สอบถามทาง LINE
@nexttour

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

แนะนำทัวร์พม่า เที่ยวพม่า มิถุนายน-กรกฎาคม 2567 นำเที่ยวโดยบริษัททัวร์มืออาชีพ แนะนำโปรแกรมทัวร์ประเทศพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก จองแพ็คเกจทัวร์พม่า

NT409
• มหาเจดีย์ชเวดากอง
• ขอพระเทพทันใจ เทพกระซิบ
• เจดีย์โบตะทาวน์ + พระนอนตาหวาน
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต
• สักการะพระหินอ่อน ณ วัดพระหินอ่อน
Nok Air (DD)
6 ส.ค. - 6 ส.ค. 2561
20 ส.ค. - 20 ส.ค. 2561
NT466
• ไหว้ขอพร พระนอนตาหวาน
• ไหว้ขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ
• ไหว้ เจดีย์มหาวิชยะ ไหว้พระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ
• สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• สักการะ เจดีย์กาบาเอ
Myanmar Airways (8M)
6 ต.ค. - 7 ต.ค. 2561
13 ต.ค. - 14 ต.ค. 2561
NT553
• ย่างกุ้ง | เจดีย์ไจ๊เข้า | เทพทันใจไจ๊เข้า | สิเรียม | เจดีย์เยเลพญา | เจดีย์โบตาทาวน์ | เทพทันใจ | เทพกระซิบ | เจดีย์สุเล | พระมหาเจดีย์ชเวดกอง | เจดีย์กาบาเอ | ทำพิธีครอบเศียร | เจดีย์ไจ้กะส่าน | เจดีย์เอ่งต่อหย่า | เจดีย์เมียตซอนินเนือง | ตลาดสก็อต
Thai Lion Air (SL)
7 ก.ค. - 8 ก.ค. 2562
14 ก.ค. - 15 ก.ค. 2562
NT420
• ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี | สะพานไม้อูเบ็ง | พระราชวังมัณฑะเลย์ | มัณฑะเลย์ฮิลล์ | เจดีย์ชเวสิกอง | ล่องแม่น้ำอิระวดี | เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน ทัชมาฮาลพม่า | โชว์หุ่นเชิด พุกาม | วัดกุโสดอ
Myanmar Airways (8M)
23 ส.ค. - 26 ส.ค. 2561
6 ก.ย. - 9 ก.ย. 2561
NT413
• พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินแขวน - พระธาตุอินแขวน - หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
Nok Air (DD)
10 ส.ค. - 12 ส.ค. 2561
12 ส.ค. - 14 ส.ค. 2561
NT428
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
• สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
• พระธาตุอินทร์แขวน [นั่งกระเช้าไฟฟ้า]
• พระธาตุมุเตา (เจดีย์ชเวมอดอว์)
Thai Lion Air (SL)
5 ต.ค. - 7 ต.ค. 2561
6 ต.ค. - 8 ต.ค. 2561
NT316
• พระมหามัยมุณี
• สะพานไม้อูเบ็ง
• พระราชวังมัณฑะเลย์
• เจดีย์ชเวสิกอง
• พระราชวังชเวนานจอง
Myanmar Airways (8M)
28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
20 ต.ค. - 23 ต.ค. 2560
NT312
• พระธาตุอินทร์แขวน
• สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
• มหาเจดีย์ชเวดากอง
• เจดีย์ชเวมอดอว์
• ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
Nok Air (DD)
23 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2560
24 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 2560
NT314
• พระมหามัยมุณี
• สะพานไม้อูเบ็ง
• พระราชวังชเวนานจอง
• พระราชวังมัณฑะเลย์
• ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี
Bangkok Airways (PG)
6 ต.ค. - 8 ต.ค. 2560
21 ต.ค. - 23 ต.ค. 2560
NT331
• พระธาตุอินทร์แขวน
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• สักการะเทพทันใจ และเทพกระซิบ
• เจดีย์โบตาทาวน์
• ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
Thai Lion Air (SL)
29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
NT043
• เจดีย์ชเวดากอง
• สักการะเทพทันใจ และ เทพกระซิบ
• พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระนอนองค์ใหญ่ที่สุดของพม่า
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ ตลาดสก๊อต
Nok Air (DD)
12 พ.ค. - 14 พ.ค. 2560
13 พ.ค. - 15 พ.ค. 2560
NT224
• พระราชวังบุเรงนอง
• พระธาตุอินทร์แขวน
• เจดีย์ชเวดากอง
• สักการะเทพทันใจและเทพกระซิบ
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ ตลาดสก๊อต
Bangkok Airways (PG)
19 พ.ค. - 21 พ.ค. 2560
20 พ.ค. - 22 พ.ค. 2560
NT321
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
• เจดีย์ชเวมอดอร์
• พระธาตุอินทร์แขวน
• พระนอนตาหวาน
Bangkok Airways (PG)
22 ก.ย. - 24 ก.ย. 2560
29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
NT189
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• ไหว้ขอพร เทพทันใจ
• มัณฑะเลย์ฮิลล์
• วัดมหามัยมุนี
• พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์
Myanmar Airways (8M)
22 มี.ค. - 25 มี.ค. 2561
5 เม.ย. - 8 เม.ย. 2561
NT463
• พระราชวังบุเรงนอง
• พระธาตุอินทร์แขวน
• พระเจดีย์เยเลพญา
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• เจดีย์ชเวมอดอร์
Air Asia (FD)
12 ต.ค. - 14 ต.ค. 2561
13 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561
NT552
• พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์ | วัดกุโสดอ | พระราชวังมัณฑะเลย์ | ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ | สะพานไม้สักอูเบ็ง | ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน | ระฆังมิงกุน | วัดอนันดา | วิหารธรรมยังยี | เจดีย์ชเวสิกอง | ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี | เจดีย์พญาเธียรดาน
Air Asia (FD)
31 ต.ค. - 3 พ.ย. 2562
14 พ.ย. - 17 พ.ย. 2562
NT464
• ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี
• ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง
• ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
• ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
• ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา
Air Asia (FD)
27 ต.ค. - 29 ต.ค. 2561
1 ธ.ค. - 3 ธ.ค. 2561
NT462
• นมัสการ พระมหามัยมุนี
• พระเจดีย์ชเวสิกอง
• พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์
• วัดชเวนันตอ
• สะพานไม้อูเบ็ง
Myanmar Airways (8M)
27 ต.ค. - 29 ต.ค. 2561
24 พ.ย. - 26 พ.ย. 2561
NT320
• ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี
• พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์
• พระราชวังมัณฑะเลย์
• สะพานไม้อูเบ็ง
• วัดพระมหามัยมุนี
Bangkok Airways (PG)
12 ต.ค. - 16 ต.ค. 2560
19 ต.ค. - 23 ต.ค. 2560
NT315
• วัดกุโสดอ
• เจดีย์ชเวสิกอง
• สะพานไม้สักอูเบง
• พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์
• ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี
Bangkok Airways (PG)
28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
20 ต.ค. - 23 ต.ค. 2560
NT322
• วัดพระมหาอันตูกานตาร์
• พระราชวังมัณฑะเลย์
• พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
• เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี
• นั่งรถม้าชมเมืองพินอูลวิน
Bangkok Airways (PG)
9 ก.พ. - 14 ก.พ. 2560
12 ต.ค. - 17 ต.ค. 2560
NT421
• นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
• ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
• ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• สักการะพระหินอ่อน
• สักการะหลวงพ่อหงาทัตจี
Thai Lion Air (SL)
12 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561
19 ต.ค. - 22 ต.ค. 2561
NT410
• พระงาทัตยี
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)
• สักการะ เทพกระซิบ
• พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)
Air Asia (FD)
3 ส.ค. - 5 ส.ค. 2561
4 ส.ค. - 6 ส.ค. 2561
NT414
• ชม พระราชวังบุเรงนอง
• สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี
• ขอพร เทพทันใจ และ เทพกระซิบ
• นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน
Myanmar National Airlines (UB)
3 ส.ค. - 5 ส.ค. 2561
4 ส.ค. - 6 ส.ค. 2561
NT415
• เมืองหงสาวดี - เจดีย์ไจ๊เข้า - พระเจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตาทาวน์
• พระเทพทันใจ - เจดีย์สุเล - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์กาบาเอ
• เจดีย์ไจ๊กะส่าน - เจดีย์เอ่งต่อหย่า - เจดีย์เมียตซอนินเนือง - ตลาดสก๊อต
Nok Air (DD)
14 ส.ค. - 15 ส.ค. 2561
21 ส.ค. - 22 ส.ค. 2561
NT411
• สักการะเจดีย์ชเวมอดอร์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
• สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพทันใจและ เทพกระซิบ
• ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
• ชมวิวทะเลเจดีย์และชมพระอาทิตย์ตกดิน
• สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 3 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์
Bangkok Airways (PG)
10 ส.ค. - 12 ส.ค. 2561
11 ส.ค. - 13 ส.ค. 2561
NT412
• เจดีย์กาบาเอ
• วัดงาทัตจี
• มหาเจดีย์ชเวดากอง
• เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)
• อะมาดอว์เมี๊ยะ(เทพกระซิบ)
Bangkok Airways (PG)
31 ก.ค. - 1 ส.ค. 2561
7 ส.ค. - 8 ส.ค. 2561
NT416
• พระธาตุอินทร์แขวน
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• มัณฑะเลย์ฮิลล์
• พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
• พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์
Myanmar Airways (8M)
2 ส.ค. - 5 ส.ค. 2561
10 ส.ค. - 13 ส.ค. 2561
NT417
• ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี
• สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
• สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
• พระราชวังไม้สักชเวนานจอง + วัดกุโสดอว์
• มัณฑะเลย์ฮิลล์ + พระราชวังมัณฑะเลย์
Air Asia (FD)
4 ส.ค. - 5 ส.ค. 2561
11 ส.ค. - 12 ส.ค. 2561
NT418
• เมืองแปร เมืองมรดกโลก
• ล่องแม่น้ำอิรวดี ชมพระพุทธรูปริมหน้าผา
• สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• ล่องเรือชมภูเขาภาษี
• ขอพรพระเทพทันใจ เทพกระซิบ
Nok Air (DD)
17 ส.ค. - 19 ส.ค. 2561
18 ส.ค. - 20 ส.ค. 2561
NT310
• พระเจดีย์กาบาเอ
• พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• เจดีย์โบตาทาวน์(เทพทันใจ)
• สักการะ เทพกระซิบ
Air Asia (FD)
4 ส.ค. - 6 ส.ค. 2560
5 ส.ค. - 7 ส.ค. 2560
NT311
• เจดีย์ชเวดากอง
• เจดีย์โบตาทาวน์
• เทพทันใจ เทพกระซิบ
• ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
• พระนอนตาหวาน
Thai Lion Air (SL)
22 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2560
6 ก.ค. - 9 ก.ค. 2560
เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 500  แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
  • บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
    เลขที่ 240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
  • [email protected]
  • [email protected]
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2567 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม