สอบถามทาง LINE
@nexttour

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์

สมัยก่อนในช่วงปิดเทอมผู้ปกครองมักจะส่งเด็กๆ ไปเรียนซัมเมอร์ที่ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งถือเป็นประเทศยอดฮิตเลยก็ว่าได้ เพราะค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าประเทศเจ้าของภาษาอยู่มาก อีกอย่างนิวซีแลนด์ยังถือเป็นดินแดนในฝัน ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งภูมิอากาศและภูมิประเทศที่สวยงาม อีกด้วย

เพราะความสวยงามของนิวซีแลนด์ ที่เป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่มีประชากรไม่แออัดมากนัก สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะเดินทางมาเพื่อผ่อนคลาย และต้องการความเงียบสงบ จัดได้ว่านิวซีแลนด์เป็นสวรรค์อีกหนึ่งแห่งที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้ประทับใจกับบรรยากาศต่างๆ ซึ่งเป็นประเทศที่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ลักษณะภูมิประเทศ

ประเทศนิวซีแลนด์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ โดยแบ่งออกเป็นเกาะต่างๆ ทั้งเกาะเหนือ และ เกาะใต้ และเกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของเกาะใต้ชื่อ เกาะสจ๊วต ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ของทวีปออสเตรเลีย ซึ่งถูกโอบล้อมด้วยมหาสมุทรแปซีฟิก ทางด้านตะวันออก และทะเลทัสมันด้านตะวันตก ลักษณะเกาะมีรูปร่างยาวซึ่งประกอบไปด้วยชายหาดมากมาย รวมถึงพื้นที่ทะเลเล็กๆ ที่เรียกว่า ฟยอร์ด แต่ก็มีบางส่วนเป็นที่ ราบอุดมสมบูรณ์ ใช้เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ บริเวณเทือกเขาสูงมีหิมะขาวปกคลุม นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำร้อน ภูเขาไฟที่ดับแล้วและมีภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ รวมถึงบ่อโคลนเดือด ส่วนเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ชื่อ เวลลิงตัน

การแบ่งเขตการปกครอง

ประเทศนิวซีแลนด์มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และ ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ประมุขแห่งรัฐคือ กษัตริย์ของอังกฤษ และมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในนิวซีแลนด์ ส่วนการแบ่งเขตการปกครองของนิวซีแลนด์ ซึ่งมีสภาภูมิภาคทั้งหมด 12 แห่ง สำหรับการปกครองเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการขนส่ง และสภาดินแดน ที่ดูแลด้านสาธารณูปโภค การระบายน้ำเสีย การสร้างถนน และการอนุญาตการก่อสร้างฯลฯ ส่วนการปกครองภายในท้องถิ่น แบ่งออกเป็นสภานคร , สภาเขต และสภาหมู่เกาะแชทัม , ฯลฯ และบางดินแดนมีการคร่อมเขตของสภาภูมิภาค

ประชากรและวัฒนธรรม

ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากชาวอังกฤษและชนเผ่าพื้นเมืองเมารี ชาวนิวซีแลนด์ มีประชากรประมาณกว่า 4.54 ล้านคน ประกอบด้วยชาวยุโรป,ชาวเมารี ชาวเอเชีย ชาวโพลินีเซียน จากเกาะต่างๆ และลูกครึ่ง เป็นที่ทราบกันดีว่าหากใครที่มาเที่ยวที่ประเทศนิวซีแลนด์ ชาวกีวี มักจะต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่น และมีความเป็นมิตร ชอบพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนกับผู้ที่มีวัฒนธรรมต่างกัน และค่อนข้างจะดำเนินชีวิตแบบสบายๆ ส่วนหนึ่งนั้นวัฒนธรรมของชาวกีวี ได้ซึมซับบางส่วนมาจากผู้คนที่อพยพมาจากทางเกาะแปซิฟิกและเอเชีย ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโปรแตสแทนส์ เป็นศาสนาประจำประเทศ นิวซีแลนด์ เป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยหลายชาติหลายภาษา ผู้คนเป็นมิตรต่อกัน ไม่มีการเหยียดผิว ภาษาที่ใช้เป็นภาษาทางราชการคือ ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรมที่หลากหลายนี้จึงส่งผลต่อวิถีชีวิต ทั้งทางด้านแฟชั่น ดนตรี และศิลปะ

สภาพภูมิอากาศของนิวซีแลนด์

เพราะประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ในโซนอากาศอบอุ่น ทำให้มีอากาศอบอุ่นชุ่มชื้นตลอดปีซึ่งประกอบด้วย 4 ฤดูกาล คือฤดูร้อนเดือนธันวาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ , ฤดูใบไม้ร่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ส่วนฤดูหนาวเดือน มิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม และฤดูใบไม้ผลิ เดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน โดยเฉพาะฤดูร้อน ที่มีอากาศค่อนข้างเย็น ฤดูหนาวไม่หนาวจัดมาก และมีฝนตกตลอดปี ส่วนเกาะใต้ช่วงฤดูใบไม้ร่วงย่างเข้าสู่ฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมอยู่ทั่ว และมีมากที่ เทือกเขาคุก

โซนเวลาของนิวซีแลนด์

เวลานิวซีแลนด์ เร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ยกเว้น ในช่วงต้นเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนมีนาคม ชาวกีวีจะหมุนเข็มนาฬิกาให้ช้าลงอีก 1 ชั่วโมง เรียกว่าเป็นช่วง เดย์ไลท์ เซฟวิ่ง เป็น 6 ชั่วโมง มีผลทำให้ประเทศนิวซีแลนด์มีเวลาที่เร็วกว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมงในช่วงนี้

ค่าเงินที่ใช้ใน นิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์ใช้สกุลเงิน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ซึ่ง 1 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ สามารถแลกเป็นเงินไทยได้ประมาณ 29 บาท แต่ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงและขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนแต่ละวัน ซึ่งสามรถตรวจสอบได้จากธนาคารโดยทั่วไป ประเทศนิวซีแลนด์มีธนบัตร 5, 10, 20, 50 และ 100 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ส่วนเหรียญนั้นมีมูลค่าตั้งแต่ 0.20, 0.50, 1 และ 2 ดอลลาร์นิวซีแลนด์

ระบบไฟฟ้าใน นิวซีแลนด์

กระแสไฟฟ้าของประเทศนิวซีแลนด์ต่างจากเมืองไทย หากคุณนำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปด้วยควรจะนำตัวแปลงไฟไปเพื่อความสะดวก หากใครไม่ทราบว่าต้องใช้ตัวแปลง ก็สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ซึ่งกระแสไฟที่ชาวกีวีใช้คือ 230 โวลต์
ในโรงแรมและที่พักส่วนใหญ่จะเตรียมไฟระบบ 110 โวลต์ ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว หรือคุณอาจจะนำอุปกรณ์แปลงไฟและตัวแปลง จาก 2 หัวเป็น 3 หัวติดตัวไปด้วย

การใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสำหรับนักท่องเที่ยว

คุณสามารถซื้อซิมการ์ดได้จากสนามบินหรือร้านค้าปลีกที่มีป้ายของเครือค่ายโทรศัพท์มือถือ สำหรับคนที่ไปเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์และอยากจะโทรกลับประเทศไทย วิธีที่ประหยัดซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากคือ การใช้โทรศัพท์สาธารณะของนิวซีแลน์ แบบใช้บัตรซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป หรือจะใช้แบบหยอดเหรียญ จะต้องใช้เหรียญ 20 เซ็นต์หยอดเพื่อใช้บริการโทรทางไกล เมื่อโทรกลับประเทศไทย ต้องกดหมายเลข 00+66+ รหัสเมืองตามด้วย หมายเลขที่ต้องการ ส่วนตาม โรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวโทรออกภายในประเทศ จะไม่เสียเงินและมีบริการฟรี สำหรับโทรติดต่อตามสถานที่ต่าง ๆ สำหรับอินเทอร์เน็ตนั้น ส่วนใหญ่นักเรียนทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตได้ฟรี และส่วนนักท่องเที่ยวจะมี wifi ตามโรงแรมอยู่แล้ว

สินค้าและของฝากจากประเทศนิวซีแลนด์

ส่วนใหญ่คนบ้านเรามักจะมาเที่ยวนิวซีแลนด์ในช่วงหน้าหนาว เพราะได้บรรยากาศโรแมนติก โดยเฉพาะช่วงปลายปี ซึ่งหากใครได้มาเที่ยวที่นี่ ส่วนใหญ่มักจะซื้อของที่ระลึกกลับไปเป็นของฝากให้กับคนที่เมืองไทย โดยเฉพาะของพื้นเมืองของที่นี่ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อเป็นอย่างมาก

ไม้แกะสลัก
เป็นไม้แกะสลักของชาวเมารี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งของฝาก และเป็นของสะสมที่สวยงาม ทำให้มีความน่าสนใจ โดยเน้นลวดลาย ที่ยังคงเอกลักษณ์ของชาวเมารีอยู่ด้วย งานไม้แกะสลักนี้หาซื้อได้ทั่วไป แต่หากไปซื้อที่หมู่บ้านชาวเมารีเลย จะทำให้ดูได้บรรยากาศดี

เครื่องประดับ
เครื่องประดับของนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะชาวเมารี ที่ถือว่าแปลกและสะดุดตามากเป็นพิเศษ เพราะมีสร้อยคอที่ทำจากกระดูกสัตว์ ส่วนเครื่องประดับอื่น ๆ ก็น่าสนใจ เพราะฝีมือของชาวเมารีที่ทำงานแต่ละชิ้นออกมาอย่างสวยงามและมีความหลายหลาย

หยก
ของฝากอีกหนึ่งอย่างที่บ่งบอกถึงความเป็นชาวเมารี คือ หินสีเขียว หรือ หยก มีชื่อตามภาษาท้องถิ่นว่า โปว์นามู
เป็นหินที่มีลักษณะแข็งและทึบแสงสีเขียว โดยหินสีเขียวมีความสำคัญด้านจิตวิญญาณสำหรับชาวเมารี เพราะเคยเป็นวัสดุที่แข็งแกร่งที่สุดและเคยถูกนำมาใช้ทำอาวุธ เครื่องมือ และเครื่องประดับส่วนตัว ฯลฯ หากต้องการซื้อหยกสวยราคาไม่แพง หาซื้อได้ที่เมืองโฮคิติก้า และเกรย์เมาท์

อาหารที่ขึ้นชื่อของ นิวซีแลนด์

นอกจากสินค้าพื้นเมืองจะเป็นที่ขึ้นชื่อของนิวซีแลนด์แล้ว อาหารของชาวกีวี ยังมีหลากหลายชนิดที่น่าสนใจ และทำให่นักท่องเที่ยวอยากจะมาสัมผัสกันสักมื้อ พร้อมกับบรรยากาศชิลๆ

กุ้งมังกร
เครย์ฟิช เป็นกุ้งมังกรชนิดหนึ่ง อาจจะเป็นคนละพันธุ์กับเครย์ฟิชในบางประเทศโดย กุ้งมังกรที่นำมาทำเป็นอาหารจะมีอายุระหว่าง 5 -10 ปี มีรสชาติหวานอร่อย

ไวน์ที่มาร์ลโบโรว์
ใครที่ชอบดื่มไวน์ ต้องนึกถึงหุบเขาไวราว ในเขตมาร์ลโบโรว์ เพราะเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดของที่นี่ ซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบการกิจการไร่องุ่น เพื่อนำมาผลิตไวน์ประมาณ 50 แห่ง โดยมีไร่ไวน์มอนทาน่า เป็นผู้ผลิตไวน์รายใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์และผู้ริเริ่มเจ้าแรกที่นำองุ่นพันธุ์ดีมาปลูกในท้องที่แห่งนี้

หอยแมลงภู่เปลือกเขียว
เชื่อว่านักชิมคงจะถูกใจเป็นที่สุด สำหรับการได้ลิ้มรสของหอยแมลงภู่เปลือกสีเขียวของประเทศนิวซีแลนด์ เพราะถือเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อ โดยเฉพาะที่เมืองเมืองแฮฟล็อก ที่เป็นแหล่งของหอยแมลงภู่ ไม่ว่าจะเป็นหอยย่าง หอยนึ่ง หรือหอยแมลงภู่อบชีส ที่ถือเป็นเมนูยอดฮิตทั่วโลก หอยแมลงภู่จะถูกเสิร์ฟแบบแกะฝาออกเหลือเพียงฝาเดียว เราจึงสามารถนำไปย่าง แล้วใส่เครื่องปรุงแบบต่างๆ ได้ ส่วนหอยแมลงภู่นึ่งเขาจะนำไปนึ่งทั้งตัว ก่อนจะยกเสิร์ฟมาเป็นหม้อ เรียกว่านอกจากจะอิ่มอร่อยกับของขึ้นชื่ออย่างกุ้งมังกรยังอิ่มเอมกับหอยแมลงภู่ไปพร้อมๆกันได้อีกด้วย

กีวี
มีการค้นพบกีวีสีทอง ซึ่งมีเนื้อสีเหลืองและรสชาติหวานฉ่ำ พันธุ์สีเขียว ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวด้วยแล้ว ทำให้กีวีกลายเป็นที่นิยมมากขึ้น และสมัยก่อนเมื่อพบว่าการเก็บกีวีไว้ในตู้เย็น ซึ่งสามารถที่จะรักษาคุณภาพกีวีได้นานถึง 6 เดือน ทำให้กีวีเป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากทั่วโลกซึ่งประเทศนิวซีแลนด์เป็นแหล่งปลูกกีวีที่มีมากและหลากหลายพันธุ์

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์

เพราะประเทศนิวซีแลนด์แบ่งออกเป็นเกาะเหนือและเกาะใต้ และเกาะเล็กๆ ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นความงามของธรรมชาติมากมาย เกาะเหนือถือเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดมีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด และยังมีอากาศที่ค่อนข้างอบอุ่น

หอคอย สกาย ทาวเวอร์
หอคอย สกาย ทาวเวอร์ อยู่ในเมืองโอ็คแลนด์ ที่นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวอันสวยงามอย่างตระการตาของเมืองได้ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เห็น ร่องรอยของปล่องภูเขาไฟ และอ่าวที่เต็มไปด้วยเกาะน้อยใหญ่ และเขตป่าที่อยู่ชานเมือง

Auckland ออกแลนด์
อ็อคแลนด์ มีบรรยากาศที่ผสมผสานกันของอ่าว และหมู่เกาะรวมถึง วัฒนธรรมโพลีนีเชี่ยนและความเป็นเมืองที่ทันสมัยก็ทำให้อ็อคแลนด์ในนิวซีแลนด์ ติดอันดับ เมืองน่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพราะมีหลากหลายวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวหลากสไตล์ ทำให้เมืองนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฝันของนัก ซึ่งอ๊อคแลนด์เป็นเมืองริมที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของนิวซีแลนด์ โดยโอบล้อมไปด้วยหมู่เกาะกว่า 50 เกาะ ใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ครึ่งชั่วโมง นักท่องเที่ยวก็สามารถล่องเรือไปเที่ยวเกาะ เดินป่า เทียวชมภูเขาไฟ ชมไร่องุ่นและจิบไวน์แบบชิลๆ หรือเดินทอดน่องไปตามชายหาดสีดำ ที่ถือเป็นสวรรค์ของนักเล่นวินด์เซิร์ฟก็ดเช่นกัน ด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทำให้อ็อคแลนด์เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสัน โดยเฉพาะการปรุงอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นการผสมผสานกันระหว่างอาหารเอเชียและอาหารสไตล์แปซิฟิค

Waitomo Caves ไวโตโม
Waitomo Caves ถ้ำไวโตโมหรือ ที่มีอายุมากกว่า 2 ล้านปี เป็นหนึ่งเดียวในโลกที่นักท่องเที่ยวจะสามารถเห็นดวงดาวระยิบระยับได้แบบใกล้ๆ ทั้งที่อยู่ใต้โลก ถือเป็น ถ้ำยอดนิยม ของนิวซีแลนด์ ซึ่งถ้ำนี้ไม่ได้ งดงามเพียงเฉพาะตัวถ้ำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้อาศัยในถ้ำอย่างหนอนเรืองแสง อีกด้วย ซึ่งเจ้าหนอนเรืองแสงนี้เป็นช่วงตัวอ่อนของแมลงชนิดหนึ่งคล้ายยุง และมีสารเรืองแสงในตัวไว้สำหรับใช้ในในการล่อเหยื่อ โดยจะสร้างเส้นใยจำนวนมาเพื่อดักจับเหยื่อกินเป็นอาหาร มองดูแล้ว เหมือนกับได้ดูดาวบนท้องฟ้าเลยทีเดียว

Queenstown ควีนส์ทาวน์
เมือง Queenstown เป็นรีสอร์ตสกีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในซีกโลกใต้ ถือเป็นเมืองแห่งการผจญภัยที่โลดโผนแห่งหนึ่งของโลก เป็นเมืองที่ทันสมัยใน เกาะใต้ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมโลดโผน อย่างล่องแก่ง ,เจ็ทโบ๊ท , บันจี้จัมพ์ ,สกายไดฟ์ ฯลฯหรือต้องการพักผ่อนหย่อนใจ เมืองนี้สามารถมองเห็นทะเลสาบ Wakatipu แสนงามและมีภัตตาคารชั้นยอด แหล่งช็อปปิ้ง รวมถึงชีวิตยามค่ำคืน ส่วนในช่วงฤดูหนาวที่นี่เป็นศูนย์รวมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นสกี หรือในช่วงฤดูร้อนก็เป็นที่นิยมในหมู่นักขี่จักรยานภูเขา นักไต่เขาและนักกอล์ฟ เรียกได้ว่าที่นี่สวามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทุกฤดูกาลเลยทีเดียว

Wellington
นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับอาคารเก่าแก่ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม พิพิธภัณท์ หอศิลปะ ร้านค้าบูติคและคาเฟ่ที่มีอยู่มากมายได้ตลอดทั้งวันที่เมือง Wellingtonที่นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย เมือง Wellington เป็นสถานที่จัดงานกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ ที่มีชื่อว่าเทศกาลศิลปะนานาชาติแห่งนิวซีแลนด์ ซึ่งมีเวทีแสดงดนตรี ตลกและศิลปะที่ดีที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ทำให้ที่นี่เป็นสวรรค์ของกิจกรรมกลางแจ้งอย่างแท้จริง

Franz Josef Glacier
ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ และธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ เป็นธารน้ำแข็งสองสายบนพื้นที่มรดกโลกเขตอุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ ซึ่งเป็นการไหลจากบริเวณหิมะปกคลุมสู่เขตป่าดิบชื้น ว่ากันว่าไม่มีที่ใดในโลกแล้วที่สามารถเข้าถึงธารน้ำแข็งได้ในอุณหภูมิปกติเช่นนี้ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมธารน้ำแข็งได้จากเส้นทางเดินเท้าที่มีให้เลือก อยู่หลายระดับ

เทศกาลสำคัญ ของนิวซีแลนด์

วันชาตินิวซีแลนด์
วันชาตินิวซีแลนด์ ถือเป็นวันที่มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับชาวนิวซีแลนด์ ซึ่งได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองวันชาติหรือไวทางิในทุกวันที่ 6 กุมภาพันธ์ของทุกปี

เทศกาล โกลเด้น เชียร์ส
เทศกาล โกลเด้น เชียร์ส เป็นเทศกาลแข่งขันตัดขนแกะของช่างตัดขนแกะที่มีความชำนาญ และมีการแข่งขันกันเพื่อหาผู้ชนะในความเป็นหนึ่งของการตัดขนแกะ เป็นเทศกาลที่ถือว่าแปลก และมีนักท่องเที่ยวมาคอยชมมากมาย เพียงการตัดขนแกะไม่น่าเชื่อว่าจะกลายมาเป็นเทศกาลได้ แต่ก็สามารถสร้างความสนุกสนานและความน่าสนใจในเทศกาลได้เป็นอย่างดี โดยการแข่งขันนั้นก็จะมีแบ่งออกเป็นรุ่นต่าง ๆ แบ่งตามความชำนาญเป็นระดับเพื่อทำการแข่งขัน และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากถึง 120 คน สำหรับเทศกาลโกลเด้น เชียร์ส จะมีการจัดขึ้นในเดือนมีนาคมของทุกปี

งานเทศกาลอาหารและไวน์
ส่วนในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นช่วงเวลาของการจัดงานเทศกาลอาหารและไวน์ทั่วประเทศ นักท่องเที่ยวที่ชอบชิมไวน์และอาหาร ถือว่าเป็นโอกาสเหมาะสำหรับบรรดานักชิมที่จะได้ลิ้มลองรสชาติอาหาร และไวน์ ของภูมิภาคต่างๆ ในนิวซีแลนด์

การเดินทางจากประเทศไทยไปประเทศนิวซีแลนด์

การเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์ มีความสะดวก โดยมีสายการบินที่บินตรง และสายการบินที่แวะเปลี่ยนเครื่องระวางทางไว้บริการ โดยเที่ยวบินซึ่งบินออกจากกรุงเทพฯ ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง

สิ่งที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางไป นิวซีแลนด์

ไม่ว่าจะเดินทางไปประเทศไหนก็ตามสิ่งที่ขาดไม่ได้ในกระเป๋าเดินทางก็คือ เสื้อผ้า รองเท้าแตะ ชุดชั้นใน ชุดว่ายน้ำ ชุดนอน แว่นตา ชุดลำลอง เสื้อกันหนาว ฯลฯ และยาที่จำเป็น

แว่นตา
สำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตา ควรนำแว่นสายตาติดไปด้วย เพราะหากคุณลืมแว่น และจะไปตัดแว่นใหม่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ ข้อเสียคือจะต้องทำการนัดกับจักษุแพทย์ซึ่งจะทำให้คุณเสียเวลาการนัด การตรวจวัด และรอแว่นใหม่โดยอาจเป็นเวลาอย่างน้อย 1เดือนและราคาของแว่นก็จะมีราคาแพงกว่าที่บ้านเรามาก ส่วนนักท่องเทียวที่ต้องใช้คอนแทคเลนส์ ควรนำไปเปลี่ยนหลายชุดพร้อมน้ำยาล้างเลนส์ เพราะราคาน้ำยาล้างเลนส์ที่นิวซีแลนด์ แพงกว่าเมืองไทย

เสื้อผ้า
ควรตรวจสอบสภาพอากาศของประเทศนิวซีแลนด์ในเดือนที่คุณจะเดินทาง หากเดินทางหน้าหนาวต้องเตรียมเสื้อกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า หมวกไหมพรม ฯลฯ เพราะหน้าหนาวมีอุณหภูมิต่ำถึงติดลบ จึงต้องเตรียมเสื้อผ้าหน้าหนาวไปให้พอเพียง ที่สำคัญไม่ควรลืมยาที่จำเป็นด้วย

อแดปเตอร์
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่นำไปจากเมืองไทย จะต้องติดตัว แอดปเตอร์ เพื่อเปลี่ยนหัว ให้เข้ากับช่องปลั๊กไฟของประเทศนิวซีแลนด์

ตรวจฟันก่อนการเดินทาง
สำหรับผู้ที่จะไปศึกษาต่อ ที่ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลานาน ตรวจฟันก่อนเดินทางไป เนื่องจากประกันสุขภาพนักศึกษาไม่ได้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายทางทันตกรรมซึ่งหากคุณไปจัดฟัน ตรวจฟัน หรือรักษาฟันที่นี่จัดว่าสูงมาก จึงควรตรวจฟันและรักษาก่อนเดินทาง

การเตรียมค่าใช้จ่าย
สำหรับนักท่องเที่ยวควรนำเงินสดติดตัวไปให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย หรืออาจนำไปมากกว่าในกรณีที่ต้องจ่ายค่ามัดจำ หรือค่าเช่า และควรให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเก็บเงินสด อาจเก็บแยกเพื่อความปลอดภัย บัตรเครดิตการ์ดจากเมืองไทยสามารถนำไปใช้ได้ ส่วนนักศึกษาสามารถเปิดบัญชีธนาคารประเภทนักศึกษาได้

นอกเหนือไปจากธรรมชาติอันสวยงามของประเทศนิวซีแลนด์แล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้พบกับกิจกรรมอันน่าตื่นตาตื่นใจและตื่นเต้นในกิจกรรมสไตล์แอดเวนเจอร์ ซึ่งยังรวมถึงประสบการณ์จากวัฒนธรรม อาหารการกิน และสัมผัสกับวิถีชีวิตจากชนพื้นเมือง ที่จะทำให้คุณประทับใจมิรู้ลืม

ทัวร์ประเทศนิวซีแลนด์

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
  • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
    เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
  • [email protected]
  • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม