สอบถามทาง LINE
@nexttour

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

แนะนำทัวร์พม่า เที่ยวพม่า มีนาคม-เมษายน 2562 นำเที่ยวโดยบริษัททัวร์มืออาชีพ แนะนำโปรแกรมทัวร์ประเทศพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก จองแพ็คเกจทัวร์พม่า

NT409
• มหาเจดีย์ชเวดากอง
• ขอพระเทพทันใจ เทพกระซิบ
• เจดีย์โบตะทาวน์ + พระนอนตาหวาน
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต
• สักการะพระหินอ่อน ณ วัดพระหินอ่อน
Nok Air (DD)
18 เม.ย. - 18 เม.ย. 2562
25 เม.ย. - 25 เม.ย. 2562
NT415
• เมืองหงสาวดี - เจดีย์ไจ๊เข้า - พระเจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตาทาวน์
• พระเทพทันใจ - เจดีย์สุเล - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์กาบาเอ
• เจดีย์ไจ๊กะส่าน - เจดีย์เอ่งต่อหย่า - เจดีย์เมียตซอนินเนือง - ตลาดสก๊อต
Nok Air (DD)
4 พ.ค. - 5 พ.ค. 2562
11 พ.ค. - 12 พ.ค. 2562
NT412
• ย่างกุ้ง - หงสา - สิเรียม - ยอดเจดีย์หัก
• พระราชวังบุเรงนอง - นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• พระเจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตาทาวน์ - สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
Nok Air (DD)
31 ก.ค. - 1 ส.ค. 2561
7 ส.ค. - 8 ส.ค. 2561
NT417
• ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี
• สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
• สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
• พระราชวังไม้สักชเวนานจอง + วัดกุโสดอ
• มัณฑะเลย์ฮิลล์ + พระราชวังมัณฑะเลย์
Air Asia (FD)
4 ส.ค. - 5 ส.ค. 2561
11 ส.ค. - 12 ส.ค. 2561
NT310
• เจดีย์ชเวดากอง
• พระนอนตาหวาน
• มหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง
• ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป
• พักหรู 4 ดาว
Nok Air (DD)
4 ส.ค. - 6 ส.ค. 2560
5 ส.ค. - 7 ส.ค. 2560
NT330
• สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
• สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์
• นมัสการเจดีย์ชเวดากอง
• ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป
• ขอพรเทพทันใจ และเทพกระซิบ
Nok Air (DD)
22 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 2560
23 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2560
NT331
• นมัสการเจดีย์ชเวดากอง
• สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์
• ช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดสก๊อต
• พระราชวังบุเรงนอง
• พระธาตุอินทร์แขวน
Thai Lion Air (SL)
15 เม.ย. - 17 เม.ย. 2562
19 เม.ย. - 21 เม.ย. 2562
NT312
• พระธาตุอินทร์แขวน
• มหาเจดีย์ชเวดากอง
• เจดีย์ชเวมอดอว์
• เทพทันใจ
Nok Air (DD)
6 เม.ย. - 8 เม.ย. 2562
19 เม.ย. - 21 เม.ย. 2562
NT314
• พระมหามัยมุณี
• สะพานไม้อูเบ็ง
• พระราชวังชเวนานจอง
• พระราชวังมัณฑะเลย์
• ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี
Bangkok Airways
6 ต.ค. - 8 ต.ค. 2560
21 ต.ค. - 23 ต.ค. 2560
NT465
• พระเจดีย์ชะเวมอร์ดอร์
• พระธาตุอินทร์แขวน
• พระราชวังบุเรงนอง
• พระพุทธรูปไจ้ปุน
• เทพทันใจ
Myanmar Airways (8M)
6 เม.ย. - 8 เม.ย. 2562
13 เม.ย. - 15 เม.ย. 2562
NT043
• เจดีย์ชเวดากอง
• เจดีย์โบตะทาวน์
• เจดีย์ชเวมอดอว์
• พระธาตุอินทร์แขวน
• ตลาดสก๊อต
Nok Air (DD)
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2562
10 พ.ค. - 12 พ.ค. 2562
NT324
• พระราชวังมัณฑะเลย์
• สะพานไม้อูเบ็ง
• เจดีย์ชเวสิกอง
• พระมหามัยมุนี
• เจดีย์ชเวสันดอร์
Air Asia (FD)
6 เม.ย. - 8 เม.ย. 2562
13 เม.ย. - 15 เม.ย. 2562
NT321
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
• เจดีย์ชเวมอดอร์
• พระธาตุอินทร์แขวน
• พระนอนตาหวาน
Bangkok Airways
12 เม.ย. - 14 เม.ย. 2562
10 พ.ค. - 12 พ.ค. 2562
NT224
• พระราชวังบุเรงนอง
• พระธาตุอินทร์แขวน
• เจดีย์ชเวดากอง
• เจดีย์โบตะทาวน์
• สัการะเทพทันใจ
Bangkok Airways
10 พ.ค. - 12 พ.ค. 2562
11 พ.ค. - 13 พ.ค. 2562
NT189
• ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี
• ชมสะพานไม้อูเบ็ง
• พระราชวังมัณฑะเลย์
• เจดีย์ชเวสิกอง
Bangkok Airways
3 พ.ค. - 6 พ.ค. 2562
10 พ.ค. - 13 พ.ค. 2562
NT428
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
• สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
• พระธาตุอินทร์แขวน [นั่งกระเช้าไฟฟ้า]
• พระธาตุมุเตา (เจดีย์ชเวมอดอว์)
Thai Lion Air (SL)
5 ต.ค. - 7 ต.ค. 2561
6 ต.ค. - 8 ต.ค. 2561
NT416
• สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
• นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
Thai Lion Air (SL)
2 ส.ค. - 5 ส.ค. 2561
10 ส.ค. - 13 ส.ค. 2561
NT463
• พระราชวังบุเรงนอง
• พระธาตุอินทร์แขวน
• พระเจดีย์เยเลพญา
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• เจดีย์ชเวมอดอร์
Air Asia (FD)
5 เม.ย. - 7 เม.ย. 2562
12 เม.ย. - 14 เม.ย. 2562
NT420
• ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี
• สะพานไม้สักอูเบ็ง ที่ยาวที่สุดในโลก
• พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
• พระราชวังมัณฑะเลย์ + มัณฑะเลย์ฮิลล์
• เจดีย์ชเวสิกอง + ล่องแม่น้ำอิรวดี
Bangkok Airways
19 เม.ย. - 22 เม.ย. 2562
10 พ.ค. - 13 พ.ค. 2562
NT311
• เจดีย์ชเวดากอง
• เทพทันใจ เทพกระซิบ
• พระธาตุอินทร์แขวน
• พระธาตุมุเตา
• ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
Thai Lion Air (SL)
22 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2560
6 ก.ค. - 9 ก.ค. 2560
NT316
• พระมหามัยมุณี
• สะพานไม้อูเบ็ง
• พระราชวังมัณฑะเลย์
• เจดีย์ชเวสิกอง
• พระราชวังชเวนานจอง
Air Asia (FD)
26 เม.ย. - 29 เม.ย. 2563
10 พ.ค. - 13 พ.ค. 2563
NT421
• ทัวร์พม่า 4 เมือง
• ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์
• สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• เจดีย์ชเวสิกอง พระมหามัยมุณี
Air Asia (FD)
2 ก.พ. - 5 ก.พ. 2562
26 เม.ย. - 29 เม.ย. 2562
NT462
• นั่งบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม
• วัดเจดีย์ชเวสิกอง
• พระราชวังมัณฑะเลย์
• พระมหามัยมุนี
• พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
Air Asia (FD)
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2562
6 เม.ย. - 8 เม.ย. 2562
NT315
• พระราชวังมัณฑะเลย์
• พระราชวังชเวนานจอง
• พระมหามัยมุณี
• เจดีย์ชเวสิกอง
• ล่องทะเลสาบอินเล
Air Asia (FD)
28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
20 ต.ค. - 23 ต.ค. 2560
NT322
• พระมหามัยมุนี
• พระตำหนักชเวนานดอว์
• สะพานไม้อูเบ็ง
• เจดีย์ชเวสันดอว์
• เจดีย์ชเวสิกอง
Air Asia (FD)
2 เม.ย. - 7 เม.ย. 2562
9 เม.ย. - 14 เม.ย. 2562
NT411
• ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
• สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
• สักการะพระธาตุมุเตา (เจดีย์ชเวมอดอว์)
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
• พระธาตุอินทร์แขวน + เจดีย์เยเลพญา
Thai Lion Air (SL)
10 ส.ค. - 12 ส.ค. 2561
11 ส.ค. - 13 ส.ค. 2561
NT410
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
• เจดีย์โบตะทาวน์ + เจดีย์เยเลพญา
• พระธาตุอินทร์แขวน + พระนอนตาหวาน
• พระธาตุมุเตา (เจดีย์ชเวมอดอว์)
Nok Air (DD)
6 เม.ย. - 8 เม.ย. 2562
27 เม.ย. - 29 เม.ย. 2562
NT413
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ - เจดีย์โบตะทาวน์
• วัดไจ๊คะวาย - พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุมุเตา (เจดีย์ชเวมอดอว์)
Air Asia (FD)
29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2561
12 เม.ย. - 14 เม.ย. 2562
NT414
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
• เจดีย์โบตะทาวน์ + วัดไจ๊คะวาย
• พระธาตุอินทร์แขวน
• พระธาตุมุเตา (เจดีย์ชเวมอดอว์)
Thai Lion Air (SL)
3 ส.ค. - 5 ส.ค. 2561
4 ส.ค. - 6 ส.ค. 2561
NT418
• เมืองแปร เมืองมรดกโลก
• ล่องแม่น้ำอิรวดี ชมพระพุทธรูปริมหน้าผา
• สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
Nok Air (DD)
17 ส.ค. - 19 ส.ค. 2561
18 ส.ค. - 20 ส.ค. 2561
เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 579 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 63 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2562 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม