ทัวร์
หน้าแรก >> ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

ชมน้ำตกเคง่อน ... ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
ชมเมืองเก่า เอโดะวันเดอร์แลนด์
ชมปราสาทซึรุกะ ที่ขึ้นชื่อของญี่ปุ่น
ชมยอดเขาซาโอ้ เส้นทางเอคโค่ไลน์
ล่องเรือ ณ อ่าวมัสซึชิม่า Japan Airlines (JL)
22 - 27 ต.ค. 2557
ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ
ปักกิ่งชมกำแพงเมืองจีนพระราชวังกู้กง
โตเกียว ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
ช้อปปิ้งจุใจกับน้ำหนักกระเป๋า 46 กก. Air China (CA)
11 - 16 ก.ย. 2557
เที่ยวเมืองหลวงเก่า เกียวโต
ปราสาททอง "คินคาคุจิ"
ชมภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของญี่ปุ่น
นั่งรถไฟชินคันเซน (240 กม./ชม.)
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
Thai Airways (TG)
2 - 8 ก.ย. 2557

9 - 15 ก.ย. 2557

16 - 22 ก.ย. 2557
เยือนเมืองนารา เมืองหลวงแห่งแรก
เที่ยวนาโงย่า นั่งรถไฟชินคันเซน
ชมทะเลสาบฮามานา ช้อปปิ้งชินจุกุ
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ล่องทะเลสาบอาชิ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น) Thai Airways (TG)
9 - 14 ก.ย. 2557

23 - 28 ก.ย. 2557

30 - 5 ต.ค. 2557
นมัสการหลวงพ่อโต "ไดบุทสึ"
ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ
ชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุตา
เที่ยวแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง
ตลาดปลาซึคิจิ Thai Airways (TG)
2 - 7 ก.ย. 2557

9 - 14 ก.ย. 2557

16 - 21 ก.ย. 2557
หุบเขาโอวาคุดานิ
ชมภูเขาไฟฟูจิ
ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ
นั่งรถไฟชินคันเซน
อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น Japan Airlines (JL)
10 - 15 ก.ย. 2557

17 - 22 ก.ย. 2557

24 - 29 ก.ย. 2557
ชมซากุระบานพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี
เที่ยว 2 ปราสาท มัตสึโมโต้+นาโกย่า
มรดกโลก หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
ช้อปปิ้ง JR , อิออน
นอนเมืองออนเซ็นเกโระ Thai Airways (TG)
4 - 9 พ.ย. 2557

11 - 16 พ.ย. 2557

18 - 23 พ.ย. 2557
นั่งกระเช้าชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ
เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ
นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟโชวะชินซัง
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Thai Airways (TG)
19 - 24 ก.ย. 2557

23 - 28 ก.ย. 2557
ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
ชิม "ไข่ดำ" แห่งหุบเขาโอวาคุดานิ
ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชิบูย่า, ชินจูกุ
ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ+น้ำจิ้มรสเด็ด Thai Airways (TG)
23 - 27 ต.ค. 2557

31 - 4 พ.ย. 2557
ชมภูเขาไฟฟูจิ
ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์
พิพิธภัณฑ์ราเมง
อิสระช้อปปิ้ง Thai Airways (TG)
2 - 7 ก.ย. 2557

9 - 14 ก.ย. 2557

16 - 21 ก.ย. 2557
สนุกสนานกับ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ
นั่งรถไฟชินคันเซน (240 กม./ชม.)
ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ ชิมขาปูยักษ์
ช้อปปิ้งชินจุกุ, จัสโก้อิออน Thai Airways (TG)
2 - 7 ต.ค. 2557

7 - 12 ต.ค. 2557

14 - 19 ต.ค. 2557
เมืองมรดกโลก เมืองชิราคาวาโกะ
ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองคามิโคจิ
เที่ยวชมปราสาทมัตสึโมโต้
ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ
ชิมราเมนชื่อดัง ณ พิพิธภัณฑ์ราเมง Thai Airways (TG)Japan Airlines (JL)
3 - 9 ต.ค. 2557

10 - 16 ต.ค. 2557

16 - 22 ต.ค. 2557
สวนโกลฟเวอร์
ศาลเจ้าดาไซฟุ
เมืองนางาซากิ
สวนสันติภาพ
อิสระช้อปปิ้ง Thai Airways (TG)
1 - 5 ต.ค. 2557

4 - 8 ต.ค. 2557

8 - 12 ต.ค. 2557
ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ
เที่ยวเมืองเก่าเกียวโต นารา
นั่งรถไฟชินคันเซน 240 กม./ชม.
ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ
แช่น้ำแร่ธรรมชาติออนเซ็น Thai Airways (TG)
3 - 8 ก.ย. 2557

10 - 15 ก.ย. 2557

17 - 22 ก.ย. 2557
สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เกียวโต
หน้าผาโทจินโบ เมืองฟุกุอิ
วัดนิตไทยจิ วัดไทยในญี่ปุ่น
พิพิธภัณฑ์รถลากมัตซึริโนะ โมริ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบญี่ปุ่น (Onsen) Thai Airways (TG)
8 - 13 ต.ค. 2557
เส้นทางเจแปนแอลป์
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
ชมปราสาทมัตสึโมโต้
หุบเขาโอวาคุดานิ
ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ Thai Airways (TG)
3 - 9 ต.ค. 2557

6 - 12 ต.ค. 2557

14 - 20 ต.ค. 2557
เส้นทางสายอัลไพน์ [Japan Alps]
วัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม
เมืองมรดกโลกชิราคาวาโกะ
ชมความงดงามของปราสาทมัตสึโมโต้
หุบเขาโอนิโอชิดาชิ Thai Airways (TG)
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดอาซากุซะ
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ โตเกียวสกายทรี
ชมความสวยงามของทุ่งดอกพิ้งค์มอส
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
นั่งรถไฟชินคันเซน Thai Airways (TG)
กำแพงหิมะ ณ เส้นทางสายอัลไพน์
เมืองมรดกโลกชิราคาวาโกะ
ชมเมืองเก่าลิตเติ้ลโตเกียว
ชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซ็น
ชมภูเขาไฟฟูจิ + ปราสาทมัตสึโมโต้ Thai Airways (TG)
ชมภูเขาไฟฟูจิ
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
เที่ยวอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ
ช้อปปิ้งถนนชินจุกุ โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต Thai Airways (TG)
เที่ยวชม วัดโทไดจิ
ชมปราสาทคินคิคุจิ
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
ชมภูเขาไฟฟูจิ
ชมโตเกียวสกายทรี Thai Airways (TG)
สนุกกับเครื่องเล่น ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
ชมภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของญี่ปุ่น
นั่งรถไฟชินคันเซน (240 กม./ชม.)
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
ช้อปปิ้ง ชินจุกุ, จัสโก้อิออน Thai Airways (TG)
ชมซากุระบาน
ชิมสตรอเบอร์รี่สด ๆ จากไร่
ชมภูเขาไฟฟูจิ
ไปโอวาคุดานิ กินไข่ดำ
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ Jet Asia (JF)
ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบฮาชิ
ชิมไข่ดำโอวาคุดานิ/ช้อปปิ้งโกเท็มบะ
เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น/ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5
สวนสนุกโตเกียวดีสนีย์แลนด์ เต็มวัน
อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น Jet Asia (JF)
ฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว
หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค
โอวาคุดานิ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
ชมภูเขาไฟฟูจิ
กันดั้ม ฟร้อนท์ โตเกียว Jet Asia (JF)
ชมหมู่บ้านชาวไอนุ เกาะฮอกไกโด
โดราเอม่อนสกายพาร์ค
นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟโชวะชินซัง
เที่ยวชมเมืองโรแมนติก เมืองโอตารุ
ชมโรงงานช็อคโกแลต Shiroi Koibito Thai Airways (TG)
รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด
เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์
ชมและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibit
ช้อปปิ้งใจกลางเมืองซัปโปโร
ทานขาปูยักษ์แบบไม่อั้น Thai Airways (TG)
เกาะฮอกไกโด
อุทยานชิเรโตโกะ/ไดเซ็ทสึซัง
ชมทุ่งดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
สนุกกับโดเรม่อนสกายพาร์ค Thai Airways (TG)
ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ
ชมความสวยงามของทุ่งดอกพิ้งค์มอส
นั่งรถไฟชินคันเซน
วัดอาซะกุซ่าและวัดคามาคุระ
ชมความอลังการของ GUNDAM Thai Airways (TG)
เที่ยวเมืองหลวงเก่าที่เกียวโต นารา
ชมความงามของทุ่งดอกพิ้งค์มอส
ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ
นั่งรถไฟชินคันเซน /ล่องทะเลสาบอาชิ
ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุซะ Thai Airways (TG)
ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ
ชมดอกชิบะซากุระ (Pink Moss)
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
ชิมราเมง ณ พิพิธภัณฑ์ราเมง
ชมความยิ่งใหญ่ของ GUNDAM Thai Airways (TG)
ชิมเชอรี่สดๆจากฟาร์ม
ทุ่งดอกไม้หลากสี
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
ภูเขาไฟโชวะชินซัง
อิ่มอร่อยกับ เมนูปู 3 ชนิด Japan Airlines (JL)
แช่ออนเซ็นส่วนตัว
ภูเขาไฟฟูจิ
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
หุบเขาโอวาคุดานิ
อิสระช้อปปิ้ง Japan Airlines (JL)
ชมทุ่งดอกไม้หลากสี
ล่องเรือที่แหลมชิเรโตโกะ
พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง
ช้อปปิ้งจุใจที่ ซัปโปโร
อิ่มอร่อยกับ เมนูปู 3 ชนิด Thai Airways (TG)
หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
เที่ยวชมปราสาทมัตสึโมโต้
เที่ยวเมืองหลวงเก่าที่เกียวโต นารา
สัมผัสความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (Onsen) 2 คืน Japan Airlines (JL)
ชมวัดโทไดจิ เป็น 1 ใน 8 มรดกโลก
สนุกกับการเล่นหิมะด้วย สโนว์สเล็ต
ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ
วัดอาซะกุซ่า เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว
ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ Air China (CA)
โตเกียว ฮาโกเน่ ฟูจิ เล่นสกีฟูจิเท็น
ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบฮาชิ
ชิมไข่ดำ โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเท็มบะ
ลานสกี ฟูจิเท็น ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5
อิสระเต็มวัน Jet Asia (JF)
ชมภูเขาไฟฟูจิ
ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์
เที่ยวแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง
ชิมขาปูยักษ์ Air Macau (NX)
ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบฮาชิ
ชิมไข่ดำ โอวาคุดานิ
ช้อปปิ้งโกเท็มบะ
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ
สวนสนุก Fuji Q Jet Asia (JF)
ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ คุจูคุชิม่า
ชมภูเขาไฟอะโสะ
ขอพรศาลเจ้าดาไซฟุ
ชมปราสาทเก่แก่เกาะคิวชู คุมาโมโต้
ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ณ เท็นจินมอลล์ Thai Airways (TG)
ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ฟุราโน่
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสึ
ชมหมู่บ้านชนเผ่าไอนุ
เที่ยวเมืองโอตารุ
ช๊อปปิ้งอีออนพลาซ่า Asian Air (DM)
รายการทัวร์ญี่ปุ่น ที่แสดงข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น หากท่านต้องการทัวร์ ช่วงเวลา สถานที่นอกเหนือจากนี้ หรือที่สนใจจองเต็มแล้ว ไม่มีรายการอัปเดท
ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ ติดต่อ :  081-873-6566 , 02-379-2959 , LINE ID : nexttour