียบ หรือแอดปเตอร์ มาจากเมืองไทย จะได้สามารถใช้ปลั๊กได้ทั้ง 2 แบบ

การใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสำหรับนักท่องเที่ยว

การใช้โทรศัพท์ที่ฝรั่งเศส หากไม่คิดถึงเรื่องคาใช้จ่ายที่อาจสูงเกินไปอาจใช้บริการโทรศัพท์ของทางโรงแรมเพื่อโทรทางไกลกลับมาหาคนที่เมืองไย หรืออาจจะใช้บัตรเติมเงิน เพื่อโทรตามตู้โทรศัพท์สาธารณะก็ได้ ถ้าสนใจใช้อินเตอร์เน็ตแบบอัลลิมิเตด 4G แนะนำ ฮอทพอทแบบพกพาจาก สตาร์ทอัพ ที่ปารีสชื่อ ดู ประมาณวันละ8ยูโร ซึ่งสามารถแชร์ hotspot ได้กับ ไอแพด มือถือ และคอมฯ ได้หลายเครื่อง
แต่ถ้าซื้อแบบจำกัด MB ก็คงจะต้องควบคุมไม่ให้โทรศัพท์มือถือของคุณ เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแบบอัตโนมัติตลอดเวลาซึ่งคุณสามารถปิดการเชื่อมต่อในตัวเครื่องได้ เพื่อไม่ให้ข้อความที่ส่งมา ถึงคุณ หรืออาจจะทำการปิดที่เมืองไทยก่อน เพราะไม่เช่นนั้นข้อความที่ถูกส่งมาแบบทางไกล จะทำให้คุณเสียค่าบริการแพงแน่ๆ

สินค้าและของฝากจากฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งน้ำหอม เป็นเมืองแห่งแฟชั่น และความรุ่งเรืองในเกือบทุกๆ ด้าน ซึ่งนอกจากมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่สำคัญแล้วฝรั่งเศส ยังมีสินค้าที่เป็นของฝากหรือของที่ระลึกมากมาย ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อหาเมื่อยามมาเยือนที่นี่อีกด้วย

น้ำหอมฝรั่งเศส
ฝรั่งเศสมีชื่อเสียงในการปรุงน้ำหอมระดับโลก ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวฝรั่งเศสมักจะหอบน้ำหอมกลับมาฝากคนที่บ้านมากมาย โดยเฉพาะน้ำหอมแบรนด์ฝรั่งเศสจะถูกกว่าที่อื่น ๆ เพราะเป็นเมืองที่เป็นต้นตำหรับในการผลิตน้ำหอมและส่งขายทั่วฝรั่งเศสและทั่วโลก ยี่ห้อน้ำหอมที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสที่โดดเด่นคือ Dior ,Christian,Guerlain, ,Pacorabanneฯลฯ

เครื่องสำอางของฝรั่งเศส
นอกจากน้ำหอมแล้วเครื่องสำอาง ก็ถือว่าน่าซื้อน่าช้อป เพราะมีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อ อีกทั้งครีมบำรุงผิว แป้งฝุ่น อายแชโดว์ ลิปสติก มาสคาร่า ฯลฯ ยี่ห้อที่ดังในเมืองไทยก็จะมี Orlane, Lancome, Nina Ricci, Yves, Saint Laurent, Christian, Dior ฯลฯ ราคาก็ถูกว่าบ้านเรามาก

เสื้อผ้า และ สินค้าแฟชั่น
เสื้อผ้า เครื่องประดับและสินค้าแฟชั่น ฝรั่งเศสถือว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นครบวงจร เป็นดินแดนแฟชั่นชั้นนำ ซึ่งคนไทยหลายคนที่มาเรียนเรื่องแฟชั่นที่ฝรั่งเศสเพราะที่นี่มีดีไซเนอร์ชื่อดังมากมาย และยังถือว่าแฟชั่นที่นี่ถือว่าเป็นต้นฉบับของแฟชั่นทั่วโลกก็ว่าได้ แบรนด์ดังอย่าง Chanel ,Yves ,Saint Laurent ,Nina ,Ricci, Pierre Cardin, Guy Larocheฯลฯ

กระเป๋าและเครื่องหนัง
กระเป๋าแบรนด์เนมจากฝรั่งเศส เป็นสินค้าที่นักท่องเที่ยวมักจะซื้อกลับบ้าน อย่างแบรนด์ดัง Chanel, Louis Vitton ,Longchamp ,Lancel,เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมของฝรั่งเศสเป็นที่นิยมมากแต่ราคาถือว่าแพงสุดยอด เพราะอยู่ที่หลักแสน นอกจากนี้ยังมีเครื่องหนังของแบรนด์ Saint Laurent ,Gucci Yves ,NiNa, Ricci หากเป็นกระเป๋าเดินทางต้อง Delsey ที่เป็นของแท้แน่นอน ใครที่จะหาของก็อปราคาถูกอาจจะต้องทำใจ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไวน์
เป็นสินค้าขึ้นชื่อของฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็นไวน์แดงหรือไวน์ขาวไวน์ขึ้นชื่อจะผลิตที่แคว้นบอร์โดซ เบอร์กันดี หรือแคว้นอัลซาส ส่วนแชมเปญจะผลิตที่แคว้นชองปาญแทงทา นักท่องเที่ยวสามารถเลือซื้อไปเป็นของฝากได้เช่นกัน

ของที่ระลึก
ร้านขายของที่ระลึกพวกกุญแจ รูป โมเดล ในฝรั่งเศสจะมีอยู่ทั่วไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

อาหารที่ขึ้นชื่อของฝรั่งเศส
ด้วยประชากรและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทำให้อาหารของฝรั่งเศส ต่างก็มีหลากสไตล์ ที่มีความโดดเด่น เรื่องหน้าตา และรสชาติของอาหาร ซึ่งแม้อาหารบางจาน จะถูกยกย่องให้เป็นอาหารของผู้ดีหรือชนชั้นสูงก็ตาม แต่ส่วนใหญ่ที่นักท่องเที่ยวต่างให้ความสำคัญ มักจะเป็นอาหารพื้นเมืองและที่กินกันง่ายๆ มากกว่า

ครัวซอง
ครัวซอง คือขนมอบชนิดหนึ่งที่กรอบแต่ชุ่มเนย โดยทั่วไปจะมีลักษณะโค้ง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อครัวซอง "croissant" ในภาษาฝรั่งเศสหมายถึงพระจันทร์เสี้ยว การทำครัวซองค์จะต้องใช้แป้งพายชั้น หรือพัฟ เพสทรี่ที่ผสมยีสต์ นำมารีดให้เป็นแผ่น วางชั้นของเนยลงไปจากนั้นพับและรีดให้เป็นแผ่นซ้ำไปมา และตัดเป็นแผ่นสามเหลี่ยม นำไปม้วนจากด้านกว้างไปด้านแหลม และบิดปลายให้โค้งเข้าหากัน การอบโดยใช้ไฟแรงให้เนยที่แทรกอยู่เป็นชั้นดันแป้งให้ฟูก่อน จึงค่อยลดไฟลงเพื่อไม่ให้ไหม้

เมดิเตอเรเนียนคีชคีช
เมดิเตอเรเนียนคีช หรือคีช เป็นอาหารจานอบชนิดหนึ่งที่มีส่วนประกอบหลักคือ ไข่ นมและ ครีม ถึงแม้ว่าคีชจะมีลักษณะคล้ายพายแต่คีชกลับถูกจัดเป็นอาหารคาว โดยในคีชอาจมีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ เนยแข็ง ผัก แม้ว่าคีชจะมีส่วนประกอบคล้าย พาสตา แต่ไม่ถูกจัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของพาสตา

ขนมปังฝรั่งเศสบาเก็ต
ขนมปังฝรั่งเศสหรือขนมปังบาเก็ต เป็นขนมปังมีลักษณะรูปทรงเป็นแท่งยาวขนาดใหญ่ เปลือกนอกมีความแข็งกรอบ แต่เนื้อในนุ่มเหนียว และเป็นโพรงอากาศ ส่วนใหญ่นำมาหั่นเฉียงเป็นแผ่นหนา เพื่อรับประทานกับซุปหรือ ปาดเนยสด หรือทำเป็นแซนด์วิช

ปาเต
ปาเตหลายหลายชนิดกินคู่กับแตร์รีนปาเต เป็นอาหารยุโรป ปาเตมีลักษณะเป็นซอสสำหรับทา ทำจากเนื้อบดละเอียดหรือส่วนผสมของเนื้อและตับบดแบบหยาบ ๆ โดยการผสมไขมัน ผัก เครื่องเทศ สมุนไพรหรือไวน์

ฟลัวกรา
ฟลัวกรา ตับห่านหรือเป็ดที่ถูกเลี้ยงให้อ้วนเกินพกัด ซึ่งเป็นอาหารฝรั่งเศสที่ดีที่สุด มีลักษณะนุ่มมันและมีรสชาติที่แตกต่างจากตับของเป็ดหรือห่านธรรมดา ทั่วโลกมีการผลิตฟัวกราประมาณ 23,500 ตัน ในจำนวนนี้ ประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้ผลิตมากที่สุดรองลงมาคือประเทศฮังการี ที่ยังมีการส่งออกไปที่ฝรั่งเศสอีกด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศส

ปารีส
ถือเป็นเมืองน่าเที่ยวที่สุดของประเทศฝรั่งเศส เพราะที่นี่มีบรรยากาศที่สุดโรแมนติก รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างต่างๆ มากมาย ซึ่งหากได้มีโอกาสแวะมาเที่ยวเมืองปารีสนี้แล้ว และใช้เวลาอยู่เพียงไม่กี่วัน ก็อาจเลือกเก็บเกี่ยวประสบการณ์สูงสุด โดยอาจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและน่าสนใจที่สุดสำหรับคุณ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดความสวยงามต่างๆ ของวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้น ซึ่งจะได้ทำให้คุณได้สัมผัสกับความเป็น ปารีส อย่างแท้จริง

หอไอเฟล
หอไอเฟล ถือได้ว่าเป็นเป็นสัญลักษณ์ของฝรั่งเศสซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ซึ่งตั้งอยู่บนถนนชองป์ เดอ มารส์ บริเวณแม่น้ำแซน เป็นหอคอยที่มีโครงสร้างเหล็ก ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย หอไอเฟลนี้ตั้งชื่อตามสถาปนิกผู้ออกแบบชื่อ "กุสตาฟ ไอเฟล" โดยสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1889

หอไอเฟลไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองฝรั่งเศส และปารีสเท่านั้น หากนักท่องเที่ยวไม่ได้ไปเยือนหอไอเฟล ถือว่าไปไม่ถึงฝรั่งเศส ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมหอไอเฟลไม่ขาดสาย โดยนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมทัศนียภาพรอบกรุงปารีสได้ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซื้อบัตรที่บูธ ใกล้ๆกับฐานของหอไอเฟล แล้วขึ้นลิฟท์ไปชั้นต่าง ๆ ของหอไอเฟล หากไปเที่ยวชมช่วงเช้าหรือหลัง 6 โมงเย็น หรือไม่ใช่ช่วงเทศกาล จะได้ไม่ทำให้คุณต้องรอคิวเป็นเวลานาน

ประตูชัย (Arc de triomphe de l'Étoile)
แนวเส้นตรงทางประวัติศาสตร์ หรือ ประตูชัย เป็นถนนเส้นตรงจากสวนพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ไปยังชานเมืองปารีส ออกแบบโดยฌอง ชาลแกร็ง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1806 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการปลุกแรงใจของชาติสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นภาพของยุวชนเปลือยชาวฝรั่งเศส ที่กำลังต่อสู้กับทหารเยอรมันซึ่งเต็มไปด้วยเคราและใส่เกราะ อยู่บนถนนฌ็องเซลิเซ่ และประตูชัยนโปเลียน

ถนนฌ็องเซลิเซ่
นักท่องเที่ยวสามารถเดินตามถนนสายนี้ไปสู่ประตูชัยนโปเลียน ซึ่งเป็นถนนที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในกรุงปารีส เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญในกรุงปารีส นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมชั้นบนของประตูชัย โดยเดินขั้นบันได 284 ขั้น หรือใช้ลิฟต์ก็ได้

เลแซงวาลิด
ตัวอาคารมีโดมที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นโดมที่สวยงามที่สุดในกรุงปารีส ซึ่งเลแซงวาลิด เป็นอาคารที่ฝังพระศพของพระเจ้านโปเลียนที่ 1และมีศพนายพลพระสหายของพระเจ้านโปเลียนอีกหลายคนฝังรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังมีศิลปะมากมายจัดแสดงอยู่ในนั้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน

พระราชวังแวร์ซายส์
พระราชวังแวร์ซายส์ สร้างขึ้นโดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ซึ่งถือได้ว่าเป็นพระราชวังที่มีความสวยงามมากเป็นอันดับต้นๆของโลก โดยช่างสถาปนิก อัลเดรด เลอ นอสเตอร์ เป็นผู้ออกแบบ ใช้เวลาในการสร้างถึง 30 ปี มีนักท่องเที่ยวไปชมความงามอย่างใกล้ชิดทุกเทศกาล

พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่า ระดับโลกเป็นจำนวนมาก และเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะระดับโลกที่เก่าแก่และใหญ่โต ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ในกรุงปารีส รวมถึงภาพเขียนโมนาลิซา, The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ซึ่งเป็นผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชี อยู่ในนั้นด้วย

ชมพระอาทิตย์ตกดิน กับการล่องเรือในแม่น้ำเซน
หากอยากจะชมทิวทัศน์ยามราตรีของกรุงปารีส การล่องเรือในยามใกล้ค่ำเป็นทางเลือกที่ดีมากโดยเรือจะล่องจากหอไอเฟล ผ่านสถานที่ที่น่าสนใจสองฝั่งแม่น้ำเซน รวมถึงผ่านโบสถ์นอทเทอร์ดัมด้วย ซึ่งการนั่งเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน ควรจะไปก่อนเวลาขายตั๋ว เพื่อที่จะได้เลือกที่นั่งหลังสุดก่อนนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ซึ่งที่นั่งด้านหลังสุดนี้จะเป็นบริเวณที่ไม่มีหลังคา ไม่ล้อมด้วยกระจก ถือเป็นจุดที่ดีที่สุดสำหรับการถ่ายภาพสวย ๆ ของเมืองปารีสเมื่อยามพระอาทิตย์ตก

โบสถ์นอทเทอร์ดัม
เป็นสถานที่ที่อยู่คู่กับเมืองปารีสมาช้านานสำหรับโบสถ์นอทเทอร์ดัม ที่เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงปารีส และมีชื่อเสียงด้านความใหญ่โตหรูหรา มีสถาปัตยกรรมที่งดงามมาก นักท่องเที่ยวจะได้เห็นความอลังการของโบสถ์นอทเทอร์ดัม และต้องขึ้นบันได 387 ขั้นเพื่อไปถึงยอดของโบสถ์เพื่อชมพระอาทิตย์ช่วงเช้า เพราะดวงอาทิตย์จะส่องกระทบกับซุ้มประตูทางทิศตะวันตกของโบสถ์ มองดูเหมือนเป็นประกายเพชรที่ระยิบระยับ เพิ่มความหรูหราและสวยงามให้กับโบสถ์ได้มาก

โบสถ์แซงต์ ชาแปลล์
โบสถ์แซงต์ ชาแปลล์มีการประดัประดาด้วยกระจกสวยงามมากมาย เป็นโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวปารีส สร้างในสไตล์กอธิค นักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมต่างยอมรับว่ากระจกที่ใช้ตกแต่งโบสถ์มีความงดงามที่สุด เมื่อแสงจากภายนอกส่องเข้ามา ยิ่งทำให้มองเห็นลายกระจกชัดเจนและสวยงามมาก

พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์
พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมศิลปะหลายอย่างเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นศิลปะด้านการออกแบบสิ่งทอ ศิลปะทางประวัติศาสตร์ ประติมากรรม ภาพถ่าย ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ของปารีสออกมาได้เด่นชัด มีการจัดแสดงอยู่ทั้ง 3 ชั้นของพิพิธภัณฑ์ และที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาปารีสคือ การมองหาร้านอาหารที่มีหน้าต่างกระจกบานใหญ่ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำเซนได้อย่างสวยงาม
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของฝรั่งเศส ที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาวเมืองนี้ ลองวางแผนการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ ซึ่งหากคุณได้ไปเยือนแล้ว จะทำให้คุณเก็บภาพความประทับใจแบบไมมีวันลืมเลยทีเดียว

เทศกาลสำคัญของฝรั่งเศส

เทศกาล Carnaval de Nice
เทศกาล Carnaval de Nice จัดขึ้นทุก ๆ เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลมาร่วมงานกันเยอะมาก โรงแรมห้องพัก ถูกจองเต็มทุกแห่ง เพราะถือเป็นงานใหญ่ประจำปีของทางเฟร้นช์ริเวียร่ แต่ละปีจะมีการเปลี่ยน theme การแสดง ให้แตกต่างกันออกไป

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์
ถือได้ว่ามีชื่อเสียงอย่างมาก เพราะหากจัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ขึ้นทีไร ชาวโลกก็จะได้เห็นนักแสดง และคนในวงการบันเทิงทั้งฮอลลีวู้ด และนักแสดงจากทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ที่ได้มีโอกาสนำผลงานหนังไปฉายที่เมืองนอกกับงานระดับโลกอย่างนี้ด้วย

เทศกาลลาเวนเดอร์
เทศกาลลาเวนเดอร์ประจำปีในแคว้นโพรวองซ์ จะมีนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาชมการเก็บเกี่ยว และเลือกชม ช้อปและเลือกชิม สินค้าโดยตรงจากเกษตรกร ซึ่งในงานจะมีการสาธิตการกลั่นลาเวนเดอร์ และขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์ รวมถึงชมการแสดงพื้นเมือง ของชาวโพรวองซ์ และร่วมเก็บเกี่ยวลาเวนเดอร์จากทุ่ง และสามารถนำกลับไป เป็นของที่ระลึกจากโพรวองซ์

การเดินทางจากประเทศไทยไปประเทศฝรั่งเศส

สายการบินที่บินจากกรุงเทพฯ ไปปารีส หรือเมืองอื่นๆ ในฝรั่งเศส สามารถเดินทางจากสายการบินต่างๆดังนี้
สายการบิน อเมริกันแอร์ไลน์ ,การบินไทย, Air Berlin ,แอร์แคนาดา,แอร์ฟรานซ์ ,แอร์อินเดีย ,Aeroméxico,ฟินน์แอร์ (AY) อลิตาเลีย, บริติชแอร์เวย์ ,Flybe ,EVA Air ,AirBaltic ,Air China,ไชนาแอร์ไลน์ ,คาเธ่ย์แปซิฟิค ,China Southern Airlines ,เดลต้าแอร์ไลน์ เดลต้าแอร์ไลน์ ,นอร์วีเจียนแอร์ นอร์วีเจียน,เอมิเรตส์ ,Ethiopian Airlines ,Etihad Airways ,กัลฟ์แอร์ กัลฟ์แอร์ ,Iberia ,TAM Airlines, เจแปนแอร์ไลน์ , ดรากอนแอร์ ,แอร์เอเชีย ฯลฯ ควรตรวจเช็คเที่ยวบิน เวลา และราคาอีกครั้ง ,

สิ่งที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส

ช่วงเวลาในการเดินทางที่เหมาะ ขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวต่างๆ รวมถึงรสนิยมและความชอบของนักท่องเที่ยวแต่ละคน ที่จะเลือกเมืองของประเทศฝรั่งเศส สำหรับการท่องเที่ยวซึ่งหากจะต้องเดินทางไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสและเมืองต่างๆ จะการตรวจเช็คสภาพอากาศจากฤดูกาล ก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ

ฤดูใบไม้ผลิ
สำหรับผู้ชื่นชอบดอกไม้และใบไม้ที่กำลังผลิดอกออกบาน ซึ่งจะอยู่ในช่วงปลายเดือนมีนาคมจนถึงเดือนมิถุนายน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10 -18 องศาซึ่งถือว่าอากาศกำลังเย็นสบาย อาจจะหนาวบ้าง สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยควรเตรียมเสื้อผ้าที่ทำให้ร่างกายเกิดความอบอุ่น อย่างเสื้อแขนยาว หรือกางเกงขายาวและเสื้อแจ็คเก็ต อาจเตรียมผ้าพันคอ และถุงมือไปด้วย

ฤดูร้อน
หากนักท่องเที่ยวเดินทางไปพักผ่อนในช่วงหน้าร้อน ที่จะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนกันยายน เวลาในช่วงกลางวันจะยาวนานกว่ากลางคืน ทำให้คุณสามารถเที่ยวได้อย่างยาวนานและสนุกสนาน กับสถานที่เที่ยวต่างๆได้หลากหลายในแต่ละวัน โดยจะมีอุณหภูมิ ประมาณ 20 – 30 องศาฯ อาจเลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย และหมวกกันแดด แว่นกันแดด หรือแจ็คเก็ตเนื้อเบาติดไปด้วย

ฤดูใบไม้ร่วง
ในช่วงปลายเดือนกันยายน จนถึงเดือนธันวาคม เป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่น่าสนใจ เพราะเมืองทั้งเมืองจะเต็มไปด้วยใบไม้ที่กำลังเปลี่ยนสี ทำให้มีอากาศดี แต่อาจมีฝนตกเล็กน้อยจึงควรพกร่มหรือเสื้อกันฝนติดไปด้วย

ฤดูหนาว
หน้าหนาวของฝรั่งเศส อยู่ในช่วงเดือนธันวาคม จนถึงเดือนมีนาคม อุณหภูมิประมาณ -1 – 5 องศา หรือติดลบ อากาศหนาวเย็นแบบสุดๆ เตรียมเสื้อผ้าที่หนาๆ และสามารถต้านทานอากาศหนาวเย็นได้ หาเสื้อแจ็คเก็ตหรือลองจอห์นที่ให้ความอบอุ่นจะได้ไม่เป็นหวัดง่ายๆ

ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศสวยงาม และมีความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม และมีประวัติศาสตร์อีนยาวนาน ทำให้มีโบราณสถาน อนุสรณ์สถาน อนุสาวรีย์ และศิลปกรรมรวมถึงประติมากรรมจำนวนมากทั่วประเทศ และยังเป็นแหล่งรวมศิลปะทุกแขนง อาหารที่มีชื่อ ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกใฝ่ฝันและอยากจะเดินทางมาสัมผัสที่ดินแดนในฝันนี้สักครั้ง

ทัวร์ประเทศฝรั่งเศส

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
  • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
    เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
  • [email protected]
  • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม