สอบถามทาง LINE
@nexttour

NT574

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง , 3 วัน 2 คืน ,
Cathay Pacific (CX)
PENTA HOTEL
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)

กระเช้านองปิง - ซิตี้เกตเอ้าเลท - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)
รีพลัสเบย์ - วัดแชกง - ร้านจิวเวอรี่ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - จิมซาจุ่ย

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - กระเช้านองปิง - ซิตี้เกตเอ้าเลท

04.00 น. / 05.30 น.

ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 Row M

06.40 น. / 08.25 น.

ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRLINE (CX) เที่ยวบิน CX616

10.15 น. / 12.10 น.

เดินทางถึง ฮ่องกง หลังจากนำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ให้เดินออกทาง HALL B พบไกด์ท้องถิ่นพูดไทยชูป้าย HONG KONG TO GO รอรับคณะ

เที่ยง

บริหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เดินทางสู่ วัดโปหลิน ต้องขึ้น กระเช้านองปิง (STANDARD CABLE CAR) เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวบนเคเบิลคาร์ ที่สามารถชมวิวได้แบบพาโนรามา ในมุมกว้างถึง 360 องศา เชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุง ถึงหมู่บ้านนองปิงบนเกาะลันเตา

นำท่านเดินทางสู่ ซิตี้เกตเอ้าต์เลท (CITY GATE OUTLET) ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในรูปแบบ OUTLET สินค้าลดราคาพิเศษมากมายที่รวบรวมจากโรงงาน ลดกระหน่ำสูงสุด 30-70% เช่น Esprit, Adidas, Giordano, Nike,Bally, CK เป็นต้น

ค่ำ

**อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย**

ที่พัก

PENTA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หรือ ภัตตาคาร

ดิสนีย์แลนด์ (DISNEYLAND PARK) ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกที่สุดหนึ่งในเอเชียซึ่งแบ่งออกเป็นโซนต่างๆอันได้แก่

1. MAINSTREET USA ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึก ตุ๊กตาและขนม ลูกกวาดมากมาย
2. TOMORROW LAND ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นอันทันสมัยสไตล์ “โลกอนาคต”
3. FANTASY LAND ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตากับตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกี้&มินนี่ หมีพูและพ้องเพื่อน และเหล่าบรรดาตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน
4. ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น ท่านจะได้ล่องเรือในป่าอันน่าสนุก
5. JUNGLE RIVER CRUISE ผจญภัยไปกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด
6. TARZAN’S TREEHOUSE เพลิดเพลินกับบ้านต้นไม้ของทาร์ซาน
7. IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตา นานาชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง และแทรกด้วยเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจำชาติของไทย
8. TOY STORY LAND โซนนี้จะเป็นโซนที่ใหญ่ที่สุดในโดยเหล่าของเล่นจากภาพยนตร์ TOY SYORY อนิเมชั่นชื่อดัง เพลิดเพลินกับของเล่นมากมาย หรือ พึ่งเปิดได้ใหม่ไม่นานมานี้ เครื่องเล่นที่หวาดเสียวที่สุดในแดนตะวันตก
9. STAR WAR TOMORROW LAND TAKE OVER สัมผัสประสบการณ์การต่อสู้ นับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป พบตัวละครในภาพยนตร์ และเดินทางสู่ฐานลับของขบวนการต่อต้านจักรวรรดิ ซึ่งจะได้พบกับฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมหากาพย์ STAR WAR ภาคนี้ ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นตามอัธยาศัย

ชมการแสดงของสวนสนุกทุกค่ำคืน ให้ท่านได้ร่วมเนรมิตประกายพราวแพรวให้ประสาทระยิบระยับดุจเพชรน้ำงาม และในช่วงส่งท้ายของแต่ละคืน ชมดอกไม้ไฟ กระจายตามจังหวะเสียงเพลง

เที่ยง - ค่ำ

**อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย**

ที่พัก

PENTA HOTEL หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการทัวร์ฮ่องกง

ข้อมูลทัวร์อัปเดทเมื่อ :
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 15:12 น.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการทัวร์ฮ่องกง

 • • ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ชั้นประหยัด) ไป - กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี และไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • • โรงแรม 4 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่านตามเหมาะสม)
 • • อาหาร 6 มื้อ (รวมบนเครื่อง) ตามโปรแกรม
 • • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม โดยที่ไม่ใช่โปรแกรมที่ระบุไว้ว่าต้องชำระเพิ่มเติม
 • • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • • ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 1 - 75 ปี เท่านั้น
  • • กรณีผู้เดินทางมีอายุตั้งแต่ 76 -80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินคุ้มครอง และสำหรับผู้เดินทาง อายุ 81 ปี ขึ้นไป กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆทั้งสิ้น
  • • ประกันไม่คุ้มครองผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศต้องห้าม แม้ว่าจะส่งชื่อมาทำประกันแล้ว ได้แก่ อาเซอร์ไบจัน, อัฟกานิสถาน, คิวบา, อิหร่าน, อิรัก, สาธารณรัฐคีร์กิช, ลิเบีย, อิสราเอล, เลบานอน, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, ปาเลสไตน์, อุซเบกิสถาน
 • • ค่าสัมภาระภาษีน้ำมัน ภาษีตั๋วทุกชนิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพิ่มหากถูกปรับราคา
 • • ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น (ไม่ใช่หัวหน้าทัวร์) 1,500 บาท/ท่าน (เก็บพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง)
  • • ผู้ใหญ่และเด็กจ่ายในอัตราเท่ากัน ** ทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่เก็บค่าทิป **
  • • ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ** ท่านสามารถจ่ายเพิ่มตามสินน้ำใจของทุกท่าน **
 • • ค่าวีซ่าแบบหมู่คณะ (VISA 144) ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง)
  • • ในกรณีประเทศจีนยกเลิกการใช้วีซ่าแบบกรุ๊ปท่านจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 2,500 บาท (รวมค่าบริการแล้ว) สำหรับค่าจัดทำวีซ่าแบบเดี่ยวจากสถานทูตไทยใช้เวลา 5 วันทำการ
 • • ค่าภาษีต่างๆ ได้แก่ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบกำกับภาษี
 • • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากทัวร์เป็นสาเหตุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษภายในห้องพัก, ค่าโทรศัพท์ต่างๆ ,ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด, ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ประจำเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางบริษัทฯ
 • • ชำระค่าทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 2 วัน ส่วนที่เหลือจ่ายเต็ม 21 วัน ก่อนเดินทาง
  • • ที่นั่งของท่านจะถูกยืนยันโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้รับใบ INVOICE จากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น
  • • ขอสงวนสิทธิยกเลิกที่นั่ง AUTO หากท่านไม่ได้ชำระค่ามัดจำในวันที่กำหนดเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ที่รอคิว (Waitlist) ท่านต่อไปเนื่องจากโปรแกรมเป็นแบบจอยทัวร์บริษัทฯมีความจำเป็นต้องบริหารจัดการขายที่นั่งให้เต็มกรุ๊ปในระยะเวลาที่สายการบินกำหนดเพื่อให้กรุ๊ปออกเดินทาง
 • • สำเนาหนังสือเดินทางต้องมีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง และมีหน้าว่างท้ายเล่มไม่น้อยกว่า 2 หน้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตม. ประทับตราได้
 • • ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 100%
 • • ยกเลิกก่อนเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน ** ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ได้ทุกกรณี ** เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น บริษัทฯ ได้วางเงินการันตี ตั๋วเครื่องบิน, โรงแรม, รถ และอื่นๆ ล่วงหน้าไปแล้ว
 • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศแปรปรวน, ปัญหาชุมนุมปิดถนนมาจากการเมือง, ปัญหาจากสายการบินเป็นสาเหตุ, ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือในกรณีอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไกด์จะเป็นผู้บริหารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • • ท่านที่มีวีซ่าจีนติดเล่มจะไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมทัวร์ได้ท่านต้องทำวีซ่า 144 แบบหมู่คณะและชำระค่าใช้จ่ายให้แก่ทัวร์ตามที่กำหนด เนื่องจากเป็นเงื่อนไขทางแลนด์
 • • บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านจองและเดินทางมาเพียง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 • • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากการมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • • ตามนโยบายของรัฐบาลร่วมกับการท่องเที่ยวกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล เช่น จิวเวอรี่, หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ยางพารา ดังกล่าวนั้นทัวร์มีความจำเป็นต้องบรรจุร้านเหล้านี้ไว้ในโปรแกรม “เพื่อสนับสนุนให้ท่านเที่ยวในราคาประหยัด” จึงเรียนให้กับทุกท่านทราบว่า ทัวร์จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมโดยใช้เวลาประมาณ 60 – 90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และทุกการตัดสินใจซื้อนั้นเป็นดุลพินิจของลูกค้า 100% ทัวร์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบความพอใจหากท่านไม่พึ่งพอใจสินค้าภายหลัง และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางแลนด์จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงินรวม 1,000 HKG ต่อท่าน

ทัวร์ฮ่องกง

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เน็กซ์ทัวร์.คอม บริการทัวร์ต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกช่วงเวลา มีให้เลือกมาก กว่า 0 แพ็คเกจทัวร์ จากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก กว่า 68 ประเทศ ให้บริการบริหารโดยทีมงานมืออาชีพ

ติดต่อเรา (Contacts)
อินสตาแกรม (Instagram)
เฟซบุ๊ก (Facebook)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2564 โดย เน็กซ์ทัวร์.คอม