สอบถามทาง LINE
@nexttour

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศตุรกี

ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศตุรกี ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ที่งดงาม ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาติจะสร้างสิ่งสวยงามออกมาให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศตุรกีได้ถึงเพียงนี้ ซึ่งแม้จะมีมหาเสน่ห์อย่างอิสตันบุล หรือเมืองโบราณอย่างเอเฟซุส แต่สำหรับ คัปปาโดเกียแล้ว คือความงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อให้ชาวโลกประทับใจ

ลักษณะภูมิประเทศ

ตุรกีเป็นประเทศสองทวีป ซึ่งมีดินแดนอยู่ทั้งในทวีปเอเชียและทวีปยุโรปในฝั่งเอเชีย ครอบคลุมบริเวณส่วนใหญ่ของคาบสมุทรอานาโตเลีย ตุรกีถูกล้อมรอบด้วยทะเลสามด้านคือ ทะเลดำทางเหนือ ทะเลอีเจียนทางตะวันตก ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางใต้ และทะเลมาร์มะราในเขตตะวันตกเฉียงเหนือทางตะวันออกของตุรกีมีลักษณะเป็นภูเขาและเป็นต้นน้ำของแม่น้ำหลายสายเช่น แม่น้ำไทกริส แม่น้ำยูเฟรติส และแม่น้ำอารัส และยังมีทะเลสาบวัน และยอดเขาอารารัด ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของตุรกี ในปัจจุบันในรูปของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ และเกิดภูเขาไฟระเบิดในบางครั้ง
การแบ่งเขตการปกครอง
ประเทศตุรกีมีการปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ประมุขแห่งรัฐของตุรกีคือประธานาธิบดี ที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรง และดำรงตำแหน่งเป็นเวลาห้าปี ส่วนอำนาจบริหารของตุรกีใช้โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ส่วนอำนาจนิติบัญญัติใช้โดยรัฐสภาของตุรกี ซึ่งตุรกีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 81 จังหวัด

ประชากรและวัฒนธรรม

ตุรกีมีจำนวนประชากรทั้งหมดกว่า 70.5 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชาวเติร์ก และเคิร์ดนอกจากนั้นเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อสายลาซเฮมซิน,บอสเนีย,ยิว,เซอร์ซาสเซียน, อาหรับกรีก,โรมา,ซาซา จอร์เจีย,และอาเมย์เนียนซึ่งกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือชาวเคิร์ดซึ่งประเทศตุรกีมีภาษาทางการเพียงภาษาเดียว ประชากรกว่าครึ่งอาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่ อิสตันบลู ,อังการา,อิสมีร์ ,อาดานา ,คอนยา,บูร์ซาและอันตาเลีย ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามที่เหลือนับถือคริสต์นิกายกรีกออร์ทอดอกซ์ ,นิกายจอร์เจียนออร์ทอดอกซ์ , นิกายโรมันคาทอลิก,นิกายโปรเตสแตนต์ และยิว ส่วนรากฐานทางสังคมของตุรกีมีมีลักษณะเป็นครอบครัวแบบขยาย โดยยึดถือการสืบทอดทางฝ่ายชาย สมาชิกทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลักศาสนาและผู้ชายทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัว

สภาพภูมิอากาศของตุรกี

ประเทศตุรกีมีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งหน้าร้อนอากาศจะร้อนและแห้งแล้ง ส่วนหน้าหนาวอากาศอบอุ่นและมีฝนตก ซึ่งเทือกเขาที่ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งเป็นตัวกั้นทำให้ภูมิอากาศตอนกลางของประเทศเป็นแบบภาคพื้นทวีป มีความแตกต่างระหว่างฤดูอย่างเห็นได้ชัดส่วน ฤดูหนาวบริเวณที่ราบสูงตอนกลางอากาศหนาวเย็น ทำให้มีอุณหภูมิลดลงและติดลบ อาจมีหิมะปกคลุมนานถึง 4 เดือนต่อปี

โซนเวลาของตุรกี

การปรับเวลาของประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นวันสิ้นเดือนมีนาคมเวลา 03:00 น.ตามเวลามาตรฐานท้องถิ่น โดยนาฬิกาจะปรับเลื่อนไปข้างหน้า 1 ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นเวลา 04:00 และกำหนดการปรับเวลาจะสิ้นสุด ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม ในเวลา 04:00 ซึ่งและเมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากประเทศไทยนั้น เวลาในประเทศตุรกีจะเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 4 ชั่วโมง

ค่าเงินที่ใช้ในตุรกี

สกุลเงินที่ใช้ในประเทศตุรกีคือ ลีรา โดย 1 ลีราใหม่แบ่งออกเป็น 100 คุรัส โดยให้ 1 ลีราใหม่ มีค่าเท่ากับ 1,000,000 ลีราเดิม อัตราการแลกเปลี่ยนคือ1ดอลล่าร์สหรัฐ = 1.4 ลีราใหม่

ระบบไฟฟ้าในประเทศตุรกี

ตุรกีใช้ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์เท่าประเทศไทย เป็นปลั๊กแบบเขี้ยวกลม 2 เขี้ยว สามารถยืมแอดปเตอร์ตามโรงแรมที่พักได้ หรือทางที่ดีควรติดไปด้วย

การใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสำหรับนักท่องเที่ยว

รหัสโทรศัพท์ของประเทศตุรกีคือ 90 + ซึ่งการใช้โทรศัพท์มีให้ใช้เลือก 3 บริการ คือโทรศัพท์โรงแรมเป็นวิธีที่ง่าย แต่อาจจะแพงที่สุด หากเป็นโทรศัพท์สาธารณะ ส่วนใหญ่ใช้บัตรแบบเติมเงิน ราคาประมาณ 8 TR ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป หรือแบบซื้อซิมที่ตุรกี วิธีนี้ถือว่าไม่ยาก เพราะแค่คุณเดินไปร้านมือถือก็ซื้อซิมได้เลย หรือจะไปซื้อซิมที่ Otogarในอิสตันบูลก็ได้ ซึ่งที่นี่จะขายราคา SIM card พร้อมเงินในบัตรให้ ด้วย ส่วนระบบอินเทอร์เน็ต การปล่อย Wi-fi ส่วนใหญ่จะมีตามที่โรงแรม แหล่งพักหรือตามแหล่งสาธารณะ

สินค้าและของฝากจากตุรกี

เพราะเป็นอีกประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมากมายมาชมและสัมผัสความงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่าหลายๆ คนที่มาเยือนถึงถิ่นตุรกีแล้ว ก็ต้องหาของฝากติดไม้ติดมือกลับไปด้วยแน่นอน

พรมตุรกี
พรมเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของอิสตันบูล เป็นพรมทอจากไหมทั้งผืนที่มีความละเอียดสวยงาม มีน้ำหนักในขนาดผืนเท่ากัน หนักและแน่น ซึ่งมีสองแบบตามลักษณะความยาวของเส้นใยที่ใช้ ซึ่งวัสดุที่ใช้ทอมีทั้งขนสัตว์ฝ้ายไหม เมื่อผูกปมแล้วจะตัดเส้นใยออก ส่วนอีกด้านหนึ่งจึงปุยขึ้นเป็นลายตามที่ช่างต้องการ ส่วนคิลิมใช้วัสดุเหมือนกัน แต่ทอโดยไม่ตัดด้ายพรม จึงมีลายเหมือนกันสองด้านราคาของคิลิมถูกกว่า พรมราคาแพงมักทอด้วยขนสัตว์

กระเบื้องเซรามิก
กระเบื้องที่สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคดั้งเดิม มีความแข็งแกร่ง ลวดลายแต่งแต้มด้วยงานมือวาด จึงอ่อนช้อยและงดงาม

ดวงตาปิศาศ
Blue eye ตาสีฟ้าของชาวตุรกี เป็นของที่ระลึกอย่างหนึ่งสำหรับที่ใครมาเที่ยวตุรกีแล้ว มักจะหาซื้อกลับไปเป็นของฝาก ที่จริงตาสีฟ้าเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งของชาวตุรกี ที่นิยมแขวนไว้ตามบ้านเรือน โดยเฉพาะบริเวณทางเข้าบ้าน

เครื่องทองเหลือง
นอกจากนี้ยังมีเครื่องทองแดง ทองเหลือง กาต้มน้ำ กล่องอาหารกลางวัน หม้อ กระทะ และหม้อต้มขนาดใหญ่ที่เป็นงานฝีมืออีกมากมาย

นอกจากนี้ยังมีงานหัตถกรรมโบราณอื่นๆ เช่น การทำกล้องยาสูบเมียร์ซัมทำด้วยหินสีขาวจากเหมืองแถบเอสคีเชฮีร์ ,รวมถึงถ้วยชามหินออนนิกซ์สีเขียวหรือทอง ,แจกันและเครื่องประดับ ,ผ้าพันคอและเสื้อติดลูกไม้สวยงาม ฯลฯ

อาหารที่ขึ้นชื่อของตุกี
Kebap เคบับ แปลว่าย่าง จึงหมายถึงอาหารที่นำมาย่างซึ่งจะเลือกเฉพาะเนื้อส่วนที่นุ่มแล้วนำมาเสียบไม้ปิ้งส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อไก่ หรือเนื้อวัว หรือจะเป็นผักก็ได้ แต่ยกเว้นเนื้อหมู เพราะส่วนใหญ่ชาวตุรกีนับถือศาสนาอิสลามนั่นเอง เคบับมีต้นกำเนิดนั้นก็มาจากชนเผ่าเติร์กมักเร่ร่อนรอนแรมในทุ่งกว้างสมัยก่อน และอาหารการกินที่ทำได้ง่ายที่สุดในสมัยก่อนก็คือการนำเนื้อสัตว์มาย่างบนกองไฟ

Döner kebap
เคบับ เป็นอาหารประจำชาติตุรกี ก็คือการเอาเนื้อแกะ เนื้อไก่ มาบดใส่เครื่องเทศแล้วเสียบในแท่งเหล็กที่วางบนแท่นเตาหมุน นำมาย่างไฟจนเกรียมซึ่งจะค่อยๆสุกจากด้านนอกเข้ามาด้านใน แล้วนำมาเฉือนเป็นชิ้นๆ รับประทานพร้อมกับแผ่นแป้งและผักสลัดและราดด้วยน้ำซอสสูตรตุรกี หรืออาจจะมีการนำมาวางทับบนแผ่นโรตีที่หั่นเป็นชิ้นๆ จัดการราดด้วยซอสมะเขือเทศอีกครั้ง แบบนี้จะเรียกว่า Bursa Kebap เบอร์ซาเคบัป หาซื้อได้ตามข้างทางทั่วไปในตุรกี

ไอศกรีมตุรกี
Dondurma เป็นไอศครีมตุรกี ที่มีความเหนียวนุ่ม หวาน มัน ก่อนกินคนขายจะมีโชว์อะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้เราได้ชม

Turkish tea
ชาตุรกี เป็นชาที่หอมมาก เป็นชาร้อนไม่ใส่นม เสิร์ฟมาในแก้วที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ใครชอบหวานมากก็ใส่น้ำตาลมาก ใครชอบหวานน้อยก็ใส่น้ำตาลน้อย

Lokum
โลกัม หรือ เตอร์กิชดีไลต์ เป็นขนมหวานที่ชาวตุรกีกินคู่กับชาหรือกาแฟทำมาจากแป้งและถั่วหรืออัลมอนด์ เป็นก้อน ๆ ที่นำมาคลุกกับน้ำตาลเป็นนขนมโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยออตโตมัน

หอยแมลงภู่อบ
จะขายตามชายทะเล เป็นหอยแมลงภู่ที่หมักกับข้าวแล้วเอาไปอบขายในซึ้ง เวลากินหยดเลมอนตัดรส เป็นอย่างหนึ่งนักท่องเที่ยวต่างยกนิ้วให้

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศตุรกี

คัปปาโดเกียค่อนข้างกว้าง นักท่องเที่ยวจะต้องศึกษาข้อมูลท่องเที่ยว ว่าจะโฟกัสไปที่ไหนบ้าง แต่จุดท่องเที่ยวหลักๆที่นักท่องเที่ยวนิยมไปมีเพียงไม่กี่จุด

เมืองเกอเรเม
ไม่ว่าคุณจะอยากไปมุมไหนของคัปปาโดเกียส่วนมากจะมาที่ Goreme เกอเรเม เป็นจุดสตาร์ท ถือเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของนักเดินทาง จึงทำให้มีที่พัก โรงแรมค่อนข้างเยอะกว่าจุดอื่นๆ และที่นี่ยังมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว คอยให้ข้อมูลแก่นักเดินทางด้วย

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
Goreme Museumเป็น พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเมที่มีโบสถ์ถ้ำตั้งเรียงรายอยู่หลายแห่ง ซึ่งโบสถ์ที่เป็นถ้ำข้างใน มีถึง 365 แห่ง ซึ่งจะเต็มไปด้วยภาพเขียนสีตามผนังและเพดาน โบสถ์เด่นๆที่คัปปาโดเกียโบสถ์บัคเคิลที่สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 คือโบสถ์เซนต์บาร์บาราซึ่งมีภาพเขียนแบบเฟรสโกโทนแดงอันงดงามหรือจะมาเที่ยวชมโบสถ์คาริกลีที่มีภาพวาดเกี่ยวกับพระเยซู แต่ผนังและเพดานของโบสถ์บางแห่งก็ถลอกปอกเปิดเกือบหมดเช่นกัน ซึ่งการขุดและเจาะภูเขาหินทำด้านในให้เป็นโบสถ์เพื่อเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในสมัยก่อนนั้นพอขุดเป็นโพรงได้ จึงลงมือตกแต่งภายในด้วยการเนรมิตภาพเขียนสี และวาดรงมถึงการขีดเขียนโบสถ์ถ้ำให้สวยงาม กิจกรรมที่หลายคนนิยมทำคือเดิน สำรวจพวกโรงแรมถ้ำที่กระจายอยู่ทั่วเมือง

หมู่บ้านอวานอส
หมู่บ้านอวานอส Avanos เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อ พวกเครื่องปั้นดินเผารวมถึงงานเซรามิก เรียกได้ว่าแทบทุกร้านจะมีผลผลิตจากงานปั้นวางขายหน้าบ้าน ส่วนในบ้านมีโชว์ปั้นหม้อทุกบ้าน นอกจากนี้ยังมีโอ่ง ไห แจกัน และเครื่องประดับปั้นขายอีกด้วย

เมืองอุชหิซาร์
เมืองอุชหิซาร์ Uchisar เป็นอีกเมืองที่นักท่องเทียวให้ความสนใจอย่างมาก เพราะหากมองเมืองนี้จากระยะไกลจะเห็นภาพของภูเขาขนาดใหญ่ ซึ่งมีรูพรุนไปเกือบทั่วภูเขาเหมือนจอมปลวกแห่งคัปปาโดเกีย และเต็มไปด้วยหินรูปกรวยคว่ำ รูปกระโจม ตั้งกระจัดกระจายไปทั่วทำให้ดูแปลกตา แต่งดงาม ที่นี่มีบ้านของผู้คนที่สร้างไปตามหินผา บางบ้านก็อยู่ในปล่องและบางครอบครัวอยู่ในถ้ำกรวย

เมืองใต้ดินไคมักลิ
Kaymakli เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงคัปปาโดเกีย คือการได้ลงไปเที่ยวเมืองใต้ดินหรือหลุมหลบภัยยามถูกศัตรูระราน ที่คนสมัยก่อนขุดไว้เพื่อลงไปใช้ชีวิตในยามสงคราม ซึ่งเมืองใต้ดินแห่งนี้มีการขุดเจาะพื้นหินลงไปชั้นใต้ดิน และแบ่งเป็นชั้นต่างๆ ที่ซ่อนห้องไว้มากมาย มีทั้งห้องนอน ห้องอาหารและ ห้องนั่งเล่น ห้องฯลฯ ซึ่งไม่ได้มีแค่ชั้นสองชั้น แต่ลึกเกือบ 100 เมตร อาจจะมีมากกว่า 10 ชั้นก็ได้

ชมวิวประจำเมืองที่ Panorama View Point
จุดชมวิวประจำเมือง หรือ Panorama View Point ทำให้มองเห็นเกอเรเมในมุมสูง อยู่ใกล้กับเมืองอุชหิซาร์ นอกจากเห็นตัวเมืองเกอเรเมได้ทั้งเมืองแล้ว ยังเห็นคลื่นหิน และหินรูปทรงแปลกตา สวยงามอย่างยิ่งเวลาที่เหมาะที่สุดคือช่วงเย็น ก่อนแสงจะหมด

กรุงทรอย
กรุงทรอย อดีตเคยเป็นเมืองที่รุ่งเรือง แต่ต้องมาล่มสลายในช่วงสงคราใระหว่างกรีกและโทรจัน ปัจจุบันมีการจัดแสดงแบบจำลองกรุงทอย มีซากเมืองเก่า และชมม้าไม้จำลอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งสาเหตุที่ทําให้กรุงทรอยแตก

เมืองเอฟเฟซุส
มีซากสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่โต เช่น ห้องสมุดโบราณ โรงละครกลางแจ้ง ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีการก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว แต่มีการบํารุงรักษาไว้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน และยังมีโรงอาบน้ำแบบโรมันโบราณ

ปามุคคาเล่ หรือปราสาทปุยฝ้าย
ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ที่เกิดจากธารน้ำแร่ร้อน มีส่วนผสมของแคลเซียมออกไซด์ ซึ่งเป็นแร่เกลือชนิดหนึ่ง เมื่อน้ำแร่เย็นตัวลงทำให้เกิดการตกผลึกของเกลือหรือหินปูนสีขาว ทำให้ปกคลุมภูเขาทั้งลูก จนดูคล้ายเป็นภูเขาปุยฝ้าย และมีน้ำแร่ไหลลงมาเป็นบ่อทีละชั้นๆ

นั่งบอลลูนชมความสวยงามแบบ 360 องศา
นักท่องเที่ยวนิยมที่สุดสำหรับการมาเยือนคัปปาโดเจียสำหรับ คือการนั่งบอลลูนชมภูมิประเทศ ซึ่งต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้น ทุกเช้าจะมีบอลลูนลอยบนท้องฟ้าตื่นตาตื่นใจ ข้อดีของบอลลูนนอกจากวิวมุมสูงคือนักท่องเที่ยวสามารถชมธรรมชาติแบบชิลๆ ทำให้มองเห็นพื้นที่และหิน ภูเขา รูปร่างแปลกๆ ที่คัปปาโดเจีย ได้อย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ยังมีความวามของ สุเหร่าเซนต์โซเฟียและ พระราชวังทอปกาปึ ที่มีความงามและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างมากมาย

เทศกาลสำคัญของตุรกี

นอกเหนือจากความงามที่เป็นสิ่งอัศจรรย์ทางธรรมชาติแล้ว ตุรกียังมีเทศกาลสำคัญๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวอยากที่จะเดินทางมาสัมผัสและมีส่วนร่วมกับเทศกาลต่างๆ ที่นอกเหนือจากการท่องเที่ยวอีกด้วย

ยาฆ กูเรส
YaghGures เป็นเทศกาลแข่งมวยปล้ำ ซึ่งเป็นมวยปล้ำน้ำมันตุรกี คือมวยปล้ำท้องถิ่น ซึ่งก่อนลงสนามจะต้องเอาน้ำมันมะกอกมาทาตามตัว ทำให้การต่อสู้เต็มไปด้วยความลำบากมากขึ้น โดยฝ่ายตรงข้ามจะเป็นผู้มาทาให้กันและกัน ปัจจุบันได้จำกัดเวลาการต่อสู้ให้เหลือราว 30-40 นาที

เทศกาลชนอูฐที่ตุรกี
เทศกาลชนอูฐเป็นเทศกาลแปลกๆ ที่จับอูฐมาชนกัน เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเฉพาะในแถบ Aegean ของประเทศตุรกี อูฐที่เข้าร่วมการแข่งขันจะสู้กันจนกว่าจะมีตัวใดยอมแพ้หรือล้มลง และมีบ่อยครั้งสำหรับอูฐตัวที่แพ้ จะวิ่งตรงเข้าหาฝูงชนที่เข้าชมการแข่งขัน และทำให้เกิดเหตุการณ์โกลาหล

เทศกาลบอลลูนระดับชาติ
เทศกาลบอลลูนระดับชาติ ที่เมืองคัปปาโดเกีย เมืองที่ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก และยังดินแดนที่มีน่าอัศจรรย์ของงธรรมชาติ ที่แปรสภาพเป็นหุบเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงาม และที่นี่ยังได้มีการจัดงาน เทศกาลบอลลูนระดับชาติ ซึ่งจะมีบอลลูนมากมายหลายหลากสีสัน ตระการตาให้นักท่องเที่ยวได้ลอยขึ้นไปเก็บภาพความงามของทัศนียภาพ ที่ประทับใจ

การเดินทางจากประเทศไทยไปประเทศตุรกี

การเดินทางจากประเทศไทยไปตุรกี มีสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ ที่บินตรงจากกรุงเทพฯ สู่อิสตันบูล ทุกวัน วันละ 1 เที่ยวโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง

สิ่งที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางไปประเทศตุรกี

การเดินทางไปประเทศตุรกี จะต้องทำโปรแกรมการเดินทาง และวางแผนล่วงหน้าว่าจะไปเที่ยวส่วนไหนหรือเมืองไหนก่อน ซึ่งถือเป็นขั้นตอน ที่สำคัญที่สุดรวมถึงการคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ของจำนวนวันที่เดินทางไปเที่ยว ซึ่งการทำโปรแกรมการเที่ยวนั้นต้องคิดไว้ก่อนว่า คุณจะเดินทางไปช่วงไหน รวมถึงการเช็คราคาตั๋วที่อาจมีการขึ้นลง และมีโปรโมชั่น และยังดูเรื่องของการแลกสกุลเงินด้วย หรือแม้แต่การไปทัวร์กับบริษัททัวร์ต่างๆ ก็ต้องเลือก ราคา และข้อมูลสุดคุ้มที่ ด้วย โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเดินทางเป็นครั้งแรก

ไม่ต้องขอวีซ่า
ประเทศตุรกี เป็นประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าตุรกี เป็นอีกประเทศหนึ่งที่คนที่ถือพาสปอร์ต หรือหนังสือเดินทางของประเทศ สามารถเข้าตุรกีได้ง่ายหากอยู่ไม่เกิน 30 วัน สส่วนใครที่คิดจะไปเกิน 30 วัน ไม่ว่าเรียนหรือทำงาน ก็ต้องขอวีซ่า

การเดินทาง
จะต้องหาข้อมูลสำหรับการเดินทางท่องเทียวในตุรกี ซึ่งคุณจะต้องรู้ด้วยกัน 2 อย่าง คือการเดินทางข้ามเมืองและการเดินทางในอิสตันบูล

เช็คสภาพอากาศ
จะต้องเช็คสภาพภูมิอากาศ และการแต่งกายให้ดีและเหมาะสม ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่กว้างและแต่กต่างกันในแต่ละพื้นที่ ภูมิอากาศจึงแตกต่างกันไป

โทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสาร
โทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสาร มีให้ติดต่อสื่อสารจากทางโทรศัพท์โรงแรม โดยไปติดต่อกับโรงแรมโทรกลับเมืองไทย และให้ค่าบริการตามที่จะเรียก ส่วนโทรศัพท์สาธารณะ เป็นแบบหยอดเหรียญและแบบใช้บัตรแบบเติมเงิน หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป หรือจะซื้อซิมที่ตุรกี โดยหาซื้อได้ที่ร้านมือถือโดยไม่ต้องใช้บัตรประชาชนหรือเอกสาร

ตุรกีเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีบรรยากาศและความงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาอย่างอัศจรรย์ และยังคงมีสภาพสวยงามและสมบูรณ์ให้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ ทำให้ตุรกี เป็นอีกประเทศที่ไม่เคยขาดนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกเลย

 

ทัวร์ประเทศตุรกี

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
  • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
    เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
  • [email protected]
  • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม