สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT334

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ STUDIO CITY 3 วัน 2 คืน (NX)

ทัวร์มาเก๊า จีน , 3 วัน 2 คืน ,
Air Macau (NX)
YUMAO HOTEL ZHUHAI
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ STUDIO CITY 3 วัน 2 คืน (NX)
สุดคุ้ม!!! เที่ยว 2 เมือง ชมมรดกโลก เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้  ณ เมืองจูไห่  ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ พร้อมชมโชว์อลังการประกอบแสง สี เสียง ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก..!!!! ขึ้นกระเช้า วงล้อหมายเลข 8 เป็นจุดชมวิวใหม่ล่าสุดบนเกาะมาเก๊า บนโรงแรม STUDIO  CITY 

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก ::
กรุงเทพฯ-จูไห่-อิสระช็อปปิ้ง ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย –ดินเนอร์เป่าฮื้อ+ไวน์แดง
09.00 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 (ประตู 7) เคาร์เตอร์ N เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์มาเก๊า โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ พร้อมเช็คสัมภาระ และที่นั่งก่อน การเดินทาง
11.35 น.
เหิรฟ้าสู่ เกาะมาเก๊า โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบินที่ NX 885 บนเครื่องบริการท่านด้วยอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง
15.25 น.
เดินทางถึงสนามบินมาเก๊า หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นำท่านท่องเที่ยวรอบเกาะมาเก๊า ซี่งมาเก๊าเป็นเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เรียกสั้น ๆ ว่า มาเก๊า เป็นพื้นที่บนชายฝั่งทางใต้ของประเทศจีนปกครองโดย ประเทศโปรตุเกสก่อน พ.ศ. 2542 เป็นอาณานิคมของยุโรปที่เก่าแก่ที่สุดในจีน ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 อำนาจอธิปไตยเหนือมาเก๊าได้ย้ายไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนใน พ.ศ.2542 กลายเป็นเขตปกครองพิเศษของ

นำท่านเดินทางสู่ The Parisian Macao รีสอร์ตแห่งใหม่ ที่ยก”กรุงปารีส” มาตั้งไว้ที่มาเก๊าคอนเซ็ปต์การออกแบบนั้นมาในธีมโรแมนติกแห่งกรุงปารีส โดยจำลองหอไอเฟลขนาดครึ่งหนึ่งของของจริงมาไว้ที่ด้านหน้า ให้ท่านได้ชมความสวนงามและ เพลิดเพลินกับบรรยากาศถนนฌ็องเซลิเซ่ในกรุงปารีส ที่ตกแต่งด้วยสวน น้ำพุ สระน้ำ พร้อมความบันเทิงแบบฝรั่งเศส สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งในร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำกว่า 150 ร้านค้า

นำท่านเดินทางข้ามด่านเข้าสู่ เมืองจูไห่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน "จูไห่" ได้รับยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น "เมืองมหัศจรรย์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน" (Amazing City in China) ผ่านทางประตูบอกเขต หรือประตูพรมแดนระหว่างจีนและโปรตุเกส (มาเก๊า) ซึ่งใช้เป็นด่านพรมแดนสู่ประเทศจีน สร้างในปี ค.ศ. 1849 ผ่านเข้าสู่ จีนแผ่นดินใหญ่

นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมดซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากสินค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ชิมเป่าฮื้อ พร้อมไวน์แดง ณ.ภัตตาคาร
ที่พัก
YUMAO HOTEL ZHUHAI หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม ::
จูไห่-ถนนคู่รัก-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-วัดไป่เหลียน-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-ดูโชว์พระราชวังหยวนหมิงหยวน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่าน ถนนคู่รัก Lover's Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามของเมืองจูไห่แวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร "จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล"

จากนั้นนำท่านชม วัดไป่เหลียน (วัดดอกบัวขาว) นมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม เพื่อเป็นสิริมงคล แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีนที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน จากนั้นนำท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีนที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน

จากนั้นนำท่าน แวะชม ร้านบัวหิมะ ที่เลื่องชื่อที่สุดจะเป็นผลิตภัณฑ์ "บัวหิมะ" สามารถรักษาแผลที่โดนน้ำร้อนลวก และแผลผุผองได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมอีกด้วย และชม ร้านหยก ชมผลิตภัณฑ์จากหยก หินที่คนจีนเชื่อว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม พระราชวังหยวนหมิง พระราชวังหยวนหมิงหยวน ได้สร้างขึ้นแทนพระราชวังใหม่หยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง พระราชวังแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จูไห่" ทำให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเนื้อที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง เป็นศูนย์กลางล้อมรอบด้วยสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กว่าร้อยชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง ตำหนังเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยวสิ่งที่ทำให้ สวนหยวนหมิง หยวน มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแต่ งสวนที่เป็นศิลปแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน "สวนหยวนหมิง" จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจำลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว สวนแห่งนี้เปิดให้บุคคลเข้าชมตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997 เป็นต้นมา
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
YUMAO HOTEL ZHUHAI หรือระดับเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์มาเก๊า จีน

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 17:49 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์มาเก๊า จีน

ทิปสำหรับ ไกด์ท้องถิ่น / คนขับรถ ** อัตราการให้ทิป 1,200 บาท /ท่านลูกค้าตลอดการเดินทาง (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน)
 • • 
  • • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
  • • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
  • • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
  • • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
  • • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ และ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
  • • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
  • • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
  • • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • • 
  • • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
  • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
  • • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
  • • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
  • • สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
  • • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่าบริการทัวร์เป็นจำนวนเงิน เต็มจำนวน ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการทำจองสำรองที่นั่งแล้ว 2 วันทำการ สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 • • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด และในการคืนมัดจำ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่เต็มจำนวนการมัดจำ
 • • หากผู้โดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • • 
  • • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  • • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
  • • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
  • • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

ทัวร์จีน

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 609 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 63 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2562 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม