สอบถามทาง LINE
@nexttour

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

แนะนำทัวร์พม่า เที่ยวพม่า กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 นำเที่ยวโดยบริษัททัวร์มืออาชีพ แนะนำโปรแกรมทัวร์ประเทศพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก จองแพ็คเกจทัวร์พม่า

NT043
• เจดีย์โบตะทาวน์
• พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
• เทพทันใจ - เทพกระซิบ
• เจดีย์ชเวดากอง
• วัดพระหินอ่อน
Nok Air (DD)
12 พ.ค. - 14 พ.ค. 2560
13 พ.ค. - 15 พ.ค. 2560
NT421
• นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
• ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
• ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• สักการะพระหินอ่อน
• สักการะหลวงพ่อหงาทัตจี
Thai Lion Air (SL)
28 พ.ย. - 28 พ.ย. 2562
1 ธ.ค. - 1 ธ.ค. 2562
NT410
• ขอพร เทพทันใจ เทพกระซิบ
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
• เจดีย์โบตาทาวน์ เจดีย์เยเลพญา
• เจดีย์ชเวโพนพวิน
Air Asia (FD)
3 ส.ค. - 5 ส.ค. 2561
4 ส.ค. - 6 ส.ค. 2561
NT310
• ใส่บาตรพระสงฆ์ร้อยกว่ารูป
• เจดีย์ชเวมอดอร์
• พระธาตุอินทร์แขวน
• เทพทันใจ - เทพกระซิบ
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
Thai Lion Air (SL)
4 ส.ค. - 6 ส.ค. 2560
5 ส.ค. - 7 ส.ค. 2560
NT409
• เจดีย์กลางน้ำ
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• เทพทันใจ - เทพกระซิบ
• พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี 
• ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
Thai Lion Air (SL)
5 ม.ค. - 6 ม.ค. 2563
12 ม.ค. - 13 ม.ค. 2563
NT553
• สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
• พิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบเกล้า
• ชมเจดีย์โบตาทาวน์ นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ
• สักการะ เทพกระซิบ
• ชมเจดีย์ไจ๊กะส่าน เจดีย์เมียตซอนินเนือง
Thai Lion Air (SL)
24 พ.ย. - 25 พ.ย. 2562
1 ธ.ค. - 2 ธ.ค. 2562
NT428
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
• สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
• พระธาตุอินทร์แขวน [นั่งกระเช้าไฟฟ้า]
• พระธาตุมุเตา (เจดีย์ชเวมอดอว์)
Thai Lion Air (SL)
27 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2562
17 ม.ค. - 19 ม.ค. 2563
NT466
• ไหว้พระ 9 วัด เพื่อความเป็นสิริมงคล
• พระพุทธรูปหยกขาว | วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว
• เจดีย์มหาวิชยะ | พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• เทพทันใจ | วัดพระบารมี | เจดีย์กาบาเอ
• พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี | วัดงาทัตจี
Myanmar Airways (8M)
10 ก.พ. - 11 ก.พ. 2563
7 มี.ค. - 8 มี.ค. 2563
NT331
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• เทพทันใจ-เทพกระซิบ
• พระนอนตาหวาน
• พระพุทธรูปงาทัตจี
• ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
Air Asia (FD)
4 มี.ค. - 4 มี.ค. 2563
18 มี.ค. - 18 มี.ค. 2563
NT465
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• พระธาตุอินทร์แขวน
• พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
• พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี
• เทพทันใจ
Myanmar Airways (8M)
5 มี.ค. - 7 มี.ค. 2563
8 มี.ค. - 10 มี.ค. 2563
NT415
• เจดีย์ชเวโพนวิน
• วัดพระโกทัตจี
• มหาเจดีย์ชเวดากอง
• พระนอนตาหวาน
• เทพทันใจ - เทพกระซิบ
Bangkok Airways (PG)
21 ส.ค. - 22 ส.ค. 2561
28 ส.ค. - 29 ส.ค. 2561
NT413
• เจดีย์ชเวมอร์ดอร์
• พระราชวังบุเรงนอง
• พระธาตุอินทร์แขวน
• สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
• เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)
Nok Air (DD)
16 ม.ค. - 18 ม.ค. 2563
17 ม.ค. - 19 ม.ค. 2563
NT412
• เจดีย์ชเวโพนพวิน
• มหาเจดีย์ชเวดากอง
• วัดแม๊ะละมุ
• พระนอนตาหวาน
• ขอพร 2 มหาเทพทันใจ
Bangkok Airways (PG)
18 ม.ค. - 19 ม.ค. 2563
25 ม.ค. - 26 ม.ค. 2563
NT321
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
• เจดีย์ชเวมอดอร์
• พระธาตุอินทร์แขวน
• พระนอนตาหวาน
Bangkok Airways (PG)
20 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2562
27 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2562
NT322
• วัดพระมหาอันตูกานตาร์
• พระราชวังมัณฑะเลย์
• พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
• เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี
• นั่งรถม้าชมเมืองพินอูลวิน
Bangkok Airways (PG)
20 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2562
7 ก.พ. - 9 ก.พ. 2563
NT320
• ร่วมพิธีพระพักตร์พระมหามัยมุนี
• ชมพระราชวังไม้สักทองชเวนานจอง 
• ชมโชว์หุ่นกระบอก
• จุดชมวิวเมืองพุกาม
• ล่องแม้น้ำอิรวะดี
Bangkok Airways (PG)
25 ม.ค. - 27 ม.ค. 2563
1 ก.พ. - 3 ก.พ. 2563
NT224
• พระราชวังบุเรงนอง
• พระธาตุอินทร์แขวน
• เจดีย์ชเวดากอง
• สักการะเทพทันใจและเทพกระซิบ
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ ตลาดสก๊อต
Bangkok Airways (PG)
19 พ.ค. - 21 พ.ค. 2560
20 พ.ค. - 22 พ.ค. 2560
NT463
• พระราชวังบุเรงนอง
• พระธาตุอินทร์แขวน
• พระเจดีย์เยเลพญา
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• เจดีย์ชเวมอดอร์
Air Asia (FD)
8 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2562
20 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2562
NT417
• ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี
• สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
• สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
• พระราชวังไม้สักชเวนานจอง + วัดกุโสดอว์
• มัณฑะเลย์ฮิลล์ + พระราชวังมัณฑะเลย์
Air Asia (FD)
4 ส.ค. - 5 ส.ค. 2561
11 ส.ค. - 12 ส.ค. 2561
NT414
• พระธาตุอินทร์แขวน
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• พระธาตุมุเตา
• เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
• เทพทันใจ - เทพกระซิบ
Thai Lion Air (SL)
10 ม.ค. - 12 ม.ค. 2563
17 ม.ค. - 19 ม.ค. 2563
NT420
• ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี
• สะพานไม้สักอูเบ็ง ที่ยาวที่สุดในโลก
• พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
• พระราชวังมัณฑะเลย์ + มัณฑะเลย์ฮิลล์
• เจดีย์ชเวสิกอง + ล่องแม่น้ำอิรวดี
Bangkok Airways (PG)
28 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2562
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2563
NT316
• พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์
• ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี
• ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน
• ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
• ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง
Bangkok Airways (PG)
30 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563
6 ก.พ. - 9 ก.พ. 2563
NT314
• พระมหามัยมุณี
• สะพานไม้อูเบ็ง
• พระราชวังชเวนานจอง
• พระราชวังมัณฑะเลย์
• ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี
Bangkok Airways (PG)
6 ธ.ค. - 8 ธ.ค. 2562
28 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2562
NT636
• ชมเมืองทะเลเจดีย์
• พระเจดีย์ชเวสิกอง
• สะพานไม้อูเบ็ง
• ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายงค์
• พระราชวังมัณฑะเลย์
Bangkok Airways (PG)
30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2563
7 ก.พ. - 9 ก.พ. 2563
NT552
• ชมป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์
• สักการะ 2 มหาบูชาสถาน
• อลังการมหาเจดีย์ชเวดากอง
• ล่องแม่น้ำอิรวดี ชมเจดีย์มิงกุน
• ชมวิวที่เขามัณฑะเลย์ฮิลล์
Air Asia (FD)
27 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2562
28 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2562
NT315
• ชมวิวเมืองที่มัณฑะเลย์ฮิลล์
• ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
• นั่งรถม้าเที่ยวชมเมืองอังวะ
• ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี
• ชมวัด 30 ถ้ำที่เขาสกายน์
Bangkok Airways (PG)
22 ก.พ. - 24 ก.พ. 2563
7 มี.ค. - 9 มี.ค. 2563
NT411
• สักการะเจดีย์ชเวมอดอร์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
• สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพทันใจและ เทพกระซิบ
• ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
• ชมวิวทะเลเจดีย์และชมพระอาทิตย์ตกดิน
• สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 3 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์
Bangkok Airways (PG)
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2563
9 ม.ค. - 13 ม.ค. 2563
NT462
• นมัสการ พระมหามัยมุนี
• พระเจดีย์ชเวสิกอง
• พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์
• วัดชเวนันตอ
• สะพานไม้อูเบ็ง
Myanmar Airways (8M)
27 ต.ค. - 29 ต.ค. 2561
24 พ.ย. - 26 พ.ย. 2561
NT189
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• ไหว้ขอพร เทพทันใจ
• มัณฑะเลย์ฮิลล์
• วัดมหามัยมุนี
• พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์
Myanmar Airways (8M)
22 มี.ค. - 25 มี.ค. 2561
5 เม.ย. - 8 เม.ย. 2561
NT416
• พระธาตุอินทร์แขวน
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• มัณฑะเลย์ฮิลล์
• พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
• พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์
Myanmar Airways (8M)
2 ส.ค. - 5 ส.ค. 2561
10 ส.ค. - 13 ส.ค. 2561
NT330
• ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
• พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
• วัดเจ้าดอจี วัดงาทัคจี
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
Nok Air (DD)
22 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 2560
23 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2560
NT312
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• พระธาตุมุเตา
• พระธาตุอินทร์แขวน
• เทพทันใจ - เทพกระซิบ
• ใส่บาตรพระสงฆ์หลายร้อยรูป
Thai Lion Air (SL)
3 ม.ค. - 5 ม.ค. 2563
10 ม.ค. - 12 ม.ค. 2563
NT418
• พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
• พระธาตุอินทร์แขวน
• พระราชวังบุเรงนอง
• เทพทันใจ เทพกระซิบ
• เจดีย์ชะเวดากอง พระเจดีย์เยเลพญา
Air Asia (FD)
20 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2562
11 ม.ค. - 13 ม.ค. 2563
เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 0 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2564 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม