สอบถามทาง LINE
@nexttour

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศกรีซ

ประเทศกรีซ ถือว่าเป็นอีกประเทศที่ค่อนข้างน่าอยู่และน่าไปเที่ยวมากเลยทีเดียว หลายคนบอกว่าหากพูดถึงกรีก ก็จะนึกถึงเหตุการณ์ในเทพนิยาย และการแต่งกายที่แปลกตาของคนในยุคกรีกโบราณ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบในเรื่องของอารยะธรรมโบราณแล้ว การเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศกรีซ ถือเป็นประเทศที่มีเสน่ห์และน่าค้นหามากจริงๆ

ในปัจจุบันประเทศกรีซยังหลงเหลือร่องรอยของอารยะธรรมโบราณเหล่านั้นเหลือไว้บ้าง เพราะมีการอนุรักษ์ทำนุบำรุงรักษาไว้ ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนเดินทางมาดูร่องรอยอารยะธรรมเดิมของผู้คนในยุคกรีกโบราณ ทำให้ ประเทศกรีซ มีรายได้ในส่วนของการท่องเที่ยวในส่วนนี้มาก แม้ประเทศกรีซ จะอยู่ในกลุ่มอียู แต่ค่าครองชีพถูกกว่าประเทศอื่น ซึ่งนอกจากนี้ กรีซ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งแบบเชิงธรรมชาติ ทะเล และหมู่เกาะต่างๆ

ลักษณะภูมิประเทศ

ประเทศกรีซ มีชื่อประเทศเป็นทางการว่า สาธารณรัฐเฮลเลนิก พื้นที่ของกรีซแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่เป็นแผ่นดินใหญ่ และส่วนที่หมู่เกาะ ซึ่งกรีซตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป และตอนใต้สุดของคาบสมุทรบอลข่าน อยู่ติดทะเลอีเจียนทางด้านตะวันออก ติดทะเลไอโอเนียนและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางด้านตะวันตกและใต้ และมีพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศบัลแกเรีย มาซิโดเนีย และแอลเบเนีย ส่วนทางด้านตะวันออกติดกับประเทศตุรกี ทั้งนี้กรีซยังมีเกาะมากมายกว่า 3,000 เกาะ และเป็นประเทศหนึ่งในยุโรปที่มีภูเขามากที่สุด รวมทั้งประเทศนี้ยังเต็มไปด้วยทุ่งกว้างมากมายและเป็นแหล่งอารยธรรมตะวันตกอันยิ่งใหญ่ ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

การแบ่งเขตการปกครอง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา (สภาเดียว) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข กรีซแบ่งการปกครองประเทศออกเป็น 13 ภูมิภาคคือ 1.อัตติกะ 2. เซนทรัลกรีซ 3. เซนทรัลมาซิโดเนีย 4. ครีต 5. อีสต์มาซิโดเนียและเทรซ 6. อิไพรัส 7. ไอโอเนียนไอแลนส์ 8. นอร์ทอีเจียน 9. เพโลพอนนีส 10. เซาท์อีเจียน 11. เทสซาลี 12. เวสต์กรีซ 13. เวสต์มาซิโดเนีย และมี 9 ภูมิภาคบนพื้นแผ่นดินใหญ่ และ 4 ภูมิภาคบนหมู่เกาะ ภูมิภาคต่าง ๆ แบ่งเป็นจังหวัด รวม 54 จังหวัด นอกจากนี้ทางแถบมาซิโดเนีย ยังมีเขตการปกครองตนเอง ของสงฆ์หนึ่งแห่ง คือ เมานต์อะทอส

ประชากรและวัฒนธรรม

กรุงเอเธนส์ มีประชากรอาศัยมากที่สุดในประเทศ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายกรีกออร์ทอดอกซ์ และประเทศกรีซมีชื่อเสียงทางเรื่องศิลปะอันเป็นต้นแบบของงานสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเด่นและสง่างามของเสาหินแบบวิหารพาร์เธนอน ที่ตกแต่งตรงส่วนบนของหัวเสาด้วยศิลปะสไตล์กรีกมี 3 แบบ คือ ดอริก, คอรินเธียน และไอโอนิก สถานที่ทำงานสำคัญ ๆ ของประเทศที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ล้วนนำสถาปัตยกรรมศิลป์ของกรีซไปประยุคผสมผสาน และเป็นการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่เคยเฟื่องฟูในอดีตของกรีซไปทุกมุมโลก นอกจากนี้งานจิตรกรรมและประติมากรรมของกรีซยังเป็นมรดกอันล้ำค่า แม้งานศิลปะชั้นเยี่ยมของกรีซจะกลายเป็นสมบัติของพิพิธภัณฑ์ของประเทศอื่นก็ตาม แต่กรีซก็ยังมีงานศิลปะโบราณอยู่ในประเทศอีกมากและประเทศกรีซเริ่มเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชาวโลกเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น

สภาพภูมิอากาศของกรีซ

กรีซตั้งอยู่ระหว่างสภาพอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน กับเทือกเขาแอลป์ และแบบเท็มเปอเรท แบบอบอุ่นค่อนข้างหนาว ชานเมืองทางตอนใต้จะมีสภาพอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ในขณะที่ทางตอนเหนือมีสภาพอากาศแบบ เทือกเขาแอลป์ ซึ่งมีฝนตกในฤดูหนาว แห้งแล้งในฤดูร้อน และมีหิมะตก มีอากาศหนาว ชื้น ในฤดูหนาว และ แห้งแล้งในฤดูร้อน

ฤดู ช่วงเวลา
ฤดูใบไม้ผลิ เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม ,ฤดูร้อน เดือนมิถุนายน ถึงเดือน สิงหาคม ,ฤดูใบไม้ร่วง เดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน และฤดูหนาว เดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์

โซนเวลาของกรีซ

กรีซใช้เวลา ในช่วงฤดูร้อน ทำให้เวลาของฝรั่งเศสช้ากว่าไทย 5 ชั่วโมง ในช่วงหน้าร้อนนั้นกลางวันจะยาวมาก พระอาทิตย์ขึ้นตั้งแต่ก่อน 6 โมงเช้า และตกประมาณ 2 ทุ่ม ส่วนในหน้าหนาวนั้นพระอาทิตย์ขึ้นหลัง 6 โมงเช้าและตกประมาณ 5 โมงเย็น

ค่าเงินที่ใช้ในกรีซ

กรีซเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศ อียูจึงใช้สกุลเงินยูโร ซึ่งเป็นเงินสกุลของกลุ่มประเทศยูโร แม้ว่ากรีซจะใช้เงินสกุลยูโรเหมือนกับประเทศใหญ่ๆ อย่างเยอรมันและฝรั่งเศส แต่ว่าค่าครองชีพของกรีซนั้นถือว่าถูกมาก แม้จะมีจำนวนเงินที่เท่ากันแต่สามารถซื้อของได้มากกว่า ทำให้การท่องเที่ยวในกรีซ มีค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก

ระบบไฟฟ้าใน กรีซ

กรีซใช้ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ แบบเดียวกับไทย ดังนั้นจึงสามารถนำอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทยไปใช้ที่กรีซได้ แต่อาจต้องใช้หัวแปลงปลั๊กในการเสียบ ซึ่งควรเตรียมหัวเปลี่ยนไปด้วย

การใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสำหรับนักท่องเที่ยว

รหัส โทรศัพท์ของประเทศกรีซคือ +30 รหัสประเทศสำหรับการโทรศัพท์ระหว่างประเทศจะเหมือนกับรหัสพื้นที่ของเมืองภายในประเทศ สำหรับการโทรระหว่างประเทศ จะต้องเริ่มต้นโดยการ กดรหัสประเทศ/รหัสโทรศัพท์ของประเทศ ปกติแล้วจะเริ่มต้นด้วย 001 จากนั้นจึงเป็นรหัสพื้นที่ของประเทศกรีซ(+30 ) หมายเลขที่ใช้ในการโทรออกภายใน กรีซอย่างเช่น 08765.123456 จะกลายเป็น 00130.8765.123456 สำหรับการโทรที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอื่นๆ

pirus Lux Palace Hotel เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว มี และมีบริการฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ทั่วบริเวณ ซึ่งนอกนั้นจะเป็นอินเทอร์เน็ตแบบเสียตังค์ หรือร้านกาแฟบางที่ที่เล่นเน็ตฟรี ก็จะมีป้ายบอกไว้

สินค้าและของฝากจากประเทศกรีซ

ถนนแคบในพลาก้าเมืองเก่าแห่งกรีซ นักท่องเที่ยวจะได้สนุกกับการช้อปปิ้ง เพราะที่นี่มีร้านค้าของที่ระลึกจากกรีซมากมายและของที่ขึ้นชื่อมากที่สุดก็คือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำมันมะกอก ไม่ว่าจะเป็น สบู่ ครีมทาผิว ครีมสระ/นวดผม นอกจากนี้ยังมีของฝากที่น่าสนใจอย่างเครื่องเงินและทองที่เป็นลวดลายกรีกโบราณ งานหัตถกรรมต่างๆ เครื่องปั้นดินเผารูปปั้นแกะสลัก รวมถึงภาพวาดฯลฯ ซึ่งเมืองพลาก้า ต่อเนื่องกับถนนเออมูร และโมนาสตริอากิ ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งของบรรดาสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง

อาหารที่ขึ้นชื่อของ กรีซ

อาหารกรีกจากต้นตำรับจะเน้นวัตถุดิบหลักของอาหารและเครื่องเทศต่างๆ ยิ่งผ่านการปรุงโดยชาวกรีซฝีมือเยี่ยม จะทำให้อาหาร มีรสชาติที่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติอาหารสไตล์กรีกต้นตำรับที่ชวนลิ้มรส

สลัดกรีก
สลัดกรีก มีมะเขือเทศ แตงกวา หัวหอมใหญ่ พริกยักษ์ 3 สี มะกอกจากกรีซ และที่ขาดไม่ได้ ก็คือเฟต้าชีส เป็นชีสจากกรีซ ราดด้วยน้ำมันมะกอก น้ำส้มสายชู และโรยด้วยผงออริกาโน ผักสลัดสดกรอบเข้ากันกับน้ำสลัด และเฟต้าชีสเนื้อเนียน ส่งให้สลัดมีรสชาติที่เข้มข้น อาจสั่งแป้งพิต้า ที่มีกลิ่นหอมๆ เคี้ยวนุ่มปาก มากินคู่กับสลัดด้วย

ซูฟลากี้
ซูฟลากี้ เป็นอาหารที่ชาวกรีซนิยมกินกัน หน้าตาเหมือนเคบับ ที่ถือกินได้สบายๆ ซึ่งซูฟลากี้มีเนื้อต่างๆ ให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อแกะ ฯลฯ และมีผักกาดหอม มะเขือเทศ หอมใหญ่ และห่อม้วนด้วยแป้งพิต้าเป็นรูปกรวย แล้วราดด้วยซอสที่ปรุงขึ้นมาเป็นพิเศษ โดยจะต้องกัดกินซูฟลากี้ทั้งคำ รสชาติซอสที่กลมกล่อมลงตัว

เนื้อหมูหรือไก่กิโร
เป็นอีกหนึ่งเมนูกรีกจานเด็ดที่ไม่ควรพลาด เสิร์ฟมาพร้อมแป้งพิต้ารองอยู่ข้างล่าง มีเนื้อหมูหรือไก่กิโรอย่างดีนำมาเสียบกับเหล็กและย่างโดยการหมุนให้สุก พร้อมกับมีซอสทาซิกิ และมีผักสลัดกับมันฝรั่งทอดให้กินเป็นเครื่องเคียงกัน เนื้อหมูหรือไก่กิโรเคี้ยวนุ่ม ออกรสเค็ม จิ้มกับซอสทาซิกิเพิ่มรสชาติที่เข้ากัน

กรีกโยเกิร์ต
ของหวานที่ขึ้นชื่อของกรีซคือ กรีกโยเกิร์ตราดด้วยน้ำผึ้งกับวอลนัท และกรีกโยเกิร์ตราดด้วยแยมผลไม้ ของหวานสไตล์กรีกแท้ๆ เพราะโยเกิร์ตเนื้อขาวเนียนข้น ลิ้มรสแล้วละเมียดละมุนนุ่มลิ้นออกเปรี้ยวกำลังดีกิน

พาสทิสซิโอ
พาสทิสซิโอ เป็นเนื้อสัตว์ผัดกับซอสมะเขือเทศแล้วโรยหน้าด้วยเส้นพาสต้าก่อนจะปิดทับด้วยซอส บีชาเมล ซึ่งเป็นคัสตาร์ดซอสที่มีส่วนผสมของชีสและไข่ไก่ แล้วนำไปอบ ลักษณะคล้ายๆกับลาซานญ่า

สปานาโคพิต้า
เป็นอาหารกินเล่นของกรีกที่มีลักษณะคล้าย มะตะบะของพวกมุสลิม โดยจะเป็นการเอาแป้งไปยัดไส้อย่างผักโขม หัวหอม ไข่ไก่ เครื่องเทศผัดรวมกัน แล้วนำไปทอดให้สุกกินคู่กับชีสของกรีก

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศกรีซ

แม่จะอยู่ในกลุ่มของยูเอ แต่ประเทศกรีซก็มีค่าครองชีพที่ถูกกว่า ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมสถานที่ความงาม ซึ่งเป็นอารยธรรมโบราณเก่าแก่อย่างต่อเนื่อง

เอเธนส์
เอเธนส์ เป็นเมืองหลวงของประเทศกรีซ มีประชากรมากที่สุดในกรีซ และกรุงเอเธนส์มีประวัติมายาวนานตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งยังเป็นจุดเริ่มต้นของอารยธรรมตะวันตกและเป็นต้นกำเนิดของประชาธิปไตยเป็นที่ตั้งของวิหารพาร์เธนอนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ปี พ.ศ. 2530และยังมีโบราณสถานเก่าแก่สมัยกรีก โรมัน ไบแซนไทน์ ฯลฯ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของโลก

อะโครโพลิส
อะโครโพลิส คือ ป้อมปราการที่อยู่บนเทือกเขาสูง ซึ่งมีอยู่หลายจุดในประเทศกรีซ โดยทั่วไปจะมีวิหารสำหรับเทพผู้พิทักษ์เมือง ซึ่งอะโครโพลิสที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ อะโครโพลิสแห่งเอเธนส์ โดยมี วิหารพาร์เทนอน ,วิหารอิเรกเทียม และมีโรงละครเฮโร เดส อัตติกัส ,โรงละครไดโอนีซัส อีกด้วย

เกาะซานโตรินี่
เกาะซานโตรินี่ เป็นเกาะที่ดังมากๆ ของประเทศกรีซ อยู่ทางทิศเหนือของเกาะครีต ในทะเลเอเจี้ยน มีเอกลักษณ์ ของสถาปัตยกรรม ที่โดดเด่นมาก บ้านสีขาวหลังคาโดมสีฟ้าที่ถ่ายมาจากเกาะนี้ การเดินทางจะขึ้นเครื่องบิน หรือนั่งเรือเฟอรี่ ถึงซานโตรินี่ ได้เช่นกัน เมื่อก่อนเป็นภูเขาไฟ และเกิดการระเบิดขึ้นหลายครั้ง ทำให้ส่วนตรงกลางปล่องภูเขาไฟยุบลง และเกิดเป็นหมู่เกาะขนาดย่อมๆขึ้น เรียกว่าหมู่เกาะ ซีเครเดส กลายเป็นหมู่เกาะ ที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ รูปร่างคล้ายประจันทร์เสี้ยว เป็นวงด้านนอก ล้อมวงใน ด้วยหน้าผา และตรงกลางมีเกาะเล็กๆซึ่งเป็นยอดปล่องภูเขาไฟ นอกจากนี้มีหมู่บ้านเล็กๆ เป็นเกาะที่ดังที่สุดในกรีซ และชายหาดที่ซานโตรินี่ก็โด่งดัง เพราะว่ามีทรายเป็นสีดำ ที่เกิดมาจากลาวาภูเขาไฟ จึงทำให้สวยแบบแปลกไปอีกแบบ

เมืองโอลิมเปีย
เมืองโอลิมเปีย ที่ซึ่งมีจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ 776 ปีก่อนคริสตกาล รูปปั้นของเทพเจ้าซุสที่ยืนอยู่ในเมืองโอลิมเปียนั้น ปัจจุบันวิหารแห่งเทพเจ้าซุสที่เสื่อมลงไปนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

วิหารโอลิมเปี้ยนซุส
ครั้งหนึ่ง วิหารโอลิมเปี้ยนซุส คือสถานสักการบูชาที่มีความสำคัญมากกว่าวิหารอื่นๆ ตัวอาคารสร้างขึ้นเมื่อ 700 ปี ที่แล้ว ซากที่เหลือนี้ถูกทิ้งอยู่ระเกะระกะจนยากที่จะจินตนาการ ปัจจุบัน มีเสาแบบโครินเธียนเหลืออยู่เพียง 15 ต้น จากของดั้งเดิมทั้งหมดที่มีอยู่ 104 ต้น

วิหารพาร์เธนอน
วิหารพาร์เธนอน ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เพราะเป็นวิหารโบราณบนเนินอะโครโพลิสในกรุงเอเธนส์ สร้างเพื่อเป็นศาสนสถานบูชาเทพีเอเธนา เป็นสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมกรีกโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุด

อารามแห่งเมเทออรา
อารามเมเทออรา มีรูปร่างแปลกตา ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำปินิออส เป็นเวลานับล้านปี โดยสร้างอยู่บนยอดเขาสูงด้วยการนำหินหรืออิฐแต่ละก้อน ไม้แต่ละแผ่นไปสู่ยอดเขา โดยลำเลียงในตะกร้าและบันไดเชือกซึ่งถือได้ว่าเป็นอารามที่ใหญ่ที่สุดในอารามทั้งหมดและใช้เวลาสร้างถึงกว่า 3 ศตวรรษจึงแล้วเสร็จ

หาดทรายแดง
หาดทรายแดงหนึ่งในชายหาดที่มีชื่อเสียงของซานโตรินี่ มีความโดดเด่นที่สีแดงของหาดทราย เพราะเกิดจากสีของหินภูเขาไฟที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ส่วนจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเมืองเอีย และเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ตกดินได้สวยงามที่สุด และได้รับการถ่ายรูปมากที่สุดในซานโตรินี่ ด้วยบรรยากาศโรแมนติกแสนประทับใจ ไฮไลท์ของเกาะที่พลาดไม่ได้

เทศกาลสำคัญ ของกรีซ

ฉลองอีสเตอร์ด้วยสงครามจรวด
ทุกๆปีในช่วงเย็นก่อนวันอีสเตอร์ของศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์ ชาวเกาะชิออส ทางเหนือของประเทศกรีซ ฉลองเทศกาล กันด้วยสงครามจรวด ทำให้ท้องฟ้าในยามค่ำคืนของเกาะ สว่างไสววูบวาบไปด้วยแสงของจรวดขนาดเล็กๆเป็นหมื่นๆ ชิ้นจากชาวบ้านหลายร้อยคนที่นำมาจุด คนที่นี่เรียกประเพณีสงครามจรวดว่า " โรเก็ตโตโปเลมอส " เป็นเทศกาลและเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านาน

การทำสงครามจรวด ของหมู่บ้านอากิออส มาร์กอส และ ปานาเจีย อีเรย์ธิอานี ต่างก็นำจรวดจำนวนมาตั้ง และเล็งเป้าไปยังหอระฆังของโบสถ์ประจำหมู่บ้านของแต่ละฝ่าย โดยมีการใช้จรวดจิ๋วๆ กว่า 7 หมื่นดอก ฝ่ายที่ชนะ ก็คือฝ่ายที่สามารถยิงจรวดไปโดนโบสถ์ของอีกฝ่ายหนึ่งมากที่สุด แม้ประเพณีนี้จะทำให้บ้านของคนที่นี่หลายหลังต้องเสียหาย และพวกเขาก็ต้องเสียเงินซ่อมบ้านกันเอง แต่หลายคนก็บอกว่าพวกเขาเติบโตมากับประเพณีแบบนี้ ทำให้ต้องทำเป็นประเพณีต่อไป

เทศกาลปีใหม่
ชาวกรีซจะนิยมทำเค้กที่สอดไส้เหรียญเงินเอาไว้ในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อเป็นการรำลึกถึงนักบุญบาซิล โดยเชื่อกันว่าหากใครที่พบเหรียญเงิน ในเค้กชิ้นนั้นก็จะเป็นคนที่โชคดีไปตลอดทั้งปีอีกด้วย

การเดินทางจากประเทศไทยไปประเทศกรีซ

นักท่องเที่ยวที่เตรียมไปเยือนเมืองกรีซ จะต้องผ่านด่านแรกให้ได้ซะก่อน โดยการยื่นขอวีซ่าจากประเทศไทย ซึ่งหากผ่านการพิจารณารับวีซ่ากรีซแล้วจะสามารถเข้าประเทศอื่นในกลุ่มยุโรปได้อีกถึง 24 ประเทศ

ปัจจุบันนี้การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังกรุงเอเธนส์ (Athens) อาจไม่ใช่จุดหมายยอดนิยมเหมือนเมืองอื่นๆในยุโรป ทำให้การเลือกสายการบินอยู่ในวงจำกัด แต่ใช่ว่าจะเดินทางไม่สะดวกเพราะสายการบินแห่งชาติอย่างการบินไทยก็มีเส้นทางตรง ไปยังกรุงเอเธนส์ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยรู้สึกอุ่นใจได้

- เส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ-เอเธนส์ กรีซ โดยสายการบินไทย ซึ่งจะใช้เวลาเดินทาง 9 ชั่วโมงกว่า

- สายการบินอื่นๆแบบเชื่อมต่อเส้นทาง โดยสายการบิน Aeroflot (Russian Airlines-SU) เป็นเที่ยวบินที่บินตรงจากกรุงเทพฯ-ถึงกรุงมอสโก และเชื่อมต่อไปยังกรุงเอเธนส์

- สายการบินกาต้าแอร์เวย์ (Qatar Airways) เป็นเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปกรุงโดฮาทุกวัน และออกเดินทางไปยังกรุงเอเธนส์

- สายการบินตุรกี (Turkish Airline) เป็นสายการบินที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักเลือกใช้บริการเนื่องจากต้องการชมอารย-ธรรมกรีกและโรมันที่ถ่ายทอดกันในแผ่นดินสองแห่งนี้ จากกรุงเทพฯมีเที่ยวบินตรงมายังเมืองอิสตันบูล และจะต่อไปยังกรุงเอเธนส์

- สายการบินเอมิเรส (Emirates) เหมาะสำหรับคนที่อยากชมความอลังการของเมืองทองคำอย่างเมืองดูไบ เอมิเรสมีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปดูไบทุกวัน แต่มีเที่ยวบินเพียงเที่ยวเดียวไปกรุงเอเธนส์

สิ่งที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางไป กรีซ

กรีซเป็นประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป การขอวีซ่าประเภทนี้สามารถขอได้จากสถานทูตเดียวในกลุ่มสหภาพยุโรปแต่ใช้เดินทางได้ทั่วทุกประเทศในกลุ่ม คนส่วนใหญ่ที่เดินทางไปกรีซมักจะใช้เวลาทั้งหมดท่องเที่ยวอยู่ประเทศนี้ การขอวีซ่าจึงมักเริ่มต้นที่สถานทูตกรีซเป็นหลัก วีซ่าที่ยื่นขอและได้รับการอนุมัติสำหรับนักท่องเที่ยวแบบเข้าออกครั้งเดียว ให้เวลาพำนักในประเทศประมาณ 30 วัน แต่หากมีความจำเป็นและมีหลักฐานอธิบายได้ว่าจะขอพำนักเกิน 30 วันก็ทำได้เช่นกัน

เพราะมีอารยธรรมที่โบราณและน่าสนใจมากมาย รวมถึงแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ทำให้ประเทศกรีซ มีเสน่ห์ดึงดูดทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก ต่างที่จะเดินทางมาค้นหาความงามแห่งธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวได้ตลอดทุกฤดูกาล ซึ่งคุณจะได้พบกับทุกอย่างที่เป็นกรีกอย่างแท้จริง ทั้งอาหาร แหล่งท่องเที่ยว และผู้คนที่คอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น....

 

ทัวร์ประเทศกรีซ

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
  • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
    เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
  • [email protected]
  • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม