สอบถามทาง LINE
@nexttour

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

แนะนำทัวร์พม่า เที่ยวพม่า กันยายน-ตุลาคม 2561 นำเที่ยวโดยบริษัททัวร์มืออาชีพ แนะนำโปรแกรมทัวร์ประเทศพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก จองแพ็คเกจทัวร์พม่า

NT409
• มหาเจดีย์ชเวดากอง
• ขอพระเทพทันใจ เทพกระซิบ
• เจดีย์โบตะทาวน์ + พระนอนตาหวาน
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต
• สักการะพระหินอ่อน ณ วัดพระหินอ่อน
Thai Lion Air (SL)
1 ต.ค. - 1 ต.ค. 2561
8 ต.ค. - 8 ต.ค. 2561
NT417
• ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี
• สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
• สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
• พระราชวังไม้สักชเวนานจอง + วัดกุโสดอ
• มัณฑะเลย์ฮิลล์ + พระราชวังมัณฑะเลย์
Air Asia (FD)
29 ก.ย. - 30 ก.ย. 2561
6 ต.ค. - 7 ต.ค. 2561
NT412
• ย่างกุ้ง - หงสา - สิเรียม - ยอดเจดีย์หัก
• พระราชวังบุเรงนอง - นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• พระเจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตาทาวน์ - สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
Nok Air (DD)
2 ต.ค. - 3 ต.ค. 2561
6 ต.ค. - 7 ต.ค. 2561
NT415
• เมืองหงสาวดี - เจดีย์ไจ๊เข้า - พระเจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตาทาวน์
• พระเทพทันใจ - เจดีย์สุเล - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์กาบาเอ
• เจดีย์ไจ๊กะส่าน - เจดีย์เอ่งต่อหย่า - เจดีย์เมียตซอนินเนือง - ตลาดสก๊อต
Nok Air (DD)
25 ก.ย. - 26 ก.ย. 2561
2 ต.ค. - 3 ต.ค. 2561
NT428
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
• สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
• พระธาตุอินทร์แขวน [นั่งกระเช้าไฟฟ้า]
• พระธาตุมุเตา (เจดีย์ชเวมอดอว์)
Thai Lion Air (SL)
NT413
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ - เจดีย์โบตะทาวน์
• วัดไจ๊คะวาย - พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุมุเตา (เจดีย์ชเวมอดอว์)
Air Asia (FD)
28 ก.ย. - 30 ก.ย. 2561
29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2561
NT414
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
• เจดีย์โบตะทาวน์ + วัดไจ๊คะวาย
• พระธาตุอินทร์แขวน
• พระธาตุมุเตา (เจดีย์ชเวมอดอว์)
Thai Lion Air (SL)
21 ก.ย. - 23 ก.ย. 2561
28 ก.ย. - 30 ก.ย. 2561
NT310
• เจดีย์ชเวดากอง
• พระนอนตาหวาน
• มหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง
• ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป
• พักหรู 4 ดาว
Nok Air (DD)
NT043
• เจดีย์ชเวดากอง
• เจดีย์โบตะทาวน์
• เจดีย์ชเวมอดอว์
• พระธาตุอินทร์แขวน
• ตลาดสก๊อต
Nok Air (DD)
27 ก.ย. - 29 ก.ย. 2561
12 ต.ค. - 14 ต.ค. 2561
NT330
• สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
• สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์
• นมัสการเจดีย์ชเวดากอง
• ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป
• ขอพรเทพทันใจ และเทพกระซิบ
Nok Air (DD)
NT331
• นมัสการเจดีย์ชเวดากอง
• สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์
• ช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดสก๊อต
• นั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน
• เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำย่าง
Air Asia (FD)
28 ก.ย. - 30 ก.ย. 2561
4 ต.ค. - 6 ต.ค. 2561
NT312
• พระธาตุอินทร์แขวน
• มหาเจดีย์ชเวดากอง
• เจดีย์ชเวมอดอว์
• เทพทันใจ
• พัก 5 ดาว NOVOTEL YANGON MAX
Nok Air (DD)
NT420
• ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี
• สะพานไม้สักอูเบ็ง ที่ยาวที่สุดในโลก
• พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
• พระราชวังมัณฑะเลย์ + มัณฑะเลย์ฮิลล์
• เจดีย์ชเวสิกอง + ล่องแม่น้ำอิรวดี
Air Asia (FD)
11 ต.ค. - 14 ต.ค. 2561
12 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561
NT410
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
• เจดีย์โบตะทาวน์ + เจดีย์เยเลพญา
• พระธาตุอินทร์แขวน + พระนอนตาหวาน
• พระธาตุมุเตา (เจดีย์ชเวมอดอว์)
Nok Air (DD)
21 ก.ย. - 23 ก.ย. 2561
29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2561
NT314
• พระมหามัยมุณี
• สะพานไม้อูเบ็ง
• พระราชวังชเวนานจอง
• พระราชวังมัณฑะเลย์
• ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี
Bangkok Airways
19 ต.ค. - 21 ต.ค. 2561
2 พ.ย. - 4 พ.ย. 2561
NT321
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
• เจดีย์ชเวมอดอร์
• พระธาตุอินทร์แขวน
• พระนอนตาหวาน
Bangkok Airways
12 ต.ค. - 14 ต.ค. 2561
19 ต.ค. - 21 ต.ค. 2561
NT411
• ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
• สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
• สักการะพระธาตุมุเตา (เจดีย์ชเวมอดอว์)
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
• พระธาตุอินทร์แขวน + เจดีย์เยเลพญา
Thai Lion Air (SL)
21 ก.ย. - 23 ก.ย. 2561
28 ก.ย. - 30 ก.ย. 2561
NT324
• พระราชวังมัณฑะเลย์
• สะพานไม้อูเบ็ง
• เจดีย์ชเวสิกอง
• พระมหามัยมุนี
• เจดีย์ชเวสันดอร์
Air Asia (FD)
NT224
• พระราชวังบุเรงนอง
• พระธาตุอินทร์แขวน
• เจดีย์ชเวดากอง
• เจดีย์โบตะทาวน์
• สัการะเทพทันใจ
Bangkok Airways
28 ก.ย. - 30 ก.ย. 2561
29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2561
NT416
• สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
• นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
Thai Lion Air (SL)
4 ต.ค. - 7 ต.ค. 2561
11 ต.ค. - 14 ต.ค. 2561
NT421
• ทัวร์พม่า 4 เมือง
• ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์
• สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• เจดีย์ชเวสิกอง พระมหามัยมุณี
Air Asia (FD)
12 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561
2 พ.ย. - 5 พ.ย. 2561
NT316
• พระมหามัยมุณี
• สะพานไม้อูเบ็ง
• พระราชวังมัณฑะเลย์
• เจดีย์ชเวสิกอง
• พระราชวังชเวนานจอง
Air Asia (FD)
3 ม.ค. - 6 ม.ค. 2562
10 ม.ค. - 13 ม.ค. 2562
NT311
• เจดีย์ชเวดากอง
• เทพทันใจ เทพกระซิบ
• พระธาตุอินทร์แขวน
• พระธาตุมุเตา
• ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
Thai Lion Air (SL)
4 ต.ค. - 7 ต.ค. 2561
11 ต.ค. - 14 ต.ค. 2561
NT320
• มหาเจดีย์ชเวดากอง
• พระมหามัยมุณี
• เจดีย์ชเวมอดอร์
• เจดีย์ชเวสิกอง
• พระธาตุอินทร์แขวน
Air Asia (FD)
5 ต.ค. - 9 ต.ค. 2561
11 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561
NT189
• ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี
• ชมสะพานไม้อูเบ็ง
• พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
• ชมมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
• ล่องเรือชมวิวสองฝั่งแม่น้ำอิระวดี
Myanmar National Airlines
22 มี.ค. - 25 มี.ค. 2561
5 เม.ย. - 8 เม.ย. 2561
NT315
• พระราชวังมัณฑะเลย์
• พระราชวังชเวนานจอง
• พระมหามัยมุณี
• สักการะพระบัวเข็ม
• เจดีย์ชเวสิกอง
Air Asia (FD)
28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
20 ต.ค. - 23 ต.ค. 2560
เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 572 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 64 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2561 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม