สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT092

ทัวร์มัลดีฟส์ PACKAGE MEERU ISLAND RESORT & SPA ( PG/UL/FD ) 3 วัน 2 คืน / 4 วัน 3 คืน / 5 วัน 4 คืน เริ่มเดินทาง 1 พ.ย. 61 - 30 ก.ย. 62

ทัวร์มัลดีฟส์ , 3 วัน 2 คืน / 4 วัน 3 คืน / 5 วัน 4 คืน ,
Air Asia (FD)Sri Lankan Airlines (UL)Bangkok Airways (PG)
Meeru Island Resort & Spa
ทัวร์มัลดีฟส์ PACKAGE MEERU ISLAND RESORT & SPA ( PG/UL/FD ) 3 วัน 2 คืน / 4 วัน 3 คืน / 5 วัน 4 คืน เริ่มเดินทาง 1 พ.ย. 61 - 30 ก.ย. 62
นำท่านเดินทางสู่ดินแดนในฝัน “มัลดีฟส์” สัมผัสความเงียบสงบ และสูดอากาศบริสุทธิ์ได้แบบเต็มปอดที่ Meeru Island Resort & Spa ที่เหมาะสำหรับทุกคู่รัก และครอบครัว  
สุดคุ้มกับแพ็คเกจ ALL INCLUSIVE PLUS ให้ท่านอิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่มที่มีให้บริการ ตลอด 24 ชม.  (ไม่จำกัด)   
ฟรี  กิจกรรมทางน้ำที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ อันได้แก่ วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คลื่น, และเรือแคนู  
ฟรี  กิจกรรม นั่งเรือดำน้ำดูปะการัง วันละ 2 รอบ เช้าบ่าย  
ฟรี  กิจกรรม นั่งเรือชมพระอาทิตย์ตก (ชมปลาโลมามากมาย)


หากสนใจกรุณาสอบถามอีกครั้งและราคาดังกล่าวยังไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

PG
สายการบินบางกอก แอร์เวย์ ออกเดินทางทุกวัน
Flight
ออกเดินทาง PG 711 กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) 09.30-11.45
เดินทางกลับPG 712 มาเล่ (มัลดีฟส์)– กรุงเทพฯ 12.40-19.05
UL
สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ ออกเดินทางทุกวัน ต่อเครื่องที่เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา
Flight
ออกเดินทาง UL403 กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา) 09.00 - 10.50
ต่อเครื่อง UL115 โคลอมโบ(ศรีลังกา) – มาเล่(มัลดีฟส์) 13.35 - 14.30
เดินทางกลับ UL104 มาเล่ (มัลดีฟส์)– โคลอมโบ(ศรีลังกา) 20.35 - 22.35
ต่อเครื่อง UL402 โคลอมโบ(ศรีลังกา) – กรุงเทพฯ 01.15 - 06.15

อัตราค่าบริการทัวร์มัลดีฟส์

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:44 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์มัลดีฟส์

 • • ราคานี้เป็นราคาต่อหนึ่งท่าน
 • • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • • Meeru อนุญาตให้เด็กอายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไปเข้าพักห้องกลางน้ำ
 • • กิจกรรมดำน้ำตื้น เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้และไม่สามารถลงเรือที่พาไปทำกิจกรรมได้ด้วย
 • • กิจกรรมล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถร่วมกิจกรรมได้ แต่ต้องมีผู้ปกครองดูแล
 • • ข้อควรระวัง กรณีเดินทางพร้อมเด็ก ในการจองกิจกรรมดำน้ำกับรีสอร์ท ต้องระบุชื่อท่านที่จะไปร่วมกิจกรรม และท่านที่จะอยู่ดูแลเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ไม่ได้ไปร่วมกิจรรม
 • • Check Out เวลา 12:00 น.หลัง Check out ยังสามารถใช้สิทธิ์ที่ห้องอาหารว่างและเครื่องดื่มต่อได้ไม่จำกัด
 • • ค่าที่พักตามแพคเกจที่เลือก
 • • Speedboat รับส่ง สนามบิน - รีสอร์ต - สนามบิน พร้อมการบริการต้อนรับตั้งแต่ที่สนามบิน
 • • Welcome Drink
 • • การบริการอาหารแบบ All Inclusive Plus (อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น)
 • • บาร์ให้บริการเครื่องดื่ม, น้ำแร่, น้ำอัดลม, และเครื่องดื่มแบบมีแอลกอฮอล์ (ไวน์-เบียร์-ค็อกเทล) 24 ชม. ไม่จำกัด
 • • ชา, กาแฟ, เครื่องดื่ม, และของว่าง คลับแซนวิช , แซนวิชแฮมชีส , สปริงโรล , นักเก็ทไก่ , บัตเตอร์เค้ก , ซาโมซ่า และอื่น 24 ชม
 • • มินิบาร์ในห้องพักฟรี ตามแพคเกจ All inclusive Plus (เติมทุกวัน)
 • • ฟรี กิจกรรมทางน้ำที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ อันได้แก่ วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คลื่น, และเรือแคนู
 • • ฟรี กิจกรรม นั่งเรือดำน้ำดูปะการัง 1 ครั้ง
 • • ฟรี กิจกรรม นั่งเรือชมพระอาทิตย์ตก (ชมปลาโลมามากมาย) 1 ครั้ง
 • • ฟรี Wifi
 • • ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท
 • • Vat 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
 • • การรับประทานอาหารภายในห้องพัก
 • • กีฬาชนิดอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
 • • ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ
 • • Power bank และ Notebook, laptop ให้ถือติดตัวขึ้นเครื่อง ห้าม โหลดใต้ท้องเครื่อง
 • • ห่วงยางแฟนตาซี ท่านสามารถยืมที่สูบลมที่รีสอร์ทได้
 • • รีสอร์ทมีบริการดำน้ำแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาได้ที่รีสอร์ท
 • • ข้อควรระวัง หากเดินทางโดยเครื่องบินต้องให้ร่างกายได้ปรับตัว 24 ชม.ก่อนและเดินทาง
 • •  เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รีสอร์ทส่วนใหญ่ที่มัลดีฟส์ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักแบบ Water Bungalow ห้องพัก 1 ห้อง พักได้สูงสุด 3 ท่าน หรือ ผู้ใหญ่ 2 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน (เด็กต้องมีอายุ 2-11 ปีหรืออายุไม่เกิน 12 ปี ก่อนวันออกเดินทาง)
 • • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง เนื่องด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือจากอำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของกองตรวจคนเข้าเมือง
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายๆ ใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ นัดหยุดงาน การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • • ในระหว่างการท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ
 • • ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
การชำระเงินแบ่งออกเป็น 2 งวด
 • • งวดแรกภายใน 2 วัน หลังจากการจอง ชำระเงินมัดจำ 5,000 บาท / ท่าน
 • • งวดที่สอง ชำระเงินที่เหลือ ภายใน 45 วันก่อนเดินทาง
 • • หากทำการจองน้อยกว่า 35 วัน ชำระค่าบริการเต็มจำนวน
 • • หน้าพาสปอร์ต ที่อายุเหลือไม่ตำกว่า 6 เดือน
 • • อีเมล์
 • • เบอร์โทรศัพท์
 • • ก่อน 45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจำ 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • • 35-45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจำ 100% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • • ต่ำกว่า 35 วันก่อนเดินทาง: เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • • ยกเลิกกระทันหัน: หรือ พักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
 • • ตั๋วเครื่องบิน หากทำการยกเลิกไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้

ทัวร์มัลดีฟส์

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม