สอบถามทาง LINE
@nexttour

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
พฤศจิกายน 2562/2019

แนะนำทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 นำเที่ยวโดยบริษัททัวร์มืออาชีพ แนะนำโปรแกรมทัวร์ประเทศพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก จองแพ็คเกจทัวร์พม่า

NT409
• มหาเจดีย์ชเวดากอง
• ขอพระเทพทันใจ เทพกระซิบ
• เจดีย์โบตะทาวน์ + พระนอนตาหวาน
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต
• สักการะพระหินอ่อน ณ วัดพระหินอ่อน
Nok Air (DD)
NT553
• สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
• พิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบเกล้า
• ชมเจดีย์โบตาทาวน์ นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ
• สักการะ เทพกระซิบ
• ชมเจดีย์ไจ๊กะส่าน เจดีย์เมียตซอนินเนือง
Thai Lion Air (SL)
3 พ.ย. - 4 พ.ย. 2562
10 พ.ย. - 11 พ.ย. 2562
NT466
• ไหว้ขอพร พระนอนตาหวาน
• ไหว้ขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ
• ไหว้ เจดีย์มหาวิชยะ ไหว้พระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ
• สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• สักการะ เจดีย์กาบาเอ
Myanmar Airways (8M)
23 พ.ย. - 24 พ.ย. 2562
7 ธ.ค. - 8 ธ.ค. 2562
NT428
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
• สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
• พระธาตุอินทร์แขวน [นั่งกระเช้าไฟฟ้า]
• พระธาตุมุเตา (เจดีย์ชเวมอดอว์)
Thai Lion Air (SL)
8 พ.ย. - 10 พ.ย. 2562
15 พ.ย. - 17 พ.ย. 2562
NT331
• พระธาตุอินทร์แขวน
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• สักการะเทพทันใจ และเทพกระซิบ
• เจดีย์โบตาทาวน์
• ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
Thai Lion Air (SL)
3 พ.ย. - 4 พ.ย. 2562
10 พ.ย. - 11 พ.ย. 2562
NT312
• พระธาตุอินทร์แขวน
• พระเทพทันใจ
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• พระราชวังบุเรงนอง
• พระนอนตาหวาน
Thai Smile (WE)
8 พ.ย. - 10 พ.ย. 2562
15 พ.ย. - 17 พ.ย. 2562
NT314
• พระมหามัยมุณี
• สะพานไม้อูเบ็ง
• พระราชวังชเวนานจอง
• พระราชวังมัณฑะเลย์
• ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี
Bangkok Airways (PG)
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2562
28 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2562
NT043
• เจดีย์ชเวดากอง
• สักการะเทพทันใจ และ เทพกระซิบ
• พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระนอนองค์ใหญ่ที่สุดของพม่า
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ ตลาดสก๊อต
Nok Air (DD)
NT224
• พระราชวังบุเรงนอง
• พระธาตุอินทร์แขวน
• เจดีย์ชเวดากอง
• สักการะเทพทันใจและเทพกระซิบ
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ ตลาดสก๊อต
Bangkok Airways (PG)
NT189
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• ไหว้ขอพร เทพทันใจ
• มัณฑะเลย์ฮิลล์
• วัดมหามัยมุนี
• พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์
Myanmar Airways (8M)
20 พ.ย. - 24 พ.ย. 2562
18 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2562
NT463
• พระราชวังบุเรงนอง
• พระธาตุอินทร์แขวน
• พระเจดีย์เยเลพญา
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• เจดีย์ชเวมอดอร์
Air Asia (FD)
9 พ.ย. - 11 พ.ย. 2562
16 พ.ย. - 18 พ.ย. 2562
NT321
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
• เจดีย์ชเวมอดอร์
• พระธาตุอินทร์แขวน
• พระนอนตาหวาน
Bangkok Airways (PG)
8 พ.ย. - 10 พ.ย. 2562
15 พ.ย. - 17 พ.ย. 2562
NT420
• ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี
• สะพานไม้สักอูเบ็ง ที่ยาวที่สุดในโลก
• พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
• พระราชวังมัณฑะเลย์ + มัณฑะเลย์ฮิลล์
• เจดีย์ชเวสิกอง + ล่องแม่น้ำอิรวดี
Bangkok Airways (PG)
29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2562
7 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2562
NT552
• ชมป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์
• สักการะ 2 มหาบูชาสถาน
• อลังการมหาเจดีย์ชเวดากอง
• ล่องแม่น้ำอิรวดี ชมเจดีย์มิงกุน
• ชมวิวที่เขามัณฑะเลย์ฮิลล์
Air Asia (FD)
21 พ.ย. - 24 พ.ย. 2562
27 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2562
NT316
• พระมหามัยมุณี
• สะพานไม้อูเบ็ง
• พระราชวังมัณฑะเลย์
• เจดีย์ชเวสิกอง
• พระราชวังชเวนานจอง
Bangkok Airways (PG)
8 พ.ย. - 10 พ.ย. 2563
15 พ.ย. - 17 พ.ย. 2563
NT464
• พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี 
• พระราชวังมัณฑะเลย์
• วิหารชเวนันดอร์
• เจดีย์ซุนอูบองยาชิน
• สะพานอูเบ็ง
Thai Smile (WE)
16 พ.ย. - 18 พ.ย. 2562
30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2562
NT462
• นมัสการ พระมหามัยมุนี
• พระเจดีย์ชเวสิกอง
• พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์
• วัดชเวนันตอ
• สะพานไม้อูเบ็ง
Myanmar Airways (8M)
21 พ.ย. - 24 พ.ย. 2562
19 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2562
NT320
• ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี
• พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์
• พระราชวังมัณฑะเลย์
• สะพานไม้อูเบ็ง
• วัดพระมหามัยมุนี
Bangkok Airways (PG)
8 พ.ย. - 10 พ.ย. 2562
13 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2562
NT315
• วัดกุโสดอ
• เจดีย์ชเวสิกอง
• สะพานไม้สักอูเบง
• พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์
• ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี
Bangkok Airways (PG)
7 พ.ย. - 10 พ.ย. 2562
21 พ.ย. - 24 พ.ย. 2562
NT421
• นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
• ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
• ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• สักการะพระหินอ่อน
• สักการะหลวงพ่อหงาทัตจี
Thai Lion Air (SL)
NT322
• วัดพระมหาอันตูกานตาร์
• พระราชวังมัณฑะเลย์
• พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
• เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี
• นั่งรถม้าชมเมืองพินอูลวิน
Bangkok Airways (PG)
NT324
• พระราชวังมัณฑะเลย์
• สะพานไม้อูเบ็ง
• เจดีย์ชเวสิกอง
• พระมหามัยมุนี
• เจดีย์ชเวสันดอร์
Air Asia (FD)
15 พ.ย. - 17 พ.ย. 2562
29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562
NT410
• พระงาทัตยี
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)
• สักการะ เทพกระซิบ
• พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)
Air Asia (FD)
4 พ.ย. - 4 พ.ย. 2562
5 พ.ย. - 5 พ.ย. 2562
NT413
• เจดีย์ชเวมอร์ดอร์
• พระราชวังบุเรงนอง
• พระธาตุอินทร์แขวน
• สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
• เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)
Nok Air (DD)
8 พ.ย. - 10 พ.ย. 2562
15 พ.ย. - 17 พ.ย. 2562
NT415
• เมืองหงสาวดี - เจดีย์ไจ๊เข้า - พระเจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตาทาวน์
• พระเทพทันใจ - เจดีย์สุเล - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์กาบาเอ
• เจดีย์ไจ๊กะส่าน - เจดีย์เอ่งต่อหย่า - เจดีย์เมียตซอนินเนือง - ตลาดสก๊อต
Nok Air (DD)
NT310
• พระเจดีย์กาบาเอ
• พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• เจดีย์โบตาทาวน์(เทพทันใจ)
• สักการะ เทพกระซิบ
Air Asia (FD)
NT311
• เจดีย์ชเวดากอง
• เจดีย์โบตาทาวน์
• เทพทันใจ เทพกระซิบ
• ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
• พระนอนตาหวาน
Thai Lion Air (SL)
NT411
• สักการะเจดีย์ชเวมอดอร์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
• สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพทันใจและ เทพกระซิบ
• ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
• ชมวิวทะเลเจดีย์และชมพระอาทิตย์ตกดิน
• สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 3 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์
Bangkok Airways (PG)
21 พ.ย. - 25 พ.ย. 2562
5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2562
NT412
• เจดีย์กาบาเอ
• วัดงาทัตจี
• มหาเจดีย์ชเวดากอง
• เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)
• อะมาดอว์เมี๊ยะ(เทพกระซิบ)
Bangkok Airways (PG)
23 พ.ย. - 24 พ.ย. 2562
27 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 2562
NT416
• พระธาตุอินทร์แขวน
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• มัณฑะเลย์ฮิลล์
• พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
• พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์
Myanmar Airways (8M)
20 พ.ย. - 26 พ.ย. 2562
18 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2562
NT417
• ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี
• สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
• สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
• พระราชวังไม้สักชเวนานจอง + วัดกุโสดอว์
• มัณฑะเลย์ฮิลล์ + พระราชวังมัณฑะเลย์
Air Asia (FD)
8 พ.ย. - 10 พ.ย. 2562
22 พ.ย. - 24 พ.ย. 2562
เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 663 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2562 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม