สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT071

ทัวร์มัลดีฟส์ PACKAGE SAFARI ISLAND RESORT & SPA 3 วัน 2 คืน / 4 วัน 3 คืน (PG/UL/FD)

ทัวร์มัลดีฟส์ , 3 วัน 2 คืน / 4วัน 3 คืน ,
Air Asia (FD)Sri Lankan Airlines (UL)Bangkok Airways (PG)
SAFARI ISLAND RESORT & SPA
ทัวร์มัลดีฟส์ PACKAGE SAFARI ISLAND RESORT & SPA 3 วัน 2 คืน / 4 วัน 3 คืน (PG/UL/FD)
นำท่านเดินทางสู่ดินแดนในฝัน “มัลดีฟส์” สัมผัสความเงียบสงบ และสูดอากาศบริสุทธิ์
ได้แบบเต็มปอดที่ Safari Island Resort & Spa ที่เหมาะสำหรับทุกคู่รักฮันนีมูน
สุดคุ้มกับแพ็คเกจ ALL INCLUSIVE ให้ท่านอิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่มที่มีให้บริการทั้งวัน

 เริ่มเดินทางตั้งแต่ 1 พ.ย. 61 - 31 ต.ค. 62

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

PG
สายการบินบางกอก แอร์เวย์ ออกเดินทางทุกวัน
Flight
ออกเดินทาง PG 711 กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) 09.30-11.45
เดินทางกลับPG 712 มาเล่ (มัลดีฟส์)– กรุงเทพฯ 12.40-19.05
UL
สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ ออกเดินทางทุกวัน ต่อเครื่องที่เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา
Flight
ออกเดินทาง UL403 กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา) 09.00 - 10.50
ต่อเครื่อง UL115 โคลอมโบ(ศรีลังกา) – มาเล่(มัลดีฟส์) 13.35 - 14.30
เดินทางกลับ UL104 มาเล่ (มัลดีฟส์)– โคลอมโบ(ศรีลังกา) 20.35 - 22.35
ต่อเครื่อง UL402 โคลอมโบ(ศรีลังกา) – กรุงเทพฯ 01.15 - 06.15

อัตราค่าบริการทัวร์มัลดีฟส์

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:57 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์มัลดีฟส์

 • • ค่าที่พักตามแพคเกจที่เลือก
 • • Seaplane รับส่ง สนามบิน - รีสอร์ต - สนามบิน พร้อมการบริการต้อนรับตั้งแต่ที่สนามบิน(Seaplane หยุดให้บริการหลังเวลา 17.00)
 • • Welcome Drink
 • • การบริการอาหารแบบ All Inclusive (อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น)
 • • เครื่องดื่มไม่จำกัด (น้ำแร่, น้ำอัดลม, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ไวน์, เบียร์, ค็อกเทล) ตั้งแต่เวลา 10:30 - 22:00 น.
 • • ฟรี แซนด์วิชและเค้ก ในช่วงเวลา 10:00 - 11:30 น. และ 15:00 - 17:00 น.
 • • ฟรี การใช้งานห้องฟิตเนส คอร์ตแบดมินตัน ห้องเกม (ปาลูกดอกและเทเบิลเทนนิส)
 • • ฟรี Wifiส่วนกลาง
 • • ฟรี อุปกรณ์ดำน้ำ (ยืมที่ Reception)
 • • ฟรี กิจกรรมดูการให้อาหารปลาฉลามกับปลากระเบน (ขึ้นอยู่กับตารางเวลาที่รีสอร์ท)
 • • ฟรี ทริปดำน้ำ 1ครั้ง/ท่าน/การเข้าพัก (ขึ้นอยู่กับตารางเวลาและสภาพอากาศที่รีสอร์ท)
 • • ประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (สอบถามราคาได้)
 • • การรับประทานอาหารภายในห้องพัก และมินิบาร์
 • • กิจกรรมสันทนาการ, และกีฬาชนิดอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
 • • กิจกรรมนอกเหนือจากที่ระบุ
 • • ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ
 • • เด็กสามารถเข้าพักห้องกลางน้ำได้
 • • Seaplane หยุดให้บริการหลังเวลา 17.00
 • • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • • บนเครื่องบินมีบริการอาหารมื้อหลักและของว่าง กทม มัลดีฟส์ / มัลดีฟส์ กทม
 • • Power bank และ Notebook, laptop ให้ถือติดตัวขึ้นเครื่อง ห้าม โหลดใต้ท้องเครื่อง
 • • ห่วงยางแฟนตาซี ท่านสามารถยืมที่สูบลมที่รีสอร์ทได้
 • • ค่าทิปพนักงาน ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการไม่มีขั้นต่ำ
 • • รีสอร์ทมีบริการดำน้ำแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาได้ที่รีสอร์ท ข้อควรระวังหากเดินทางโดยเครื่องบินต้องให้ร่างกายได้ปรับตัว 24 ชม.ก่อนและหลังเดินทาง
 • • เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รีสอร์ทส่วนใหญ่ที่มัลดีฟส์ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักแบบ Water Bungalow ห้องพัก 1 ห้อง พักได้สูงสุด 3 ท่าน หรือ ผู้ใหญ่ 2 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน (เด็กต้องมีอายุ 2-11 ปีหรืออายุไม่เกิน 12 ปี ก่อนวันออกเดินทาง)
 • • หากท่านต้องขออุปกรณ์ดำน้ำตื้นสามารถข้อได้ที่ Reception
 • • หากท่านชุดเปียก เสื้อผ้าเปียกไม่สามารถเข้าห้องอาหาร และบาร์ได้ส่วนบาร์สามารถนำเครื่องดื่มไปทานที่ บาร์สระน้ำและคืน แก้วที่บาร์ ถัดจากห้องอาหาร
 • • หากท่านต้องการยืนอุปกรณ์ ที่ Water Sport ริมหาดมีการเสียค่าจ่าย
 • • ในส่วนห้องอาหาร พนักงานจะจองโต๊ะให้ ไม่สามารถเลือกที่นั่งเองได้
 • • หากท่านชอบเล่นอินเทอร์เน็ต มีบริการ WIFI ในห้องพัก วันละ 8 USD
 • • ในส่วนกิจกรรม เรือแคนนู ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 • • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง เนื่องด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือจากอำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของกองตรวจคนเข้าเมือง
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายๆ ใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ นัดหยุดงาน การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • • ในระหว่างการท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • • กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 35 วันก่อนเดินทางการชำระเงินแบ่งออกเป็น 2 งวด
  • • งวดแรกภายใน 3 วันหลังจากการจอง
  • • งวดที่สอง ภายใน 35 วันก่อนเดินทาง
 • • หากทำการจองน้อยกว่า 35 วัน ชำระค่าบริการเต็มจำนวน
 • • หน้าพาสปอร์ต ที่อายุเหลือไม่ตำกว่า 6 เดือน
 • • อีเมล์
 • • เบอร์โทรศัพท์
 • • ก่อน 45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจำ 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • • 35-45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจำ 100% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • • ต่ำกว่า 35 วันก่อนเดินทาง: เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • • ยกเลิกกระทันหัน: หรือ พักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
 • • ตั๋วเครื่องบิน หากทำการยกเลิกไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้

ทัวร์มัลดีฟส์

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
 • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
  เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • [email protected]
 • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม