สอบถามทาง LINE
@nexttour

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
กรกฎาคม 2562/2019

เที่ยวไต้หวัน กับ Next Tour  บริการทัวร์คุณภาพอย่างเต็มรูปแบบ ไต้หวัน เกาะสวรรค์อันแสนงดงาม ธรรมชาติและวัฒนธรรม นับเป็นเมืองต้องห้ามพลาด อีกเมืองหนึ่งเลยทีเดียว สัมผัสธรรมชาติอันครบรส  ล่องเรือชมความงดงาม ทะเลสาบสุริยันจันทรา สัมผัสแสงแรกแห่งไต้หวันบนยอดเขาอาลีซาน 
อุทยานหินแปลกเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านเก่าแก่จิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งอินเทรนด์ ตามสไตล์วัยรุ่นไต้หวัน หรือสยามสแควร์แห่งไทเป 

ไต้หวัน ถือเป็นเมืองในฝันของนักเดินทาง ที่ต่างต้องพากันมาสัมผัส ความสวยงามของเกาะสวรรค์แห่งนี้ พร้อมนำพาท่านเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะมาเดี่ยว สวีทเป็นคู่ หรือหมู่คณะ Next Tour ก็พร้อมยินดีให้บริการ
 
สามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ ได้ที่ 02-379-2959 หรือผ่านช่องทางไลน์ได้ที่ @nexttour เที่ยวสุดจิ้น..เช็คอินไต้หวัน..

NT138
• ล่องเรือทะเลสุริยันจันทรา
• ชมสีสันสดใสที่หมู่บ้านสายรุ้ง
• ปล่อยโคมที่ หมูส่บ้านฉือเเฟิ่น
Vietjet Air
5 ก.ค. - 7 ก.ค. 2562
12 ก.ค. - 14 ก.ค. 2562
NT358
• อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
• อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
• หมู่บ้านสายรุ้ง
Vietjet Air
10 ก.ค. - 13 ก.ค. 2562
31 ก.ค. - 3 ส.ค. 2562
NT373
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
• อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
• ตึกไทเป 101
• หมู่บ้านสายรุ้ง
• อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
Vietjet Air
12 ก.ค. - 15 ก.ค. 2562
26 ก.ค. - 29 ก.ค. 2562
NT377
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
• หินเศียรราชินี อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
• ปล่อยโคมผิงซี ถ่ายรูปช๊อปปิ้งฟินๆย่านสถานนีรถไฟ
• ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
NokScoot (XW)
NT088
• ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบที่งดงามราวกับภาพวาด
• อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ พบกับช่องเขาที่ผาสูงชัน ลวดลายหินอ่อนสลับกับหยก
• พิเศษ ปลาประธานาธิบดี อาหารจีนพื้นเมือง แช่น้ำแร่ในห้องพัก
China Airlines (CI)
11 ก.ค. - 14 ก.ค. 2562
25 ก.ค. - 28 ก.ค. 2562
NT041
• นั่งรถไฟที่ อุทยานอาลีซัน
• ชมหินแปลกตาที่ อุทยานเย่หลิว
• ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
• ปล่อยโคมที่ ผิงซี
Vietjet Air
6 ก.ค. - 10 ก.ค. 2562
13 ก.ค. - 17 ก.ค. 2562
NT132
• ล่องเรือยอร์ชชม ทะเลสาบสุริยัน จันทรา
• ชมหินรูปพระเศียรราชินี ณ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
• ช้อปปิ้งตลาดดัง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต , ไนท์มาร์เก็ตเมืองไถจง
NokScoot (XW)
NT371
• ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
• อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
• หมู่บ้านสายรุ้ง
• ตลาดปลาไทเป
• อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
Thai Airways (TG)
25 ก.ค. - 28 ก.ค. 2562
NT368
• ทะเลสาบสุริยันจันทรา
• ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น
• อุทยานเย่หลิว
• ตึกไทเป 101
• ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ตและ ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Tiger Air (IT)
13 ก.ค. - 16 ก.ค. 2562
27 ก.ค. - 30 ก.ค. 2562
NT133
• อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี
• กิน ช้อป จัดเต็ม 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง และ MITSUI OUTLET
Thai Lion Air (SL)
10 ก.ค. - 15 ก.ค. 2562
24 ก.ค. - 29 ก.ค. 2562
NT355
• นั่งรถไฟโบราณและแวะชิมชา ที่ อุทยานอาลีซัน
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แวะไหว้พระถังซัมจั๋งและชิมไข่ใบชา
• เที่ยวผิงซี ปล่อยโคมขงหมิง หมู่บ้านโบราณฉื่อเฟิ่น
NokScoot (XW)
3 ก.ค. - 8 ก.ค. 2562
13 ก.ค. - 18 ก.ค. 2562
NT374
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง
• อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
• เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
• ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย, ตลาดซีเหมินติงและตลาดซื่อหลิน
Vietjet Air
10 ก.ค. - 13 ก.ค. 2562
17 ก.ค. - 20 ก.ค. 2562
NT356
• นั่งรถไฟโบราณณอุทยานอาหลีซาน
• ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวันณตึกไทเป 101
• วัดโฝวกวงซันชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน
• ชิมช้อปชิวณตลาดหลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ยและตลาดซีเหมินติง
• พิเศษ ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปาและชาบูชาบู
Vietjet Air
6 ก.ค. - 10 ก.ค. 2562
27 ก.ค. - 31 ก.ค. 2562
NT363
• อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติณอุทยานเหย่หลิ่ว
• ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวันณตึกไทเป 101
• นั่งกระเช้าเมาคง.. ใครไม่มาถือว่าพลาด
• ชิมช้อปชิวณตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง
• เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู๊ด,เสี่ยวหลงเปาและสุกี้ TAKAO
Tiger Air (IT)
NT367
• หมู่บ้านสายรุ้ง พบหับบ้านเรือนที่ตกแต่งหลากสีสัน
• กระเช้าลอยฟ้าไปทะเลสาบสุริยันจันทรา
• ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง
• ถนนโบราณสือเฟิ่น (ปล่อยโคมไฟ)
• สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า
China Airlines (CI)
11 ก.ค. - 14 ก.ค. 2562
26 ก.ค. - 29 ก.ค. 2562
NT357
• อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
• อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
• อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
• อนุสรณืสถานเจียงไคเช็ค
• ชม ตึกไทเป 101
NokScoot (XW)
11 ก.ค. - 15 ก.ค. 2562
13 ก.ค. - 17 ก.ค. 2562
NT380
• ชมอุทยานธรรมชาติทาโรโกะ
• ทะเลสาบสุริยันจันทรา
• ตึกไทเป 101
• อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
China Airlines (CI)
13 ก.ค. - 16 ก.ค. 2562
20 ก.ค. - 23 ก.ค. 2562
NT360
• อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ชมหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆไฮไลท์คือพระเศียรราชินี
• น้ำตกซือเฟิ่น รับการขนานนามว่า “ไนแองการ่าแห่งไต้หวัน” พร้อมด้วยหารปล่อยโคมลอยขอพร
• ตึกไทเป 101 พลาดไม่ได้ ถ่ายรูปคู่กับ แลนด์มาร์กของไทเป
China Airlines (CI)
10 ก.ค. - 13 ก.ค. 2562
24 ก.ค. - 27 ก.ค. 2562
NT370
• นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซัน ชมป่าสนพันปี
• ล่องเรือชมมะเลสาบสุริยันจันทราแวะวัดพระถังซังจั๋ง
• ชมหินเศียรราชินี ที่เย๋หลิว
China Airlines (CI)
5 ก.ค. - 8 ก.ค. 2562
12 ก.ค. - 15 ก.ค. 2562
NT372
• ชมสีสันสดใสที่หมู่บ้านสายรุ้ง
• ล่องเรือที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา
• ชมหินเศียรราชินี ที่เย๋หลิว
China Airlines (CI)
11 ก.ค. - 14 ก.ค. 2562
26 ก.ค. - 29 ก.ค. 2562
NT135
• นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ที่อาลีซาน
• ปล่อยโคมหมู่บ้านฉือเฟิ่น
• ชมสีสันของหมู่บ้านสายรุ้ง
• ช๊อปปิ้ง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง และ เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
Thai Lion Air (SL)
4 ก.ค. - 8 ก.ค. 2562
11 ก.ค. - 15 ก.ค. 2562
เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 589 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 65 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2562 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม