สอบถามทาง LINE
@nexttour

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน กับ Next Tour  บริการทัวร์คุณภาพอย่างเต็มรูปแบบ ไต้หวัน เกาะสวรรค์อันแสนงดงาม ธรรมชาติและวัฒนธรรม นับเป็นเมืองต้องห้ามพลาด อีกเมืองหนึ่งเลยทีเดียว สัมผัสธรรมชาติอันครบรส  ล่องเรือชมความงดงาม ทะเลสาบสุริยันจันทรา สัมผัสแสงแรกแห่งไต้หวันบนยอดเขาอาลีซาน 
อุทยานหินแปลกเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านเก่าแก่จิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งอินเทรนด์ ตามสไตล์วัยรุ่นไต้หวัน หรือสยามสแควร์แห่งไทเป 

ไต้หวัน ถือเป็นเมืองในฝันของนักเดินทาง ที่ต่างต้องพากันมาสัมผัส ความสวยงามของเกาะสวรรค์แห่งนี้ พร้อมนำพาท่านเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะมาเดี่ยว สวีทเป็นคู่ หรือหมู่คณะ Next Tour ก็พร้อมยินดีให้บริการ
 
สามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ ได้ที่ 02-379-2959 หรือผ่านช่องทางไลน์ได้ที่ @nexttour เที่ยวสุดจิ้น..เช็คอินไต้หวัน..

NT376
• ทะเลสาบสุริยันจันทรา
• อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ
• อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
• ตึกไทเป 101
• ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
Tiger Air (TR)
23 พ.ย. - 26 พ.ย. 2561
30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2561
NT378
• ทะเลสาบสุริยันจันทรา
• อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
• น้ำตกสือเฟิน
• ปล่อยโคมผิงซี
• ตลาดซีเหมินติง
NokScoot (XW)
21 พ.ย. - 25 พ.ย. 2561
22 พ.ย. - 26 พ.ย. 2561
NT358
• อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
• อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
• บ้านสายรุ้ง
• หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
Thai Lion Air (SL)
24 พ.ย. - 28 พ.ย. 2561
1 ธ.ค. - 5 ธ.ค. 2561
NT382
• เส้นทางรถไฟผิงซี
• หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
• ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
• อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
• ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
NokScoot (XW)
21 พ.ย. - 25 พ.ย. 2561
24 พ.ย. - 28 พ.ย. 2561
NT385
• ทะเลสาบสุริยันจันทรา
• วัดจงไถฉานซื่อ
• ชมตึกไทเป 101
• อุทยานเหย่หลิ่ว
• ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Tiger Air (TR)
NT387
• อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
• อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
• ทะเลสาบสุริยันจันทรา
• หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
• อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
Thai Lion Air (SL)
25 พ.ย. - 29 พ.ย. 2561
8 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 2561
NT041
• นั่งรถไฟที่ อุทยานอาลีซัน
• ชมหินแปลกตาที่ อุทยานเย่หลิว
• นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา
• ฟาร์มแกะชิงจิง
• หมู่บ้านวัฒนธรรม อะบอริจิน
Thai Airways (TG)
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2561
14 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 2561
NT132
• ล่องเรือทะลสาบสุริยันจันทรา
• อุทยานเหย่หลิ่ว
• วัดเสวียนกวง อัฐิพระถังซำจั่ง
• หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
• ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
EVA Air (BR)
21 มี.ค. - 25 มี.ค. 2562
11 เม.ย. - 15 เม.ย. 2562
NT379
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
• อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
• อุทยานอาลีซัน
• อุทยานเย่หลิว
• ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
Vietjet Air
1 ธ.ค. - 5 ธ.ค. 2561
15 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 2561
NT377
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
• อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
• ขึ้นตึกไทเป 101
• อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
• ปล่อยโคมผิงซี
NokScoot (XW)
NT373
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
• อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
• ตึกไทเป 101
• หมู่บ้านสายรุ้ง
• PIER2ART CENTER
Vietjet Air
24 พ.ย. - 28 พ.ย. 2561
15 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 2561
NT371
• ทะเลสาบสุริยันจันทรา
• อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
• ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
• ตลาดซีเหมินติง
• อาบน้ำแร่
NokScoot (XW)
NT363
• นั่งกระเช้าเมาคง
• อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
• ตึกไทเป 101
• มิตซุยเอ้าเล็ท
Tiger Air (TR)
20 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2561
17 ม.ค. - 20 ม.ค. 2562
NT388
• อุทยานเย่หลิว
• อุทยานอาลีซัน
• นั่งรถไฟโบราณ
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
• ช้อปปิ้งซีเหมินติง
NokScoot (XW)
20 พ.ย. - 25 พ.ย. 2561
30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2561
NT375
• ทะเลสาบสุริยันจันทรา
• อุทยานเหยหลิ่ว
• อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
• สวนสนพันปี
• ตึกไทเป 101
Thai Lion Air (SL)
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2561
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2561
NT368
• ทะเลสาบสุริยันจันทรา
• ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น
• อุทยานเย่หลิว
• ตึกไทเป 101
• ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ตและ ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Tiger Air (TR)
24 พ.ย. - 27 พ.ย. 2561
6 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2561
NT133
• อุทยานเย๋หลิว
• ทะเลสาบสุริยัน จันทรา
• อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
• ตึกไทเป101
• หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
Thai Lion Air (SL)
15 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 2561
17 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2561
NT355
• นั่งรถไฟโบราณที่ อุทยานอาลีซัน
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
• ชม ตึกไทเป 101
• ปล่อยโคมขงหมิง ที่ เมืองผิงซี
• ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
NokScoot (XW)
8 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 2561
14 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 2561
NT136
• ทะเลสาบสุริยัน จันทรา
• อุทยานเหย่หลิว
• อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
• หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
• อุทยานอาลีซาน
Thai Lion Air (SL)
19 พ.ย. - 24 พ.ย. 2561
26 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2561
NT134
• อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
• นังรถไฟชมสวนสนพันปี
• อุทยานเหย่หลิ่ว
• สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน
EVA Air (BR)
21 พ.ย. - 25 พ.ย. 2561
26 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2561
NT381
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
• ชมฟาร์มแกะชิงจิ้ง
• อุทยานหินเหย่หลิ่ว
• หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
• วัดเหวินหวู่
China Airlines (CI)
23 พ.ย. - 26 พ.ย. 2561
30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2561
NT383
• อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
• อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
• ทะเลสาบสุริยันจันทรา
• หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
• ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
China Airlines (CI)
23 พ.ย. - 26 พ.ย. 2561
29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2561
NT305
• ทะเลสาบสุริยันจันทรา
• นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
• สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง
• ชมตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึก)
• อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
EVA Air (BR)
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2561
9 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 2561
NT366
• ขึ้นตึกไทเป 101
• อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
• อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
• ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
EVA Air (BR)
8 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 2561
13 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2561
NT361
• ขึ้นตึกไทเป 101
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
• หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ
• อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
• อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
Thai Airways (TG)
22 พ.ย. - 25 พ.ย. 2561
5 ธ.ค. - 8 ธ.ค. 2561
NT356
• หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
• ตึกไทเป 101
• อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
• อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน
• TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION
EVA Air (BR)
12 ม.ค. - 16 ม.ค. 2562
18 ม.ค. - 22 ม.ค. 2562
NT364
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
• หมู่บ้านสายรุ้ง
• ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
• อุทยานเย่หลิ่ว
• ขึ้นตึกไทเป 101
Thai Airways (TG)
NT360
• อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
• อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
• น้ำตกซือเฟิ่น
• ตึกไทเป 101
• หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
China Airlines (CI)
NT362
• ตึกไทเป 101
• อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
• อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
• หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
EVA Air (BR)
14 พ.ย. - 18 พ.ย. 2561
25 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2561
NT384
• ทะเลสาบสุริยันจันทรา
• อุทยานแหงชาติอาลีซาน
• อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
• ตึกไทเป 101
• ตลาดซีเหมินติง
EVA Air (BR)
21 พ.ย. - 25 พ.ย. 2561
26 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2561
NT365
• ทะเลสาบสุริยันจันทรา
• เจียอี้ไนท์มาเก็ต และ ซีเหมินติง
• อุทยานแห่งชาติอาลีซัน และ เหย่หลิ่ว
• หมู่บ้านฮิโนกิ
• ตึกไทเป 101
China Airlines (CI)
NT086
• อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
• อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
• ตึกไทเป 101
• อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
• ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
Thai Airways (TG)
1 ธ.ค. - 5 ธ.ค. 2561
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2561
NT138
• ทะเลสาบสุริยัน จันทรา
• อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานทาโรโกะ อุทยานอาลีซัน
• อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
• หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
• ตึกไทเป101
EVA Air (BR)
22 ม.ค. - 27 ม.ค. 2562
15 ก.พ. - 20 ก.พ. 2562
NT337
• นั่งรถไฟโบราณที่ อุทยานอาลีซาน
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
• โขดหินแปลกตาที อุทยานเย่หลิว
• หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
• อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
China Airlines (CI)
22 พ.ย. - 26 พ.ย. 2561
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2561
NT357
• อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
• อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
• อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
• อนุสรณืสถานเจียงไคเช็ค
• ชม ตึกไทเป 101
Thai Airways (TG)
NT088
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
• อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
• อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
• สวนดอกไม้จงเซ่อ
• ชมตึกไทเป 101
China Airlines (CI)
NT308
• อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
• อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
• อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
• ตึกไทเป 101
Thai Airways (TG)
5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2561
26 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2561
NT372
• หมู่บ้านสายรุ้ง
• ทะเลสาบสุริยันจันทรา
• อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
• หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค
• ขึ้นตึกไทเป 101
China Airlines (CI)
20 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2561
11 ม.ค. - 14 ม.ค. 2562
NT370
• นั่งรถไฟโบราณ
• ชมอุทยานอาลีซัน
• ชมป่าสนพันปี
• ชมหมูบ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
• อุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว
China Airlines (CI)
19 ต.ค. - 23 ต.ค. 2560
27 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2561
NT135
• วัดพระถังซัมจั๋ง
• ทะเลสาบสุริยัน - จันทรา
• อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
• ขึ้นตึกไทเป 101
• อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
Thai Airways (TG)
5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2561
20 มี.ค. - 24 มี.ค. 2562
NT039
• ขึ้นตึกไทเป 101
• ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
• ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
• ปล่อยโคมลอยสือเฟิน
• อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
Thai Airways (TG)
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 2561
6 ก.ย. - 9 ก.ย. 2561
NT359
• อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
• อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
• ตึกไทเป 101
• ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต และตลาดซีเหมินติง
China Airlines (CI)
4 ต.ค. - 8 ต.ค. 2560
16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2560
NT369
• ทะเลสาบสุริยันจันทรา
• อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
• ขึ้นชั้น 89 ของตึกไทเป 101
• หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
• ช้อปปิ้งที่ ซีเหมินติง
China Airlines (CI)
11 ส.ค. - 14 ส.ค. 2560
20 ต.ค. - 23 ต.ค. 2560
NT367
• หมู่บ้านสายรุ้ง
• ทะเลสาบสุริยันจันทรา
• อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
• หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค
• ขึ้นตึกไทเป 101
China Airlines (CI)
23 ก.พ. - 26 ก.พ. 2560
15 มี.ค. - 18 มี.ค. 2560
NT374
• ขึ้นตึกไทเป 101 ชั้น89
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
• สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า
• นั่งกระเช้าลอยฟ้าพาโนราม่า
• ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
NokScoot (XW)
8 ก.ค. - 13 ก.ค. 2560
12 ส.ค. - 17 ส.ค. 2560
NT380
• อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ
• สวนJIMMYLAOPARK
• หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
• อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
• ปล่อยโคมที่สถานีรถไฟสือเฟิ่น
Tiger Air (TR)
20 ก.ค. - 23 ก.ค. 2560
28 ก.ค. - 31 ก.ค. 2560
NT073
• ทะเลสาบสุริยันจันทรา
• วัดจงไถฉานซื่อ
• พิพิธภัณฑ์กู้กง
• ตึกไทเป 101
• อุทยานเหย่หลิ่ว
Tiger Air (TR)
1 มิ.ย. - 4 มิ.ย. 2560
8 มิ.ย. - 11 มิ.ย. 2560
NT386
• ทะเลสาบสุริยันจันทรา
• อุทยานเย่หลิว
• หมู่บ้านสายรุ้ง
• หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
• ตึกไทเป 101
Thai Lion Air (SL)
28 ก.ค. - 31 ก.ค. 2560
13 ต.ค. - 16 ต.ค. 2560
เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 568 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 64 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2561 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม