หน้าแรก >> ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

วัดอาซากุซ่า
พระราชวังอิมพีเรียล
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
กวนอิมทองคำ วัดคิโยมิสึ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
Thai Airways (TG)
20 มี.ค. - 24 มี.ค. 2558
23 มี.ค. - 27 มี.ค. 2558
26 มี.ค. - 30 มี.ค. 2558
ลานสกีฟูจิเท็น (ภูเขาไฟฟูจิ)
นาโงย่า
ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ
ปราสาทโอซาก้า
ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
NokScoot
26 มี.ค. - 30 มี.ค. 2558
30 มี.ค. - 3 เม.ย. 2558
7 เม.ย. - 11 เม.ย. 2558
ปราสาทโอซาก้า
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
ลานสกีฟูจิเท็น (ภูเขาไฟฟูจิ)
ทะเลสาบคาวากุชิโกะ
ช้อปปิ้งชินจูกุ
NokScoot
22 มี.ค. - 26 มี.ค. 2558
26 มี.ค. - 30 มี.ค. 2558
30 มี.ค. - 3 เม.ย. 2558
ชมซากุระบานที่สวนอุเอะโนะ
ปราสาททอง "คินคาคุจิ"
ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
นั่งรถไฟชินคันเซน (240 กม./ชม.)
นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นโอวาคุดานิ
Thai Airways (TG)
23 ก.ย. - 29 ก.ย. 2557
59,900.-
24 ก.ย. - 30 ก.ย. 2557
59,900.-
26 มี.ค. - 1 เม.ย. 2558
ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
พิพิภัณฑ์รถไฟชินคันเซ็น
ปราสาทนาโกย่า
ถนนสายชันมาจิ ซูจิ
ช๊อปปิ้ง JR TOWER
Japan Airlines (JL)
4 มี.ค. - 8 มี.ค. 2558
11 มี.ค. - 15 มี.ค. 2558
17 มี.ค. - 21 มี.ค. 2558
สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เกียวโต
ชมหมุ่บ้านชิราคาวาโกะ
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
พิพิธภัณฑ์รถไฟชินคันเซ็น
อาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบญี่ปุ่น (Onsen)
Thai Airways (TG)
28 ม.ค. - 2 ก.พ. 2558
45,900.-
13 ก.พ. - 18 ก.พ. 2558
45,900.-
20 ก.พ. - 25 ก.พ. 2558
45,900.-
เส้นทางสายอัลไพน์ [Japan Alps]
วัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม
เมืองมรดกโลกชิราคาวาโกะ
ชมความงดงามของปราสาทมัตสึโมโต้
หุบเขาโอนิโอชิดาชิ
Thai Airways (TG)
15 เม.ย. - 21 เม.ย. 2558
16 เม.ย. - 22 เม.ย. 2558
17 เม.ย. - 23 เม.ย. 2558
เยือนเมืองนารา เมืองหลวงแห่งแรก
เที่ยวนาโงย่า นั่งรถไฟชินคันเซน
ชมทะเลสาบฮามานา ช้อปปิ้งชินจุกุ
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ล่องทะเลสาบอาชิ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)
Thai Airways (TG)
6 มี.ค. - 11 มี.ค. 2558
14 มี.ค. - 19 มี.ค. 2558
16 มี.ค. - 21 มี.ค. 2558
ชมความสวยงามยามซากุระบาน
โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์
นั่งรถไฟชินคันเซน (240 กม./ชม.)
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
Thai Airways (TG)
2 เม.ย. - 7 เม.ย. 2557
54,900.-
6 เม.ย. - 11 เม.ย. 2557
54,900.-
27 มี.ค. - 1 เม.ย. 2558
ชมความงามของทุ่งดอกพิ้งค์มอส
ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ
นั่งรถไฟชินคันเซน /ล่องทะเลสาบอาชิ
ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุซะ
ลิ้มรสขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ
Thai Airways (TG)
22 เม.ย. - 27 เม.ย. 2558
23 เม.ย. - 28 เม.ย. 2558
24 เม.ย. - 29 เม.ย. 2558
ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบฮาชิ
ชิมไข่ดำโอวาคุดานิ/ช้อปปิ้งโกเท็มบะ
เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น/ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5
อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น
ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขากลับ 30 กิโลกรัม
NokScoot
28 มี.ค. - 1 เม.ย. 2558
29 มี.ค. - 2 เม.ย. 2558
1 เม.ย. - 5 เม.ย. 2558
นั่งกระเช้าชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ
เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ
นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟโชวะชินซัง
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
Air Asia X (XJ)
4 พ.ค. - 10 พ.ค. 2558
21 พ.ค. - 27 พ.ค. 2558
28 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2558
ชมซากุระ
ชมตลาดปลาซึคิจิ
นั่งรถไฟชินคันเซน
ถ่ายรูปคู่ GunDam
เที่ยวแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง
Thai Airways (TG)
2 มี.ค. - 7 มี.ค. 2558
3 มี.ค. - 8 มี.ค. 2558
6 มี.ค. - 11 มี.ค. 2558
ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ
ชมดอกชิบะซากุระ (Pink Moss)
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
นั่งรถไฟชินคันเซน
เจแปน แอลป์ (กำแพงหิมะ)
Thai Airways (TG)
20 พ.ค. - 25 พ.ค. 2557
44,900.-
27 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2557
44,900.-
8 พ.ค. - 14 พ.ค. 2558
ชมหมู่บ้านชาวไอนุ เกาะฮอกไกโด
สัมผัสโดราเอม่อนสกายพาร์ค
ท่องเที่ยวสวนสัตว์ อาซาฮิยาม่า
เที่ยวชมเมืองโรแมนติก เมืองโอตารุ
ชมโรงงานช็อคโกแลต Shiroi Koibito
Thai Airways (TG)
2 มี.ค. - 7 มี.ค. 2558
4 มี.ค. - 9 มี.ค. 2558
6 มี.ค. - 11 มี.ค. 2558
ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
ชิม "ไข่ดำ" แห่งหุบเขาโอวาคุดานิ
ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชิบูย่า, ชินจูกุ
ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ+น้ำจิ้มรสเด็ด
Thai Airways (TG)
4 มี.ค. - 8 มี.ค. 2558
5 มี.ค. - 9 มี.ค. 2558
18 มี.ค. - 22 มี.ค. 2558
ภูเขาไฟอะโสะ
ศาลเจ้าดาไซฟุ
บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ
หมู่บ้านยูฟูอิน
บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
Jetstar Airways (3K)
24 เม.ย. - 28 เม.ย. 2558
1 พ.ค. - 5 พ.ค. 2558
6 พ.ค. - 10 พ.ค. 2558
TOKYO DISNEYLAND
FUJI Q HIGHLAND
UNIVERSAL STDIO JAPAN
ชมดอกซากุระ
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
Thai Airways (TG)
28 มี.ค. - 3 เม.ย. 2558
31 มี.ค. - 6 เม.ย. 2558
8 เม.ย. - 14 เม.ย. 2558
เล่นหิมะ กับ ลานกี
ชมภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ
สักการะหลวงพ่อโตไดบุทสึ
ชมพิพิธภัณฑ์ราเมง
Thai Airways (TG)
3 มี.ค. - 8 มี.ค. 2558
26 มี.ค. - 31 มี.ค. 2558
28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2558
สนุกสนานกับ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ
นั่งรถไฟชินคันเซน (240 กม./ชม.)
ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ ชิมขาปูยักษ์
ช้อปปิ้งชินจุกุ, จัสโก้อิออน
Thai Airways (TG)Japan Airlines (JL)
24 ก.พ. - 1 มี.ค. 2558
49,900.-
25 มี.ค. - 30 มี.ค. 2558
27 มี.ค. - 1 เม.ย. 2558
ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ
นั่งรถไฟชินคันเซน 240 กม./ชม.
แช่น้ำแร่ธรรมชาติออนเซ็น
ล่องเรื่อชมทะเลสาบอาชิ
ชมศาลาทองคินคาคุจิ
Air Asia X (XJ)
25 มี.ค. - 29 มี.ค. 2558
27 มี.ค. - 31 มี.ค. 2558
1 เม.ย. - 5 เม.ย. 2558
โตเกียว ฮาโกเน่ ฟูจิ เล่นสกีฟูจิเท็น
ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบฮาชิ
ชิมไข่ดำ โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเท็มบะ
ลานสกี ฟูจิเท็น ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5
อิสระเต็มวัน
Jet Asia (JF)
28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2558
29 มี.ค. - 3 เม.ย. 2558
4 เม.ย. - 9 เม.ย. 2558
ชมภูเขาไฟฟูจิ
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
เที่ยวอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ
ช้อปปิ้งถนนชินจุกุ โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต
Thai Airways (TG)
4 มี.ค. - 8 มี.ค. 2558
6 มี.ค. - 10 มี.ค. 2558
11 มี.ค. - 15 มี.ค. 2558
ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท
ชมปราสาทคินคิคุจิ
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
ชมภูเขาไฟฟูจิ
ช้อปปิ้งย่านฮาราจุกุ
Thai Airways (TG)
18 ก.พ. - 23 ก.พ. 2558
39,900.-
25 ก.พ. - 2 ก.พ. 2558
39,900.-
19 มี.ค. - 24 มี.ค. 2558
ชมซากุระบาน
ชมภูเขาไฟฟูจิ
ไปโอวาคุดานิ กินไข่ดำ
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
ทานขาปูยักษ์
Jet Asia (JF)
25 มี.ค. - 29 มี.ค. 2558
3 เม.ย. - 7 เม.ย. 2558
10 เม.ย. - 14 เม.ย. 2558
ชมทุ่งดอกพิงส์มอส
EARTH QUAKE MUSEUM
ชมโตเกียว สกายทรี
เที่ยวแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง
ชิมขาปูยักษ์
Jet Asia (JF)
2 เม.ย. - 6 เม.ย. 2558
8 เม.ย. - 12 เม.ย. 2558
22 เม.ย. - 26 เม.ย. 2558
นั่งเรือตัดน้ำแข็ง
ขับ SNOW MOBILE
เดินทางบนธารน้ำแข็ง
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
สนุกกับโดเรม่อนสกายพาร์ค
Thai Airways (TG)
14 ก.พ. - 20 ก.พ. 2558
64,900.-
28 ก.พ. - 6 มี.ค. 2558
64,900.-
3 มี.ค. - 9 มี.ค. 2558
ชมซากุระ
ชมภูเขาไฟอะโสะ
ขอพรศาลเจ้าดาไซฟุ
ชมปราสาทเก่าแก่เกาะคิวชู คุมาโมโต้
ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ณ เท็นจินมอลล์
Thai Airways (TG)
21 มี.ค. - 26 มี.ค. 2557
53,900.-
13 มี.ค. - 17 มี.ค. 2558
20 มี.ค. - 24 เม.ย. 2558
แช่ออนเซ็น
ภูเขาไฟฟูจิ
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
หุบเขาโอวาคุดานิ
อิสระช้อปปิ้ง
Jet Asia (JF)
28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2558
4 เม.ย. - 9 เม.ย. 2558
11 เม.ย. - 16 เม.ย. 2558
ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ
ปักกิ่งชมกำแพงเมืองจีนพระราชวังกู้กง
โตเกียว ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
อิ่มอร่อย “ขาปูยักษ์” เสริฟแบบไม่อั้น
Air China (CA)
7 ก.ค. - 12 ก.ค. 2557
37,900.-
11 ก.ย. - 16 ก.ย. 2557
38,900.-
12 มี.ค. - 18 มี.ค. 2558
ชมน้ำตกเคง่อน ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
ชมเมืองเก่า เอโดะวันเดอร์แลนด์
ช้อปปิ้งอิจิบังโจ ชินจูกุ
นั่ง Slope car ลอดอุโมงค์ซากุระ
นั่งรถไฟชินคันเซ็น
Thai Airways (TG)
23 ต.ค. - 28 ต.ค. 2557
54,900.-
12 เม.ย. - 17 เม.ย. 2558
14 เม.ย. - 19 เม.ย. 2558
ชมทุ่งดอกไม้หลากสี
ล่องเรือที่แหลมชิเรโตโกะ
พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง
ช้อปปิ้งจุใจที่ ซัปโปโร
อิ่มอร่อยกับ เมนูปู 3 ชนิด
Thai Airways (TG)
26 ก.ค. - 31 ก.ค. 2557
59,900.-
28 ก.ค. - 2 ส.ค. 2557
59,900.-
30 ก.ค. - 4 ส.ค. 2557
59,900.-
เมืองมรดกโลก เมืองชิราคาวาโกะ
ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองคามิโคจิ
เที่ยวชมปราสาทมัตสึโมโต้
ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ
ชิมราเมนชื่อดัง ณ พิพิธภัณฑ์ราเมง
Thai Airways (TG)Japan Airlines (JL)
4 พ.ย. - 10 พ.ย. 2557
55,900.-
6 พ.ย. - 12 พ.ย. 2557
55,900.-
11 พ.ย. - 17 พ.ย. 2557
55,900.-
กำแพงหิมะ ณ เส้นทางสายอัลไพน์
เมืองมรดกโลกชิราคาวาโกะ
ชมเมืองเก่าลิตเติ้ลโตเกียว
ชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซ็น
ชมภูเขาไฟฟูจิ + ปราสาทมัตสึโมโต้
Thai Airways (TG)
2 พ.ค. - 7 พ.ค. 2557
59,900.-
เส้นทางเจแปนแอลป์
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
ชมปราสาทมัตสึโมโต้
หุบเขาโอวาคุดานิ
ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
Thai Airways (TG)
3 ต.ค. - 9 ต.ค. 2557
60,900.-
6 ต.ค. - 12 ต.ค. 2557
60,900.-
14 ต.ค. - 20 ต.ค. 2557
60,900.-
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดอาซากุซะ
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ โตเกียวสกายทรี
ชมความสวยงามของทุ่งดอกพิ้งค์มอส
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
นั่งรถไฟชินคันเซน
Thai Airways (TG)
1 พ.ค. - 7 พ.ค. 2557
59,900.-
2 พ.ค. - 8 พ.ค. 2557
59,900.-
ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ
ชมความสวยงามของทุ่งดอกพิ้งค์มอส
นั่งรถไฟชินคันเซน
วัดอาซะกุซ่าและวัดคามาคุระ
ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน
Thai Airways (TG)
22 เม.ย. - 27 เม.ย. 2558
23 เม.ย. - 28 เม.ย. 2558
24 เม.ย. - 29 เม.ย. 2558
รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด
เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์
ชมและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibit
ช้อปปิ้งใจกลางเมืองซัปโปโร
ทานขาปูยักษ์แบบไม่อั้น
Thai Airways (TG)
22 ก.ค. - 27 ก.ค. 2557
61,900.-
23 ก.ค. - 28 ก.ค. 2557
61,900.-
หุบเขาโอวาคุดานิ
ชมภูเขาไฟฟูจิ
ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ
นั่งรถไฟชินคันเซน
อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น
Japan Airlines (JL)
17 ก.ย. - 22 ก.ย. 2557
49,900.-
24 ก.ย. - 29 ก.ย. 2557
49,900.-
30 ก.ย. - 5 ต.ค. 2557
49,900.-
ชมซากุระบานพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี
เที่ยว 2 ปราสาท มัตสึโมโต้+นาโกย่า
มรดกโลก หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
ช้อปปิ้ง JR , อิออน
นอนเมืองออนเซ็นเกโระ
Thai Airways (TG)
21 พ.ย. - 26 พ.ย. 2557
51,900.-
25 พ.ย. - 30 พ.ย. 2557
51,900.-
28 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2557
51,900.-
ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ฟุราโน่
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสึ
ชมหมู่บ้านชนเผ่าไอนุ
เที่ยวเมืองโอตารุ
ช๊อปปิ้งอีออนพลาซ่า
Asian Air (DM)
แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น ที่แสดงข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น หากท่านต้องการทัวร์ ช่วงเวลา สถานที่นอกเหนือจากนี้ หรือที่สนใจจองเต็มแล้ว ไม่มีรายการอัปเดท
ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ ติดต่อ :  081-873-6566 , 02-379-2959 , LINE ID : nexttour