หน้าแรก  /  ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

นางาซากิ
ศาลเจ้าดาไซฟุ
บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ
หมู่บ้านยูฟูอิน
ปราสาทคุมาโมโต้
Jetstar Airways (3K)
10 มิ.ย. - 14 มิ.ย. 2558
12 มิ.ย. - 16 มิ.ย. 2558
19 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 2558
ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
ชมสวนเคนโรคุเอ็น
เที่ยวยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ถนนสายชันมาจิ ซูจิ
ราคาสุดพิเศษเพียง 3 พีเรียด
Japan Airlines (JL)
2 ก.ค. - 7 ก.ค. 2558
9 ก.ค. - 14 ก.ค. 2558
23 ก.ค. - 28 ก.ค. 2558
โดราเอม่อนสกายพาร์ค
ทุ่งดอกไม้หลากสี
คลองโอตารุ
อิสระช้อปปิ้ง
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
Air Asia X (XJ)
1 ก.ค. - 5 ก.ค. 2558
2 ก.ค. - 6 ก.ค. 2558
3 ก.ค. - 7 ก.ค. 2558
เยือนเมืองนารา เมืองหลวงแห่งแรก
เที่ยวนาโงย่า นั่งรถไฟชินคันเซน
ชมทะเลสาบฮามานา ช้อปปิ้งชินจุกุ
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ล่องทะเลสาบอาชิ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)
Thai Airways (TG)
5 มิ.ย. - 10 มิ.ย. 2558
12 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 2558
19 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 2558
ดื่มน้ำบริสุทธ์ภูเขาโยเต
ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ
นั่งกระเช้าชมยอดเขาฮาโกดาเตะ
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
ชมวิวภูเขาไฟโชวะชินซัง
Thai Airways (TG)
4 พ.ค. - 10 พ.ค. 2558
46,900.-
9 มิ.ย. - 15 มิ.ย. 2558
23 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2558
วัดอาซากุซ่า
พระราชวังอิมพีเรียล
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
กวนอิมทองคำ วัดคิโยมิสึ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
Thai Airways (TG)
4 มิ.ย. - 8 มิ.ย. 2558
6 มิ.ย. - 10 มิ.ย. 2558
11 มิ.ย. - 15 มิ.ย. 2558
สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เกียวโต
ชมหมุ่บ้านชิราคาวาโกะ
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบญี่ปุ่น (Onsen)
Japan Airlines (JL)
10 มิ.ย. - 15 มิ.ย. 2558
17 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 2558
23 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2558
หมู่บ้านโบราณสีดำ
ตลาดปลาซึคิจิ
นั่งรถไฟชินคันเซน
นั่งเรืออวกาศชมวิวอ่าวโตเกียว
พักรีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่น
Thai Airways (TG)
17 ก.ค. - 22 ก.ค. 2558
29 ก.ค. - 3 ส.ค. 2558
30 ก.ค. - 4 ส.ค. 2558
ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ฟุราโน่
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสึ
เก็บผลไม้ สวนยามาโมโตะ
เที่ยวเมืองโอตารุ
ช๊อปปิ้ง เจ อาร์ ทาวเวอร์
Thai Airways (TG)
9 ก.ค. - 14 ก.ค. 2558
14 ก.ค. - 19 ก.ค. 2558
15 ก.ค. - 20 ก.ค. 2558
ชมความยิ่งใหญ่ของ GUNDAM
ชมภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ
สักการะหลวงพ่อโตไดบุทสึ
ชมพิพิธภัณฑ์ราเมง
Thai Airways (TG)
10 มิ.ย. - 15 มิ.ย. 2558
24 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2558
3 ก.ค. - 8 ก.ค. 2558
ทุ่งลาเวนเดอร์
นั่งรถไฟ ENODEN TRAIN
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
หุบเขาโอวาคุดานิ
อิสระช้อปปิ้ง
Thai Airways (TG)
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2558
4 ก.ค. - 8 ก.ค. 2558
8 ก.ค. - 12 ก.ค. 2558
TOKYO DISNEYLAND
UNIVERSAL STDIO JAPAN
ชมปราสาทคินคาคุจิ
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
ค่าทัวร์รวมค่าเข้าสวนสนุก
Thai Airways (TG)
29 ก.ค. - 4 ส.ค. 2558
6 ส.ค. - 12 ส.ค. 2558
21 ส.ค. - 27 ส.ค. 2558
สนุกสนานกับ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ
นั่งรถไฟชินคันเซน (240 กม./ชม.)
ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ ชิมขาปูยักษ์
ช้อปปิ้งชินจุกุ, จัสโก้อิออน
Thai Airways (TG)Japan Airlines (JL)
5 มิ.ย. - 10 มิ.ย. 2558
26 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2558
10 ก.ค. - 15 ก.ค. 2558
ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
ชิม "ไข่ดำ" แห่งหุบเขาโอวาคุดานิ
ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชิบูย่า, ชินจูกุ
ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ+น้ำจิ้มรสเด็ด
Thai Airways (TG)
3 มิ.ย. - 7 มิ.ย. 2558
5 มิ.ย. - 9 พ.ค. 2558
10 มิ.ย. - 14 มิ.ย. 2558
ชมทุ่งดอกไม้หลากสี
โดราเอม่อนสกายพาร์ค
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
ทะเลสาบโทยะ
อิ่มอร่อยกับ เมนูปู 3 ชนิด
Thai Airways (TG)
7 ก.ค. - 12 ก.ค. 2558
12 ก.ค. - 17 มิ.ย. 2558
13 ก.ค. - 18 ก.ค. 2558
ตื่นตากับทุ่งดอกลาเวนเดอร์
ล่องเรือโจรสลัด
ช้อปปิ้งโกเท็มบะ
ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ
อิสระเต็มวัน
Japan Airlines (JL)
3 มิ.ย. - 8 มิ.ย. 2558
10 มิ.ย. - 15 มิ.ย. 2558
18 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 2558
หมู่บ้านยูฟุอิน
ชมบ่อน้ำจิโงคุเมงุริ
ขอพรศาลเจ้าดาไซฟุ
ชมปราสาทเก่าแก่เกาะคิวชู คุมาโมโต้
ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ณ เท็นจินมอลล์
Thai Airways (TG)
5 มิ.ย. - 9 มิ.ย. 2558
12 มิ.ย. - 16 มิ.ย. 2558
19 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 2558
ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท
ชมปราสาทคินคิคุจิ
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
ชมภูเขาไฟฟูจิ
ช้อปปิ้งย่านฮาราจุกุ
Japan Airlines (JL)
4 มิ.ย. - 9 มิ.ย. 2558
18 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 2558
27 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2558
ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
ทะเลสาบฮามานา
ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
Air Asia X (XJ)
26 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2558
3 ก.ค. - 8 ก.ค. 2558
10 ก.ค. - 15 ก.ค. 2558
ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน
แช่ออนเซ็น
Air Asia X (XJ)
24 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2558
1 ก.ค. - 6 ก.ค. 2558
8 ก.ค. - 13 ก.ค. 2558
เต็มที่กับทัวร์เสริมถึง 2 สวนสนุก
เที่ยวยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
และโตเกียว ดิสนีย์แลนด์
ชมความงามทุ่งดอกลาเวนเดอร์
ท่องเที่ยวแบบราคาสุดพิเศษ
Air Asia X (XJ)
3 มิ.ย. - 9 มิ.ย. 2558
5 มิ.ย. - 11 มิ.ย. 2558
19 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2558
ชมทุ่งดอกไอริส
ล่องเรือโจรสลัด
ชมโตเกียว สกายทรี
ย่านเมืองเก่าซาวาระ
ชิมขาปูยักษ์
Thai Airways (TG)
6 มิ.ย. - 10 มิ.ย. 2558
13 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 2558
17 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 2558
ชมทุ่งดอกไม้หลากสี
คลองโอตารุ
ล่องเรือชมแหลมชิเรโตโกะ
พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง
สนุกกับโดเรม่อนสกายพาร์ค
Air Asia X (XJ)
9 ก.ค. - 15 ก.ค. 2558
16 ก.ค. - 22 ก.ค. 2558
23 ก.ค. - 29 ก.ค. 2558
ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ
ปักกิ่งชมกำแพงเมืองจีนพระราชวังกู้กง
โตเกียว ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
อิ่มอร่อย “ขาปูยักษ์” เสริฟแบบไม่อั้น
Air China (CA)
7 ก.ค. - 12 ก.ค. 2557
37,900.-
11 ก.ย. - 16 ก.ย. 2557
38,900.-
12 มี.ค. - 18 มี.ค. 2558
39,900.-
ชมหมู่บ้านชาวไอนุ เกาะฮอกไกโด
สัมผัสโดราเอม่อนสกายพาร์ค
ท่องเที่ยวสวนสัตว์ อาซาฮิยาม่า
เที่ยวชมเมืองโรแมนติก เมืองโอตารุ
ชมโรงงานช็อคโกแลต Shiroi Koibito
Thai Airways (TG)
10 มี.ค. - 15 มี.ค. 2558
49,900.-
11 มี.ค. - 16 มี.ค. 2558
49,900.-
13 มี.ค. - 18 มี.ค. 2558
49,900.-
ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ
ชมดอกชิบะซากุระ (Pink Moss)
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
นั่งรถไฟชินคันเซน
เจแปน แอลป์ (กำแพงหิมะ)
Thai Airways (TG)
20 พ.ค. - 25 พ.ค. 2557
44,900.-
27 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2557
44,900.-
8 พ.ค. - 14 พ.ค. 2558
57,900.-
ชมซากุระบานพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี
เที่ยว 2 ปราสาท มัตสึโมโต้+นาโกย่า
มรดกโลก หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
ช้อปปิ้ง JR , อิออน
นอนเมืองออนเซ็นเกโระ
Thai Airways (TG)
21 พ.ย. - 26 พ.ย. 2557
51,900.-
25 พ.ย. - 30 พ.ย. 2557
51,900.-
28 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2557
51,900.-
ปราสาทโอซาก้า
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
ลานสกีฟูจิเท็น (ภูเขาไฟฟูจิ)
ทะเลสาบคาวากุชิโกะ
ช้อปปิ้งชินจูกุ
NokScoot (XW)
11 เม.ย. - 15 เม.ย. 2558
46,900.-
15 เม.ย. - 19 เม.ย. 2558
39,900.-
19 เม.ย. - 23 เม.ย. 2558
37,900.-
ชมความสวยงามยามซากุระบาน
โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์
นั่งรถไฟชินคันเซน (240 กม./ชม.)
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
Thai Airways (TG)
2 เม.ย. - 7 เม.ย. 2557
54,900.-
6 เม.ย. - 11 เม.ย. 2557
54,900.-
27 มี.ค. - 1 เม.ย. 2558
59,900.-
ชมซากุระบานที่สวนอุเอะโนะ
ปราสาททอง "คินคาคุจิ"
ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
นั่งรถไฟชินคันเซน (240 กม./ชม.)
นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นโอวาคุดานิ
Thai Airways (TG)
23 ก.ย. - 29 ก.ย. 2557
59,900.-
24 ก.ย. - 30 ก.ย. 2557
59,900.-
26 มี.ค. - 1 เม.ย. 2558
59,900.-
ชมซากุระบาน
ชมภูเขาไฟฟูจิ
ไปโอวาคุดานิ กินไข่ดำ
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
ทานขาปูยักษ์
Jet Asia (JF)
25 มี.ค. - 29 มี.ค. 2558
38,900.-
3 เม.ย. - 7 เม.ย. 2558
40,900.-
10 เม.ย. - 14 เม.ย. 2558
44,900.-
เส้นทางเจแปนแอลป์
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
ชมปราสาทมัตสึโมโต้
หุบเขาโอวาคุดานิ
ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
Thai Airways (TG)
3 ต.ค. - 9 ต.ค. 2557
60,900.-
6 ต.ค. - 12 ต.ค. 2557
60,900.-
14 ต.ค. - 20 ต.ค. 2557
60,900.-
เส้นทางสายอัลไพน์ [Japan Alps]
วัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม
เมืองมรดกโลกชิราคาวาโกะ
ชมความงดงามของปราสาทมัตสึโมโต้
หุบเขาโอนิโอชิดาชิ
Thai Airways (TG)
4 พ.ค. - 10 พ.ค. 2558
56,900.-
15 พ.ค. - 21 พ.ค. 2558
54,900.-
22 พ.ค. - 28 พ.ค. 2558
54,900.-
กำแพงหิมะ ณ เส้นทางสายอัลไพน์
เมืองมรดกโลกชิราคาวาโกะ
ชมเมืองเก่าลิตเติ้ลโตเกียว
ชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซ็น
ชมภูเขาไฟฟูจิ + ปราสาทมัตสึโมโต้
Thai Airways (TG)
2 พ.ค. - 7 พ.ค. 2557
59,900.-
ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ
นั่งรถไฟชินคันเซน 240 กม./ชม.
แช่น้ำแร่ธรรมชาติออนเซ็น
ล่องเรื่อชมทะเลสาบอาชิ
ชมศาลาทองคินคาคุจิ
Air Asia X (XJ)
13 เม.ย. - 17 เม.ย. 2558
51,900.-
17 เม.ย. - 21 เม.ย. 2558
45,900.-
18 เม.ย. - 22 เม.ย. 2558
45,900.-
ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ
ชมความสวยงามของทุ่งดอกพิ้งค์มอส
นั่งรถไฟชินคันเซน
วัดอาซะกุซ่าและวัดคามาคุระ
ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน
Thai Airways (TG)
28 เม.ย. - 3 พ.ค. 2558
50,900.-
29 เม.ย. - 4 พ.ค. 2558
50,900.-
30 เม.ย. - 5 พ.ค. 2558
50,900.-
ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบฮาชิ
ชิมไข่ดำโอวาคุดานิ/ช้อปปิ้งโกเท็มบะ
เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น/ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5
อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น
ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขากลับ 30 กิโลกรัม
NokScoot (XW)
20 เม.ย. - 24 เม.ย. 2558
33,900.-
21 เม.ย. - 25 เม.ย. 2558
33,900.-
22 เม.ย. - 26 เม.ย. 2558
33,900.-
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดอาซากุซะ
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ โตเกียวสกายทรี
ชมความสวยงามของทุ่งดอกพิ้งค์มอส
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
นั่งรถไฟชินคันเซน
Thai Airways (TG)
1 พ.ค. - 7 พ.ค. 2558
53,900.-
12 พ.ค. - 17 พ.ค. 2558
49,900.-
19 พ.ค. - 25 พ.ค. 2558
49,900.-
ชมน้ำตกเคง่อน ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
ชมเมืองเก่า เอโดะวันเดอร์แลนด์
ช้อปปิ้งอิจิบังโจ ชินจูกุ
นั่ง Slope car ลอดอุโมงค์ซากุระ
นั่งรถไฟชินคันเซ็น
Thai Airways (TG)
23 ต.ค. - 28 ต.ค. 2557
54,900.-
12 เม.ย. - 17 เม.ย. 2558
64,900.-
14 เม.ย. - 19 เม.ย. 2558
64,900.-
เมืองมรดกโลก เมืองชิราคาวาโกะ
ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองคามิโคจิ
เที่ยวชมปราสาทมัตสึโมโต้
ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ
ชิมราเมนชื่อดัง ณ พิพิธภัณฑ์ราเมง
Thai Airways (TG)Japan Airlines (JL)
4 พ.ย. - 10 พ.ย. 2557
55,900.-
6 พ.ย. - 12 พ.ย. 2557
55,900.-
11 พ.ย. - 17 พ.ย. 2557
55,900.-
ชมความงามของทุ่งดอกพิ้งค์มอส
ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ
นั่งรถไฟชินคันเซน /ล่องทะเลสาบอาชิ
ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุซะ
ลิ้มรสขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ
Thai Airways (TG)
15 พ.ค. - 20 พ.ค. 2558
47,900.-
22 พ.ค. - 27 พ.ค. 2558
47,900.-
29 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2558
ทัวร์ญี่ปุ่น ที่แสดงข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น หากท่านต้องการทัวร์ ช่วงเวลา สถานที่นอกเหนือจากนี้ หรือที่สนใจจองเต็มแล้ว ไม่มีรายการอัปเดท ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ ติดต่อ :  081-873-6566 , 081-343-6566 , 02-379-2959 , LINE ID : nexttour