สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT130

ทัวร์สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล การ์เด้น บาย เดอะเบย์ 3 วัน 2 คืน (SQ)

ทัวร์สิงคโปร์ , 3 วัน 2 คืน ,
Singapore Airlines (SQ)
FURAMA RIVERFRONT HOTEL
ทัวร์สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล การ์เด้น บาย เดอะเบย์ 3 วัน 2 คืน (SQ)

Old Parliament House - Queen Elizabeth Walk - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
ล่องเรือชมแม่น้ำสิงคโปร์ - มาริน่าเบย์แซนด์ - Wonderful Light Show
GARDEN BY THE BAY - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - ถนนออชาร์ด
สิงคโปร์ฟลายเออร์ - ไชน่าทาวน์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - Old Parliament House - Queen Elizabeth Walk - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ล่องเรือชมแม่น้ำสิงคโปร์ - ย่านมาริน่าเบย์แซนด์ - Wonderful Light Show

06.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

09.40 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินชางฮี โดย สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 973

13.05 น.

เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว พบกับไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านขึ้นรถปรับอากาศ เพื่อชม Old Parliament House ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้ง ของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก และเดินเล่นชมวิวที่ Queen Elizabeth Walk

เยี่ยมชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (FOUNTAIN OF WEALTH) เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งโชคลาภของประเทศสิงคโปร์ที่ต้องแวะมารับพลังน้ำแห่งความร่ำรวยท ซึ่งน้ำพุแห่งนี้ยังได้รับการบันทึกในกินเนสบุ้คเมื่อปีค.ศ.1998 ว่าเป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในแง่ของความเชื่อเรื่องโชคลาภ ซินแส้ ฮวงจุ้ยทั้งหลายบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เจ้าตัววงแหวนที่มีน้ำพุ่งออกมาเข้าสู่ใจกลางน้ำพุ มีความหมายเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของชีวิตและความมั่งคั่ง

นำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำสิงคโปร์ ร่วมเดินทางย้อนรอยสู่ตำนานอันตื่นตาตื่นใจตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน สัมผัสวิถีชีวิตและความงดงามบริเวณมารีน่าเบย์แซนด์

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้ว นำทุกท่านเดินทางสู่ ย่านมาริน่าเบย์แซนด์ เป็นหนึ่งในห้างที่ใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ เป็นศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลกที่อยู่ใจกลางเมือง และเป็นแหล่งรวมความบันเทิงครบวงจรแห่งใหม่ของสิงคโปร์ พร้อมให้ท่านได้ชมการแสดงแสงสีตระการตากับม่านน้ำประกอบเสียงเพลงอันสวยงาม Wonderful Light Show

ที่พัก

FURAMA CITY CENTRE หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY (ขึ้น Super Tree) - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (เต็มวัน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ GARDEN BY THE BAY (ขึ้น Super Tree) ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ และชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree ที่สามารถมองเห็นสวนจากมุมสูง 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนรูปแบบต่างๆ ให้เดินชม (ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะเซนโตซ่า เพื่อเพลิดเพลินกับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ที่แรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับเครื่องเล่น 24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่

- 1. เมืองไซไฟ (Sci-Fi City) ที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก และทรานส์ฟอร์มเมอร์สเดอะไรด์ สงครามศึกจักรกลแบบ 3 มิติ เป็นเครื่องเล่นชนิดเสมือนจริงที่จำลองเอาฉากของภาพยนตร์ดังเรื่องทรานส์ฟอร์เมอร์สแห่งเดียวในโลก
- 2. โซนอียิปต์โบราณ (Ancient Egypt) ขุดหาสมบัติของฟาโรห์และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่
- 3. โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์ (Jurassic Park Rapids Advenger) ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์ พบเหล่าสัตว์โลกล้านปี
- 4. โซนมาดากัสการ์ (Madagascar A Crate Adventure) พบการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนำจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง มาดากัสการ์ อาทิ อเล็กซ์ มาร์ตี้, เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้อนรับคุณ เข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้
- 5. โซนนิวยอร์ก (New York) สัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์ก และการแสดงสเปเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษ ไลท์ คาเมร่า แอคชั่น สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก
- 6. โซนฮอลลีวู้ด (Hollywood) พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ศูนย์รวมแห่งความบันเทิงระดับจักรวาลอย่างแท้จริง
- 7. โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ (Far Far Away Castle) ปราสาทฟาร์ฟาร์อเวย์ พร้อมทั้งชม ภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่อง เชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน พบเครื่องเล่นใหม่กับการผจญภัยครั้งใหม่ ล่าสุด กระโดดขึ้น รถไฟเหาะ Puss In Boots’ Giant Journey ขบวนแรกในโลก และเข้าร่วมกับเจ้าแมวเหมียว Puss และ Kitty ในการผจญภัยอันน่าตื่นตาตื่นใจต้านแรงโน้มถ่วงกลางอากาศ พบกับเครื่องเล่นล้ำยุค และการแสดงใหม่ๆ

เที่ยง

**อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย**

บ่าย

อิสระให้ทุกท่านได้สนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นมากมายในโซนต่างๆ ของ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมายภายใต้สัญลักษณ์ของยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

FURAMA CITY CENTRE หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์สิงคโปร์

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 11:14 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์สิงคโปร์

 • • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และมัคคุเทศก์ ประเทศสิงคโปร์ ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • •  สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • • ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • • ชำระเงินมัดจำ จำนวนท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำจะถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 • • ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดล่วงหน้า 20 วันก่อนเดินทาง
 • • หากไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง โดยไม่มีเงื่อนไขและทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำตามเงื่อนไขการยกเลิก
 • • หากท่านยกเลิกกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยอยู่ในกำหนดเวลา ทางบริษัทฯจะทำการเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารให้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนตั๋ว ทางลูกค้าจะต้องเป็นคนจ่ายเอง ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง น้อยกว่า 10 วัน เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 100%
 • • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 11-15 วัน เก็บค่าทัวร์ 50%
 • • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 16-30 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด 100%
 • • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 31-45 วัน เก็บค่ามัดจำ 50 %
 • • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง มากกว่า 45 วัน คืนเงินทั้งหมด
 • • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • • ในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • • สายการบินไทย กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
 • • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • • สำหรับลูกค้าที่ถือสัญชาติไทย เข้าประเทศสิงคโปร์ไม่ต้องทำวีซ่า

ทัวร์สิงคโปร์

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 0 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2564 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม